Add parallel Print Page Options

Titaksajtak yak oxcˈal cabˈlajuj (72) takoˈn

10  Cuando xantaj li, Kakaj Jesús ri Kajawl xchaˈ oxcˈal cabˈlajuj (72) yak ajtijol ribˈak chirij pire tijtakbˈi pi cacabˈ ribˈilak bˈak tilmit y lak luwar lamas tina bˈena. Kakaj Jesús xij rechak: Subˈlaj nim man ticoˈn toquem raj jwich, pero quibˈ uxibˈke mak mocom. Atak tzˈonajtak tokˈobˈ re Rajw ticoˈn chi tijtakch mocom chi jtoquic jwichak mak ticoˈn. Jattak, atintaktakbˈi lak jaljojtak luwar, tambˈan chawechak chapcaˈ jtakic carner chijxoˈlak mak utiw. Taˈ tacˈamtakbˈi achimak, ni cˈolbˈi apwaakak, ni axajbˈak y mat waˈrtak chi yoloj lak bˈe pire maˈ atbˈaymajtak. Cuando atoctak li jono ja, nabˈe tacˈamtak rutzil jwichak cristian y tabˈijtak rechak: Atak juntir ri watak la ja neri, waˈxok utzil laj awanmak, atcheˈtak rechak.

Wi wiˈ jono cristian claˈ ticˈular pire tijcˈul utzil laj ranm, ri utzil ri tzˈonal awiˈlak ticaniˈ riqˈuil, pero wi taˈ ni jono cristian claˈ ticˈular pire tijcˈul utzil laj ranm, tikˈaj chiquiˈch aacˈlak. Waˈxentak la ja claˈ, tijtak wa pach jaˈ ri tiyeˈsaj chawechak, jwiˈl jun mocom pi jcholajliˈ titojsaj. Mat woˈcottak chakˈja.

Cuando attawtak li tilmit lamas atcˈulsajtak pi utzil tijtak lawiˈ ri tiyeˈsaj chawechak chi tijem. Tzibˈsajtak yak cristian ri yajtak ri wiˈtak claˈ y bˈij rechak: Raquitzchak raj tijchˈol takon Kakaj Dios chabˈak, atcheˈtak rechak.

10 Pero wi attawtak li jono tilmit y taˈ atcˈulsajtak pi utzil, elantakbˈi li bˈe re man tilmit li y bˈijtak rechak: 11 Mak jpokal atilmitak ri xnacˈarbˈi laˈ kakan, ticaniˈ katotoj pire cˈutbˈire chawchak chi taˈ tzi xabˈantak xojaxuttak. Pero cojtak retal chi raquitzchak raj tijchˈol takon Kakaj Dios chibˈak cristian, atcheˈtak rechak.

12 In tambˈij chawechak cuando titaw kˈij tran jkˈatbˈitzij Kakaj Dios chibˈak juntir cristian wich ulew, mak cristian li masna cˈax kˈatbˈitzij tibˈan chibˈak chiwch xan chibˈak mak cristian aj Sodoma, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

13 Kakaj Jesús xij chic rechak: ¡Cˈur awchak atak aj Corazín! ¡Cˈur awchak atak aj Betsaida! Jwiˈl witi jiˈ xansaj mak cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios riqˈuilak yak cristian aj Tiro pach Sidón ri xansaj aacˈlak, ojrteneˈreˈ xqˈuex jnoˈjak y xcojaˈtakteneˈreˈ kˈektaklaj itzˈik roj xtilaˈtakteneˈreˈ chaaj laj jbˈaak pire cˈutbˈire chi tibˈisontakaˈ jwiˈl jmacak. 14 Pero cuando tran jkˈatbˈitzij Kakaj Dios chibˈak juntir cristian wich ulew, atak masna cˈax kˈatbˈitzij tibˈan chabˈak chiwchak mak cristian aj Tiro y aj Sidón. 15 Y atak aj Capernaúm, riˈ chachˈolak chi atcˈamsajtakaˈbˈi riqˈui Kakaj Dios lecj, pero jiˈcˈuneˈ atcˈamsajtakbˈi li man luwar ri lamas ticˈolsaj jsantilak camnakibˈ. 16 Nen tijta ayoljak, iniˈ injtatak y nen atxutuwtak, iniˈ injxuttak y nen inxutuw in, riˈ tijxut ri intakowinakch wich ulew, xcheˈ rechak.

17 Yak oxcˈal cabˈlajuj (72) ajtijol ribˈak chirij Kakaj Jesucristo cuando xkˈajtakch, subˈlaj tiquiˈcottak, xijtak: Kajawl, asta mak etzl xcojontakaˈ chikawch laj abˈj, xcheˈtak re Kakaj Jesús.

18 Kakaj Jesús xij rechak: Tzˈetiˈn, in xwilaˈ man jbˈabˈal etzl xtzaakch lecj. 19 In xinyaˈ kˈatbˈitzij laj akˈbˈak pire wi tayakˈtak mak cumatz pach mak sinaˈj taˈ nen trantak chawechak y xinyaˈ kˈatbˈitzij laj akˈbˈak pire atchˈecontak chibˈ jcwinel man jbˈabˈal etzl y taˈ tibˈansaj cˈax chawechak. 20 Pero mat quiˈcottak jwiˈl ticojon mak etzl chawchak. Riˈ quiˈcotentak jwiˈl tzˈibˈalchak abˈjak li wuj riqˈui Kakaj Dios lecj, xcheˈ rechak.

21 Laˈ man or li subˈlaj nojsal ranm Kakaj Jesús chi quiˈcotemal jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios, xij: Tannimirsaj akˈij at Inkaj, ri Rajawl caj pach ulew jwiˈl at taˈ xayeˈ luwar rechak yak ri wiˈ jnoˈjak chi tretemajtak jcholajl nen xabˈij. Pero xayaˈ luwar xretemajtak yak cristian ri jilon jnoˈjak chapcaˈ mak tral acˈl. Jiloniˈ Kaj, jwiˈl jilon chawaj, xcheˈ.

22 Kakaj Jesús xij re cristian: Inkaj xjachaˈ juntir laj inkˈbˈ. Taˈ ni jonok retam nen tran Jcˈajol Kakaj Dios, xike Kakaj Dios y taˈ ni jonok retam nen tran Kakaj Dios, xike Jcˈajol Kakaj Dios pach yak cristian ri lawiˈ raj Jcˈajol Kakaj Dios tijyeˈ retemaj rechak, xcheˈ.

23 Y xij rechak yak ajtijol ribˈak chirij: Tzi rechak yak cristian ri triltak lawiˈ ri tijin tawil atak. 24 Tambˈij chawechak chi wiˈ subˈlaj ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios pach mak rey rajak roj xrileˈtak ri tijin tawiltak lajori, pero taˈ xriltak. Rajak roj xtatak lawiˈ ri tijin tatatak lajori, pero taˈ xtatak, xcheˈ Kakaj Jesús rechak.

Esbˈi noˈj chirij jun tzilaj winak aj Samaria

25 Li jun kˈij, jun rechak yak ajtijoltak cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios xeˈ riqˈui Kakaj Jesús. Riˈ raj tijta nen tibˈijsaj re pire tijcojtak tzij chirij, xtzˈonaj re Kakaj Jesús: Ajtijonl, ¿nen rajwax tambˈan pire tantaˈ jun tzilaj cˈaslemal riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic? xcheˈ re.

26 Kakaj Jesús xtzˈonaj re man winak li: ¿Nencˈu tzˈibˈal li wuj re Jpixbˈ Kakaj Dios? ¿Nencˈu jcholajl tiel chawch at? xcheˈ re.

27 Man winak li xij chic re Kakaj Jesús: Lokˈaj Akaj Dios ri Awajawl riqˈui nojel awanm y xike chomorsaj chirij Kakaj Dios y bˈan riqˈui nojel awanm lawiˈ raj tabˈan y lokˈaj awijl atzˈakt chapcaˈ jlokˈaj aybˈ at tabˈan, xcheˈ.

28 Kakaj Jesús xij chic re: Tzˈetiˈ xabˈij. Wi tabˈan juntir li, tataˈ jun tzilaj cˈaslemal riqˈui Kakaj Dios lecj ri taˈ jqˈuisic, xcheˈ re.

29 Man ajtijol cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios xan chapcaˈ taˈ retam jcholajl, xtzˈonaj re: ¿Nencˈu wijl intzˈakt? xcheˈ re Kakaj Jesús.

30 Kakaj Jesús xij chic re: Wiˈ jun winak xelbˈi Jerusalén bˈenam re Jericó, xelch nicˈj alkˈom chirij, xkˈattak jbˈe, xresajtak juntir ritzˈik, xsecˈtak y xsoctak. Cuando xriltak camicchak re sicˈ winak, ajrucˈreˈ xcan jyeˈtak. 31 Y laˈ man bˈe li bˈesal jun ajcˈamal jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios, pero cuando xril chi tobˈol sicˈ winak li bˈe, xcot jbˈe, naj xkˈaxwiˈ re, xecˈ.

32 Y bˈesal chic jun rijajl Leví. Re xril chi tobˈol sicˈ winak li bˈe, xcot jbˈe, naj xkˈaxwiˈ, xecˈ.

33 Y ajrucˈreˈ bˈesal chic jun winak aj Samaria laˈ man bˈe li, cuando xtaw chijcˈulel sicˈ winak tobˈol li bˈe, subˈlaj xril cˈur jwich. 34 Xjutun chijcˈulel chi rilic nen cˈax re y xoc chi jcunaj mak soqueˈl laˈ aceit olivo, laˈ vin y xpis jwich mak soqueˈl y xyeˈbˈi chirij jcwaˈy y xcˈambˈi li jun bˈambˈi posad y xwaˈx jun akˈabˈ chi jchajajc. 35 Cuando xsakarsan laj jcabˈ kˈij, xecˈ, xcan jyeˈ quibˈ denario re man rajw posad y xij re: Bˈan tokˈobˈ, tacunaj sicˈ winak ri y tachajaj y wi wiˈ mas pwak tasach chirij, mat oc il re. In tiyukiˈ intojeˈ chawe cuando inkˈaj chicch, xcheˈ re.

36 Kakaj Jesús xtzˈonaj re man ajtijol cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios: ¿Nencˈu rechak mak uxibˈ chi cristian li ri rijl jtzˈakt sicˈ winak ri xansaj cˈax re jwiˈl mak alkˈom? xcheˈ re.

37 Man ajtijol cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios xij re Kakaj Jesús: Riˈ man jun ri xiliw cˈur jwich, xcheˈ re.

Kakaj Jesús xij chic re: Jat y bˈan at chapcaˈ xan man winak li, xcheˈ re man ajtijol cristian re Jpixbˈ Kakaj Dios.

Tisolajtak Marta pach María

38 Kakaj Jesús xeˈ chic pach yak ajtijol ribˈak chirij y xtaw li jun tilmit. Li man tilmit li xcˈulsaj la ja jwiˈl jun anm ri jbˈij Marta. 39 Y Marta wiˈ chiquiˈ jun jkˈun jbˈij María. María xcubˈar riqˈui Kakaj Jesús chi jtaic nen tijbˈij.

40 Pero Marta taˈ xan jilonli jwiˈl subˈlaj latzˈ jwich chi jbˈanic ropis. Marta xeˈ riqˈui Kakaj Jesús y xtzˈonaj re: Kajawl, ¿kuskecˈu tawil xincan yeˈsaj wicˈan chi jbˈanic wopis jwiˈl inkˈun? Bˈijcoˈ re chi injtˈoˈw, xcheˈ re.

41 Pero Kakaj Jesús xij re Marta: Marta, Marta, subˈlaj atoc il chirij awopis, 42 pero junke chi kelen mas rajwax tibˈansajc, riˈ xan María lawiˈ mas rajwax tibˈansajc y taˈ nen tiesaj re, xcheˈ re Marta.