Add parallel Print Page Options

Råd angående det nya livet

Ni uppstod alltså tillsammans med Kristus. Sträva då efter det som finns där uppe, där Kristus sitter på Guds högra sida[a]. Låt era tankar vara inriktade på det som finns där uppe, och inte på det som finns här på jorden. Ni har ju dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud. Men när Kristus träder fram, han som är vårt[b] liv, då ska också ni träda fram tillsammans med honom, i härlighet.

Döda därför de jordiska begären hos er: sexuell omoral, orenhet, onda lustar och smutsiga begär och girighet, för det är detsamma som avgudadyrkan. Det är sådant som framkallar Guds vrede över olydnadens barn, sådant som ju även ni ägnade er åt medan ni fortfarande levde i det. Men nu måste ni dessutom lägga av med vrede och häftigt humör, ondska och ovanan att förolämpa andra samt allt snuskigt prat. Ljug inte för varandra. Ni har ju kastat av er ert gamla jag och dess dåliga vanor. 10 I stället har ni tagit på er det nya jaget, som ständigt förnyas till sann kunskap och blir alltmer likt sin Skapare. 11 Då spelar det ingen roll om man är grek eller jude, omskuren eller inte, utlänning, skyt[c], slav eller fri. Nej, Kristus är allt och i alla.

12 Ni är Guds utvalda, heliga och älskade. Klä er därför i innerlig medkänsla, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. 13 Ha överseende med varandra och förlåt den som kan förebrås för något. Herren har ju förlåtit er, och så ska också ni förlåta varandra. 14 Men det viktigaste av allt är att ni älskar varandra, för kärleken är det band som binder er samman till en fullständig enhet.

15 Låt friden från Kristus regera i era hjärtan, för den har ni kallats till som lemmar i en och samma kropp. Och var alltid tacksamma! 16 Låt Kristus budskap rikligen bo hos er med all sin vishet. Undervisa och vägled varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjung Guds lov med tacksamhet i era hjärtan.[d] 17 Men vad ni än säger eller gör, så gör det i Herren Jesus namn. Tacka Gud, Fadern, genom honom.

Råd angående familj och slavar

18 Ni gifta kvinnor, underordna er era män, för så ska det vara bland dem som tillhör Herren.

19 Och ni gifta män, älska era hustrur och var inte hårda mot dem.

20 Ni barn, lyd era föräldrar i allting, för det behagar Herren.

21 Och ni föräldrar, reta inte upp era barn så att de blir missmodiga.

22 Ni slavar, lyd era jordiska herrar i allting. Ställ inte bara upp för att behaga dem när de ser er, utan av uppriktigt hjärta, i fruktan för Herren. 23 Vad ni än gör, gör det helhjärtat, som om ni gjorde det för Herren och inte för människor. 24 Kom ihåg att det är Herren själv som en dag ska belöna er och låta er få ert arv. Det är Herren Kristus ni tjänar. 25 Men den som gör orätt ska straffas för det. Då görs ingen skillnad på människor.

Footnotes

  1. 3:1 Jfr Ps 110:1.
  2. 3:4 Eller: ert.
  3. 3:11 Dessa folkslag tillhörde inte den grekisk-romerska kulturen, och skyterna ansågs som de mest ociviliserade av alla.
  4. 3:16 I de första församlingarna sjöng man både psalmer ur Psaltaren och nykomponerade sånger. 1:15-20 är antagligen en sådan ny sång.