Add parallel Print Page Options

Jag vill att ni ska veta hur mycket jag kämpar för er och för dem i Laodikeia[a], och för alla andra som jag inte har träffat personligen. Mitt mål är att de ska styrkas i sina hjärtan, bindas samman i kärlek och nå fram till hela den djupa och rika insikt som är kunskapen om Guds hemlighet[b], nämligen Kristus själv. I honom finns vishetens och kunskapens[c] alla skatter gömda. Detta säger jag för att ingen ska kunna lura er med lockande argument. Även om jag fysiskt är långt borta från er, så är jag hos er i anden. Och jag gläder mig över att få se er stå disciplinerade och fasta i er tro på Kristus.

Nytt liv i gemenskapen med Kristus

Ni har tagit emot Kristus Jesus som Herren. Lev[d] då i honom, fast rotade och uppbyggda i honom, styrkta i den tro ni har fått undervisning i, och tacka honom ständigt.

Låt ingen fängsla er med tomma och bedrägliga vishetsläror[e], som bygger på mänskliga traditioner och världens läror[f] och inte på Kristus. Den gudomliga fullheten[g] bor nämligen i Kristus i kroppslig gestalt. 10 I honom, som är huvudet för alla härskare och makter,[h] har ni nått er fullhet. 11 I honom har ni också blivit omskurna[i], men inte så som människor gör det, utan genom Kristus omskärelse, det vill säga: ert gamla jag, som styrdes av synden, skars bort 12 när ni begravdes med honom i dopet. I dopet har ni också uppstått med honom genom tron på Guds kraft som uppväckte Kristus från de döda.

13 Ni var döda på grund av era överträdelser och ert oomskurna tillstånd. Men Gud lät er bli levande tillsammans med Kristus. Han förlät oss alla våra överträdelser 14 och drog ett streck över det skuldebrev med dess föreskrifter som anklagade oss. Det tog han bort och spikade fast på korset. 15 Han avväpnade härskarna och makterna och skämde ut dem inför hela världen, då han segrade över dem på korset.[j]

16 Låt därför ingen döma er för vad ni äter eller dricker, eller när det gäller olika högtider, nymånadsdagar eller sabbater. 17 Sådana är bara en skugga av det som skulle komma, men själva kroppen är Kristus.[k] 18 Låt inte segern tas ifrån er av några som ägnar sig åt falsk ödmjukhet och ängladyrkan och aldrig slutar att analysera sina syner. De tänker på ett högfärdigt, mänskligt sätt 19 och har tappat kontakten med huvudet, som hela kroppen får sitt stöd av och hålls samman av, med leder och senor, så att den växer så som Gud vill.

20 Med Kristus har ni dött bort från världens stadgar.[l] Varför beter ni er då som om ni fortfarande hörde till den här världen? Varför lyder ni påbud som: 21 ”Ha inte med det där att göra! Smaka inte på det där! Rör inte det där!”? 22 Sådant ska ju förbrukas och försvinna och hör bara ihop med mänskliga regler och läror. 23 Det kanske ser ut som vishet och som självvalda religiösa övningar, falsk ödmjukhet och förnekelse av och förakt för kroppens behov, men saknar värde.

Footnotes

 1. 2:1 Laodikeia (nuvarande Pamukkale i Turkiet) låg knappt två mil från Kolossai. Brevet skulle läsas även i den församlingen.
 2. 2:2 Se not till 1:26.
 3. 2:3 Paulus använde ordet kunskap för att gå emot gnosticismen, en falsk lära som bl.a. sa att ”den hemliga kunskapen” skulle rädda människor.
 4. 2:6 Ordagrant: vandra i honom.
 5. 2:8 Paulus varnade för den religionsblandning av judendom och avgudadyrkan som fanns i området.
 6. 2:8 Eller: världens makter.
 7. 2:9 Se not till 1:19.
 8. 2:10 Området där Kolossai låg var känt för sin ängladyrkan, som härskare och makter här kan tänkas syfta på, och Paulus ville visa att änglarna står under Jesus.
 9. 2:11 Paulus gick emot dem som krävde att icke-judiska män måste omskäras när de började tro på Kristus.
 10. 2:15 Bilden är hämtad från romerska triumftåg.
 11. 2:17 Gamla testamentets föreskrifter var som en skugga av verkligheten i Kristus.
 12. 2:20 Eller: världens makter.