A A A A A
Bible Book List

Juan 5 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Mɨ˜ cajmiˈleáangˉ Jesús jaangˋ dseaˋ i̱ caang˜ tɨɨˉ

Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋguɨ lajo̱, mɨ˜ catɨ́ˋtu̱ íˈˋ e jmóoˋ dseaˋ Israel jmɨɨ˜ fɨˊ Jerusalén, jo̱baˈ fɨˊ jo̱b caquɨngˈˉtu̱ Jesús e ngotíiñˈ˜ e jmɨɨ˜ jo̱. Jo̱ ie˜ jo̱, e fɨˊ dsíiˊ iáˋ cu̱u̱˜ e siˈˊ lacúngˈˊ Jerusalén do, quiéengˋ co̱o̱ˋ oˈnʉ́ˆ fɨˊ lɨ˜ ngɨ́ɨngˊ jaléngˈˋ joˈseˈˋ jiuung˜ i̱ tɨ́ɨngˋ dseaˋ Israel jngaiñˈˊ mɨ˜ tɨˊ jmɨɨ˜. Jo̱ quiá̱ˈˉ e oˈnʉ́ˆ do sɨlɨ́ɨˋ co̱o̱ˋ lɨ˜ a˜ jmɨɨˋ e feˈˋ eáangˊ e siiˋ Betzata có̱o̱ˈ˜ jmíiˊ hebreo. Jo̱ e fɨˊ ˈnɨˈˋ e lɨ˜ a˜ jmɨɨˋ do quiéengˋ ˈñiáˋ niˈnʉ́ʉˊjiʉ, jo̱ fɨˊ jo̱b seengˋ fɨ́ɨngˊ dseaˋ dséeˈ˜ e lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ jmohuɨ́ɨˊ lɨiñˈˊ; do i̱ tiuungˉ, doguɨ i̱ jlúuˈ˜, doguɨ i̱ caang˜ tɨɨˉ i̱ tengˈˊ ni˜ uǿˆ. Jo̱ jaléngˈˋ íˋ sɨjeeiñˇ e nijǿˈˋ e jmɨɨˋ do. Co̱ˈ féˈˋ dseaˋ e seabˋ mɨ˜ jgáangˋ jaangˋ ángel fɨˊ dsíiˊ e jmɨɨˋ do, jo̱baˈ nijǿbˈˋ e jmɨɨˋ do mɨ˜ nijgiáangˋ íˋ; jo̱ mɨ˜ calɨ́ˉ jo̱, i̱ dseaˋ laˈuii˜ i̱ niˈíˋ fɨˊ dsíiˊ e jmɨ́ˋ do, jo̱baˈ niˈleáamˉbre jóng lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ jmohuɨ́ɨˊ lɨ́ɨiñˈˊ. Jo̱ jee˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ dséeˈ˜ do niquiéengˋ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ nidséeˈ˜ lají̱i̱ˈ˜ nɨngóoˊ guiguiˊ dsíˋ jñiáˉ ji̱i̱ˋ. Jo̱ mɨ˜ caguiéˉ Jesús fɨˊ jo̱, cangáiñˉ i̱ dseañʉˈˋ i̱ dséeˈ˜ do e dob ráaiñˈˋ jo̱guɨ calɨñirˊ e lají̱i̱ˈ˜ lɨɨ˜baˈ nidséeˈ˜ i̱ dseaˋ do, jo̱baˈ cajmɨngɨ́ˈˉreiñˈ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—¿Iinˈ˜ e niˈleáanˈˉ lají̱i̱ˈ˜ jmohuɨ́ɨˊ lɨnˈˊ?

Jo̱baˈ cañíiˋ i̱ dseaˋ dséeˈ˜ do quiáˈˉ Jesús lala:

—Fíiˋi, jaˋ i̱i̱ˋ seengˋ faˈ i̱i̱ˋ nijmɨcó̱o̱ˈ˜ jnea˜ e niˈúˆu fɨˊ dsíiˊ e jmɨɨˋ do mɨ˜ cangɨ́ˋ e nijǿˈˋ, jo̱ co̱ˈ laco̱o̱ˋ ya̱ˈˊ mɨ˜ iin˜n niˈúˆu fɨˊ jo̱, dseaˋ jiémˈˋ dsijéengˊ quiéˉe.

Jo̱baˈ cañíiˋ Jesús quiáˈˉ i̱ dseaˋ do:

—Ráanˈˉ, jo̱ seeˉ e ˈmaˋ lɨ˜ dsíinˈˆ na jo̱ guǿngˈˊ.

Jo̱ dsifɨˊ lanab caˈláangˉ i̱ dseañʉˈˋ do, jo̱ cacó̱ˉbre e ˈmaˋ lɨ˜ dsíiñˈˆ do, jo̱ canaaiñˋ ngɨˊbre jóng. Jo̱ ie˜ jo̱ dseángˈˉ cangotíingˋ jmɨɨ˜ e jmiˈíngˈˊ dseaˋ Israel. 10 Jo̱baˈ mɨ˜ cangáˉ i̱ dseaˋ quie̱ˊ nifɨˊ quiáˈˉ dseaˋ Israel e nɨquié̱e̱ˋ i̱ dseaˋ caˈláangˉ do e ˈmaˋ lɨ˜ dsíiñˈˆ do, jo̱baˈ lalab casɨ́ˈrˉ dseaˋ do:

—Jmɨɨ˜ e jmiˈímˈˊ dseaˋ lana, jo̱baˈ jaˋ cuǿøngˋ faˈ e co̱ˈˆ e ˈmaˋ na.

11 Jo̱ dsʉˈ lalab cañíiˋ i̱ dseaˋ i̱ lamɨ˜ dséeˈ˜ do quiáˈˉ i̱ dseaˋ góorˋ dseaˋ Israel i̱ casɨ́ˈˉ írˋ lajo̱:

—Jo̱ i̱ dseaˋ i̱ cajmiˈléeˉ quiéˉe do casɨ́ˈrˉ jnea˜ lala: “Ráanˈˉ, jo̱ seeˉ e ˈmaˋ lɨ˜ dsíinˈˆ na jo̱ guǿngˈˊ.”

12 Jo̱baˈ cajmɨngɨ́ˈˉtu̱ i̱ dseaˋ Israel do i̱ dseañʉˈˋ do jo̱ cajíñˈˉ:

—¿I̱˜guɨ i̱ dseaˋ i̱ casɨ́ˈˉ ˈnʉˋ e nicó̱ˈˆ e ˈmaˋ lɨ˜ dsíinˈˉ do jo̱guɨ e niguǿnˈˊ?

13 Jo̱ dsʉˈ i̱ dseañʉˈˋ do jí̱i̱ˈ˜ jaˋ ñirˊ i̱˜ i̱ cajmiˈleáangˉ írˋ do, co̱ˈ ladsifɨbˊ cangoˈíingˊtu̱ Jesús jee˜ i̱ dseaˋ fɨ́ɨngˊ i̱ sɨseángˈˊ do ie˜ jo̱. 14 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, dob cadséngˈˋtu̱ Jesús i̱ dseaˋ i̱ cajmiˈleáaiñˉ do fɨˊ dsíiˊ sɨnʉ́ʉˆ guáˈˉ féˈˋ e siˈˊ fɨˊ Jerusalén jo̱ lalab casɨ́ˈˉreiñˈ do:

—Janúˈˋ, lana nɨcaˈláamˉbaˈ lají̱i̱ˈ˜ jmohuɨ́ɨˊ e lamɨ˜ lɨnˈˊ, jo̱ jie˜ mɨˊ eeˉtu̱ˈ dseeˉ caléˈˋ catú̱ˉ, dsʉco̱ˈ fɨng song cajmeeˉtu̱ˈ lajo̱, jo̱baˈ huɨ́ɨngˊguɨb nidsijéeˊ quíiˈˉ jóng.

15 Jo̱ ngɨ́ˋ jo̱, cangóbˉ i̱ dseañʉˈˋ i̱ lamɨ˜ dséeˈ˜ do e cangojmeaˈrˊ júuˆ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ quie̱ˊ nifɨˊ quiáˈˉ dseaˋ Israel e Jesús siiˋ i̱ dseaˋ i̱ cajmiˈleáangˉ írˋ do. 16 Jo̱baˈ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ Israel do nɨngɨrˊ ˈnáiñˈˊ Jesús e laco̱ˈ nijmeáiñˈˋ dseaˋ do gaˋ uíiˈ˜ e cajméeˋ dseaˋ do e jo̱ ˈñiaˈˊ ie˜ jmɨɨ˜ e jmiˈíngˈˊ jaléngˈˋ dseaˋ góorˋ dseaˋ Israel. 17 Jo̱ dsʉˈ Jesús lalab casɨ́ˈrˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do:

—Tiquiéˆe jaˋ mɨˊ catʉ́rˋ jí̱i̱ˈ˜ cateáˋ ta˜ quiáˈrˉ, jo̱guɨ lajo̱b jmóoˋ jnea˜ cajo̱.

18 Jo̱ mɨ˜ canúuˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ quie̱ˊ nifɨˊ quiáˈˉ dseaˋ Israel do e cajíngˈˉ Jesús lajo̱, jo̱baˈ eáangˊguɨb caˈɨ́ˋ dsíirˊ e nijngáiñˈˉ dseaˋ do, co̱ˈ o̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ e cajmiˈleáaiñˉ i̱ dseaˋ dséeˈ˜ do ˈñiaˈˊ ie˜ jmɨɨ˜ e jmiˈíngˈˊ dseaˋ góorˋ dseaˋ Israel, co̱ˈ lajo̱b cajo̱ féˈrˋ e røøbˋ lɨ́ɨiñˊ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ mɨ˜ féˈrˋ e Fidiéebˇ dseaˋ lɨ́ɨngˊ Tiquiáˈrˆ.

Jaˋ jmóoˋ i̱ Jó̱o̱ˊ Fidiéeˇ i̱ camɨ́ɨngˈ˜ do la tɨɨiñˋ ˈñiaˈrˊ

19 Jo̱ co̱ˈ nɨñibˊ Jesús jial ɨˊ dsíiˊ i̱ dseaˋ do, jo̱baˈ lalab casɨ́ˈrˉ dseaˋ do:

—E labaˈ jmɨtaaˆ óoˊnaˈ, e jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ cuǿøngˋ líˋ jmee˜ jnea˜ la tɨɨnˉ ˈñiáˈˋa, jnea˜ dseaˋ lɨ́ɨnˊn i̱ Jó̱o̱ˊ Fidiéeˇ camɨ́ɨngˈ˜, co̱ˈ dseángˈˉ lají̱i̱ˈ˜ e móoˋo e jmóoˋ Tiquíˆiiˈ, lají̱i̱ˈ˜ e jo̱baˈ e jmóoˋo cajo̱. Co̱ˈ jaléˈˋ e móoˋ jnea˜ e jmóoˋ Tiquíˆiiˈ, jo̱baˈ e jo̱b jmóoˋo cajo̱. 20 Co̱ˈ Tiquíˆiiˈ eáamˊ ˈneáaiñˋ jnea˜, jo̱guɨ eˈˊbre jnea˜ jaléˈˋ e jmóorˋ; jo̱guɨ niˈéˈˉbɨr jnea˜ cajo̱ jaléˈˋ e niingˉguɨ e laco̱ˈ nidsiˈgóˋ óoˊ ˈnʉ́ˈˋ eáangˊguɨ. 21 Co̱ˈ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ jmóoˋ Tiquíˆiiˈ e jmijí̱ˈˊtu̱r jaléngˈˋ ˈlɨɨ˜ jo̱guɨ e cuørˊ e nilɨseengˋtu̱iñˈ, jo̱baˈ lajo̱bɨ jnea˜, dseaˋ lɨ́ɨnˊn Jó̱o̱rˊ, lajo̱b jmóoˋo có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ iin˜n jmeeˉ có̱o̱ˈ˜ lajo̱. 22 Jo̱ Tiquíˆiiˈ jaˋ quidsirˊ íˈˋ quiáˈˉ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ uíiˈ˜ dseeˉ quiáiñˈˉ, co̱ˈ jneab˜ dseaˋ nɨcangɨ́ɨnˋn quiáˈrˉ e ta˜ jo̱ e catɨ́ɨnˉn nijmee˜e lajo̱. 23 Jo̱ cajméeˋ Tiquíˆiiˈ lajo̱ e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ lajɨɨngˋ dseaˋ nijmɨˈgórˋ jnea˜ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ jmɨˈgóˋ dseaˋ írˋ. Dsʉco̱ˈ i̱ dseaˋ i̱ jaˋ jmɨˈgóˋ jnea˜, dseaˋ lɨ́ɨnˊn Jó̱o̱ˊ Fidiéeˇ, jo̱baˈ lajo̱b cajo̱ jaˋ jmɨˈgórˋ Tiquíˆiiˈ, dseaˋ i̱ casíingˋ jnea˜ fɨˊ jmɨgüíˋ la.

24 ’Jo̱ e labaˈ jmɨtaaˆ óoˊnaˈ, e doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ i̱ jáˈˉ lɨ́ɨngˋ júuˆ quiéˉe jo̱guɨ nʉ́ʉˈr˜ júuˆ quiáˈˉ i̱ dseaˋ i̱ casíingˋ jnea˜ fɨˊ jmɨgüíˋ la, jo̱baˈ jaléngˈˋ dseaˋ íˋ niñíimˋbre e seeiñˋ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ lata˜ jo̱ jaˋ nidsilíiñˋ fɨˊ lɨ˜ ˈlɨˈˆ; co̱ˈ lɨ́ɨˊ lafaˈ lamɨ˜ sɨjúumˉbre, jo̱ dsʉˈ lana lɨ́ɨˊ lafaˈ nɨcají̱ˈˊtu̱r laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ. 25 Jo̱guɨ dseángˈˉ jmɨta˜baa óoˊnaˈ e tɨˊ lɨ˜ nitɨ́bˉ íˈˋ jo̱ dseángˈˉ lanab lɨy e jaléngˈˋ dseaˋ i̱ lafaˈ ˈlɨɨng˜ uíiˈ˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ ninúrˉ júuˆ quiéˉe, dseaˋ lɨ́ɨnˊn Jó̱o̱ˊ Fidiéeˇ; jo̱guɨ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ niˈíngˈˋ e júuˆ jo̱, nilɨseemˋbre laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ jnea˜. 26 Jo̱ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ Tiquíˆiiˈ Fidiéeˇ ˈñiaˈˊbre dseaˋ cuørˊ e seengˋ dseaˋ, jo̱baˈ lajo̱b cajo̱ dseaˋ íˋbingˈ i̱ nɨcacuøˈˊ jnea˜, dseaˋ lɨ́ɨnˊn Jó̱o̱rˊ, e laco̱ˈ ˈñiáˈˋbaa dseaˋ cuǿøˆø dseaˋ e seeiñˋ. 27 Jo̱guɨ nɨcacuøˈˊbɨr jnea˜ e ooˉ ta˜ e niquidsiiˉ íˈˋ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ uii˜ quiáˈˉ jaléˈˋ dseeˉ quiáiñˈˆ, co̱ˈ jneab˜ dseaˋ cagáˉa fɨˊ ñifɨ́ˉ e lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ. 28 Jo̱ jaˋ güɨdsigáˋ óoˊnaˈ quiáˈˉ jaléˈˋ e fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ la, co̱ˈ niguiéebˊ jmɨɨ˜ mɨ˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ nɨˈlɨɨng˜ ninúrˉ júuˆ quiéˉe 29 jo̱ niˈuǿiñˉ fɨˊ dsíiˊ é̱e̱ˋ quiáˈrˉ. Jo̱ ie˜ jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ caˈéeˋ jmangˈˉ e guiʉ́ˉ nijí̱ˈˊtu̱r e laco̱ˈ nilɨseeiñˋ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ, jo̱ dsʉˈ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ cajméeˋ jaléˈˋ e jaˋ dseengˋ nijí̱ˈˊtu̱r e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ niˈíñˈˋ iihuɨ́ɨˊ.

Jie˜ fɨˊ lɨ˜ jáaˊ fɨˊ quiáˈˉ Jesús có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e jmóorˋ

30 ’Jo̱ fɨ́ɨˉtú̱u̱ ˈnʉ́ˈˋ e jí̱i̱ˈ˜ có̱o̱ˈ˜ cuǿøngˋ líˋ jmee˜ jnea˜ la ñiiˉ ˈñiáˈˋa. Co̱ˈ jnea˜ mɨ˜ quidsiiˉ íˈˋ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ, e jo̱ jmóoˋo laco̱ˈ ta˜ quiʉˈˊ Tiquíˆiiˈ Fidiéebˇ, jo̱guɨ dseángˈˉ røøbˋ jaléˈˋ e jmóoˋo do cajo̱. Jo̱ jaˋ jmóoˋo la tɨɨnˉ ˈñiáˈˋa jaléˈˋ e jo̱, co̱ˈ lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ Tiquíˆbaaˈ e jmóoˋo, co̱ˈ dseaˋ íbˋ i̱ casíingˋ jnea˜ fɨˊ jmɨgüíˋ la. 31 Jo̱ faco̱ˈ jnea˜ fáˈˋa juguiʉ́ˉ cuaiñ˜ quiéˉe ˈñiáˈˋa, jo̱baˈ jaˋ e quíingˊ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ e júuˆ do fɨˊ quiníˆ ˈnʉ́ˈˋ jóng. 32 Jo̱ dsʉˈ seemˋ jaangˋguɨ i̱ féˈˋ guiʉ́ˉ uii˜ quiéˉe, jo̱guɨ tab˜ dsiiˉ e jaléˈˋ e júuˆ do quíimˊ fɨˊ quiníˆ ˈnʉ́ˈˋ. 33 Jo̱ ˈnʉ́bˈˋ dseaˋ casíingˋnaˈ dseaˋ i̱ cangojmɨngɨ́ɨˈˇ i̱ Juan i̱ seáangˋ dseaˋ jmɨɨˋ do i̱˜ dseángˈˉ jnea˜, jo̱ tab˜ dsiiˉ e jmangˈˉ júuˆ jábˈˉ dseángˈˉ féˈˋ i̱ Juan do. 34 Jo̱ dsʉˈ jnea˜ jaˋ ˈneánˉn dseaˋ jiéngˈˋ i̱ nijméˉ júuˆ uii˜ quiéˉe i̱˜ dseaˋ lɨ́ɨngˊ jnea˜; jo̱ fáˈˋa e júuˆ la e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ ˈnʉ́ˈˋ nilíˈˋnaˈ leángˋnaˈ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quíiˆnaˈ.

35 ’Jo̱ jaléˈˋ júuˆ e caguiaˊ i̱ Juan do lɨ́ɨˊ laco̱ˈ cajlɨ́ɨˈ˜ quɨ́ɨˋ e cooˋ e laco̱ˈ eˈˊ dseaˋ fɨˊ; jo̱ ˈnʉ́ˈˋ lajeeˇ cateáˋbaˈ cajmiˈiáangˋ óoˊnaˈ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e júuˆ e caguiaˊ i̱ Juan do. 36 Jo̱guɨ jaléˈˋ e jmóoˋ jnea˜ do eáangˊguɨ cuøˊ li˜ i̱˜ jnea˜, jo̱ eáangˊguɨb niingˉ laco̱ˈ e júuˆ e cajíngˈˉ i̱ Juan do uii˜ quiéˉe; co̱ˈ lají̱i̱ˈ˜ e jmóoˋ jnea˜, ta˜ jo̱b e cacuøˈˊ Tiquíˆiiˈ Fidiéeˇ jnea˜ e nijmee˜e. Jo̱ jaléˈˋ e jmóoˋo do cuøˊ li˜ e Tiquíˆiiˈ Fidiéebˇ dseaˋ casíiñˋ jnea˜ fɨˊ jmɨgüíˋ la. 37 Jo̱ i̱ Tiquíˆiiˈ do, dseaˋ íbˋ i̱ féˈˋ juguiʉ́ˉ uii˜ quiéˉe. Jo̱ dsʉˈ ˈnʉ́ˈˋ jaˋ mɨˊ canʉ́ʉˉnaˈ júuˆ quiáˈrˉ o̱ˈguɨ mɨˊ cañíingˊnaˈre cajo̱, 38 o̱ˈguɨ seengˋnaˈ e jmitíˆnaˈ júuˆ quiáˈˉ dseaˋ do, co̱ˈ jaˋ mɨˊ caˈíingˈ˜naˈ jnea˜ dseaˋ casíiñˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la. 39 Jo̱guɨ ˈnʉ́ˈˋ dseángˈˉ táˈˉ camɨ́ˈˆ júubˆ jmɨtɨ́ɨngˋnaˈ e féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ, co̱ˈ sɨjeengˇnaˈ e faˈ lajo̱b nilɨñíˆnaˈ jial cuǿøngˋ e seengˋnaˈ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ do lata˜; jo̱ dsʉˈ jaléˈˋ e júuˆ do lají̱i̱ˈ˜ uii˜ quiéˉbaa e féˈˋ. 40 Jo̱ dsʉˈ ˈnʉ́ˈˋ jaˋ iing˜naˈ faˈ nijáangˈ˜ yaang˜naˈ fɨˊ jaguóoˋo e laco̱ˈ nilɨseengˋnaˈ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ.

41 ’Jo̱ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ, jaˋ e lɨ́ɨˊ quiéˉ jnea˜ jial lɨ́ɨˊ jaléˈˋ e féˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ uii˜ quiéˉe, 42 dsʉˈ nɨcuíimˋ jnea˜ ˈnʉ́ˈˋ guiʉ́ˉ jial lɨ́ɨngˊnaˈ, jo̱ nɨñiˋbaa guiʉ́ˉ e jaˋ ˈneáangˋnaˈ Fidiéeˇ. 43 Jo̱ jnea˜ cagáˉa fɨˊ jmɨgüíˋ la cuaiñ˜ quiáˈˉ Tiquiéˆe, jo̱ dsʉˈ ˈnʉ́ˈˋ jaˋ íingˈ˜naˈ jnea˜. Jo̱guɨ faco̱ˈ jaangˋguɨ dseaˋ i̱ nijáaˊ i̱ jaˋ i̱i̱ˋ seengˋ i̱ sɨ́ɨˋ quiáˈrˉ, jo̱ dsʉˈ niˈíimˈ˜baˈ i̱ dseaˋ íˋ. 44 Jo̱ ¿jial jáˈˉ nilíingˋ ˈnʉ́ˈˋ júuˆ quiéˉe fɨng song lɨco̱ˈ jmiféngˈˊ rúngˈˋnaˈ lajeeˇ laˈóˈˋ yaang˜naˈ jo̱ dsʉˈ jaˋ jmɨˈgooˋnaˈ ˈñiaˈˊ Fidiéeˇ dseaˋ féˈrˋ guiʉ́ˉ uii˜ quíiˉnaˈ? 45 Jo̱ jaˋ ɨ́ˆ óoˊnaˈ e jnea˜ niˈnɨ́ɨn˜n ˈnʉ́ˈˋ fɨˊ quiniˇ Tiquiéˆe, co̱ˈ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ quíiˉnaˈ i̱ siiˋ Moi˜ dseaˋ caˈnɨ́ɨiñˋ ˈnʉ́ˈˋ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ e cajmeˈrˊ do, jo̱ íbˋ i̱ sɨjeengˇ ˈnʉ́ˈˋ i̱ nijmɨcó̱o̱ˈ˜ quíiˉnaˈ. 46 Co̱faˈ ˈnʉ́ˈˋ jáˈˉ calɨ́ngˉnaˈ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ e cajmeˈˊ i̱ Moi˜ do fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈrˉ, jo̱baˈ lajo̱b jáˈˉ lɨ́ɨngˋnaˈ jnea˜ cajo̱, co̱ˈ e fɨˊ ni˜ júuˆ jo̱ cuaiñ˜ quiéˉbaa e féˈˋ. 47 Jo̱ song ˈnʉ́ˈˋ jaˋ jáˈˉ lɨ́ɨngˋnaˈ e júuˆ e cajmeˈˊ íˋ, jo̱baˈ ¿jial cuǿøngˋ e jáˈˉ nilíingˋnaˈ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ e fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ jóng?

Jo̱ lanab jí̱i̱ˈ˜ lɨ́ɨˊ júuˆ quiáˈˉ Jesús e casɨ́ˈrˉ dseaˋ i̱ quie̱ˊ nifɨˊ quiáˈˉ dseaˋ Israel ie˜ jo̱.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes