Add parallel Print Page Options

Tej t‑xiˈ tkanen Pablo tuˈn t‑xiˈ kˈiˈn twitz César

25  Oxetltzen kˈij tocxlen jxin acˈaj gobernador Festo, etzxin tuj Cesarea te kˈolbel Jerusalén. Tejtzen tpon Festo, ejeeˈtzen nintzaj pala bixsen ke mas nintzaj cawel cyxol xjal judío bix e baj ponkexin twitz Festo, bix ocx cykanbilxin juntl maj tiˈ Pablo. Cyiwxsen cykanbilxin ocx tiˈ Pablo. Bix e xiˈ cykanenxin te gobernador tuˈn t‑xiˈ tkbaˈnxin tuj Cesarea tuˈntzen t‑xiˈ smet Pablo tuj Jerusalén. Pero at e cyajbexin. Cyajxin e cub cybyoˈnxin tuj ewbil tuj be. Pero bix aj ttzakˈbeˈn Festo:

―Mlay, cuma ma chin aj najwe tuj Cesarea. Mintiiˈ amleˈn wiˈj tuˈn ncyaj te stisel. Mlay. Ma cyajte Pablo tuj tzeeˈ tuj Cesarea. Pero at juntl baˈn tbint. Yajtzen ẍeˈx cyey ejeeˈy cawel wuya tuj Cesarea. Vayatzen, jatzewe nuk ka at jun til jxjala o cub bint, baˈntzen cykanena―tz̈itzen Festo cye xjal judío.

Bix e cyaj Festo Jerusalén juntl wajxak kˈij ma lajaj kˈij. Tejtzen tpon baj tajlal kˈij juˈwa, bix aj meltzˈajxin tuj Cesarea tuya cabxin cawel cyxol judío. Tetzen juntl kˈij cypomlenxin, bix ocx Festo tuj tkˈaˈj gobernador tuj jaaˈ jaaˈ npjaˈ nincˈuˈn, bix e xiˈ tsmaˈnxin ikˈbilte Pablo. Tejtzen tpon jlet Pablo twitzxin, bix oc cysutˈen cyiib judío te Jerusalén tiˈ Pablo, bix akˈke xjal kˈolcˈa nim tilxin. Pero mix e tkˈaˈ tumel tilxin. Cwa t‑xiˈ tkbaˈn Pablo:

―Key taat, mintiiˈwa wil o cub bint wuˈn, mitetpe tiˈ cyley xjal judío, mitetpe tiˈ tcostumbre nin tja Dios, bix mitetpe tiˈ cyley xjal romano―tz̈i Pablo tuˈn tcoˈpante tiib.

Pero jxin Festo e tajbexin tuˈn tcyajxin baˈn cyuya judío, bix tuˈn mintiiˈ tzˈoc tbinchenxin cyiˈj. Juˈtzen e xaˈ tkbaˈnxin:

―Pablo, ¿baˈmpa tuj twitza tuˈn t‑xiˈy Jerusalén, tuˈntzen tcub nbinchaˈn stis tiˈj ncub cykˈoˈn xjala?―tz̈itzen Festo te Pablo.

10 Pero bix aj ttzakˈbeˈn Pablo:

―Twitzj xin t‑xel tneel nintzaj cawel te Roma in tina. Jatzete tzalu, yaaˈn Jerusalén, cwela we wil. Ttzkiˈn tey minxtiiˈ jun we wil o tzˈoc nbinchen cyiˈ xjal judío. 11 Katzen jax at il o cub bint wuˈn, bix ka ilxix tiˈj tuˈn ncyim tiˈj, entonces mlay tzˈel nxooˈnwe ncyamecy. Lu kenwe lu. Pero ka nuk ẍtakˈbil kej wila, yaaˈn baˈn tuˈn woc tkˈoˈna tuj cykˈab jxjal cyaj chi cub byonte we. Min‑al jun at tajwalel tuˈn t‑xiˈ kˈonte we juˈwa. Yaltzen jaˈlewe, cxeˈltzen nkanen tey tuˈn toc tbiˈn jxin nintzaj cawel te Roma ti nten―tz̈i tyol Pablo te gobernador.

12 Tejtzen toc tbiˈnxin juˈwa, bix e xiˈ tkanen Festo cye ocsal. Yajcˈatltzen bix aj ttzakˈbeˈnxin te Pablo:

―Ma tkaney tuˈn tcub tila tuya mas jawnex cawel. Pon tzuna twitz nintzaj cawel tuj Roma―tz̈i Festo.

Tej tpon kˈiˈn Pablo twitz rey Agripa

13 Exsen cab kˈij, bix e pon jxin Agripa tuya tanebxin Berenice tbixuj tuj tnom te Cesarea. Ja tzunj xin Agripa jatzen xin jrey cyxol judío. Jatzen nintzaj cawel tibaj Roma bix tibaj cykil twitz txˈotxˈ otk tzˈoc kˈonte texin te cawel cyibaj judío. Bixsen e ponxin tuj Cesarea te kˈol jun nintzaj kˈolbebl te acˈaj gobernador Festo. 14 E tentzen Agripa bix Berenice cab kˈij tuya Festo. Attzen jun kˈij bix e xiˈ tkbaˈn Festo te Agripa ti tten Pablo. Tz̈itzen Festo cyjulu:

―Kape jacˈa tzaj tkˈoˈna jun ocsabl we. At jun pres tzyuˈn wuˈn, Pablo tbi. Ja gobernador Felix e cyaj kˈon texin we. 15 Tejtzen nx‑aj Jerusalén, ejeeˈ tzunj xin mas nintzaj yolel tuya Dios bix nincˈul cyxol xjal judío ul kˈinte nim kanbil tiˈj xjal Pablo. Bix e cykana we tuˈn tcub nkˈoˈn til tuˈn tcub. 16 Pero bix aj ntzakˈbeˈn ka yaaˈn juˈ ctemela, bix ka min tcuya tley Roma tuˈn tcub jun xjal nuk yalx. Bix e xiˈ nkbaˈn cye il tiˈj tuˈn tcub cykˈoˈn tilxin tujxix chicˈaj oj tmaje cywitzxin tuya Pablo, tuˈntzen tcoˈpante tiibxin. 17 Juˈtzen tten cyul‑len ke kbalte til Pablo tzalu. Tejtzen cyul, min e xiˈ nkˈoˈn tyem te, sino bix in cub ke twiˈ nkˈaˈj te binchal stis te juntl kˈij, bixsen oc nchmoˈnke cykilke nwitz, bix e xiˈ nchkˈoˈn ikˈbilte Pablo. 18 Otktzen bint tten, ejeeˈ tzunj xin kanel bix e jaw weˈkexin, bix akˈke txˈolbal cykanbilxin. Pero jcykanbilxin tiˈ Pablo mintiiˈ elpenina tiˈj we otk txiˈ nbisen tiˈj. 19 Cykanbilxin nuk tiˈj yaaˈn baˈn cytenxin tiˈ cyreligión judío. Bix juntl. E yolenke tiˈ jun xjal Jesús. O cyimxin, tz̈i ke judío, pero te Pablo tuj twitz, iˈtz texin. 20 Juˈ tzunj ya mix e binne tele nniyˈ tiˈj stis, jaaˈle otk tzaaˈ jlet. Juˈ tzunj e xaˈ nkbaˈn te Pablo tuˈn taj meltzˈaj tuj Jerusalén tuˈn tcub tilxin jatzewe. 21 Pero min e tcuyaxin. Jaxsen Pablo e tzaj kanente we tuˈn ja nintzaj cawel te Roma, jax te Augusto, cxeˈl cyeˈyente tilxin. Juˈ tzunj e xaˈ nkbaˈn tuˈn tcyajxin pres tzalu ojxetzen tkˈonte tumel tuˈn t‑xiˈ nsmaˈn tibaj mar tuˈn tpon twitz nintzaj cawel. ¿Ti tey toc tuˈn?―tz̈i Festo te Agripa.

22 Bix aj ttzakˈbeˈn Agripa te Festo:

―Wachexsela ojat toc nbiˈn tyol Pablo―tz̈i Agripa.

Bix e xiˈ tkbaˈn Festo:

―Cuna, taat, nchiˈjna tzˈoc tbiˈna―tz̈i Festo.

23 Entonces tetzen juntl kˈij attzen jun tij sesión tuj jun jaaˈ ma nim. Bix ocxke Agripa tuya Berenice. Ocxkexin tuya nintzaj cyxbalenxin te yecˈbil ka ma nintzaj xjalkexin, bix cyuya cykˈoˈpajxin. Bix ocpan ke nintzaj cycawel soldado, bix ke nintzaj xjal tuj tnom. Tejtzen toc cychmon cyiibxin, bix e xiˈ tsmaˈn gobernador Festo ikˈbilte Pablo. 24 Tejtzen tpon Pablo tunwen, bixsen akˈ Festo yolel cyjulu:

―Nintzaj cawel Agripa, bix cykilkey eteˈ tzalu, chˈin cybiˈtza, nuksamkey. Lu tzunj jun xjal lu n‑oc cycyeˈyena. Nim xjal judío o tzul kˈinte kanbil nwitz tiˈj. O tzˈoc cychmon cyiib nwitz tzalu tuj Cesarea, bix tuj Jerusalén. Nuk cocˈcˈa tzin cyajbeˈn tuˈn tcub nbyoˈn. 25 Pero weya tuj nwitz, mintiiˈte til tuˈn tbyet. Pero, cuma jax o kanente tuˈn t‑xiˈ twitz Augusto ti ctemela stis tiˈ til, matzen ncuyan wej juˈwa. Cxeˈl nchkˈoˈnwe Roma. 26 Pero at chˈineeˈ tkaˈyel. ¿Titzen tten oj t‑xiˈ nsmaˈn jun pres mintiiˈ til twitz nintzaj cawel? Pero bix mintiiˈ baˈn t‑xiˈ ntzˈiˈben te. Juˈ tzunj waj txiˈ nkanen cyocsabla. Ma tzaj wiiˈn jxjal lu cywitza, bix twitzxixa, cawel Agripa, tuˈntzen toc cybiˈna, tuˈntzen ttzaj cykbaˈna we ti tten til cwel nkˈoˈn twitz nintzaj cawel te Roma, 27 cuma tuj nwitz jun naˈc xjal kena oj t‑xiˈ nsmaˈn twitz cawel bix mintiiˈ til cxeˈl kbet―juˈtzen tten tyolen Festo twitz Agripa bix cywitz xjal otk tzˈoc cychmon cyiib.

Bible Gateway Sponsors