Add parallel Print Page Options

Tej tklet Pabl exsin txqantl tukˈa toj txˈotxˈ Malta

28  Noq kloˈnqotaqla qkyaqilxa, tej qbˈintiˈy qa Maltataq tbˈi chˈin txˈotxˈ, a tkuˈxtaq toj aˈ. Toj tbˈanil oke kaˈyiniˈy qkyaqilxa kyuˈn xjal najleqetaq antza, ex tuˈn tzuntaq nkubˈ jbˈal, ex nimku cheˈw, bˈeˈx kubˈ kykchoˈn qˈaqˈ, exsin o xi txkoˈntza kykˈatz. Atzin te Pabl otaq bˈaj tchmoˈn chˈin tzqij si; ex tzuntaq okx tqˈoˈn toj qˈaqˈ, tej tetz lipin jun kan tuˈn t‑xobˈil te qˈaqˈ, ex bˈeˈx ok bˈaltzˈaj, ex ok ttxˈaˈn tqˈobˈ Pabl.

Aye xjal najleqetaq antza, tej kylonte kan bˈaltzˈink tibˈ tiˈj tqˈobˈ Pabl, jaw yolin kyxolx. Chi chiˈ kyjaluˈn: Bˈalaqa bˈyol xjal te ichin lo. Mapetzin klet toj ttxuyil aˈ, me a kawil toj kyaˈj, nlay ttziye tuˈn tanqˈintl.

Me atzin te Pabl, bˈeˈx el tchtoˈn tiˈj tqˈobˈ. Tuˈn ikyjo, bˈeˈx kux tzˈaq tej kan toj qˈaqˈ, ex ntiˈ te Pabl bˈajte. Kykyaqilx nchi ayontaq jniˈ or kxel mal Pabl, tuˈn ttxˈaˈbˈin kan, mo jniˈ ortaq tuˈn tkyim. Nimku kubˈ kyayoˈn, me atzaj teˈ tel kynikyˈ te, qa ntiˈ otaq bˈajte, bˈeˈxsin ja kymeltzˈin kynabˈltz, exsin ok tentz qˈmalte qa jun diostaq te Pabl.

Iteˈtaqtzin txqantl tnej txˈotxˈ nqayintaq iteˈye tkˈatzjo najbˈil antza, a etzintaq tuˈn jun ichin, Publio tbˈi, nimxixtaq toklin tojjo tkyaqil txˈotxˈ te Malta. Toj tbˈanil iwliˈy tuˈn, ex toj tbˈanil mojin qukˈiy toj oxe qˈij.

Me atziˈn ttata Publio, yabˈtaq teˈ tuˈn kyaq ex tuˈn chkˈoj, ex tkuˈxtaq toj ttxoˈw. Bˈeˈxsin xiˈ Pabl qˈolbˈilte. Atzin teˈ tbˈaj naˈn Dios tiˈj, i kubˈ tqˈoˈn tqˈobˈ tibˈaj, ex bˈeˈx qˈanit tuˈn. Tuˈn ikyjo, bˈeˈx i bˈijte kyuˈn txqantl yabˈ, a iteˈtaq tojjo txˈotxˈ antza, ex i tzaj kyej yabˈ anetziˈn, ex ikyxjo, bˈeˈx i qˈanit.

10 Nimku bˈant kyuˈn te kaˈybˈil qeˈy. Atzin teˈ qokxa jun majla toj juntl bark, nimku tzaj qˈoˈn qeˈy, a ilxix tiˈj, tuˈn tokin quˈn toj bˈe.

Tej tkanin Pabl toj tnam Rom

11 Tbˈajlinxiˈ oxe xjaw quˈn tojjo Malta, o okxa tojjo juntl bark tzajnintaq toj Alejandría, ex antza taˈyetaq toj Malta, tej tkubˈ ten jbˈalil. Atzin bark anetziˈn, iteˈktaqjo kabˈe kywutzbˈiyil dios tiˈj, Cástor ex Pólux kybˈi.

12 O xiˈy toj, ex o kaniˈn toj tnam Siracusa. Oxe qˈij o kyija antza. 13 Ex antza, o exiˈy, nqayin toj mlaj, tuˈn qkaniˈn tzmax toj tnam Regio. Toj junxil qˈij, kyjaˈ tzaje kyqˈiqˈ kubˈl qumila. Tuˈntziˈn, toj junxil qˈij o kaniˈn tzma Puteoli, 14 jaˈ ele qkˈulbˈiˈn qibˈa kyukˈa ilaˈ nimil, a xi txkoˈn qeˈy, tuˈn qkyija wuq qˈij kyukˈa. Ikytziˈn, o kaninjiˈy tzmax Rom. 15 Otaq kybˈi kye nimil te Rom tqanil, qa tuˈntaq qkaniˈn. Tuˈnpetziˈn, i tzaj kˈlel qeˈy toj bˈe tzmax kyojjo kabˈe tnam, Foro de Apio ex Tres Tabernas kybˈi. Atzaj teˈ kyiwle quˈn, bˈeˈx xi tqˈoˈn Pabl chjonte te qMan Dios, ex bˈeˈx ja tiˈn tibˈ.

16 Atzaj teˈ qkaniˈn tzma Rom, i xi tqˈoˈn Julio, a tnejil xoˈl qˈaqˈ, tkyaqil aj tze toj tqˈobˈ juntl xoˈl qˈaqˈ. Ante Pabl tzaj qˈoˈn ambˈil teˈ, tuˈn tten tjunalx, ex junchˈin xoˈl qˈaqˈ kyij te kaˈyilte.

Tej tyolin Pabl kyukˈa t‑xjalil toj Rom

17 Otaqxi bˈaj oxe qˈij qkanliˈn, tej t‑xi tchqˈoˈn Pabl txkol kye kynejil Judiy te Rom. Atzaj teˈ kychmet, xi tqˈmaˈn Pabl kye kyjaluˈn: Ayiˈy nxjalil, ntiˈ weˈ nbˈinchbˈin nya bˈaˈn kyiˈj aj Judiy ex tiˈjjo tzeˈn ẍi anqˈine ojtxe qxjalila. Me ma chinx qˈoˈn toj kyqˈobˈ xjal te Rom tzma Jerusalén. 18 Atzaj teˈ xbˈaj qanin weˈy, mataq chinx tzaqpiˈn, quˈn tuˈn mi xjyet tumil kyuˈn, tuˈn nkubˈ kawiˈn te kyimin. 19 Me mina xkytziye Judiy. Tuˈnpetziˈn, xi nqanintza, tuˈn woka toj paˈbˈin twutzjo tnejilxix nmaq kawil tzaluˈn toj Rom. Me ntiˈ chˈin weˈ aku chin ja yolbˈin, ex ntiˈ nyola te patil kye xjal te ntanima. 20 Tuˈnpetziˈn, ma chi tzaj ntxkoˈn, tuˈn kyok nkaˈyiˈn, ex tuˈn nyoliˈn kyukˈiy, quˈn awo aj Judiyqo at junqe qqˈuqbˈil qkˈuˈj tuˈn tten tkawbˈil qMan Dios qxol, ex tuˈn qjaw anqˈin juntl majl kyxol kyimnin, aj qkyim. Ex noq tuˈn tpajjo ikyjo, loqiˈn kˈloˈnqin tuˈn kxbˈil.

21 Tzajtzin kyqˈmaˈn kyej Judiy kyjaluˈn: Ntiˈ jun qeˈ uˈj o tzaj qtzyuˈn tzajnin toj txˈotxˈ te Judey, a tzunt yolin tiˈja. Ex ntiˈ jun qxjalil a kyxoljo najleqe antza, a mat tzul tzaluˈn, a nyat bˈaˈn tyol tiˈja. 22 Me qajtzintza tuˈn qbˈintiˈy tzeˈn te tnaˈbˈl, quˈn bˈiˈn qeˈ quˈn, qa nyolbˈajtz toj tkyaqil twutz txˈotxˈ tiˈjjo akˈaj chˈuq xjal, aye nimilqe tiˈj Jesús.

23 Tuˈntziˈn ikyjo, ok kyjyoˈn jun qˈij, jaˈ i chmete txqan xjal, jaˈ najletaq Pabl. Tojjo qˈij anetziˈn, yolin Pabl tiˈj Tkawbˈil qMan Dios. Xi xkye qlixje wen, ex tzmaxi te qqoqix, ok tilil tuˈn Pabl, tuˈn tkubˈ kykˈuˈj, qa twutzxixjo Tyol Dios tzˈibˈin kyuˈn yolil Tyol. 24 Iteˈ junjun i xi niminte a ntqˈmaˈntaq Pabl, me iteˈ txqantl mix xi kynimine. 25 Tbˈajlinxiˈ yolin Pabl, bˈeˈx el kypaˈn kyibˈ, quˈn tuˈn mix jaˈtaq nchi kyija toj wen kyxolilex. Xitzin tqˈmaˈn Pabl kye kyjaluˈn: Wen teˈ a bˈaj tyolin Xewbˈaj Xjan kyeˈ ojtxe qxjalil, tej tkyij tzˈibˈin tuˈn Isaías, a yolil Tyol Dios, a chiˈ kyjaluˈn: 26 Kux txiˈy, ex qˈmaˈnxa teˈ tnam lo:

Mixla tuˈn chi bˈiˈn tiˈj, nlayx tzˈel kynikyˈ te.
Ex mixla tuˈn tzˈok kykaˈyin, nlayx kylonte.
27 Quˈn ajo tnaˈbˈljo tnam lo, ma tzˈel najx.
Jpunqek kyẍkyin, ex maqsiˈnqek kywutz,
tuˈntzin mi kylonte,
ex tuˈntzin mi kybˈiye,
ex tuˈn mina tzˈel kynikyˈ,
ex tuˈn mina chi tzaj meltzˈaj wukˈiy.
Tuˈn ikyjo, nlay chi kubˈ nqˈaniˈn.

28 Bˈiˈnkuxix kyuˈn, chi Pabl, qa ajo kolbˈil tuˈn qMan Dios, qˈoˈntz jaˈlin kye nya Judiy, ex ayepenkye ok chi kˈwel bˈiˈn teˈ Tbˈanil Tqanil.

29 Tej tbˈaj tqˈmaˈn Pabl ikyjo, bˈeˈx i aj kyej Judiy, ex nimxix i chˈotj kyxolx.

30 Atzin te Pabl, kabˈe abˈqˈe kyij teˈ tojjo ja, a otaq manit tuˈn. Antza nchi kanine kykyaqiltaqjo qˈolbˈilte. 31 Tukˈa tkyaqil tzaqpibˈl, nqˈumlajtaq tiˈjjo tkawbˈil qMan Dios, ex nxnaqˈtzintaq tiˈjjo qAjaw Jesucrist, ex mix aˈlxtaq jun nxi miyonte.