Tola şi Iair

10 După Abimelek, cel care s-a ridicat să elibereze pe Israel a fost Tola, fiul lui Pua, fiul lui Dodo, un bărbat din Isahar. El locuia în Şamir, în regiunea muntoasă a lui Efraim. El a judecat[a] Israelul timp de douăzeci şi trei de ani. Apoi a murit şi a fost îngropat la Şamir.

După el s-a ridicat ghiladitul Iair. El a judecat Israelul timp de douăzeci şi doi de ani. Acesta avea treizeci de fii care călăreau pe treizeci de măgari; ei aveau treizeci de sate[b]. Şi azi ele sunt numite Havot-Iair[c] şi se află în ţinutul Ghiladului. Iair a murit şi a fost îngropat la Kamon.

Oprimarea filisteană şi amonită

Israeliţii au făcut din nou ce este rău în ochii Domnului şi au slujit baalilor[d] şi aştoretelor[e], zeilor Aramului, zeilor Sidonului, zeilor Moabului, zeilor amoniţilor şi zeilor filistenilor. L-au părăsit pe Domnul şi nu I-au mai slujit. Atunci Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel şi El i-a vândut în mâinile filistenilor şi amoniţilor. Începând cu acel an, ei i-au persecutat şi i-au asuprit pe israeliţi timp de optsprezece ani – pe acei israeliţi care erau dincolo de Iordan, pe teritoriul amoriţilor, în Ghilad. Amoniţii au trecut Iordanul ca să se lupte împotriva seminţiei lui Iuda, împotriva seminţiei lui Beniamin şi a Casei lui Efraim. Din această cauză Israel era într-o mare strâmtorare.

10 Atunci israeliţii au cerut ajutor Domnului, zicând:

– Am păcătuit împotriva Ta căci Te-am părăsit pe Tine, Dumnezeul nostru, şi am slujit baalilor!

11 Domnul le-a zis israeliţilor:

– Oare nu Eu sunt Acela Care v-am izbăvit de egipteni, de amoriţi, de amoniţi şi de filisteni? 12 Atunci când v-au asuprit sidonienii, amalekiţii şi maoniţii[f] şi Mi-aţi cerut ajutor, nu Eu v-am izbăvit din mâna lor? 13 Dar voi M-aţi părăsit şi aţi slujit altor dumnezei! De aceea nu vă voi mai izbăvi din nou! 14 Duceţi-vă şi strigaţi la zeii pe care vi i-aţi ales! Să vă izbăvească ei în vremea necazului vostru! 15 Israeliţii I-au zis Domnului:

– Am păcătuit! Fă-ne ce vei vrea, numai Te rugăm, izbăveşte-ne astăzi!

16 Apoi au renunţat la zei şi au slujit Domnului, iar El s-a îndurat de necazul lui Israel. 17 Când amoniţii s-au strâns pentru luptă şi au venit în Ghilad, israeliţii s-au grupat şi şi-au aşezat tabăra la Miţpa. 18 Poporul şi căpeteniile Ghiladului şi-au zis unul altuia: „Acela care va conduce lupta împotriva amoniţilor va fi căpetenia tuturor ghiladiţilor!“

Footnotes

  1. Judecători 10:2 Cu sensul de a conduce, a cârmui; şi în v. 3
  2. Judecători 10:4 Număr rotund desemnând puterea şi bogăţia
  3. Judecători 10:4 Sau: Aşezările lui Iair
  4. Judecători 10:6 Vezi nota de la 2:11; şi în v. 10
  5. Judecători 10:6 Vezi nota de la 2:13
  6. Judecători 10:12 TM; LXX: midianiţii

Bible Gateway Sponsors