A A A A A
Bible Book List

Juan 6 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Mɨ˜ cahéngˈˊ Jesús ˈñiáˋ mil dseañʉˈˋ

Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, co̱o̱ˋ jmɨɨ˜ cangóˉ Jesús lɨ́ˈˆ lɨˊ ˈngóoˈ˜ e guiéeˊ e siiˋ Galilea do, jo̱guɨ siiˋbɨ cajo̱ Tiberias. Jo̱ fɨ́ɨmˊ dseaˋ ngolíiñˉ fɨˊ lɨ˜ ngóoˊ dseaˋ do, dsʉco̱ˈ jéengˊguɨ nɨcangárˉ jaléˈˋ e li˜ e quɨ́ɨˈ˜ dseaˋ do jmɨɨ˜ e jmóorˋ mɨ˜ jmiˈleáaiñˉ jaléngˈˋ dseaˋ dséeˈ˜. Jo̱ mɨ˜ caguiéˉ Jesús co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ quiáˈrˉ fɨˊ lɨ́ˈˆ lɨˊ ˈngóoˈ˜ e guiéeˊ do, jo̱ cangolíiñˆ fɨˊ co̱o̱ˋ yʉ́ˈˆ móˈˋ, jo̱ mɨ˜ caguilíiñˉ fɨˊ jo̱, dob caguárˋ co̱lɨɨng˜ có̱o̱iñˈ˜ do. Jo̱ nɨjaquiéengˊ jmɨɨ˜ Pascua ie˜ jo̱ e quɨ́ˈˉ tɨ́ɨngˋ dseaˋ Israel e jmóorˋ fɨˊ Jerusalén.

Jo̱ lajeeˇ guiing˜ Jesús e fɨˊ yʉ́ˈˆ móˈˋ do, cangárˉ e i̱ fɨ́ɨngˊ dseaˋ nɨjalíingˉ fɨˊ lɨ˜ guiiñ˜, jo̱baˈ lalab casɨ́ˈrˉ jaangˋ lajeeˇ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do i̱ siiˋ Lii˜ jo̱ cajíñˈˉ:

—¿Jie˜ fɨˊ nidsileáˆaaˈ jaléˈˋ e nidǿˈˉ i̱ dseaˋ ˈleáangˉ i̱ nɨcagüɨlíingˉ la lana?

Dsʉˈ cajíngˈˉ Jesús e jo̱ e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ nilɨñirˊ e˜ nijíngˈˉ i̱ Lii˜ do cuaiñ˜ quiáˈˉ e jo̱, co̱ˈ nɨñiˊbre guiʉ́ˉ ˈñiaˈrˊ quiáˈˉ jial nijmérˉ cuaiñ˜ quiáˈˉ e do. Jo̱ lalab cañíiˋ Lii˜ e casɨ́ˈrˉ Jesús:

—Nañiˊ faˈ nilɨˈléeˈ˜ cabøø˜ iñíˈˆ e nidséˉ lajɨˋ cuuˉ e ˈléengˈ˜ dseaˋ lajeeˇ guiángˉ sɨˈˋ, dsʉˈ jaˋ nilíimˋbɨ quiáˈˉ lajɨɨngˋ i̱ dseaˋ na e nitɨ́iñˉ jmáˈˉ capíˈˆ lajaangˋ lajaaiñˋ.

Jo̱ mɨ˜ canúuˉ e júuˆ jo̱ i̱ dseaˋ jaangˋguɨ quiáˈˉ Jesús i̱ siiˋ Dɨ́ˆ, i̱ lɨ́ɨngˊ rúngˈˋ Tʉ́ˆ Simón, jo̱baˈ lalab casɨ́ˈrˉ Jesús:

—Lab singˈˊ jaangˋ jiuung˜ i̱ quie̱ˊ ˈñiáˋ iñíˈˆ e lɨ́ɨˊ có̱o̱ˈ˜ mɨ́ˈˆ cebada có̱o̱ˈ˜guɨ gángˉ ˈñʉˋ i̱ nɨcuɨ́ɨngˋ, jo̱ dsʉˈ e la jaˋ jiéˈˋ lɨ˜ nidsibóˈˋ jee˜ i̱ dseaˋ fɨ́ɨngˊ na.

10 Jo̱baˈ cañíiˋtu̱ Jesús quiáˈˉ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do jo̱ cajíñˈˉ:

—Síiˈ˜go̱ˈ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ na güɨˈnéˈrˊ lɨ˜ nigüeárˋ lajaangˋ lajaaiñˋ.

Jo̱ e fɨˊ móˈˋ jo̱ iaˈˊ seaˋ nuuˋ røˈˋ, jo̱baˈ fɨˊ jo̱b caguáˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do, jo̱ jee˜ i̱ dseaˋ do quíingˈ˜ jiéˈˋ jaˋ ˈñiáˋ mil dseañʉˈˋ. 11 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, caˈímˈˋ Jesús e iñíˈˆ e se̱ˈˊ i̱ jiuung˜ do jo̱ cacuøˈrˊ guiˈmáangˈˇ Fidiéeˇ; jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, canaaiñˋ jmóorˋ guiéeˆ jee˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ caseángˈˊ do ie˜ jo̱. Jo̱ lajo̱b cajo̱ cajméerˋ có̱o̱ˈ˜ i̱ ˈñʉˋ do, cajméeˋbre guiéeˆ jee˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do carˋ jiéˈˋ jí̱i̱ˈ˜ iiñˈ˜ do. 12 Jo̱baˈ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ calɨtaang˜ i̱ dseaˋ do guiʉ́ˉ, lalab cajíngˈˉ Jesús casɨ́ˈrˉ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do:

—Sɨtɨ́ɨˇnaˈ jaléˈˋ ˈnáˈˆ e caseángˉguɨ na, jo̱ teaˈˊnaˈ lɨ́ɨngˊ, co̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ caˈnáˈˆ jaˋ ˈnéˉ nidsitøngˈˊ.

13 Jo̱baˈ lajo̱b cajméeˋ i̱ dseaˋ do, casɨtɨ́ɨmˊbre jaléˈˋ e ˈnáˈˆ e caseángˉguɨ do quiáˈˉ lajɨˋ ˈñiáˋ e iñíˈˆ cebada do, jo̱ guitu̱ˊ ˈmatáˆguɨ carǿngˉ có̱o̱ˈ˜ e ˈnáˈˆ e caseángˉ do. 14 Jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ cangáˉ i̱ dseaˋ fɨ́ɨngˊ do e li˜ e quɨ́ɨˈ˜ Jesús jmɨɨ˜ e cajméerˋ do, jo̱baˈ canaaiñˋ sɨ́ɨiñˋ lajeeˇ yaaiñ˜ jo̱ féˈrˋ:

—I̱ nab dseángˈˉ dseaˋ i̱ cajíngˈˉ Fidiéeˇ i̱ nisíñˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la i̱ niféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈrˉ.

15 Jo̱ nɨñibˊ Jesús e i̱ dseaˋ i̱ fɨ́ɨngˊ do iiñ˜ nitǿøˋbre írˋ laˈúungˋ e laco̱ˈ nicá̱rˋ nifɨˊ quiáiñˈˉ do, jo̱baˈ cajmɨˈnámˋtu̱ ˈñiaˈrˊ jee˜ i̱ dseaˋ do, jo̱ cajgóorˉ caléˈˋ catú̱ˉ cartɨˊ yʉ́ˈˆ e móˈˋ do e laco̱ˈ niliúngˉ ˈñiaˈrˊ.

Mɨ˜ cangɨˊ Jesús fɨˊ ni˜ jmɨɨˋ

16 Jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ jaquiéengˊ e niˈíˋ nʉ́ʉˆ e jmɨɨ˜ do, i̱ dseaˋ quiáˈˉ Jesús do catɨsɨ́ɨmˈˇbre fɨˊ lɨ˜ néeˊ e guiéeˊ do. 17 Jo̱ mɨ˜ caguilíiñˉ fɨˊ ˈnɨˈˋ e guiéeˊ do, cangotáamˈ˜bre fɨˊ dsíiˊ co̱o̱ˋ móoˊ, jo̱ canaaiñˋ cuaˈˊbre e guiéeˊ do e teáaiñˈ˜ fɨˊ ngolíiñˋ fɨˊ Capernaum. Jo̱ co̱o̱bˋ mɨ˜ caˈíˉ nʉ́ʉˆ, jo̱ dsʉˈ Jesús jaˋ mɨˊ cajímˈˊbɨ rúiñˈˋ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do. 18 Jo̱ lajeeˇ ngolíingˋ i̱ dseaˋ quiáˈˉ Jesús do e teáaiñˈ˜ fɨˊ dsíiˊ e móoˊ do, jo̱ co̱o̱ˋ canaangˋ e ɨ́ɨˋ guíˋ e teáˋ eáangˊ, jo̱baˈ canaangˋ e ró̱o̱ˉ jmɨɨˋ.

19 Jo̱ lajeeˇ nɨngolíiñˋ e fɨˊ ni˜ jmɨɨˋ do tíibˊjiʉ la ˈñiáˋ o̱si jñʉ́ʉˉ kilómetro, jo̱ co̱o̱ˋ cangámˉbre Jesús e nɨjaquiéengˊ dseaˋ do fɨˊ quiá̱ˈˉ e móoˊ do e nɨjaiñˈˊ ngɨrˊ fɨˊ ni˜ jmɨɨˋ. Jo̱ mɨ˜ cangángˉ i̱ dseaˋ do Jesús e jangˈˊ dseaˋ do ngɨrˊ fɨˊ ni˜ jmɨɨˋ, jo̱baˈ cajáˉ e ˈgóˈˋbre. 20 Jo̱baˈ dsifɨˊ lanab cajíngˈˉ Jesús casɨ́ˈrˉ i̱ dseaˋ do lala:

—¡Jneab˜ la, jo̱ jaˋ fǿøngˈ˜naˈ!

21 Jo̱ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do e iáangˋ dsíiˊbre caˈíñˈˋ dseaˋ do fɨˊ dsíiˊ e móoˊ lɨ˜ teáaiñˈ˜ do; jo̱ dsʉˈ lajeeˇ jo̱b e jí̱i̱ˈ˜ jaˋ li˜ lanab catɨ́iñˈˋ lajaléiñˈˋ do fɨˊ uǿˉ quiʉ̱́ˋ e fɨˊ lɨ˜ sɨˈíˆ nitɨ́iñˈˋ do.

Mɨ˜ canaangˋ i̱ dseaˋ fɨ́ɨngˊ do ˈnáiñˈˊ Jesús

22 Jo̱ mɨ˜ cajneáˉ e jmɨɨ˜ jo̱, jaléngˈˋ dseaˋ i̱ sɨjeengˇ Jesús lɨ́ˈˆ lɨˊ ˈngóoˈ˜ cataangˋ e guiéeˊ do calɨlíˈrˆ e jaléngˈˋ i̱ dseaˋ quiáˈˉ Jesús do nɨcangolíimˋbre có̱o̱ˈ˜ e móoˊ co̱o̱ˋ ˈñiaˈˊ e siˈˊ do jéengˊguɨ, jo̱ dsʉˈ Jesús jaˋ mɨˊ cangaiñˈˊ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do. 23 Jo̱ lajeeˇ jo̱b caguilíingˉ jiéngˈˋguɨ dseaˋ i̱ teáangˈ˜ dsíiˊ móoˊ i̱ jalíingˉ fɨˊ co̱o̱ˋ fɨɨˋ e siiˋ Tiberias, jo̱ caguilíiñˉ fɨˊ guóoˈ˜ uǿˉ quiʉ̱́ˋ quiá̱ˈˉ fɨˊ lɨ˜ cagǿˈˋ i̱ dseaˋ i̱ fɨ́ɨngˊ do mɨ˜ cangɨ́ˋ e cacuøˈˊ Fíiˋnaaˈ Jesús guiˈmáangˈˇ Fidiéeˇ. 24 Jo̱baˈ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ calɨlíˈˆ i̱ dseaˋ fɨ́ɨngˊ do e joˋ seengˋ Jesús fɨˊ do o̱ˈguɨ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do, jo̱baˈ cajgóoˉbre fɨˊ dsíiˊ co̱o̱ˋ móoˊ, jo̱ cangolíiñˆ cangoˈnéemˈˇbre dseaˋ do fɨˊ Capernaum.

Jesús lɨ́ɨiñˊ laco̱ˈ e iñíˈˆ e cuøˊ e seengˋ dseaˋ lata˜

25 Jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ caguilíingˋ i̱ dseaˋ fɨ́ɨngˊ do fɨˊ lɨ́ˈˆ lɨˊ ˈngóoˈ˜ cataangˋ e guiéeˊ do, jo̱baˈ fɨˊ jo̱b cajíñˈˊ Jesús jo̱ lalab cajmɨngɨ́ˈrˉ dseaˋ do:

—Tɨfaˈˊ, ¿lɨ˜ cañingˈˉ ˈnʉˋ fɨˊ la?

26 Jo̱baˈ cañíiˋ Jesús quiáˈˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do jo̱ cajíñˈˉ:

—E labaˈ jmɨtaaˆ óoˊnaˈ e ˈnʉ́ˈˋ ˈnángˈˋtu̱ˈ jnea˜ lana, dsʉco̱ˈ lado guiéeˉ caquiéˈˋnaˈ carˋ carǿmˉbaˈ, jo̱ dsʉˈ jaˋ ˈnángˈˋnaˈ jnea˜ uiing˜ quiáˈˉ e nɨcangángˈˋnaˈ e˜ guǿngˈˋ jaléˈˋ e li˜ e quɨ́ɨˈ˜ɨ jmɨɨ˜ e nɨcajméˉe do. 27 Jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ jaˋ jmiquíngˈˆlɨ óoˊnaˈ cuaiñ˜ quiáˈˉ jaléˈˋ e gøˈˊ dseaˋ e jaˋ huǿøˆ ee˜, co̱ˈ ˈnʉ́ˈˋ lɨ́ˈˆ lɨˊ ˈnéˉ e guiing˜ óoˊnaˈ cuaiñ˜ quiáˈˉ jaléˈˋ e taang˜ dseaˋ e seaˋ contøøngˉ, co̱ˈ e jo̱baˈ e cuøˊ e seengˋ dseaˋ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ lata˜. Jo̱ e jo̱baˈ nicuǿøˆ jnea˜ jaléngˈˋ dseaˋ, jnea˜ dseaˋ gáaˊa fɨˊ ñifɨ́ˉ e lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ, co̱ˈ ta˜ jo̱baˈ casíingˋ Tiquíˆiiˈ Fidiéeˇ jnea˜ fɨˊ jmɨgüíˋ la.

28 Jo̱baˈ cajmɨngɨ́ˈˉ i̱ dseaˋ do Jesús, jo̱ casɨ́ˈrˉ dseaˋ do lala:

—¿E˜ ˈnéˉ nijmóˆ jneaˈˆ e laco̱ˈ nilɨti˜ jaléˈˋ e iing˜ Fidiéeˇ e nijmóˆooˈ?

29 Jo̱baˈ lalab cañíiˋ Jesús quiáˈˉ dseaˋ do:

—E lab e iing˜ Fidiéeˇ e ˈnéˉ nijmeeˉnaˈ, e niˈíingˈ˜naˈ jnea˜, dseaˋ i̱ casíiñˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la.

30 Jo̱baˈ cañíiˋtu̱ i̱ dseaˋ do quiáˈˉ Jesús, jo̱ casɨ́ˈrˉ dseaˋ do lala:

—Jo̱guɨ ˈnʉˋ, ¿e˜ li˜ e quɨ́ɨˈ˜ jmɨɨ˜ cuǿøngˋ líˋ jméeˈˆ quíˉnaaˈ la e laco̱ˈ jáˈˉ nilíiˋnaaˈ júuˆ quíiˈˉ?, jo̱guɨ ¿e˜ jaléˈˋ jmooˋ ˈnʉˋ? 31 Co̱ˈ lalab júuˆ seaˋ quiáˈˉ ˈlɨɨ˜ dseaˋ áangˊ quíˉiiˈ e cangɨ́ɨiñˋ e cagǿˈrˋ iñíˈˆ e siiˋ maná lajeeˇ cangɨrˊ fɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ quiʉ̱́ˋ malɨɨ˜guɨ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ la féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ lɨ˜ féˈˋ: “Jo̱ Fidiéeˇ dseaˋ cacuøˈˊ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do iñíˈˆ e cagǿˈrˋ e jáaˊ fɨˊ ñifɨ́ˉ.”

32 Jo̱baˈ lalab cañíiˋ Jesús quiáˈˉ i̱ dseaˋ do jo̱ cajíñˈˉ:

—E labaˈ iin˜n jmɨtaaˆ óoˊnaˈ, e o̱ˈ Moi˜ i̱ cacuøˈˊ i̱ dseaˋ áangˊ quíiˉnaˈ do e iñíˈˆ e cajalíˋ fɨˊ ñifɨ́ˉ do, dsʉco̱ˈ ˈñiabˈˊ Tiquiéˆe Fidiéeˇ dseaˋ cuørˊ e iñíˈˆ e jáˈˉ e jáaˊ fɨˊ ñifɨ́ˉ do. 33 Dsʉco̱ˈ jnea˜, dseaˋ gáaˊa fɨˊ ñifɨ́ˉ, lɨ́ɨnˊn laco̱ˈ e iñíˈˆ e cuøˊ Tiquíˆiiˈ Fidiéeˇ do e laco̱ˈ lɨseengˋ dseaˋ cøøngˋ có̱o̱ˈr˜ lata˜.

34 Jo̱baˈ i̱ dseaˋ do camɨˈrˊ Jesús lala jo̱ cajíñˈˉ:

—Fíiˋi, cuǿøˈ˜ jneaˈˆ contøøngˉ e iñíˈˆ jo̱.

35 Jo̱baˈ casɨ́ˈˉ Jesús jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do jo̱ cajíñˈˉ:

—Jneab˜ dseaˋ lɨ́ɨnˊn e iñíˈˆ e cuøˊ e seengˋ dseaˋ lata˜; jo̱guɨ i̱ dseaˋ i̱ jáˈˉ lɨ́ɨngˋ júuˆ quiéˉe jo̱guɨ nɨcajángˈˋ yaaiñ˜ fɨˊ jaguóoˋo, jo̱baˈ joˋ tó̱o̱ˋ jmɨɨ˜ faˈ niguiáˋguɨ jmɨˈaaiñˉ o̱ˈguɨ jmɨjmɨɨiñˉ. 36 Jo̱guɨ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ e nɨcafɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ, nañiˊ faˈ nɨcañíimˊbaˈ jnea˜, dsʉˈ jaˋ jáˈˉ lɨ́ɨmˋbɨˈ jnea˜. 37 Jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ nɨcacuøngˈˊ Fidiéeˇ jnea˜, jo̱baˈ jaléngˈˋ dseaˋ íˋ ímˈˋbre jnea˜; jo̱guɨ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ niˈíimˈ˜baare cajo̱. 38 Co̱ˈ jnea˜ jaˋ cagáˉa fɨˊ ñifɨ́ˉ e cagajméeˋe lají̱i̱ˈ˜ e iin˜n ˈñiáˈˋa, co̱ˈ cagáˉa e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ cagajméeˋe lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ Tiquiéˆe e nijmee˜baa, co̱ˈ íbˋ dseaˋ i̱ casíingˋ jnea˜ fɨˊ jmɨgüíˋ la. 39 Jo̱ i̱ dseaˋ i̱ casíingˋ jnea˜ fɨˊ jmɨgüíˋ la iiñ˜ e jaˋ niˈíingˉ jí̱i̱ˈ˜ camɨ́ɨngˈ˜ i̱ dseaˋ i̱ nɨcacuøiñˈˊ jnea˜ do, co̱ˈ lɨ́ˈˆ lɨˊ iiñ˜ e nijmee˜e e nijí̱ˈˊtu̱r mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ jo̱. 40 Co̱ˈ lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ Tiquiéˆe Fidiéeˇ e jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jángˈˋ yaang˜ fɨˊ jaguóoˋo jo̱guɨ jáˈˉ lɨ́ɨiñˋ júuˆ quiéˉe, jnea˜ dseaˋ lɨ́ɨnˊn Jó̱o̱ˊ Fidiéeˇ, jo̱baˈ iing˜ Fidiéeˇ ˈñiaˈrˊ e jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ niñíimˋbre e nilɨseeiñˋ cøøngˋ có̱o̱ˈr˜ lata˜; jo̱guɨ jnea˜ nijmee˜e e nijí̱ˈˊtu̱r mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ lajo̱.

41 Jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ canúuˉ i̱ dseaˋ Israel do e júuˆ quiáˈˉ Jesús do, jo̱baˈ canaaiñˋ éeiñˋ dseaˋ do lajeeˇ laˈóˈˋ yaaiñ˜, co̱ˈ dseaˋ do féˈrˋ e íˋbre dseaˋ lɨ́ɨiñˊ e iñíˈˆ e cajgóˉ fɨˊ ñifɨ́ˉ. 42 Jo̱baˈ canaaiñˋ sɨ́ˈˋ rúiñˈˋ lala:

—Jo̱ ¿su o̱ˈ i̱ Jesús labɨ i̱ lɨ́ɨngˊ i̱ jó̱o̱ˊ Séˆ do? Co̱ˈ jneaa˜aaˈ cuíimˋbaaˈ i̱˜ niquiáˈrˆ jo̱guɨ i̱˜ tiquiáˈrˆ, jo̱ jaˋ ne˜naaˈ jialɨˈˊ féˈrˋ e jáarˊ fɨˊ ñifɨ́ˉ.

43 Jo̱ mɨ˜ canúuˉ Jesús e júuˆ jo̱, jo̱baˈ casɨ́ˈˉreiñˈ do lala:

—Tʉ́ʉˊnaˈ e éengˊnaˈ jnea˜. 44 Jo̱ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ cuǿøngˋ líˋ jángˈˋ ˈñiaˈrˊ fɨˊ jaguóoˋo fɨng song Tiquíˆiiˈ Fidiéeˇ i̱ casíingˋ jnea˜ fɨˊ jmɨgüíˋ la jaˋ nijajéengˋ i̱ dseaˋ íˋ fɨˊ quiniiˉ; jo̱guɨ jneab˜ dseaˋ nijméeˈ˜e e nijí̱ˈˊtu̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ jo̱. 45 Jo̱ lalab féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ e cajmeˈˊ i̱ dseaˋ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈrˉ malɨɨ˜guɨ eáangˊ ie˜ lamɨ˜ cajíñˈˉ lala: “Fidiéebˇ dseaˋ niˈéˈrˉ lajaangˋ lajaangˋ dseaˋ.” Jo̱baˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ ninúˉ júuˆ quiáˈˉ Tiquíˆiiˈ do jo̱guɨ nilɨtɨɨiñˋ guiʉ́ˉ quiáˈˉ dseaˋ do, jo̱baˈ có̱o̱ˈ˜ jneab˜ nijatáaiñˉ jóng.

46 ’Jo̱ dsʉˈ o̱faˈ fáˈˋa e seengˋ dseaˋ i̱ nɨcangángˉ Tiquíˆiiˈ, co̱ˈ lají̱i̱ˈ˜ jnea˜bingˈ i̱ nɨcangángˉ dseaˋ do, jo̱ íbˋ dseaˋ i̱ casíingˋ jnea˜ fɨˊ jmɨgüíˋ la. 47 Jo̱ e labaˈ jmɨtaaˆ óoˊnaˈ e jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jáˈˉ lɨ́ɨngˋ júuˆ quiéˉe, jo̱baˈ cøøngˋ lɨseeiñˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ lata˜.

48 ’Jo̱ dseángˈˉ jneab˜ lɨ́ɨnˊn e iñíˈˆ e cuøˊ e seengˋ dseaˋ lata˜. 49 Jo̱ jaléngˈˋ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ quíiˉ ˈnʉ́ˈˋ cagǿˈˋbre e iñíˈˆ e siiˋ maná do ie˜ lamɨ˜ cangɨrˊ fɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ quiʉ̱́ˋ do, jo̱ dsʉˈ nañiˊ faˈ cagǿˈrˋ e jo̱ co̱ˈ cajúmˉbre mɨ˜ catɨ́ˋ íˈˋ quiáˈrˉ; 50 jo̱ dsʉˈ jnea˜guɨ fáˈˋa quiáˈˉ e iñíˈˆ e jáaˊ fɨˊ ñifɨ́ˉ do, co̱ˈ i̱i̱ˋ dseaˋ i̱ niˈíngˈˋ e nidǿˈˉ e jo̱, jo̱baˈ jaˋ tó̱o̱ˋ jmɨɨ˜ faˈ nijúuiñˉ. 51 Jo̱guɨ co̱ˈ jneab˜ dseaˋ lɨ́ɨnˊn e iñíˈˆ e nɨcajáˉ fɨˊ ñifɨ́ˉ e laco̱ˈ cuøˊ e seengˋ dseaˋ lata˜, jo̱baˈ doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ i̱ niˈíngˈˋ e nidǿˈˉ e iñíˈˆ jo̱, jo̱baˈ dseángˈˉ lata˜ nilɨseeiñˋ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ. Jo̱ e iñíˈˆ jo̱ lɨ́ɨˊ ngúuˊ táamˋbaa, co̱ˈ e jo̱baˈ nijá̱a̱ˈ˜a̱ e laco̱ˈ cøøngˋ nilɨseengˋ dseaˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ lata˜.

52 Jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ canúuˉ i̱ dseaˋ Israel do e júuˆ jo̱, jo̱baˈ canaaiñˋ tɨ́ɨngˊ júuˆ quiáˈrˉ lajeeˇ laˈóˈˋ yaaiñ˜ uii˜ quiáˈˉ Jesús, jo̱ jmɨngɨ́ˈˉ rúiñˈˋ lala:

—Jo̱ ¿jial cuǿøngˋ e i̱ dseañʉˈˋ na nicuǿrˉ ngúuˊ táaiñˋ e lafaˈ niquiee˜naaˈ?

53 Jo̱baˈ cañíiˋtu̱ Jesús quiáˈˉ i̱ dseaˋ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Dseángˈˉ e labaˈ jmɨtaaˆ óoˊnaˈ, e song ˈnʉ́ˈˋ jaˋ niˈíingˈ˜naˈ jnea˜ laco̱ˈguɨ mɨ˜ jmɨtaangˇ yaang˜naˈ guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ e iñíˈˆ do, o̱ˈguɨ niˈuˈˆnaˈ jmɨˈøønˉ, jnea˜ dseaˋ cagáˉa fɨˊ ñifɨ́ˉ e lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ, jo̱baˈ jaˋ quɨ́ɨˈ˜ jmɨɨ˜ jóng e nilíˈˋnaˈ e nilɨseengˋnaˈ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ lata˜. 54 Co̱ˈ i̱ dseaˋ i̱ íngˈˋ jnea˜ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ mɨ˜ jmɨtaangˇ yaaiñ˜ guiʉ́ˉ jo̱guɨ ɨ̱́ˈrˋ jmɨˈøønˉ, jo̱baˈ dseaˋ íbˋ i̱ niñíingˋ e nilɨseeiñˋ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ lata˜; jo̱guɨ jneab˜ nijmee˜e e nijí̱ˈˊtu̱ jaléngˈˋ íˋ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ lajo̱. 55 Dsʉco̱ˈ mɨ˜ íngˈˋ dseaˋ jnea˜, lɨ́ɨˊ co̱o̱ˋ e gøˈˊ dseaˋ e laniingˉ íingˆ ta˜ quiáˈrˉ, jo̱guɨ e jmɨˈøønˉ do, lɨ́ɨˊ co̱o̱ˋ e ɨ̱́ˈˋ dseaˋ e laniimˉ cajo̱. 56 Co̱ˈ i̱ dseaˋ i̱ íngˈˋ jnea˜ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ mɨ˜ jmɨtaangˇ yaang˜ dseaˋ guiʉ́ˉ jo̱guɨ i̱ ɨ̱́ˈˋ jmɨˈøønˉ do, jo̱baˈ cøømˋ nilɨseeiñˋ có̱o̱ˈ˜ jnea˜, jo̱guɨ lajo̱bɨ jnea˜ cajo̱ cøømˋ nilɨseenˉ có̱o̱ˈ˜ írˋ.

57 ’Jo̱ Tiquíˆiiˈ Fidiéeˇ i̱ casíingˋ jnea˜ fɨˊ jmɨgüíˋ la contøømˉ seeiñˋ, jo̱guɨ laˈeáangˊ íˋbaˈ seengˋ jnea˜ cajo̱; jo̱guɨ lajo̱bɨ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ íngˈˋ jnea˜ laco̱ˈguɨ mɨ˜ jmɨtaangˇ yaaiñ˜ guiʉ́ˉ, dseángˈˉ contøømˉ nilɨseeiñˋ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ jnea˜. 58 Jo̱ fáˈˋa e júuˆ na cuaiñ˜ quiáˈˉ e iñíˈˆ e cajgóˉ fɨˊ ñifɨ́ˉ, co̱ˈ e iñíˈˆ la jaˋ lɨ́ɨˊ laco̱ˈ e iñíˈˆ e siiˋ maná do e cagǿˈˋ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ quíiˉnaˈ lajeeˇ cangɨrˊ fɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ quiʉ̱́ˋ, co̱ˈ nañiˊ faˈ cagǿˈˋbre e jo̱, jo̱ dsʉˈ cajúmˉbre mɨ˜ catɨ́ˋ íˈˋ quiáˈrˉ; dsʉˈ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ íngˈˋ jnea˜ laco̱ˈguɨ mɨ˜ jmɨtaangˇ yaaiñ˜ guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ e iñíˈˆ do, jo̱baˈ dseángˈˉ latab˜ nilɨseeiñˋ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ.

59 Jo̱ lanab jí̱i̱ˈ˜ lɨ́ɨˊ júuˆ quiáˈˉ Jesús e caˈeˈrˊ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ caseángˈˊ e fɨˊ sɨnʉ́ʉˆ guáˈˉ quiáˈˉ dseaˋ Israel e siˈˊ fɨˊ Capernaum.

Seemˋ dseaˋ i̱ jaˋ íngˈˋ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ

60 Jo̱baˈ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ canúuˉ i̱ dseaˋ do lají̱i̱ˈ˜ e cajíngˈˉ Jesús do, i̱ fɨ́ɨmˊ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do i̱ lamɨ˜ ngɨˊ có̱o̱ˈr˜ do cajíñˈˉ lala:

—Dsíngˈˉ huɨ́ɨngˊ e niˈíingˈ˜naaˈ lají̱i̱ˈ˜ e júuˆ e féˈrˋ na, jo̱ jaˋ líˈˆ dsiˋnaaˈ e seengˋ dseaˋ i̱ jáˈˉ nilíingˋ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ quiáˈrˉ.

61 Jo̱ co̱ˈ nɨñibˊ Jesús lají̱i̱ˈ˜ e éeˊ i̱ dseaˋ do quiáˈrˉ, jo̱baˈ cajmɨngɨ́ˈrˉ dseaˋ do lala:

—¿Su ˈníˈˋ máamˊ ˈnʉ́ˈˋ e júuˆ quiéˉe la? 62 ¿E˜ niˈɨ́ˆ áaˊnaˈ fɨng song nimáang˜naˈ jnea˜ e niníngˈˆtú̱u̱ fɨˊ lɨ˜ lamɨ˜ guiin˜n fɨˊ ñifɨ́ˉ, jnea˜ dseaˋ cagáˉa fɨˊ jo̱ e lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ? 63 Jo̱ e Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéebˇ e cuøˊ e seengˋ dseaˋ lata˜, jo̱ dsʉˈ jaˋ quɨ́ɨˈ˜ dseaˋ jmɨgüíˋ jmɨɨ˜ faˈ e nijmérˉ e nilɨseengˋ dseaˋ lata˜; jo̱guɨ jaléˈˋ júuˆ e nɨcafɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ na lɨ́ɨˊ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱guɨ cajo̱ cuøˊ e lɨseengˋ dseaˋ lata˜. 64 Jo̱ dsʉˈ seemˋ ˈnʉ́ˈˋ i̱ jaˋ mɨˊ caˈímˈˋbɨ júuˆ quiéˉe latɨˊ lana.

Jo̱ cajíngˈˉ Jesús lajo̱ co̱ˈ ñiˊbre guiʉ́ˉ latɨˊ mɨ˜ uiing˜ i̱˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do i̱ dseángˈˉ jaˋ niˈíngˈˋ írˋ, jo̱guɨ i̱˜ i̱ nijángˈˋ írˋ fɨˊ jaguóˋ jaléngˈˋ dseaˋ cǿøngˈ˜ e quiáˈˉ e nijúuiñˉ.

65 Jo̱guɨ lalab cajíngˈˉguɨr:

—Jo̱ uíiˈ˜ e lajo̱b lɨ́ɨˊ, jo̱baˈ nɨcafɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ cuǿøngˋ líˋ jángˈˋ ˈñiaˈrˊ fɨˊ jaguóoˋo fɨng song jaˋ nijajéengˋ Tiquíˆiiˈ Fidiéeˇ írˋ fɨˊ quiniiˉ.

66 Jo̱ latɨˊ ie˜ jo̱b, i̱ fɨ́ɨmˊ dseaˋ i̱ lamɨ˜ ngɨˊ có̱o̱ˈ˜ Jesús catiúumˉbre dseaˋ do, jo̱ caquiumˈˊbre e ngɨrˊ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ do. 67 Jo̱ co̱ˈ calɨlíbˈˆ Jesús e jo̱, jo̱baˈ cajmɨngɨ́ˈrˉ i̱ dseaˋ guitúungˋ quiáˈrˉ do jo̱ cajíñˈˉ:

—Jo̱ ¿su la quie̱ˊ ˈnʉ́bˈˋ iing˜naˈ nijmɨˈnaangˋ yaang˜naˈ quiéˉe cajo̱?

68 Jo̱baˈ cañíiˋ Tʉ́ˆ Simón quiáˈˉ Jesús jo̱ cajíñˈˉ:

—Fíiˋnaaˈ, dseángˈˉ jaˋ ɨˊ dsiˋbaaˈ e nidsitáangˆnaaˈ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ jiéngˈˋ, co̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ ˈnʉbˋ dseaˋ cuøˈˊ júuˆ quiáˈˉ jial seengˋ dseaˋ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ lata˜. 69 Jo̱baˈ jneaˈˆ, nɨcajáangˈ˜ yee˜naaˈ fɨˊ jaguóoˈˋ, co̱ˈ dseángˈˉ nɨtab˜ dsiˋnaaˈ e ˈnʉbˋ lɨnˈˊ dseaˋ i̱ casíingˋ Fidiéeˇ fɨˊ jmɨgüíˋ la e lɨnˈˊ dseaˋ güeangˈˆ quiáˈrˉ.

70 Jo̱baˈ lalab cañíiˋ Jesús quiáˈˉ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do:

—Jneab˜ dseaˋ nɨcaguíinˈ˜n ˈnʉ́ˈˋ e nɨlɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ guitúungˋ quiéˉe, jo̱ dsʉˈ jee˜ ˈnʉ́bˈˋ quijgeáangˋ jaangˋ i̱ nɨlɨ́ɨngˊ dseaˋ quiáˈˉ fii˜ i̱ ˈlɨngˈˆ.

71 Jo̱ mɨ˜ cajíngˈˉ Jesús lajo̱, caféˈrˋ dsʉˈ e éeiñˋ i̱ Judas i̱ lɨ́ɨngˊ jó̱o̱ˊ Simón Iscariote, jo̱ jaˋ e lɨ́ɨˊ e i̱ Judas do quíimˈ˜bɨr jee˜ i̱ dseaˋ guitúungˋ do, dsʉˈ dseaˋ íˋbingˈ i̱ nijángˈˋ Jesús fɨˊ quiniˇ dseaˋ cǿøngˈ˜ e quiáˈˉ e nijúuiñˉ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes