Add parallel Print Page Options

Của Lễ Cầu An

Khi ai muốn dâng một con vật hiến tế làm của lễ cầu an, nếu con vật hiến tế ấy bắt ra từ đàn bò, thì bò đực hay bò cái ấy phải là con vật không tì vết trước mặt Chúa. Người ấy sẽ đặt tay trên đầu con vật hiến tế, rồi giết nó trước cửa Lều Hội Kiến. Các con trai của A-rôn, tức các tư tế, sẽ rảy huyết nó chung quanh bàn thờ. Kế đến người ấy sẽ lấy một phần của con vật hiến tế làm của lễ cầu an, rồi dùng lửa dâng lên Chúa; đó là lớp mỡ bọc bộ lòng và tất cả mỡ dính trên bộ lòng, hai trái cật và lớp mỡ lưng bọc chúng, cùng lớp mỡ phía trên lá gan, mà người ấy sẽ gỡ ra với hai trái cật. Sau đó các con trai của A-rôn sẽ thiêu chúng trên bàn thờ, cùng với của lễ thiêu đã chất trên củi đang cháy, để làm lễ vật dùng lửa dâng, có mùi thơm bay lên Chúa.

Nếu con vật hiến tế người ấy dùng làm của lễ cầu an để dâng lên Chúa là một con trong bầy chiên dê, thì con chiên hoặc con dê đó, dù đực hay cái, phải là một con không tì vết. Nếu người ấy muốn dâng một con chiên con làm của lễ, người ấy cũng có thể dâng nó trước mặt Chúa.

Người ấy sẽ đặt tay mình trên đầu con vật hiến tế, giết nó trước cửa Lều Hội Kiến, rồi các con trai của A-rôn sẽ rảy huyết nó chung quanh bàn thờ. Kế đó người ấy sẽ lấy một phần của con vật hiến tế dùng làm của lễ cầu an mà làm lễ vật dùng lửa dâng lên Chúa; đó là mỡ của nó, nguyên cái đuôi chặt ở cuối xương sống, mỡ bọc bộ lòng và tất cả mỡ dính trên bộ lòng, 10 hai trái cật và lớp mỡ lưng bọc chúng, cùng lớp mỡ phía trên lá gan mà người ấy sẽ gỡ ra với hai trái cật. 11 Tư tế sẽ thiêu chúng trên bàn thờ như một thức ăn làm lễ vật dùng lửa dâng lên Chúa.

12 Nếu của lễ của người ấy là một con dê, người ấy cũng có thể dâng nó lên trước mặt Chúa. 13 Người ấy sẽ đặt tay mình trên đầu con vật hiến tế, giết nó trước cửa Lều Hội Kiến; rồi các con trai của A-rôn sẽ rảy huyết nó chung quanh bàn thờ. 14 Kế đến người ấy sẽ dùng lửa dâng một phần con vật hiến tế lên Chúa; đó là lớp mỡ bọc bộ lòng và tất cả mỡ dính trên bộ lòng, 15 hai trái cật và lớp mỡ lưng bọc chúng, cùng lớp mỡ phía trên lá gan mà người ấy sẽ gỡ ra với hai trái cật. 16 Sau đó tư tế sẽ thiêu chúng trên bàn thờ như một thức ăn để làm lễ vật dùng lửa dâng lên có mùi thơm. Tất cả mỡ sẽ thuộc về Chúa.

17 Ðây là một quy luật đời đời cho các ngươi, trải qua mọi thế hệ, ở bất cứ nơi nào các ngươi sinh sống: các ngươi sẽ không được ăn mỡ hay ăn huyết.”