Add parallel Print Page Options

23  Xitzin tkaˈyin Pabl toj kywutzjo tkyaqil Sanedrín, ex xi tqˈmaˈn: Ayiˈy werman, atxix ojtxe ex loqin lo, bˈaˈn o chin anqˈiniˈy twutz qMan Dios, ex ntiˈx ma kux chyoˈn toj wanmiˈn.

Atzin tej tnejilxix pale, Ananías tbˈi, xi tqˈmaˈn kyeˈ, a iteˈtaq nqayin tkˈatz Pabl, tuˈn tokx kypoqˈchin toj ttzi.

Me atzin te Pabl xi tqˈmaˈn: Ex k‑okilx poqˈchin te toj ttzi tuˈn Dios, ay xmiletzˈ, quˈn qa qˈuqliy antza te kawil, ex tzeˈnxix kawbˈil, ¿Titzin quˈntz ma kyij ttzaqpiˈntza kawbˈil, exsin ma tzaj tqˈmaˈntza, tuˈn tokx poqˈchin toj ntziˈy kyuˈn? chi Pabl.

Ayetzin kyej iteˈtaq antza, xi kyqˈmaˈn te Pabl: ¿Ma ikytzin nyasinejiy tiˈj tnejilxix tpale qMan Dios?

Xitzin tqˈmaˈn Pabl: Ayiˈy werman, noq sameqiˈy, quˈn nya bˈintaq weˈ wuˈn, qa a tnejilxix paleˈ; quˈn toj Tuˈjil Dios ntqˈmaˈn kyjaluˈn: Mina qanbˈin tiˈjjo kawil toj ttanim.

Texjo or anetziˈn, el tnikyˈ Pabl, qa attaq kabˈe chˈuq xjal toj Sanedrín: Jun chˈuq Sadusey ex juntl Parisey. Tuˈntzintzjo, jaw yolin Pabl kujxix wen: Ayiˈy nxjalil, Pariseyqin weˈ, ex tzajninqiˈn tiˈj t‑xeˈchil Parisey. Exsin atzin jaˈlin, nchin oka toj paˈbˈin, noq tuˈn nxi nnimiˈn, qa nchi jatz anqˈin juntl majljo kyimnin.

Atzaj teˈ tbˈaj tqˈmaˈn Pabl ikyjo, bˈeˈxsin i ok ten Parisey ex Sadusey chˈotjil kyxolx. Tuˈntzintzjo, el kypaˈn kyibˈ quˈn ayetzin kye Sadusey nkyqˈmaˈn, qa mina nchi jatz anqˈin juntl majl kyimnin, ex qa ntiˈqe t‑anjel Dios exqetziˈn jniˈ xewbˈaj. Me ayetzin kye Parisey nimin tkyaqiljo luˈn kyuˈn.

Kykyaqilx nchi jaw ẍchˈintaq, ex iteˈ junjun te jun chˈuq xnaqˈtzbˈil te kawbˈil, a iteˈkxtaq kyxol Parisey, jaw weˈks ex kyqˈma: A ichin lo, ntiˈ tkyˈi ma bˈant tuˈn. Bˈalaqa ma yolin tukˈa jun t‑anjel Dios mo tukˈa jun xewbˈaj.

10 Me quˈn noqxtaq kyjaˈtaq kyjaw tiljxtaq kyexjal; tuˈntzintzjo, bˈeˈx tzaj t‑xobˈiljo tnejil xqˈuqil, quˈn kubˈ tbˈisin, qa akutaq kubˈ kybˈyoˈn Pabl. Tuˈnpetziˈn, xi tqˈmaˈn, tuˈn kytzaj txket jun jteˈbˈin xoˈl qˈaqˈ, tuˈn tex qˈiˈn Pabl, ex tuˈn t‑xi qˈiˈn juntl majl toj kyja xoˈl qˈaqˈ.

11 Tojxi junxil qnikyˈin, ok tyekˈin tAjaw Tkyaqil tibˈ te Pabl, ex tqˈma: Qˈinks tibˈa, Pabl, quˈn ikyxjo tzeˈnku ma yolin wiˈja tzaluˈn toj Jerusalén, ikytzin k‑okila tuˈn toj Rom.

Tej tkubˈ kyximinxjal, tuˈn tkubˈ bˈyet Pabl

12 Atzin tej qsqix, i kyij jun jteˈbˈin Judiy toj wen, tuˈn tkyim Pabl kyuˈn. Kubˈ kyqˈmaˈn kyxolx kyjaluˈn: Kˈwel qkˈluˈn twutz Dios, qa nlay qo waˈn, ex qa nlay qo kˈwan, qa mina xkyim Pabl quˈn.

13 Bˈalaqa iteˈtaq kaˈwnaq kybˈajjo ichin, a otaq kubˈ kykˈluˈn kyyol. 14 I xiˈtzintz jaˈ iteˈtaqjo kynejil pale exqetziˈn nim kyoklin kyxol Judiy, ex xi kyqˈmaˈn: Ma kubˈ qkˈluˈn qeˈ qyol twutz Dios, qa ntiˈ chˈin kxel qwaˈn, aj qa naˈmxtaq tkyim Pabl quˈn. 15 Ayetzin kyetza jaˈlin exqetziˈn kybˈajjo kawil Sanedrín, kyqaninxi te tnejil xqˈuqil, tuˈn ttzaj qˈiˈn Pabl kywutza, tuˈn tchikyˈbˈitjo tten chebˈexix wen, me noq tuˈn tsbˈet ikyjo; quˈn awotzinqetza, qo ewila toj bˈe, tuˈn tkubˈ qbˈyoˈn, a naˈmxtaq tul tzaluˈn.

16 Me jun taljo tanebˈ Pabl, bˈin teˈ, a otaq bˈaj qˈmet, ex bˈeˈx xiˈ qˈmalte te Pabl, a attaq toj kyja xoˈl qˈaqˈ. 17 Tej tbˈinte Pabl ikyjo, bˈeˈxsin tzaj tqˈolbˈintz jun xoˈl qˈaqˈ, ex xi tqˈmaˈn te: Qˈinxjiy kuˈxin qˈa lo twutz tnejil xqˈuqil, quˈn at jun tyol tuˈn t‑xi tqˈmaˈn.

18 Bˈeˈxsin xi kˈleˈntz twutz tnejil xqˈuqil, ex tqˈma: Ma chin tzaj ttxkoˈn Pabl, ex ma tzaj tqˈmaˈn weˈy, tuˈn ttzaj winjiˈy kuˈxin qˈa lo tukˈiy, quˈn at jun tyol tuˈn t‑xi tqˈmaˈn tey.

19 Tzajtzin tzyuˈn tqˈobˈj kuˈxin qˈa tuˈnj tnejil xqˈuqil, ex el kypaˈn kyibˈ tiˈj xoˈl qˈaqˈ, exsin xi tqanintz: ¿Tiˈtzin tuˈn ttzaj tqˈmaˈn weˈy?

20 Xitzin tqˈmaˈn tej kuˈxin qˈa kyjaluˈn: Ma chi kyij Judiy toj wen, tuˈn t‑xi qanit tey, tuˈn t‑xi qˈiˈn Pabl nchiˈj kywutz qeˈ iteˈkx toj Sanedrín. 21 Me mina txi ttziyiˈn, quˈn bˈalaqa jun kaˈwnaq ichin kchi ewil toj bˈe, ex kˈwel kyayoˈn, tuˈn tkubˈ bˈyet, quˈn ma kubˈ kykˈluˈn twutz Dios, qa nlay chi waˈn ex nlay chi kˈwan, qa mina xkyim Pabl kyuˈn. Atzin jaˈlin, noq nchi ayon qa kxel ttziyin kye.

22 Atzin tnejil xqˈuqil ex twaˈbˈin kuˈxin qˈa, ex xi tqˈmaˈn te, tuˈn mix aˈl qe, tuˈn t‑xi tqˈmaˈne a otaq bˈaj tqˈmaˈn.

Tej t‑xi qˈiˈn Pabl twutz Félix, a tnejil kawil

23 Tzaj tchqˈoˈn tnejil xqˈuqil, kabˈe xoˈl qˈaqˈ, ex xi tqˈmaˈn kye, tuˈn kyok kyjyoˈn lajaj kˈal xoˈl qˈaqˈ, tuˈn kyxi lipe kyiˈj, lajaj toj jun mutxˈ xoˈl qˈaqˈ kyibˈaj chej, junx kyukˈa lajaj kˈal tukˈa kybˈiybˈil; tuˈn kyxiˈ tzma Cesarea, aj tok bˈeljaj or toj qnikyˈin. 24 Ex xi tqˈmaˈn, tuˈn kyjyet chej te iqilte Pabl. Ex xi tqˈmaˈn, tuˈn tok kaˈyinxix toj bˈe, tuˈntzintla ntiˈ tkyˈi, aj tkanin twutz tnejil kawil, Félix tbˈi. 25 Ex xi smaˈn jun uˈj kye, a ntqˈmaˈntaq kyjaluˈn:

26 Ayiˈn, Claudio Lisias, kxel ntzˈibˈiˈn ex chin qˈolbˈila tey, Félix, ay tnejil kawil, nimxix tokliˈn. 27 Aye Judiy, a otaq tzˈok kytzyuˈn ichin lo, ex tuˈntaq tkubˈ kybˈyoˈn. Me atzaj teˈ nbˈintiˈy, qa jun xjal nimtaq toklin toj Rom, bˈeˈxsin in xiˈtza kyukˈa nxoˈl qˈaqˈa, ex bˈeˈx tzaqpaj wuˈn. 28 Me quˈn wajtaqa, tuˈn nbˈintiˈy tiˈtaq til, bˈeˈxsin xi wiˈntza kywutz Sanedrín. 29 Ex antza nbˈiyiˈy, qa nya nim til, qa noq tuˈn kynimbˈil tiˈj kykawbˈil Judiy. Tuˈn ikyjo, bˈin wuˈn, qa nya il tiˈj tuˈn tkubˈ bˈyet, nipela noq tuˈn tkuˈx toj tze. 30 Me ma nbˈiˈy, qa ma chi kyij Judiy toj wen tuˈn tkubˈ bˈyet. Tuˈntziˈn, ma txi nchqˈoˈn twutza, ex ma txi nqˈmaˈn kye nchi stzˈimin tiˈj, tuˈn t‑xi kychikyˈbˈin twutza, a tiˈ kyaj tiˈj.

31 Xitzin xkoˈn Pabl, ex xi qˈiˈn toj qnikyˈin kyuˈn xoˈl qˈaqˈ, tuˈn kykanin toj Antípatris, tzeˈnkuxjo otaq tzaj qˈmaˈn kye. 32 Ayetzin kyej xoˈl qˈaqˈ, aye i xiˈ tuˈn kyqan, bˈeˈx i meltzˈaj kyeˈ toj Jerusalén, tej qsqix. Ayetzin kyej, a iteˈkxtaq kyibˈaj chej, bˈeˈx xi kyiˈn kyeˈ kybˈe, junx tukˈa Pabl. 33 Atzaj teˈ kykanin tzma Cesarea, bˈeˈxsin kubˈ kywaˈbˈin Pabl twutz Félix, a tnejil kawil, exsin xi kyqˈoˈn uˈj, a xi ttzˈibˈin tnejil xqˈuqil.

34 Tbˈajlinxiˈ uˈjin uˈj, xi tqanin Félix te, jaˈtaq tzajnin Pabl. Atzaj teˈ tbˈinte, qa te Ciliciataq, 35 xitzin tqˈmaˈn: Kˈaˈ kubˈ nbˈiˈn tzmaxi aj kyuljo a nchi stzˈimin tiˈja.

Texjo or anetziˈn, bˈeˈx xi tqˈmaˈn, tuˈn tkubˈ xqˈuqit Pabl tojjo ja, jaˈ nkawinetaq Herodes.