A A A A A
Bible Book List

Lê Vi 16 New Vietnamese Bible (NVB)

Ngày Lễ Chuộc Tội

16 CHÚA phán với Môi-se sau khi hai con trai của A-rôn chết vào lúc họ đến gần CHÚA. CHÚA phán dạy Môi-se rằng: Con dặn A-rôn, anh con, không phải bất cứ lúc nào muốn là có thể vào Nơi Chí Thánh, phía sau bức màn là nơi có nắp chuộc tội trên Rương Giao Ước; nếu bất tuân sẽ chết, vì Ta có mặt trong đám mây bên trên nắp chuộc tội.

Đây là cách A-rôn vào trong Nơi Thánh: phải đem theo một con bò đực làm tế lễ chuộc tội và một con chiên đực làm tế lễ thiêu. A-rôn phải mặc áo dài thánh bằng vải gai, quần cụt lót bằng vải gai mặc sát người, thắt lưng bằng vải gai thắt quanh người và đội một cái khăn bằng vải gai. Vì các món này đều thánh nên A-rôn phải tắm mình trong nước trước khi mặc vào. Hội chúng Y-sơ-ra-ên phải đem đến cho người hai con dê đực làm tế lễ chuộc tội và một con chiên đực làm tế lễ thiêu.

A-rôn phải dâng con bò đực làm sinh tế chuộc tội cho chính mình và cho nhà mình. Sau đó người sẽ đem hai con dê, trình trước mặt CHÚA tại cửa Trại Hội Kiến. Người sẽ rút thăm giữa hai con dê để biết con nào thuộc về CHÚA và con nào gánh tội. A-rôn dâng con dê đã trúng thăm thuộc về CHÚA để làm sinh tế chuộc tội. 10 Nhưng con trúng thăm làm con dê gánh tội vẫn còn sống được trình cho CHÚA, và được dùng để chuộc tội bằng cách thả nó ra sa mạc làm con dê gánh tội.

11 A-rôn sẽ dẫn con bò đực dùng làm sinh tế chuộc tội cho mình đến, rồi giết nó và dâng lên để chuộc tội cho chính mình và nhà mình. 12 Người sẽ lấy than đang cháy trên bàn thờ bỏ đầy lư hương và bốc hai nắm hương thơm xay mịn và đem vào phía sau bức màn. 13 Người phải bỏ hương vào lửa trước mặt CHÚA, để khói hương bay lên phủ kín nắp chuộc tội trên Rương Giao Ước, nhờ đó người khỏi chết. 14 Người phải lấy một ít huyết của con bò đực, dùng ngón tay rảy huyết lên phần đầu nắp chuộc tội, rồi cũng dùng ngón tay rảy huyết bảy lần trước nắp này.

15 Sau đó A-rôn sẽ giết con dê đực làm tế lễ chuộc tội cho dân chúng, đem huyết nó vào phía sau bức màn và rảy huyết trên nắp chuộc tội và trước nắp ấy, như người đã rảy huyết con bò đực. 16 Như vậy người làm lễ chuộc tội trong Nơi Thánh vì tình trạng ô uế và vi phạm của dân Y-sơ-ra-ên và vì đủ thứ gian ác của họ. Người cũng chuộc tội cho Trại Hội Kiến vì nơi này cũng ở giữa sự ô uế của họ. 17 Không ai được phép có mặt trong Trại Hội Kiến từ khi A-rôn vào cho đến khi đã làm xong lễ chuộc tội trong Nơi Thánh cho chính mình, cho nhà mình, và cho toàn thể dân chúng Y-sơ-ra-ên, rồi từ đó đi ra.

18 Sau đó, A-rôn ra đến trước bàn thờ trước mặt CHÚA và làm lễ chuộc tội cho bàn thờ. Người sẽ lấy một ít huyết con bò đực và một ít huyết con dê đực bôi trên tất cả các sừng bàn thờ. 19 Người sẽ lấy ngón tay rảy huyết bảy lần trên bàn thờ, tẩy sạch và thánh hóa bàn thờ khỏi sự ô uế của dân Y-sơ-ra-ên.

Con Dê Mang Tội

20 Khi đã làm xong lễ chuộc tội cho Nơi Thánh, Trại Hội Kiến và bàn thờ, A-rôn sẽ đem con dê đực còn sống đến. 21 Người đặt hai tay lên đầu con dê, xưng nhận tất cả gian ác và vi phạm của dân Y-sơ-ra-ên, để các tội lỗi đó trên đầu con dê và giao nó cho một người đã chỉ định để thả vào sa mạc. 22 Con dê sẽ mang trên nó tất cả tội lỗi của họ và được dẫn đến một nơi cô tịch, tại đó người kia sẽ thả cho nó đi vào sa mạc.

23 Rồi A-rôn đi vào Trại Hội Kiến cởi ra tất cả những y phục bằng vải gai người đã mặc trước khi vào Nơi Thánh, và để tất cả các y phục này ở đó. 24 Người sẽ tắm trong nước tại một Nơi Thánh, mặc lại y phục thường của mình, rồi dâng tế lễ thiêu cho chính mình và cho dân chúng để chuộc tội cho chính mình và cho dân chúng, 25 và đốt mỡ của sinh tế chuộc tội trên bàn thờ.

26 Người đã đem thả con dê gánh tội vào sa mạc phải mặc quần áo, tắm trong nước và sau đó mới được phép trở vào trại quân. 27 Con bò đực và dê đực dùng làm sinh tế chuộc tội mà huyết đã được A-rôn đem vào Nơi Thánh làm lễ chuộc tội, sẽ được đem ra bên ngoài trại quân và đốt đi, cả da, thịt và phân. 28 Người đốt hai con sinh tế này phải giặt quần áo và tắm trong nước; sau đó mới được trở vào trại quân.

Giữ Ngày Lễ Chuộc Tội

29 Đây là một quy luật vĩnh viễn: vào ngày mười tháng bảy, mọi người, kể cả người bản xứ lẫn ngoại kiều, đều phải kiêng ăn khổ hạnh, nghỉ tất cả các công việc, 30 vì trong ngày đó các ngươi được chuộc tội và tẩy sạch tất cả tội lỗi mình. Trước mặt CHÚA, các ngươi được tẩy sạch. 31 Đó là một ngày Sa-bát nghỉ ngơi và các ngươi phải kiêng ăn khổ hạnh. Đây là một quy luật vĩnh viễn. 32 Thầy tế lễ được xức dầu và tấn phong để kế nghiệp cha mình làm thầy tế lễ sẽ đứng ra làm lễ chuộc tội. Người ấy sẽ mặc bộ áo lễ thánh bằng vải gai, 33 và làm lễ chuộc tội cho Nơi Chí Thánh, Trại Hội Kiến, bàn thờ, cho các thầy tế lễ và cho dân chúng.

34 Đây là một quy luật vĩnh viễn cho các ngươi: lễ chuộc tội phải được thực hiện mỗi năm một lần, vì tội của dân Y-sơ-ra-ên.

Lễ này được thực hiện đúng theo mạng lệnh CHÚA đã truyền cho Môi-se.

New Vietnamese Bible (NVB)

New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes