Add parallel Print Page Options

Tej t‑xiˈ Pabl tzmax toj txˈotxˈ te Macedonia ex Grecia

20  Tej tel bˈajjo chˈotjin toj Éfeso, i tzaj ttxkoˈn Pabljo aye nimil, tuˈn t‑xi qˈmet jun tumil kye. Ex ax orjo, bˈeˈx el tpaˈn tibˈ kyiˈj, exsin xiˈtz tzma Macedonia. Antza, bˈaj tqˈolbˈine kyoj kykyaqiljo najbˈil, ex qˈuqbˈin kykˈuˈjjo nimil kyukˈa tyol. Tbˈajlinxitziˈn ikyjo, kanin tzma Grecia. Antza, kyij tene toj oxe xjaw. Tuˈntaq tokx toj bark, tuˈn t‑xiˈ tzma Siria, tej tbˈinte qa kyajtaq Judiy tuˈn tkubˈ kybˈyoˈn. Tuˈntzintzjo, kubˈ t‑ximin, tuˈn tmeltzˈaj twutz txˈotxˈ, ex nya toj bark, tuˈntzin tikyˈx juntl majl toj Macedonia. Tiˈj Pabl xi lipeye Sópater, te tnam Berea, kˈwalbˈaj te Pirro; junx tukˈa Aristarco ex Segundo te tnam Tesalónica, Gay te tnam Derbe, ex Timotey; exsin Tíquico tukˈa Trófimo, a te txˈotxˈ te Asiaqe.

Bˈeˈx i nejjo nimil lo qwutza, ex o kubˈ kyyoˈn tzma Troas. Atzaj teˈ tbˈajjo nintz qˈij te Waˈj Pan, a ntiˈ txˈamsbˈilte tkuˈx, o exa toj bark toj tnam te Filipos, ex toj jun qˈij, o kaniˈn toj Troas, jaˈ atetaqjo Timotey ex txqantl nimil tukˈa. Antza, o kyijiˈy wuq qˈij kyukˈa.

Tej tjaw anqˈin Eutico juntl majl kyxol kyimnin

Tojjo tnejil qˈij te seman, ok qchmoˈn qibˈa, tuˈn qwaˈn junx, ex tuˈn tsipitjo xjan wabˈj. Antza, bˈaje yoline Pabl kye nimil, me tuˈntaq tex toj jun tbˈe aj qsqixtaq, nimx xiˈye tumil tyol, ex tzmaxi el bˈajjo te tnikyˈjin aqˈwil. Otaq qo chmeta toj toxin kol ja, a jaˈ txqoˈnqetaq txqan tzaj. Ex antza, taˈyetaq jun kuˈxin qˈa, Eutico tbˈi, qˈuqletaq ttzi toyijil ja. Me tuˈn nimx tqan yolin Pabl, bˈeˈx tzaj twatl wen, ex bˈeˈx tzaj lankˈaj tzma toj toxin kol ja. Atzaj teˈ tjaw skˈoˈn, noq kyimnintaql.

10 Bˈeˈxsin kuˈtz Pabl, ex xi joqpaj tibˈajjo kuˈxin qˈa, exsin ok tchleˈntz, ex xi tqˈmaˈn kye nimil: Mina chi tzaj xobˈa. Luˈ tetz itzˈ.

11 Texjo or anetziˈn, bˈeˈx jax Pabl juntl majl tuja, kubˈ tpiẍin wabˈj, ex i waˈn, ex ok tenl yolil ex tzmaxi kubˈ qeˈn te qsqix. Tbˈajlinxiˈ ikyjo, bˈeˈx xiˈ tzma Asia. 12 Me atzin tej kuˈxin qˈa, itzˈ teˈ te t‑xi qˈiˈn. Tuˈntzintzjo, qexix kykˈuˈjjo nimil.

Tej t‑xiˈ Pabl toj tnam Mileto

13 Awotzin qeˈ, bˈeˈx o neja, ex toj bark o xiˈyiˈy, tuˈn qkaniˈn tzma Aso, tuˈn qikyˈa kˈlelte Pabl, tzeˈnkuxjo otaq qo kyija tukˈa, quˈn tajtaq tuˈn tbˈet twutz txˈotxˈ. 14 Atzaj teˈ tok qkˈulbˈin qibˈa tukˈa toj Aso, bˈeˈx okx qukˈiy toj bark, ex bˈeˈxsin xiˈtza tzma Mitilene. 15 O ikyˈa antza, ex tojxi junxil qˈij, o ikyˈa nqayin tkˈatz Quío. Tbˈajlinxiˈ qˈij anetziˈn, o kanin toj Samos. Tojxi junxil qˈij te qbˈeˈy, o kaniˈn toj Mileto. 16 Ikytzin bˈantjo, quˈn tkyˈeˈtaq Pabl tuˈn tkyijtaq ilaˈ qˈij toj txˈotxˈ te Asia, ex mix ttziye, tuˈn t‑xiˈ tzma Éfeso, quˈn tajtaq tuˈn tkanin liwey tzma Jerusalén qa akutaq pon kanin, tuˈn tikyˈsitjo nintz qˈij te Pentecostés.

Tej tqˈolbˈin Pabl toj Mileto kyukˈa nejinel kyxol Ttanim Dios toj Éfeso

17 Tej attaq Pabl toj tnam te Mileto, i tzaj tqˈolbˈinjo jniˈ nejinel kyxol Ttanim Dios toj Éfeso. 18 Atzaj teˈ kykanin, xi tqˈmaˈn kye kyjaluˈn: Noq sameqiˈy werman. Bˈiˈn kyeˈ kyuˈn, tzeˈn tten nchwinqila tzaluˈn kyxola toj txˈotxˈ te Asia, atxix tej wula tnejil qˈij. 19 Kykyaqil qˈij o chin teˈn kyxola, ex o chin ajbˈiˈn te tAjaw Tkyaqil, tukˈa tkyaqil mutxbˈil, ex ilaˈ maj ma tzˈetz taˈl nwutza, noqitla tuˈn tel wenjo taqˈin qMan Dios. Ex nimku nya bˈaˈn s‑ul wiˈja kyuˈn Judiy. 20 Me mina ẍin kubˈ numja, tuˈn tqˈmet kyxolxjal exsin toj kyjaˈy, a bˈaˈnxix te kyeˈy. 21 Aye Judiy exqetziˈn a nya Judiy, ma txi nqˈmaˈn kye, tuˈn kymeltzˈaj tukˈa Dios, ex tuˈn t‑xi kynimiˈn Tyol qAjaw Jesús, a Klolqe.

22 Atzin jaˈlin, chi Pabl, ma chinka tzma Jerusalén, ex chqˈoˈnqiˈn tuˈn Xewbˈaj Xjan, me ntiˈ bˈiˈn wuˈn tiˈ kykyˈelix wiˈja. 23 Oˈkx bˈiˈn wuˈn, qa a Xewbˈaj Xjan ntzaj qˈmante weˈy, qa chin kˈwelixi toj tze, ex qa nimx yajbˈil kykyˈelix wuˈn toj tkyaqil tnam, jaˈ kchin kyˈeliˈy. 24 Me nyalaxix toklin nchwinqiljiˈy, tzeˈnku tuˈn tjapin kanin tukˈa tzaljbˈil a nbˈey lajoˈnx te nnimbˈila, ex tuˈn tkubˈ nimitjo, a s‑aj tqˈmaˈn Jesús, a tAjaw Tkyaqil, tuˈn tqˈmet Tbˈanil Tqanil tiˈjjo tqˈaqˈbˈil tkˈuˈj qMan Dios.

25 O chin bˈaj yoliˈn Tkawbˈil qMan Dios kyxola, chi Pabl, ex bˈinpetzintz wuˈn jaˈlin, qa mi chin iwle juntl majltza tuˈn jun kyeˈ. 26 Tuˈnpetziˈn, waja tuˈn t‑xi nqˈmaˈn jaˈlin, qa nyaqiˈn at npaja tiˈj jun aˈla, 27 quˈn o chin yoliˈn tiˈjjo tkyaqil t‑xim Dios, ex ntiˈ chˈin xkubˈ wewiˈn kyeˈy. 28 Tuˈnpetziˈn, kykaˈyink kyibˈa, ex ikyxjo tkyaqil nimil, quˈn ma chi ok qˈoˈn tuˈn Xewbˈaj Xjan, te kyikˈlel tiˈj tkyaqil Ttanim qAjaw Jesús, a ma chi laqˈet tuˈnxjo tchkyˈel.

29 Bˈiˈnxix wuˈn, chi Pabl, qa aj wikyˈa, chi ul txqantl xjal te najsilte Ttanim qMan Dios, iky tzeˈnqeku txqan txˈuˈj xoˈj kyxol rit. 30 Exla iteˈ junjun kyxola, a kchi jawil weˈks xnaqˈtzil kyeˈ yol, a nya twutzx, tuˈn kyxi lipe nimil kyiˈj. 31 Tuˈnpetziˈn, kykaˈyink kyibˈa, ex kynaˈntza, qa toj oxe abˈqˈe, qˈijl ex qnikyˈin, mina ẍin sikytiˈy, ex ma tzˈetz taˈl nwutza, tej nqˈoˈn tumil kujxix wen teyile junjun kyeˈ.

32 Atzin jaˈlin, werman, chi Pabl, kchi xel woqxeniˈn toj tqˈobˈ qMan Dios, ex teˈ Tbˈanil Tqaniljo tkˈuˈjbˈil, quˈn at te tipin, tuˈn kychˈiya tuˈn toj kynimbˈila, ex tuˈn ttzaj tqˈoˈn kyeˈy, a jotxjo o tzaj ttziyin teˈ xjan Ttanim. 33 Ntiˈ weˈ waj, a pwaq, exsin xbˈalin te jun aˈla; 34 qalaˈ bˈin kyuˈn, qa ma chin aqˈniˈn kyukˈax nqˈobˈa, tuˈn tjyetjo, a iltaq tiˈj weˈy ex te kyeˈ iteˈtaq wukˈiy. 35 Kukx ma chin xnaqˈtzinjiy kyeˈy, tzeˈn tumil tuˈn qaqˈnin, ex tuˈn qmojin kyiˈjjo aye atx taj kye; tuˈn kytzaj naˈyitjo Tyol qAjaw Jesús, aj tqˈma: Nimxixtljo tzaljbˈil tzeˈn nxi qqˈoˈn, tzeˈnkuljo tuˈn ttzaj qtzyuˈn.

36 Tej tbˈaj tqˈmaˈn Pabl ikyjo, bˈeˈx kubˈ meje, ex naˈn Dios kyukˈa kykyaqilx. 37 Jotx i bˈaj oqˈ, bˈaj kychleˈn kyibˈ, ex el kymaˈtzin Pabl. 38 Ex nimx i jaw bˈisinj nimil, quˈn tuˈn otaq tqˈma Pabl, qa nlay tzˈiwle juntl majl kyuˈn.

Texjo or anetziˈn, i xiˈ waˈbˈilte tzmax jaˈ taˈyetaq bark.