Add parallel Print Page Options

Tej tkubˈ qˈanit jun kox

Jun qˈij, i xtaˈj Pegr ex Juan toj tnejil ja te naˈbˈl Dios, teˈ tok oxe or te qale, quˈn antaq orjo te naˈbˈl Dios. Tojjo ja anetziˈn, attaq jun ichin kox te titzˈjlin. Tzuntaq nxi qˈiˈn kykyaqil qˈij ex nkubˈtaq qˈoˈn ttxlaj jun nim ttzi ja, Ponix tbˈi, tuˈn tqanin tmobˈitz kyeˈ xjal nchi okxtaq.

Tej tlontej kox, teˈ kykanin Pegr ex Juan antza, xi tqanin jun tmobˈitz kye. Tej tiwle kox tuˈn Pegr, xi tqˈmaˈn te: Qo tkaˈyitza.

Atzin tej kox xi kaˈyin, kubˈ tbˈiˈn, ex kubˈ tnabˈlin qa attaq tuˈn t‑xi qˈoˈn te. Me ante Pegr xi tqˈmaˈn: Ntiˈ weˈ npwaq; me kxel nqˈoˈn tey a at weˈy. Tiˈj tipin tbˈi tAjaw Tkyaqil, a Jesucrist aj Nazaret, weˈksa ex kux bˈeta.

Tej tqˈmaˈnte Pegr ikyjo, ok ttzyuˈn tman qˈobˈjo kox, ex jaw tjkˈuˈn. Ex bˈeˈxsin ul kyanmin tqantz, ex jaw lipin tej kox ex ok ten bˈetil.

Bˈeˈxsin okxtz toj tnejil ja te naˈbˈl Dios, me nya xkoˈn. Ex ok ten tˈikypajil, ex nimsil tbˈi qMan Dios.

Kykyaqilxjo lonte tej tbˈet, ex tej tnimsin tbˈi Dios, 10 bˈeˈx i jaw kaˈylaj, ex bˈeˈx i jaw xobˈ tiˈjjo otaq bˈaj tiˈj kox, quˈn tuˈn ojtzqiˈntaq kyuˈn qa axjo ichin, a koxtaq, a qˈuqletaq twutz nim ttzi ja, Ponix tbˈi, a nqanintaq tmobˈitz.

Tej tyolin Pegr tiˈjjo tipin Jesús

11 Atziˈn ichin otaq qˈanit, bˈeˈx ok tzoje tiˈj Pegr ex Juan. Kykyaqil xjal jaw kaˈylaj, ex i xi rinin tuˈn kykanin tojjo twutz ja, Salomón tbˈi, jaˈ taˈtaqjo ichin, junx tukˈa Pegr ex Juan.

12 Tej tlonte Pegr ikyjo, xi tqˈmaˈn kye: ¿Tiquˈn nchi jaw kaˈylaj kyeˈ, ayiˈy nxjalil, aj Israel? ¿Tiquˈn nqo tzaj kykaˈyiˈn? ¿Ma awotzin qeˈ quˈnx qibˈa, ma qo kubˈ qˈanin teˈ ichin lo? ¿Ma tuˈntzin qipiˈn mo tuˈn qwenila twutz Dios, ma bˈant tbˈetjo ichin lo?

13 Ate Dios, a tDios Abraham, Isaac, Jacob ex kykyaqil qe ojtxe qxeˈchil, a o tzaj qˈonte nimxix toklin Jesús, a taqˈnil. Ayiˈy xi qˈonte kye kawil te Rom, ex mix kytziyiˈy tuˈn t‑xi tzaqpet, tej tqˈmante Pilat. 14 Me tuˈn tchˈuẍil kyanmiˈn, kykyˈetaqa tuˈn t‑xi kyqaniˈn tuˈn ttzaqpaj Jesús, a xjan ex wenxix, me kyja xi kyqaniˈn tuˈn ttzaqpaj jun bˈyol xjal. 15 Ex ikytzin kubˈe kybˈyoˈnejiy Jesús, a tAjaw chwinqil; me jaw anqˈin juntl majl tuˈn Dios. Ex twutzxixjo anetziˈn, quˈn o qliˈy, ex bˈiˈn quˈn. 16 Noq tuˈn qnimbˈila tiˈj tipin tbˈi Jesús, ma qˈanit teˈ ichin, a n‑ok kykaˈyiˈn ex kyojtzqiˈn. Axjo qnimbˈila tiˈj Jesús, atzin ma kubˈ qˈanin teˈ te jun majx, ikyx tzeˈnku ayiˈy kykyaqilxa loqiˈy nchi kaˈyin tiˈj.

17 Ayiˈy nxjalil, chi Pegrjo, bˈiˈn wuˈn qa ayiˈy, junx kyukˈa kynejila, a kawil aj Israel, i kubˈ bˈyoˈnte Jesús; me mix ele kynikyˈa te, qa ataq Tkˈwal qMan Diosjo kubˈ kybˈyoˈn. 18 Ayiˈy kubˈ bˈinchinte il; me tuˈn ikyjo, ate Dios japin bˈaj Tyol, a otaq tqˈma ojtxe, noq kyuˈn kykyaqil yolil Tyol, qa iltaq tiˈj, tuˈn tkyim Crist, a Kolil kyiˈja. 19 Tuˈnpetziˈn, kymeltzˈintz kyibˈa, ex kybˈinchinku kyteˈn twutz Dios, tuˈntzin tnajsit kyila, 20 ex tuˈn ttzaj tsmaˈn qMan Dios kyˈiwbˈil kyeˈy noq tuˈn Jesús, a atxix ojtxe ok qˈoˈn te Kolil kyiˈja.

21 Il tiˈj, chi Pegr, tuˈn tten Jesús toj kyaˈj jaˈlin, ex kmeltzˈajil tzmaxi tojjo qˈij, aj tkubˈ tnikˈuˈn tkyaqil, ikyxjo tzeˈnkuj tqˈma, aj kyqˈma xjan yolil Tyol Dios ojtxe.

22 Ex majxte Moisés qˈmante kye ojtxe qxeˈchil kyjaluˈn:
    Atziˈn tAjaw Tkyaqil, a kyDiosa, kjawil qˈiˈnte jun yolil Tyol Dios kyxola tzeˈnku weˈ.
    Kyniminkuy tkyaqiljo kxel tqˈmaˈn,
23     quˈn tkyaqiljo a mina nkubˈ nimin teˈ yolil anetziˈn, bˈeˈx kˈwel yuchˈin kyxolxjal, chi Moisésjo.

24 Ex kykyaqiljo yolil Tyol Dios, chi Pegr, tzaj xkye tukˈa Samuel, ex jniˈ txqantl, i yolin kyiˈjjo qˈij te jaˈlin. 25 Ex ayetzin kyeˈ o chi kyija toj wen tukˈa Dios, ex tuˈn ikyjo, etzilqiˈy tiˈj tkyaqiljo tqˈma qMan Dios kyuˈnjo yolil Tyol ojtxe. Ex ikyxjo, at kyokliˈn tiˈjjo kyij bˈant tiˈj tuˈn Dios kyukˈa ojtxe qxeˈchil, quˈn ikytziˈn tqˈma Dios te Abraham:

Kchi kyˈiwlitiljo kykyaqil xjal twutz txˈotxˈ noq tuˈn xkachmanbˈaj, kchi elil anqˈin tiˈj tyajila.

26 Tej tjaw anqˈin juntl majl Jesús tuˈn Dios, chi Pegr, tnejil tzaj tsmaˈn te kyeˈy, ayiˈy aj Judiyqiˈy, tuˈn kykyˈiwlita, ex tuˈn ttzaqpaj junjun kyeˈ toj til.