A A A A A
Bible Book List

Khải Huyền 3 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Sứ Ðiệp cho Hội Thánh Sạt-đe

“Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Sạt-đe:

Ðấng có bảy vị Thần của Ðức Chúa Trời và có bảy ngôi sao phán thế nầy:

‘Ta biết các công việc của ngươi. Ngươi có tiếng là sống mà là chết. Hãy tỉnh thức và hãy củng cố những gì sắp chết còn sót lại, vì Ta chưa thấy các công việc của ngươi được hoàn hảo trước mặt Ðức Chúa Trời của Ta. Vậy hãy nhớ lại, ngươi đã tiếp nhận và nghe đạo như thế nào, hãy giữ lấy và ăn năn. Vì nếu ngươi không tỉnh thức, Ta sẽ đến như kẻ trộm, và ngươi sẽ không biết giờ nào Ta đến với ngươi. Dầu vậy ở Sạt-đe ngươi có vài người không làm bẩn y phục mình. Họ sẽ mặc y phục trắng đi với Ta, vì họ thật xứng đáng. Người nào thắng sẽ được mặc y phục trắng như thế. Ta sẽ không xóa tên người ấy khỏi sách sự sống. Ta sẽ xưng tên người ấy trước mặt Cha Ta và trước mặt các thiên sứ của Ngài.’

Ai có tai hãy nghe những gì Ðức Thánh Linh phán với các hội thánh.”

Sứ Ðiệp cho Hội Thánh Phi-la-đen-phia

“Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Phi-la-đen-phia:

Ðấng Thánh, Ðấng Chân Thật, Ðấng có chìa khóa của Ða-vít, Ðấng mở thì không ai đóng được, và Ðấng đóng thì không ai mở được, phán thế nầy:

‘Ta biết các công việc của ngươi. Nầy, Ta đã để trước mặt ngươi một cửa đang mở, và không ai có thể đóng, vì ngươi có ít sức lực, nhưng vẫn giữ Ðạo[a] Ta, và không chối bỏ danh Ta. Nầy, Ta sẽ ban cho ngươi những kẻ thuộc hội đường của Sa-tan, tức những kẻ xưng mình là người Do-thái mà kỳ thật không phải, vì chúng nói dối. Nầy, Ta sẽ làm cho chúng đến và phủ phục nơi chân ngươi, để chúng biết rằng Ta yêu ngươi. 10 Bởi vì ngươi đã vâng giữ lời Ta mà kiên trì chịu đựng, Ta cũng sẽ gìn giữ ngươi khỏi giờ thử thách, là giờ sắp đến trên toàn thế giới, để thử thách dân cư trên đất. 11 Ta sẽ đến mau chóng; hãy giữ chặt những gì ngươi có, để không ai lấy đi mão chiến thắng của ngươi.

12 Người nào thắng, Ta sẽ làm cho người ấy thành trụ cột trong đền thờ Ðức Chúa Trời của Ta, và người ấy sẽ không ra khỏi nơi đó nữa. Ta sẽ ghi trên người ấy danh Ðức Chúa Trời của Ta và tên thành Ðức Chúa Trời của Ta, tức Thành Giê-ru-sa-lem mới, từ trời xuống, tức từ Ðức Chúa Trời của Ta. Ta cũng sẽ ghi trên người ấy danh mới của Ta.’

13 Ai có tai hãy nghe những gì Ðức Thánh Linh phán với các hội thánh.”

Sứ Ðiệp cho Hội Thánh Lao-đi-xê

14 “Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Lao-đi-xê:

Ðấng A-men, Nhân Chứng trung tín và chân thật, Uyên Nguyên của mọi loài thọ tạo của Ðức Chúa Trời, phán thế nầy:

15 ‘Ta biết những công việc của ngươi. Ngươi không lạnh mà cũng không nóng. Thà ngươi lạnh hẳn, hoặc nóng hẳn đi. 16 Nhưng vì ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên Ta sẽ nhổ ngươi ra khỏi miệng Ta. 17 Bởi vì ngươi nói, “Ta giàu có rồi, ta có nhiều của cải, và ta chẳng cần gì nữa.” Nhưng ngươi không biết rằng ngươi đang cùng khốn, đáng thương, nghèo khó, đui mù, và lõa lồ. 18 Ta khuyên ngươi hãy mua vàng đã thử lửa của Ta, để ngươi được giàu có; hãy mua y phục trắng mặc vào, để ngươi không xấu hổ vì bị phơi bày sự lõa lồ; hãy mua thuốc xức mắt thoa vào mắt ngươi, để ngươi có thể thấy. 19 Hễ ai Ta thương mến, Ta răn bảo và sửa dạy. Vậy hãy sốt sắng và ăn năn. 20 Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa ra, Ta sẽ vào cùng người ấy và ăn tối với người ấy, và người ấy ăn tối với Ta.

21 Người nào thắng, Ta sẽ cho người ấy ngồi với Ta trên ngai của Ta, như Ta đã thắng và ngồi với Cha Ta trên ngai của Ngài.’

22 Ai có tai hãy nghe những gì Ðức Thánh Linh phán với các hội thánh.”

Footnotes:

  1. Khải Huyền 3:8 nt: Lời (Lógos)
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes