A A A A A
Bible Book List

Juan 7 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Jɨˋguɨ jaléngˈˋ rúngˈˋ Jesús jaˋ jáˈˉ lɨ́ɨiñˋ júuˆ quiáˈˉ dseaˋ do

Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋguɨ lajo̱, dob ngɨˊ Jesús fɨˊ jaléˈˋ fɨɨˋ e téeˈ˜ lɨ˜ se̱ˈˊ Galilea e jmóorˋ lají̱i̱ˈ˜ ta˜ sɨnʉ́ˈrˆ. Jo̱ ie˜ jo̱ jaˋ iiñ˜ dsérˉ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Judea, co̱ˈ jaléngˈˋ dseaˋ góorˋ dseaˋ Israel i̱ teáangˉ nifɨˊ i̱ seengˋ fɨˊ jo̱ ˈnáiñˈˊ dseaˋ do e iiñ˜ nijngámˈˉbreiñˈ. Dsʉˈ ie˜ jo̱ nɨjaquiéengˊ jmɨɨ˜ quiáˈˉ dseaˋ Israel e quɨ́ˈˉ tɨ́ɨiñˋ jmoˈrˊ ˈnʉ́ʉˊ máˈˆ ˈma˜ e laco̱ˈ jmiguiéngˈˊ dsíirˊ jial mɨ˜ cangɨrˊ fɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ quiʉ̱́ˋ malɨɨ˜guɨ eáangˊ, jo̱baˈ lalab cajíngˈˉ jaléngˈˋ i̱ rúngˈˋ Jesús do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Jaˋ guiingˇ já̱ˈˆ fɨˊ la, jo̱ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Judeab guóˈˆ, jo̱ lajo̱baˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ tɨˊ dsíiˊ núuˋ júuˆ quíiˈˉ i̱ seengˋ fɨˊ jo̱ nijǿørˉ jaléˈˋ e quɨ́ɨˈ˜ jmɨɨ˜ jmooˈˋ. Co̱ˈ mɨ˜ jaangˋ dseaˋ iiñ˜ e nilɨcuíiˋguɨ dseaˋ quiáˈrˉ, jo̱baˈ fɨˊ lɨ˜ jǿøˉ dseabˋ ˈnéˉ jmérˉ jaléˈˋ e jmóorˋ do. Jo̱ co̱ˈ ˈnʉˋ jmooˈˋ jaléˈˋ e dsigáˋ dsíiˊ dseaˋ, jo̱baˈ fɨˊ quiniˇ dseaˋ fɨ́ɨmˊ ˈnéˉ jméˈˆ jaléˈˋ e jo̱.

Jo̱ féˈrˋ lajo̱ co̱ˈ jɨˋguɨ jaléngˈˋ i̱ rúngˈˋ Jesús do jaˋ jáˈˉ lɨ́ɨiñˋ júuˆ quiáˈˉ dseaˋ do. Jo̱ lalab cañíiˋ Jesús quiáˈˉ i̱ rúiñˈˋ do jo̱ cajíñˈˉ:

—Jaˋguɨ mɨˊ catɨ́ˋ íˈˋ quiéˉe e nijmijnéengˋ ˈñiáˈˋa fɨˊ quiniˇ fɨ́ɨngˊ dseaˋ, jo̱ dsʉˈ quíiˉ ˈnʉ́ˈˋ doñiˊ eeˋ jmɨɨb˜ cuǿøngˋ líˋ güɨlíingˉnaˈ jiéˈˋ fɨˊ lɨ˜ iing˜naˈ. Jo̱ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e jaˋ eeˋ uiing˜ seaˋ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ jiéngˈˋ e nilíˋ ˈníˈˋ níiñˉ ˈnʉ́ˈˋ, jo̱guɨ dsʉˈ jnea˜guɨ contøømˉ ˈníˈˋ níingˉ dseaˋ, co̱ˈ jnea˜ jmóoˋo e lɨñiˊ dseaˋ røøˋ uii˜ quiáˈˉ jaléˈˋ e gaˋ e jmóorˋ. Jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e cuǿømˋ líˋ güɨlíingˉnaˈ e jmɨɨ˜ jo̱, jo̱ dsʉˈ jaˋ lɨ˜ nii˜ jnea˜ lajmɨnáˉ, co̱ˈ nabɨ jaˋ mɨˊ catɨ́ˋ íˈˋ quiéˉe e nijmee˜e lajo̱.

Jo̱ lanab casɨ́ˈˉ Jesús i̱ rúiñˈˋ do, jo̱ dob caje̱rˊ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Galilea, jo̱ i̱ rúiñˈˋ do cangolíimˆbre fɨˊ lɨ˜ tɨˊ jmɨɨ˜.

Mɨ˜ cangotíingˈ˜ Jesús jmɨɨ˜ quiáˈˉ ˈnʉ́ʉˊ máˈˆ ˈma˜ fɨˊ Jerusalén

10 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e cangolíingˆ i̱ rúngˈˋ Jesús do fɨˊ lɨ˜ catɨ́ˋ jmɨɨ˜, jo̱guɨbaˈ cangóˉ Jesús fɨˊ jo̱, jo̱ jaˋ fɨ́ɨngˊ dseaˋ i̱ ngolíingˉ có̱o̱ˈr˜, co̱ˈ jaˋ iiñ˜ dsérˉ fɨˊ jo̱ jee˜ dseaˋ fɨ́ɨngˊ. 11 Jo̱ lajeeˇ tɨˊ e jmɨɨ˜ do, jaléngˈˋ dseaˋ quie̱ˊ nifɨˊ quiáˈˉ dseaˋ Israel ngɨrˊ ta˜ ˈnángˈˊ Jesús, jo̱ sɨ́ɨiñˋ lajeeˇ laˈóˈˋ yaaiñ˜ jo̱ féˈrˋ lala:

—¿Jie˜ fɨˊ iuungˉ i̱ dseañʉˈˋ do?

12 Jo̱ eáamˊ sɨ́ɨngˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ Israel i̱ sɨseángˈˊ do cuaiñ˜ quiáˈˉ jaléˈˋ e jmóoˋ Jesús. Jo̱ jee˜ do quiéengˋ i̱ lɨɨng˜ dseaˋ i̱ féˈˋ lala: “Jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ guiúmˉ lɨiñˈˊ do”; jo̱guɨ jee˜ dobɨ quiéengˋ dseaˋ i̱ féˈˋ cajo̱: “I̱ dseañʉˈˋ íˋ jaˋ dseengˋ éerˋ, jo̱guɨ lɨco̱ˈ ngɨrˊ ta˜ jmɨgǿøngˋ jaléngˈˋ dseabˋ.”

13 Jo̱ jee˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do jí̱i̱ˈ˜ jaaiñˋ teáˋ dsíirˊ niféˈrˋ uii˜ quiáˈˉ Jesús, co̱ˈ ˈgóˈˋbre fɨng eeˋ cajméeˋ i̱ dseaˋ Israel i̱ quie̱ˊ nifɨˊ do quiáˈrˉ song canúurˉ jaléˈˋ e sɨ́ɨiñˈˋ do.

14 Jo̱ nɨngóoˊ guiáamˈ˜ e jmɨɨ˜ do mɨ˜ caguiéˉ Jesús fɨˊ dsíiˊ sɨnʉ́ʉˆ guáˈˉ féˈˋ quiáˈˉ dseaˋ góorˋ dseaˋ Israel e siˈˊ fɨˊ Jerusalén, jo̱ mɨfɨ́ɨngˋ canaaiñˋ eˈˊbre dseaˋ mɨ˜ caguiérˉ fɨˊ jo̱. 15 Jo̱ eáamˊ dsigáˋ dsíiˊ i̱ dseaˋ quie̱ˊ nifɨˊ quiáˈˉ dseaˋ Israel do e núurˋ jaléˈˋ júuˆ ˈgooˋ e guiaˊ dseaˋ do, jo̱ lalab sɨ́ɨiñˋ lajeeˇ yaaiñ˜ jo̱ féˈrˋ:

—¿Jial jmóoˋ i̱ dseañʉˈˋ na e tɨɨiñˋ ngáiñˈˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱ jaˋ neˇeeˈ faˈ jiéˈˋ lɨ˜ nɨcajmɨtɨ́ɨiñˋ?

16 Jo̱baˈ lalab cañíiˋ Jesús quiáˈˉ i̱ dseaˋ do:

—O̱ˈ dseángˈˉ júuˆ quiéˉe lají̱i̱ˈ˜ e éeˉe ˈnʉ́ˈˋ la, co̱ˈ e júuˆ la jáaˊ quiáˈˉ i̱ dseaˋ i̱ casíingˋ jnea˜ fɨˊ jmɨgüíˋ lab. 17 Jo̱ doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ i̱ guiaˊ dsíiˊ e nijmitir˜ laco̱ˈ la iing˜ Fidiéeˇ, jo̱baˈ dseaˋ íˋbingˈ i̱ nɨñiˊ su jáaˊ quiáˈˉ Fidiéeˇ jaléˈˋ e eeˉ do o̱si lɨ́ˈˆ fáˈˋa e la tɨɨnˉ ˈñiáˈˋbaa é. 18 Dsʉco̱ˈ i̱ dseaˋ i̱ féˈˋ la tɨɨngˋ ˈñiaˈˊ jmóorˋ lajo̱ e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ nijmiféngˈˊ dseaˋ íˋbre; jo̱ dsʉˈ i̱ dseaˋ i̱ jmɨˈúungˋ e nijmiféiñˈˊ i̱ dseaˋ i̱ casíiˋ quiáˈrˉ do, jo̱baˈ i̱ dseaˋ íˋ jmangˈˉ júuˆ jábˈˉ quie̱rˊ, jo̱ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ jaˋ i̱i̱ˋ cuǿøngˋ líˋ cuǿˈˉ dseeˉ írˋ, co̱ˈ jaˋ dseeˉ seaˋ quiáˈrˉ.

19 Jo̱ cajíngˈˉguɨ Jesús:

—Jo̱ e jáˈˉ e Moi˜bingˈ cacuøˈˊ ˈnʉ́ˈˋ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ do, jo̱ dsʉˈ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ ˈnʉ́ˈˋ jaˋ jmitíˆnaˈ e júuˆ jo̱. Jo̱ ¿jialɨˈˊ e iing˜naˈ nijngángˈˆnaˈ jnea˜?

20 Jo̱ mɨ˜ canúuˉ i̱ dseaˋ do lajo̱, jo̱baˈ cañíirˋ quiáˈˉ Jesús jo̱ cajíñˈˉ:

—¡I̱ ˈlɨmˈˆ jéeˊ quíiˉ ˈnʉˋ! Co̱ˈ jneaˈˆ jaˋ ɨˊ dsiˋnaaˈ faˈ e nijngángˈˆnaaˈ ˈnʉˋ.

21 Jo̱baˈ cañíiˋtu̱ Jesús quiáˈˉ i̱ dseaˋ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Mɨˊ ˈnooˋ dsigáˋbɨ áaˊ ˈnʉ́ˈˋ có̱o̱ˈ˜ lají̱i̱ˈ˜ e cajméˉe do ˈñiaˈˊ ie˜ jmɨɨ˜ e jmiˈíngˈˊnaaˈ, jneaa˜aaˈ dseaˋ lɨ́ɨˊɨɨˈ dseaˋ Israel. 22 Jo̱ ie˜ malɨɨ˜guɨ do Moi˜ caquiʉˈrˊ ta˜ e nitó̱ˉ co̱o̱ˋ e li˜ fɨˊ ngúuˊ táangˋ lají̱i̱ˈ˜ yʉ̱ʉ̱ˋ sɨñʉʉˆ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ quɨ́ˈˉ tɨ́ɨngˋnaaˈ, jo̱ dsʉˈ e jo̱ o̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ quiáˈˉ Moi˜ jáaˊ, co̱ˈ jáaˊ tɨˊ quiáˈˉ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ quíiˉbaˈ; jo̱guɨ ˈnʉ́ˈˋ tó̱o̱ˊbaˈ e li˜ do fɨˊ ngúuˊ táangˋ jiuung˜ sɨñʉʉˆ quíiˉnaˈ mɨ˜ catɨ́ˋ íˈˋ quiáˈrˉ lajo̱, jo̱ jaˋ e lɨ́ɨˊ quíiˉnaˈ nañiˊ faˈ ˈñiaˈˊ ie˜ jmɨɨ˜ e jmiˈíngˈˊnaaˈ. 23 Jo̱guɨ song ˈnʉ́ˈˋ tó̱o̱ˊnaˈ e li˜ do quiáˈˉ jiuung˜ sɨñʉʉˆ quíiˉnaˈ dseángˈˉ ˈñiaˈˊ ie˜ mɨ˜ jmɨɨ˜ e jmiˈíngˈˊ jneaa˜aaˈ, dseaˋ Israel, co̱ˈ dseángˈˉ ie˜ jmɨɨ˜ jo̱ catɨ́ˋ íˈˋ e nijméˆnaˈ, jo̱ jmooˋnaˈ lajo̱ e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ nijmitíˆnaˈ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ Moi˜, jo̱baˈ lana jaˋ e uiing˜ seaˋ quíiˉnaˈ e jmiguíingˆ yaang˜naˈ có̱o̱ˈ˜ jnea˜ uíiˈ˜ e cajmiˈleáanˆn i̱ dseañʉˈˋ do ˈñiaˈˊ ie˜ jmɨɨ˜ e jmiˈíngˈˊnaaˈ. 24 Jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ, jaˋ cuǿˈˆnaˈ dseeˉ jaangˋ dseaˋ quiáˈˉ lají̱i̱ˈ˜ e ɨˊ óoˊnaˈ e jmóorˋ, co̱ˈ ˈnéˉ jangˈˉ jmɨtሠóoˊnaˈ dseángˈˉ røøbˋ su dseengˋ o̱si jaˋ dseengˋ é lají̱i̱ˈ˜ e jmóoˋ i̱ dseaˋ íˋ, jo̱ lajo̱guɨbaˈ cuǿøngˋ e niˈɨ́ɨˆnaˈ íˈˋ røøˋ.

Mɨ˜ cajíngˈˉ Jesús jie˜ fɨˊ dseángˈˉ lɨ˜ jáarˊ

25 Jo̱ mɨ˜ canúuˉ i̱ lɨɨng˜ dseaˋ i̱ neáangˊ fɨˊ Jerusalén do júuˆ quiáˈˉ Jesús, jo̱baˈ canaaiñˋ jmɨngɨ́ˈˉ rúiñˈˋ jo̱ jíñˈˉ:

—Jo̱ ¿su o̱ˈ i̱ dseañʉˈˋ nabɨ i̱ ngɨˊ dseaˋ ˈnáiñˈˊ e quiáˈˉ nijngángˈˉneiñˈ? 26 Jo̱ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ jaˋ i̱ jnɨ́ɨngˊ quiáˈrˉ, co̱ˈ dob siñˈˊ guiarˊ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ jee˜ dseaˋ. Jo̱ jangámˉ ɨˊ dsíiˊ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ quie̱ˊ nifɨˊ quíˉiiˈ e dseángˈˉ jáˈˉbaˈ e dseaˋ dob i̱ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ sɨjeengˇnaaˈ i̱ nicá̱ˋ nifɨˊ quíˉiiˈ. 27 Jo̱ jneaa˜guɨ́ɨˈ neˇbaaˈ røøˋ jie˜ fɨˊ lɨ˜ jáaˊ i̱ dseañʉˈˋ na, jo̱ dsʉˈ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ e nijáaˊ i̱ dseaˋ i̱ sɨjeengˇnaaˈ do, jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ ñirˊ jie˜ fɨˊ lɨ˜ nijáaˊ dseaˋ do.

28 Jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ canúuˉ Jesús lají̱i̱ˈ˜ e sɨ́ɨngˋ i̱ dseaˋ do lajeeˇ e iuuiñˉ eˈrˊ dseaˋ fɨˊ sɨnʉ́ʉˆ guáˈˉ féˈˋ e siˈˊ fɨˊ Jerusalén, jo̱baˈ cañíirˋ teáˋ jo̱ cajíñˈˉ:

—E jáˈˉ e nɨcuíimˋbaˈ jnea˜, jo̱guɨ nɨñíˆbɨˈ jie˜ fɨˊ lɨ˜ gáaˊa. Jo̱ dsʉˈ jnea˜ jaˋ cagáˉa fɨˊ la e la ñiiˉ ˈñiáˈˋa, co̱ˈ cagáˉbaa dsʉˈ júuˆ e sɨnʉ́ˈˆʉ quiáˈˉ i̱ lajangˈˆ do e jí̱i̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ jaˋ cuíingˋnaˈ íˋ. 29 Jo̱ dsʉˈ jnea˜ cuíimˋbaare guiʉ́ˉ, co̱ˈ cuaiñ˜ quiáˈˉbre e cagáˉa fɨˊ jmɨgüíˋ la, jo̱guɨ dseaˋ íˋbingˈ i̱ casíingˋ jnea˜ cajo̱.

30 Jo̱ mɨ˜ canúuˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ Israel do júuˆ quiáˈˉ Jesús, jo̱baˈ lamɨ˜ iiñ˜ nisámˈˊbre dseaˋ do, jo̱ dsʉˈ jaˋ calɨ́ˈrˉ faˈ cajméerˋ lajo̱, co̱ˈ jaˋ mɨˊ catɨ́ˋ íˈˋ quiáˈˉ dseaˋ do faˈ e nidsingɨ́ɨiñˉ lajo̱. 31 Jo̱ lajeeˇ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ teáangˈ˜ núuˋ júuˆ quiáˈˉ Jesús do, fɨ́ɨmˊ i̱ dseaˋ íˋ jáˈˉ calɨ́iñˉ júuˆ quiáˈˉ dseaˋ do ie˜ jo̱, jo̱ lalab sɨ́ɨiñˋ:

—Mɨ˜ nigüéengˉ i̱ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ sɨjeengˇnaaˈ i̱ nicá̱ˋ nifɨˊ quíˉiiˈ, jaˋ líˈˆ dsiˋnaaˈ e nijmérˉ jmiguiʉˊguɨ jaléˈˋ e li˜ e quɨ́ɨˈr˜ jmɨɨ˜ laco̱ˈguɨ la jmóoˋ i̱ dseañʉˈˋ la lana.

Mɨ˜ cajméeˋ dseaˋ quijí̱ˉ jial nisáiñˈˊ Jesús

32 Jo̱ mɨ˜ canúuˉ dseaˋ Israel i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ fariseo lají̱i̱ˈ˜ e sɨ́ɨngˋ dseaˋ uii˜ quiáˈˉ Jesús, jo̱baˈ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ fii˜ quiáˈˉ jmidseaˋ casíiñˋ jaangˋ gángˉ ɨ́ɨˈ˜ quiáˈˉ guáˈˉ e laco̱ˈ nidsiséeiñˈ˜ Jesús e fɨˊ lɨ˜ iuungˉ dseaˋ do. 33 Jo̱ co̱ˈ nɨñibˊ Jesús e˜ ɨˊ dsíiˊ i̱ dseaˋ do, jo̱baˈ cajíñˈˉ casɨ́ˈrˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ teáangˈ˜ do ie˜ jo̱:

—Jaˋ huǿøˉ eáangˊ nitaang˜ jnea˜ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ fɨˊ la, jo̱ mɨ˜ ningɨ́ˋ jo̱, ninímˈˆtú̱u̱ có̱o̱ˈ˜ i̱ casíingˋ jnea˜ e cagáˉa fɨˊ jmɨgüíˋ la. 34 Jo̱ ie˜ jo̱, fɨ́ɨmˊ ˈnʉ́ˈˋ niˈnangˈˆnaˈ jnea˜ jo̱ dsʉˈ joˋ niguiéngˈˊnaˈ jnea˜, co̱ˈ jaˋ quɨ́ˈˉ jmɨɨ˜ e nigüɨlíingˋnaˈ fɨˊ lɨ˜ ninínˈˆn.

35 Jo̱ mɨ˜ canúuˉ i̱ dseaˋ i̱ quie̱ˊ nifɨˊ quiáˈˉ dseaˋ Israel e jo̱, jo̱ ladsifɨˊ lanab canaaiñˋ e jmɨngɨ́ˈˉ rúiñˈˋ lala jo̱ féˈrˋ:

—¿Jie˜ fɨˊ lɨ˜ nidséngˈˉ i̱ dseañʉˈˋ na e joˋ quɨ́ˈˉ jmɨɨ˜ faˈ e niguiéngˈˊnaaˈre? Jo̱ jangámˉ song nidsérˉ fɨˊ guóoˈ˜ uǿˉ lɨ˜ huí̱i̱ˉ fɨˊ lɨ˜ neáangˊ jaléngˈˋ dseaˋ góoˋnaaˈ dseaˋ Israel e nidsiˈéeˈr˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ góoˋnaaˈ i̱ neáangˊ fɨˊ jo̱. 36 Jo̱ ¿e˜ guǿngˈˋ mɨ˜ féˈˋ i̱ dseañʉˈˋ na e niˈnángˈˊ dseaˋ írˋ jo̱ dsʉˈ jaˋ i̱i̱ˋ niguiéˈˊ quiáˈrˉ, jo̱guɨ e jaˋ cuǿøngˋ i̱i̱ˋ nidsilíingˋ fɨˊ lɨ˜ niguiéiñˈˊ do?

Jo̱ lanab casɨ́ɨngˉ i̱ dseaˋ quie̱ˊ nifɨˊ quiáˈˉ dseaˋ Israel do ie˜ jo̱.

Jial lɨ́ɨˊ mɨ˜ íngˈˋ dseaˋ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ

37 Jo̱ ˈñiaˈˊ ie˜ ngóoˊ cadséngˉ jmɨɨ˜ e jmóoˋ dseaˋ Israel ie˜ jo̱, jo̱ dseángˈˉ ie˜ jmɨɨ˜ jo̱b e ɨˊ dsíirˊ e niingˉguɨ lajeeˇ e jmɨɨ˜ e jmóorˋ do. Jo̱ ie˜ jo̱b casíngˈˋ ˈñiaˈˊ Jesús fɨˊ quiniˇ jaléngˈˋ dseaˋ jo̱ caféˈrˋ teáˋ jo̱ cajíñˈˉ:

—Song i̱i̱ˋ ˈnʉ́ˈˋ líˈˆnaˈ e jmɨjmɨɨngˉnaˈ, jo̱baˈ ñilíingˉnaˈ fɨˊ lɨ˜ sínˈˋn la, jo̱ nilíˈˋbaˈ jmɨɨˋ e uˈˆnaˈ. 38 Jo̱ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ la féˈˋ Fidiéeˇ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ lɨ˜ féˈrˋ lala: “Jo̱ mɨ˜ jáˈˉ lɨ́ɨngˋ dseaˋ júuˆ quiéˉe, jo̱ e jo̱ lɨ́ɨˊ lafaˈ niníingˈˊ jmɨɨˋ fɨˊ dsíirˊ; jo̱ e jo̱ cuøˊ e lɨseeiñˋ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ lata˜.”

39 Jo̱ cajíngˈˉ Jesús lana uíiˈ˜ quiáˈˉ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ e niˈíngˈˋ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ nijáˈˉ líingˋ júuˆ quiáˈrˉ. Jo̱ dsʉˈ e Jmɨguíˋ do jaˋ mɨˊ cagüeáˉ jee˜ írˋ, co̱ˈ jaˋ mɨˊ casámˈˊbɨ Jesús e nidséiñˈˉ fɨˊ lɨ˜ cajárˉ fɨˊ ñifɨ́ˉ e niˈuíingˉtu̱r dseaˋ laniingˉ.

Mɨ˜ caˈnaangˋ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ rúiñˈˋ uii˜ Jesús

40 Jo̱ mɨ˜ canúuˉ i̱ dseaˋ do júuˆ quiáˈˉ Jesús, jo̱ i̱ lɨɨng˜ i̱ dseaˋ íˋ canaaiñˋ sɨ́ɨiñˋ lala:

—Dseángˈˉ i̱ dseañʉˈˋ lab i̱ sɨjeengˇnaaˈ i̱ nisíngˉ Fidiéeˇ i̱ niféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈrˉ.

41 Jo̱guɨ i̱ lɨɨng˜guɨ i̱ dseaˋ do féˈrˋ:

—I̱ lab Dseaˋ Jmáangˉ i̱ sɨjeengˇnaaˈ do i̱ nicá̱ˋ nifɨˊ quíˉiiˈ.

Jo̱ dsʉˈ i̱ lɨɨng˜guɨiñˈ do féˈrˋ:

—U̱˜, o̱ˈ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ na, co̱ˈ jaˋ cuǿøngˋ e dseaˋ íˋ nijáarˊ e lɨ́ɨiñˊ jaangˋ dseaˋ i̱ seengˋ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Galilea. 42 Co̱ˈ lalab féˈˋ Fidiéeˇ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈrˉ e dseángˈˉ ˈnébˉ e Dseaˋ Jmáangˉ lɨ́ɨiñˊ dseaˋ sɨju̱ˇ dseata˜ Davíˈˆ, jo̱guɨ ˈnéˉ e niníiñˈ˜ fɨˊ Belén e fɨˊ lɨ˜ calɨ́ˉ góoˋ dseata˜ Davíˈˆ.

43 Jo̱ lajo̱b jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do caˈnaamˋbre quiáˈˉ rúiñˈˋ uíiˈ˜ Jesús. 44 Jo̱ lajeeˇ i̱ dseaˋ íˋ seemˋbiñˈ do i̱ lamɨ˜ iing˜ nitǿøˋ Jesús e nijníiñˉ dseaˋ do, jo̱ dsʉˈ jaˋ calɨ́ˈrˉ faˈ cajméerˋ lajo̱.

Jaléngˈˋ dseaˋ i̱ quie̱ˊ nifɨˊ quiáˈˉ dseaˋ Israel jaˋ íñˈˋ Jesús

45 Jo̱ mɨ˜ caguilíingˋtu̱ i̱ ɨ́ɨˈ˜ quiáˈˉ guáˈˉ i̱ casíingˋ dseaˋ Israel i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ fariseo do i̱ lamɨ˜ sɨˈíˆ nisángˈˊ Jesús do, jo̱ i̱ dseaˋ fariseo do co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ fii˜ jmidseaˋ cajmɨngɨ́ˈrˉ dseaˋ do jo̱ cajíñˈˉ:

—¿Jialɨˈˊ jaˋ cateeˉnaˈre?

46 Jo̱baˈ cañíiˋ i̱ ɨ́ɨˈ˜ do quiáiñˈˉ do lala:

—Jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ jaˋ mɨˊ calɨcuíingˋnaaˈ i̱ féˈˋ jloˈˆ laco̱ˈ féˈˋ i̱ dseaˋ do.

47 Jo̱baˈ lalab cañíiˋ i̱ dseaˋ Israel i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ fariseo do quiáˈˉ i̱ ɨ́ɨˈ˜ do:

—Jo̱ ¿su la quie̱ˊ ˈnʉ́bˈˋ cajo̱ nɨcalɨgǿngˋnaˈ júuˆ quiáˈrˉ? 48 Co̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ quie̱ˊ nifɨˊ quíˉiiˈ o̱ˈguɨ dseaˋ Israel i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ fariseo caguiaangˉguɨ faˈ jáˈˉ nɨcalɨ́iñˉ júuˆ quiáˈˉ i̱ dseaˋ do. 49 Jo̱ dsʉˈ i̱ dseaˋ i̱ la ˈnʉ́ˈˋ i̱ jaˋ cuíiˋ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ dseaˋ Israel, fɨˊ lɨ˜ ˈlɨbˈˆ catɨ́ɨngˉnaˈ quiáˈˉ Fidiéeˇ.

50 Jo̱ mɨ˜ canúuˉ i̱ Nicodemo do, jaangˋ dseaˋ Israel i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ fariseo i̱ cangóˉ cangoˈeeˇ Jesús co̱o̱ˋ néeˈ˜, jo̱baˈ dseaˋ íˋ lalab cañíirˋ quiáˈˉ dseaˋ do:

51 —Lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ la féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quíˉiiˈ, e jaˋ cuǿøngˋ nicuǿøˆnaaˈ dseeˉ jaangˋ dseaˋ e jí̱i̱ˈ˜ jaˋ mɨˊ cane˜eeˈ røøˋ jaléˈˋ e jmóorˋ do, su guiʉ́ˉ o̱si jaˋ dseengˋ é.

52 Jo̱baˈ lalab cañíiˋ i̱ dseaˋ do quiáˈˉ Nicodemo:

—Jo̱ ¿su dseaˋ Galileab lɨ́ɨngˊ ˈnʉˋ cajo̱? Jo̱ jmɨnáˉ jmɨtɨ́ɨngˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱ lajo̱baˈ nilɨñíˈˆ e jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ i̱ féˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ jaˋ mɨˊ cajáarˊ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Galilea.

53 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, lajaléngˈˋ i̱ dseaˋ do caquɨiñˈˉ cangolíiñˋ fɨˊ quiáˈrˉ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes