Add parallel Print Page Options

Tej tkubˈ bˈyoˈn Santyaw, ex tej tkuˈx Pegr toj tze tuˈn Herodes

12  Kyojjo qˈij anetziˈn, xi xkye joybˈil qˈoj tuˈn Herodes, a kawil, kyiˈj nimil. Xi tqˈmaˈn, tuˈn tkubˈ bˈyet Santyaw, a ttziky Juan, tukˈa jun kxbˈil, a kabˈe tste. Atzaj teˈ tel tnikyˈ qa wenxix otaq tzˈele lo toj kywutz Judiy, ex bˈeˈx xi tqˈmaˈn, tuˈn tok tzyet Pegr. Atzin bˈajjo toj tqˈijil nintz qˈij te Waˈj Pan, ntiˈ txˈamsbˈilte tkuˈx. Atzaj teˈ ttzyet Pegr, kux qˈoˈn toj tze tuˈn Herodes, jaˈ xqˈuqete kyuˈn kyaje chˈuq xoˈl qˈaqˈ, a kyajkyajchaq kybˈaj tojile junjun chˈuq. Otaq kubˈ tbˈisin Herodes tuˈn tkubˈ bˈyettaq kywutz Judiy, aj tbˈajtaq nintz qˈij te Waˈj Pan. Tkuˈxtaqtzin Pegr toj tze, ex xqˈuqin wen. Me atzin te Ttanim Dios mix i sikyte kyeˈ, tuˈn kynaˈn Dios tiˈj.

Tej ttzaqpaj Pegr toj tze tuˈn qMan Dios

Tzunxtaq chi naˈn kye nimil Dios tojjo qnikyˈin anetziˈn, ante Pegr nktantaq teˈ kyxol kabˈe xoˈl qˈaqˈ, kˈloˈntaq tukˈa kabˈe kxbˈil, ex xqˈuqintaq kyuˈn ilaˈ xoˈl qˈaqˈ iteˈtaq ttzi tze, quˈn tuˈn tajtaq Herodes tuˈn t‑xi tyekˈin kye Judiy toj junxil qˈij. Texjo or anetziˈn, kubˈ tyekˈin tibˈ jun t‑angel Dios, ex tuˈntziˈn, bˈeˈx kubˈ noj tojjo tze tuˈn spikyˈin. Ok tyekin angel ttxlaj Pegr, tuˈn tjaw sakˈpaj, ex xi tqˈmaˈn: Weˈksa jaˈlin.

Ex bˈeˈx i el tzˈaqjo kxbˈil iteˈktaq kyiˈj tqˈobˈ Pegr, ex xi tqˈmaˈnl angel te: Qˈonk t‑xbˈalin exqetziˈn t‑xjabˈa.

Ikytzin kubˈ tbˈinchin Pegrjo.

Bˈaltzˈink ttxoˈwa tiˈja, ex lipetza wiˈja, chi angeljo.

Bˈeˈxsin xi lipe Pegr tiˈj angel, me mix ele tnikyˈ te, qa twutzxjo nkubˈtaq tbˈinchin angel mo minaj, quˈn ikytaqjo lo te te, tzeˈnku jun twutzikyˈ n‑ok. 10 Me i ikyˈx twutz tnejil chˈuq xoˈl qˈaqˈ, ex liwey twutz tkabˈ. Ex atziˈn tej kykanin twutz tjpel tze, a kxbˈiltaq ex a attaq ttzi bˈe, bˈeˈx xi jaqle tilx tibˈ. I exsintz, ex tej otaq txi kybˈetin jun jteˈbˈin ech, bˈeˈx el tpaˈn angel tibˈ tiˈj.

11 Eltzin tnikyˈ Pegr te, qa nya jun twutzikyˈ, ex tqˈma: Mapetzin tzˈelxix nnikyˈtza te jaˈlin, qa aj tAjaw Tkyaqil s‑aj chqˈoˈnte jun t‑angel te klol weˈy toj tqˈobˈ Herodes, ex te tkyaqiljo a kyajtaq Judiy tuˈn tkubˈ kybˈinchin wiˈja.

12 Tej tel tnikyˈ Pegr te qa otaq tzaqpaj, bˈeˈx xiˈ toj tja Mariy, a tnana Juan, a Marksjo juntl tbˈi. Antza chˈuqleqetaq txqan xjal, tzunxtaq nchi naˈn Dios tiˈj. 13 Ok twokˈchin tjpel ja, jaˈ iteˈtaq, ex etz jun txin, Rode tbˈi, lolte alkyetaqjo nwokˈchintaq. 14 Atzaj tel tnikyˈ teˈ tqˈajqˈojil twiˈ Pegr, nimx ja tzalaj, ex tuˈn ttzaljbˈil, mix oktze tjqoˈne ja, qalaˈ kyja oktze rininil tuja, tuˈn t‑xi tqˈmaˈn qa ataq Pegrjo nwokˈchin.

15 Xitzin kyqˈmaˈn te: ¿Nya ma tzaj toj twiˈy?

Me atzin tetxin xi tqˈmaˈn juntl majl qa twutzxix.

Ayetzin kyetz xi kyqˈmaˈn: Nya te Pegrjo; a teˈ t‑angel.

16 Tzuntaq nchi yolin ikyjo, atzin te Pegr tzunxtaq wokˈchin teˈ. Atzaj teˈ toktz jqoˈn tjpel ja, ex tej kylonte, bˈeˈx i xobˈx. 17 Me atzin te Pegr, xi tyekˈin kyukˈa tqˈobˈ tuˈn mina chi chˈotje, ex xi tqˈmaˈn kye tzeˈn tten otaq tzˈetz toj tze tuˈn tAjaw Tkyaqil. Ex xi tqˈmaˈnl: Kyqˈmanxjiˈy lo te Santyaw ex kye txqantl nimil.

Bˈeˈxsin extz, ex xiˈ toj junxil najbˈil.

18 Atzaj teˈ qsqix, nim labˈil jaw kyxol xoˈl qˈaqˈ, quˈn mix ele kynikyˈ tiˈjjo otaq tzikyˈx tiˈj Pegr. 19 Tzaj tqˈmaˈn Herodes tuˈn ttzyet tjoyle; me quˈn tuˈn mix jyete, bˈeˈx ok qˈoˈn te kypaj xoˈl qˈaqˈ, ex tqˈma tuˈn kykubˈ bˈyet. Tbˈajlinxiˈ ikyjo, ex Herodes toj txˈotxˈ Judey, ex bˈeˈx xiˈ najal toj Cesarea.

Tej tkyim Herodes

20 Tzuntaq qˈojle Herodes kyukˈa xjal te Tiro ex te Sidón. Tuˈnpetziˈn, i kyij toj wen tuˈn kyxiˈ yolil tukˈa Herodes, me ntiˈtaq tumil tzeˈn tuˈn kyyoline. Tuˈn ikyjo, nej i yolin tukˈa Blast, jun kawil tkˈatz tnejil kawil Herodes; ex noq tuˈn Blast, xi kyqanin, tuˈn mina chi qˈojine, quˈn attaq kyoklin tiˈjjo awal njaw toj txˈotxˈ tjaqˈ tkawbˈil Herodes.

21 I txkettzintz tuˈn Herodes. Atzaj teˈ tkanin qˈij anetziˈn tuˈn kychmet, ok tqˈoˈn Herodes jun t‑xbˈalin tbˈanilxix wen. Kubˈ qe toj tqˈuqil, jaˈ nkawinetaq, ex ok ten yolil. 22 Tzuntaq nyolin, tej kyok ten xjal ẍchˈil, me noq tuˈn tkubˈ tkˈuˈj, ex kyqˈma: Nya ichin teˈ nyolin, qalaˈ jun dios, chi chiˈ.

23 Texjo or anetziˈn, jun t‑angel tAjaw Tkyaqil kubˈ tbˈinchin, tuˈn tyabˈte Herodes, quˈn tuˈn xi ttziyin tuˈn tok qˈoˈn te jun dios. Bˈeˈx kyim tukˈa nim kyixkˈoj, ikyjo tzeˈnku nchyoˈljtz jun aˈla kyuˈn ẍchuqˈ.

24 Me metzin teˈ Tyol Dios tzunxtaq nchˈiy teˈ tyolajtz toj tkyaqil twutz txˈotxˈ.

25 Tej kybˈaj aqˈnin Bernabé ex Saulo, bˈeˈx i ajtz toj Jerusalén, tuˈn kykanin toj Antyokiy. Ex otaq t‑xi kykleˈn Juan kyukˈa, a Marksjo, juntl tbˈi.