A A A A A
Bible Book List

Juan 4 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Mɨ˜ cangɨ́ɨngˊ Jesús fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Samaria

Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋguɨ lajo̱, lajeeˇ e táamˋbɨ Jesús fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Judea, calɨlíˈˆ jaléngˈˋ dseaˋ Israel i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ fariseo e fɨ́ɨngˊguɨ dseaˋ nɨdsiqui̱ˈˊ quiáˈˉ Jesús e sáaiñˋ jmɨɨˋ laco̱ˈguɨ i̱ dseaˋ i̱ dsiqui̱ˈˊ Juan i̱ seáangˋ dseaˋ jmɨɨˋ do. Jo̱ dsʉˈ e jáˈˉ, o̱ˈ dseángˈˉ Jesús dseaˋ i̱ seáangˋ dseaˋ jmɨɨˋ do, co̱ˈ dseaˋ quiáˈˉbre i̱ jmóoˋ ta˜ lajo̱ e júuˆ sɨnʉ́ˈrˆ quiáˈˉ dseaˋ do. Jo̱baˈ mɨ˜ calɨñiˊ Jesús lají̱i̱ˈ˜ e ɨˊ dsíiˊ i̱ dseaˋ Israel i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ fariseo do uii˜ quiáˈrˉ, jo̱baˈ cagüɨˈɨ́ɨˊbre co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ quiáˈrˉ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Judea, jo̱ cangolíingˉtu̱r fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Galilea.

Jo̱ dseángˈˉ la guíimˋ ˈnéˉ ngɨ́iñˉ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Samaria lajeeˇ e teáaiñˈ˜ fɨˊ e ngolíiñˋ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Galilea. Jo̱ lajo̱b caguilíiñˉ fɨˊ co̱o̱ˋ fɨɨˋ e néeˊ dsíiˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Samaria lɨ˜ siiˋ Sicar, fɨˊ quiá̱ˈˉ lɨ˜ ró̱o̱ˋ guóoˈ˜ uǿˉ quiáˈˉ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ Jacóoˆ e cangɨ́ɨiñˋ fɨˊ jaguóˋ i̱ jó̱o̱rˊ i̱ siiˋ Séˆ do lají̱i̱ˈ˜ malɨˈˋ. Jo̱ fɨˊ jo̱b lɨ˜ lɨ́ɨˊ co̱o̱ˋ tooˋ e aˈˊ eáangˊ lɨ˜ níingˈ˜ jmɨɨˋ, jo̱ fɨˊ jo̱b lɨ˜ calɨ́ˉ ojmɨ́ˆ quiáˈˉ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ Jacóoˆ. Jo̱ nɨjaquiéengˊ guieñíbˈˉ mɨ˜ caguiéˉ Jesús co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ quiáˈrˉ e fɨˊ ojmɨ́ˆ do, jo̱ fɨˊ jo̱b cajmiˈíngˈˊ dseaˋ do co̱ˈ eáamˊ nɨfɨ́iñˈˊ e ngɨrˊ, jo̱ dob caguárˋ cáangˋ e tooˋ a˜ jmɨɨˋ do. 7-8 Jo̱ lajeeˇ jo̱ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do cangolíiñˆ e cangoleáarˇ jaléˈˋ e nidǿˈrˉ e fɨˊ fɨɨˋ Sicar do. Jo̱ e fɨˊ ojmɨ́ˆ dob caje̱ˊ Jesús ˈñiaˈrˊ lajeeˇ jo̱, jo̱ co̱ˈnáˈˆ lajo̱b caguiéˉ jaangˋ dseamɨ́ˋ i̱ seengˋ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Samaria e fɨˊ ojmɨ́ˆ do, jo̱baˈ lalab casɨ́ˈˉ Jesús i̱ dseamɨ́ˋ do:

—¿Jሠcuǿˈˆjiʉˈ jnea˜ jmɨɨˋ dúuˈ˜u?

Jo̱ co̱ˈ jaléngˈˋ dseaˋ Israel dseángˈˉ jaˋ røøˋ seemˋbre có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ seengˋ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Samaria, jo̱baˈ i̱ dseamɨ́ˋ do cañíirˋ quiáˈˉ Jesús lala:

—¿Jial cuǿøngˋ foˈˆ lajo̱? Co̱ˈ jaangˋ dseaˋ Israel lɨ́ɨngˊ ˈnʉˋ, jo̱ jaˋ lɨtɨ́ɨngˋ ˈnʉ́ˈˋ faˈ lɨɨng˜ eeˋ mɨ́ɨˈ˜naˈ jneaˈˆ, dseaˋ lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ Samaria.

10 Jo̱baˈ cañíiˋtu̱ Jesús quiáˈˉ i̱ dseamɨ́ˋ do:

—Faco̱ˈ jiʉ˜ ñíˆ ˈnʉˋ jaléˈˋ e guiʉ́ˉ e iing˜ Fidiéeˇ e cuǿˈrˉ ˈnʉˋ, jo̱guɨ faco̱ˈ ñíˈˆ cajo̱ i̱˜ jnea˜ dseaˋ i̱ mɨ́ɨˈ˜ɨ ˈnʉˋ jmɨɨˋ, jo̱baˈ faco̱ˈ lajo̱, ˈnʉbˋ dseaˋ catɨ́ɨnˈˉ e nimɨ́ɨˈ˜ jnea˜ jmɨɨˋ jóng, jo̱baˈ jneab˜ nicuǿøˆø ˈnʉˋ e jmɨɨˋ có̱o̱ˈ˜ e cuøˊ e seengˋ dseaˋ lata˜.

11 Jo̱baˈ cañíiˋ i̱ dseamɨ́ˋ do quiáˈˉ Jesús jo̱ casɨ́ˈrˉ dseaˋ do lala:

—Fíiˋi, jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ jaˋ quié̱ˆ ˈnʉˋ có̱o̱ˈ˜ e niguíˈˆ jmɨɨˋ fɨˊ dsíiˊ e tooˋ la, jo̱ dsíngˈˉ aˈˊ. Jo̱baˈ ¿e˜ có̱o̱ˈ˜ niquíinˈ˜ e jmɨɨˋ e fóˈˋ e nicuǿˈˆ jnea˜ do? 12 Jo̱ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ quíˉiiˈ Jacóoˆ caséerˊ e ojmɨ́ˆ la quíˉiiˈ, co̱ˈ fɨˊ lab lɨ˜ cacá̱rˉ jmɨɨˋ e jmáiñˈˋ ta˜ cajo̱, jo̱guɨ lajo̱bɨ jaléngˈˋ jó̱o̱rˊ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ jóˈˋ núuˆ i̱ caˈeáaiñˋ, fɨˊ lab lɨ˜ caˈuøˈrˊ jmɨɨˋ e caˈíngˈˊneiñˈ do. Jo̱ ¿su ˈnʉˋ ɨˊ oˈˊ e niingˉguɨˈ laco̱ˈ i̱ dseaˋ íˋ?

13 Jo̱baˈ cañíiˋtu̱ Jesús quiáˈˉ i̱ dseamɨ́ˋ do jo̱ cajíñˈˉ:

—Jaléngˈˋ dseaˋ i̱ ɨ̱́ˈˋ jmɨɨˋ e uøøˋ dsíiˊ e tooˋ la niguiábˋtu̱ jmɨjmɨɨiñˉ caléˈˋ catú̱ˉ; 14 jo̱ dsʉˈ i̱ dseaˋguɨ i̱ niˈɨ̱́ˈˋ e jmɨɨˋ e nicuǿøˆøre do, jo̱baˈ joˋ tó̱o̱ˋ jmɨɨ˜ faˈ e niguiáˋguɨ jmɨjmɨɨiñˉ. Dsʉco̱ˈ e jmɨɨˋ jo̱ lɨ́ɨˊ lafaˈ e contøømˉ seaˋ jmɨɨˋ fɨˊ dsíiˊ tuˈrˊ có̱o̱ˈ˜ e cuøˊ e seeiñˋ, jo̱ e jo̱ lɨ́ɨˊ e contøømˉ seeiñˋ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ lata˜.

15 Jo̱baˈ cañíiˋtu̱ i̱ dseamɨ́ˋ do quiáˈˉ Jesús jo̱ casɨ́ˈrˉ dseaˋ do lala:

—Fíiˋi, iim˜baa nicuǿˈˆ jnea˜ e jmɨɨˋ e fóˈˋ na e laco̱ˈ joˋ niguiáˋguɨ jmɨjmɨɨnˉ o̱ˈguɨ ˈnéˉguɨ faˈ e gáaˊa tɨˊ la e gaquie̱e̱ˆ jmɨɨˋ.

16 Jo̱baˈ cajíngˈˉ Jesús casɨ́ˈrˉ i̱ dseamɨ́ˋ do:

—Guǿngˈˊ cateáˋ jo̱ güɨteeˉ dseañʉˈˋ quíiˈˉ jo̱ ñilíingˉtu̱ˈ fɨˊ la.

17 Jo̱baˈ cañíiˋ i̱ dseamɨ́ˋ do quiáˈˉ Jesús:

—Jaˋ có̱o̱ˈ˜o̱ dseángˈˉ dseañʉˈˋ quiéˉe.

Jo̱baˈ cañíiˋtu̱ Jesús quiáˈˉ dseaˋ do:

—Jábˈˉ laco̱ˈ caféeˈ˜ na, dseamɨ́ˋ, e o̱ˈ dseángˈˉ dseañʉˈˋ quíiˈˉ i̱ có̱o̱ˈ˜ lana; 18 dsʉco̱ˈ lamɨ˜ jéengˊguɨ ˈñíingˉguɨ dseañʉˈˋ i̱ nɨcacúngˈˉ guóoˈˋ có̱o̱ˈ˜, jo̱baˈ i̱ dseañʉˈˋ i̱ có̱o̱ˈ˜ na lana jaˋ lɨ́ɨiñˊ dseángˈˉ dseañʉˈˋ quíiˈˉ.

19 Jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ canúuˉ i̱ dseamɨ́ˋ do e cajíngˈˉ Jesús e júuˆ jo̱, jo̱baˈ cañíirˋ quiáˈˉ dseaˋ do lala:

—Fíiˋi, lanab calɨlíˈˆi e ˈnʉˋ lɨnˈˊ jaangˋ dseaˋ i̱ féˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ. 20 Jo̱ jaléngˈˋ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ quíˉiiˈ, dseaˋ Samaria, quɨ́ˈˉ tɨ́ɨiñˋ e jmiféiñˈˊ Fidiéeˇ fɨˊ ni˜ e móˈˋ la, jo̱ dsʉˈ jaléngˈˋguɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ Israel, fóˈˋnaˈ e jí̱i̱ˈ˜ fɨˊ Jerusalén lɨ˜ ˈnéˉ e nijmiféngˈˊnaaˈ Fidiéeˇ.

21 Jo̱baˈ cañíiˋtu̱ Jesús quiáˈˉ i̱ dseamɨ́ˋ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Jáˈˉ güɨlíinˈˋ júuˆ quiéˉe, dseamɨ́ˋ, e nɨjaquiéemˊ e nitɨ́ˉ íˈˋ e ˈnʉ́ˈˋ nilɨlíˈˆnaˈ e jaˋ ˈnéˉ nigüɨlíingˉnaˈ fɨˊ e yʉ́ˈˆ móˈˋ na e güɨjmiféngˈˊnaˈ Tiquíˆiiˈ Fidiéeˇ, o̱ˈguɨ ˈnéˉ faˈ e nigüɨlíingˉnaˈ cartɨˊ Jerusalén cajo̱ e laco̱ˈ güɨjmiféngˈˊnaˈ dseaˋ do. 22 Co̱ˈ ˈnʉ́ˈˋ, jaléngˈˋ dseaˋ Samaria, jí̱i̱ˈ˜ jaˋ cuíingˋnaˈ i̱˜ i̱ jmiféngˈˊnaˈ do; jo̱ dsʉˈ jaléngˈˋ jneaˈˆ, dseaˋ lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ Israel, nɨcuíimˋbaaˈ i̱˜ i̱ ˈnéˉ jmiféngˈˊnaaˈ do, co̱ˈ jee˜ jneaˈˆ, dseaˋ lɨ́ɨˊɨɨˈ dseaˋ Israel, jo̱b lɨ˜ caguíngˈˋ Fidiéeˇ jaangˋ i̱ nileángˉ dseaˋ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ. 23 Jo̱ catɨ́bˋ e íˈˋ jo̱, jo̱ dseángˈˉ lanab lɨy, e jaléngˈˋ dseaˋ i̱ dseángˈˉ lajangˈˉ júuˆ i̱ jmiféngˈˊ Tiquíˆiiˈ Fidiéeˇ ˈnéˉ nijmérˉ dseángˈˉ laco̱ˈ sɨˈíˆ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ dseaˋ do, dsʉco̱ˈ dseángˈˉ lajo̱b iing˜ Tiquíˆiiˈ Fidiéeˇ e nijméˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jmiféngˈˊ írˋ. 24 Dsʉco̱ˈ Fidiéeˇ lɨ́ɨiñˊ Jmɨguíˋ, jo̱baˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jmiféngˈˊ írˋ, ˈnéˉ nijmérˉ lajo̱ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiábˈˉ dseaˋ do dseángˈˉ laco̱ˈ sɨˈíˆ.

25 Jo̱baˈ cañíiˋtu̱ i̱ dseamɨ́ˋ do quiáˈˉ Jesús jo̱ cajíñˈˉ:

—Nɨñibˋ jnea˜ e tɨˊ lɨ˜ nijáabˊ i̱ cajíngˈˉ Fidiéeˇ i̱ nisíñˉ do i̱ lɨ́ɨngˊ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ nicá̱ˋ nifɨˊ quíˉiiˈ, jo̱baˈ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ nigüéengˉ dseaˋ do fɨˊ la, íˋguɨb dseaˋ i̱ niˈéˈˉ jneaˈˆ jaléˈˋ e jo̱.

26 Jo̱baˈ cañíiˋtu̱ Jesús quiáiñˈˉ do jo̱ cajíñˈˉ:

—Dseaˋ íˋbɨ jnea˜ i̱ singˈˊ sɨ́ɨngˋ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ lana.

27 Jo̱ lajeeˇ guiˈnangˈˇ féˈˋ Jesús e jo̱b, mɨ˜ caguilíingˋ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do i̱ cangolíingˆ e cangoleáaˇ e nidǿˈrˉ, jo̱ mɨ˜ cangáiñˉ Jesús e táangˋ dseaˋ do sɨ́ɨiñˋ có̱o̱ˈ˜ jaangˋ dseamɨ́ˋ, jo̱baˈ eáamˊ cangogáˋ dsíirˊ mɨ˜ cangárˉ lajo̱. Jo̱ dsʉˈ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ do jaˋ cateáˉ dsíirˊ faˈ eeˋ nijmɨngɨ́ˈrˉ Jesús uii˜ quiáˈˉ i̱ dseamɨ́ˋ i̱ singˈˊ do, o̱si e˜ quiáˈˉ e sɨ́ɨiñˈˋ do é. 28 Jo̱ ngɨ́ˋ jo̱, jo̱ dob caséeˊ i̱ dseamɨ́ˋ do e dsʉʉˉ quiáˈrˉ do e lɨ˜ sɨˈíˆ niguiéˈrˋ jmɨɨˋ do, jo̱ caquɨmˈˉtu̱r fɨˊ jee˜ fɨɨˋ; jo̱ mɨ˜ caguiéiñˈˉ fɨˊ jo̱, canaaiñˋ guiarˊ júuˆ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ góorˋ jo̱ sɨ́ˈˋreiñˈ lala:

29 —Máˉaaˈ, jo̱ majmicuíingˋnaaˈ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ nɨcamánˉn i̱ nɨcajmeaˈˊ jnea˜ júuˆ quiáˈˉ jaléˈˋbaˈ e nɨcajméˉe jéengˊguɨ, jo̱ jangámˉ íbˋ i̱ dseaˋ i̱ cajíngˈˉ Fidiéeˇ i̱ nisíñˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la i̱ lɨ́ɨngˊ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ nicá̱ˋ nifɨˊ quíˉiiˈ.

30 Jo̱ mɨ˜ canúuˉ i̱ dseaˋ góorˋ do e júuˆ jo̱, dsifɨbˊ caˈuøøiñˋ fɨˊ jee˜ fɨɨˋ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseamɨ́ˋ do jo̱ cangolíiñˆ fɨˊ lɨ˜ táangˋ Jesús. 31 Jo̱ dsʉˈ lajeeˇ nʉ́ˈˉguɨ e niguilíiñˈˉ do fɨˊ lɨ˜ táangˋ Jesús, i̱ dseaˋ quiáˈˉ Jesús do casɨ́ˈrˉ dseaˋ do jo̱ cajíñˈˉ:

—¿Jሠcøˈˆjiʉˈ íˈˆ, Tɨfaˈˊ?

32 Jo̱baˈ dseaˋ do cañíirˋ lala:

—Seabˋ co̱o̱ˋ e jiéˈˋguɨ e ˈnéˉ nidǿøˈ˜ø e jí̱i̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ jaˋ ñíˆnaˈ jial lɨ́ɨˊ.

33 Jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ canúuˉ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do e jo̱, jo̱baˈ canaaiñˋ sɨ́ɨiñˋ lajeeˇ laˈóˈˋ yaaiñ˜ jo̱ jmɨngɨ́ˈˉ rúiñˈˋ:

—Jangámˉ song lɨɨng˜ i̱i̱ˋ nɨjaca̱˜ e nɨcagǿˈrˋ.

34 Jo̱baˈ cañíiˋ Jesús quiáˈˉ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—ˈNéˉ nijmee˜e lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ i̱ dseaˋ i̱ casíingˋ jnea˜ do, jo̱guɨ e nijmitéˈˊe lají̱i̱ˈ˜ ta˜ e cangɨ́ɨnˋn quiáˈˉ dseaˋ do, jo̱baˈ e jo̱b e lɨ́ɨˊ lafaˈ mɨ˜ gǿˈˋø iiˉ e lɨtaan˜n guiʉ́ˆ. 35 Jo̱ dsʉˈ ˈnʉ́ˈˋ fóˈˋnaˈ lala: “ˈNéˉbɨ quiúungˉguɨ sɨˈˋ e nicuǿˉ lají̱i̱ˈ˜ e cangojnea˜ do”; jo̱ dsʉˈ jnea˜guɨ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e ˈnéˉ cá̱ˆnaˈ cuente e lají̱i̱ˈ˜ e sɨjneaˇ do nɨcalɨneáangˉ, jo̱baˈ nɨcuøˊ li˜ jóng e nɨcatɨ́bˋ íˈˋ e nisɨtɨ́ɨngˊ. 36 Dsʉco̱ˈ i̱ dseaˋ i̱ jmóoˋ ta˜ e sɨtɨ́ɨngˊ lají̱i̱ˈ˜ e rooˋ do, jo̱baˈ ímˈˋbre lají̱i̱ˈ˜ e catɨ́ɨiñˉ quiáˈˉ e ta˜ e jmóorˋ do. Co̱ˈ jaléˈˋ e rooˋ e sɨtɨ́ɨiñˈˊ do lɨ́ɨˊ laco̱ˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ lɨseengˋ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ lata˜. Jo̱ co̱ˈ lajo̱b lɨ́ɨˊ, jo̱baˈ i̱ dseaˋ i̱ jniˊ do có̱o̱ˈ˜guɨ i̱ dseaˋ i̱ sɨtɨ́ɨngˊ do, røøbˋ nilɨˈiáangˋ dsíirˊ lajɨˋ tú̱ˉ íiñˈ˜ do mɨ˜ carooˋ e cajnírˋ do. 37 Co̱ˈ e jábˈˉ dseángˈˉ lají̱i̱ˈ˜ e júuˆ ró̱o̱ˋ e féˈˋ lala, “I̱ jiémˈˋ i̱ dseaˋ i̱ jniˊ do, jo̱guɨ i̱ jiémˈˋbɨ i̱ nisɨtɨ́ɨˊ mɨ˜ niróˋ.” 38 Jo̱ jneab˜ dseaˋ casɨ́ɨnˉn ˈnʉ́ˈˋ e caguisɨtɨ́ɨngˇnaˈ lají̱i̱ˈ˜ e carooˋ do e jí̱i̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ jaˋ caquie̱ˋnaˈ ta˜ quiáˈˉ jial cangojnea˜ jaléˈˋ e jo̱, co̱ˈ i̱ jiémˈˋ i̱ dseaˋ i̱ cajméeˋ ta˜ jo̱, jo̱guɨ ˈnʉ́bˈˋ dseaˋ i̱ nɨcalɨˈǿøngˋ lají̱i̱ˈ˜ ta˜ e cajméeˋ i̱ dseaˋ íˋ.

39 Jo̱ i̱ fɨ́ɨmˊ dseaˋ i̱ seengˋ e fɨɨˋ Sicar do jábˈˉ calɨ́iñˉ júuˆ quiáˈˉ Jesús laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ júuˆ e cajméeˋ i̱ dseamɨ́ˋ do ie˜ mɨ˜ cajíñˈˉ lala: “I̱ dseañʉˈˋ do nɨcajmeaˈˊbre jnea˜ júuˆ quiáˈˉ jaléˈˋbaˈ e nɨcajméˉe jéengˊguɨ.” 40 Jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ caguilíingˉ i̱ dseaˋ góoˋ i̱ dseamɨ́ˋ samaritana do fɨˊ lɨ˜ táangˋ Jesús, jo̱baˈ camɨrˊ jmɨˈeeˇ faˈ nijé̱ˉbɨ dseaˋ do có̱o̱ˈ˜ írˋ. Jo̱baˈ lajo̱b cajméeˋ dseaˋ do, caje̱ˊbre có̱o̱iñˈ˜ do lajeeˇ tú̱ˉ jmɨɨ˜, 41 jo̱ i̱ fɨ́ɨmˊbɨ i̱ dseaˋ íˋ cajángˈˋ yaaiñ˜ fɨˊ jaguóˋ Jesús mɨ˜ canúurˉ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ e féˈˋ dseaˋ do. 42 Jo̱ lalab casɨ́ˈˉ i̱ dseaˋ do i̱ dseamɨ́ˋ dseaˋ góorˋ do:

—Jo̱ lana dseángˈˉ lajangˈˆ júuˆ nɨjáˈˉ lɨ́ɨˋnaaˈ júuˆ quiáˈˉ i̱ dseaˋ na, co̱ˈ dseángˈˉ nɨcanʉ́ˆbaaˈ yee˜naaˈ jial lɨ́ɨˊ júuˆ quiáˈrˉ, jo̱ o̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ e júuˆ e cajméeˈ˜ ˈnʉˋ jneaˈˆ do. Jo̱baˈ nɨne˜baaˈ jo̱guɨ nɨta˜bɨ dsiˋnaaˈ cajo̱ e dseaˋ íbˋ i̱ láangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáiñˈˆ.

Mɨ˜ cajmiˈleáangˉ Jesús jaangˋ sɨmingˈˋ jiuung˜

43 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e tú̱ˉ jmɨɨ˜ e caje̱ˊ Jesús có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ do, cagüɨˈɨ́ɨˊbre e fɨˊ guóoˈ˜ uǿˉ lɨ˜ se̱ˈˊ Samaria do jo̱ caˈíbˉtu̱r fɨˊ e ngóorˊ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Galilea. 44 Dsʉco̱ˈ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ jí̱i̱ˈ˜ júuˆ e tɨɨngˋ Jesús, e jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ i̱ féˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ faˈ jmɨˈgóˋ dseaˋ góorˋ írˋ. 45 Jo̱ dsʉˈ mɨ˜ caguiéngˈˉ Jesús fɨˊ góorˋ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Galilea, jalémˈˋ i̱ dseaˋ i̱ seengˋ fɨˊ jo̱ guiʉ́bˉ caˈíñˈˋ dseaˋ do, co̱ˈ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ cangolíimˆbre fɨˊ Jerusalén e catɨ́ˋ jmɨɨ˜ Pascua, jo̱guɨ cangáˉbre jaléˈˋ e quɨ́ɨˈ˜ jmɨɨ˜ e cajméeˋ Jesús ie˜ jo̱.

46 Jo̱ lajeeˇ jo̱ caquɨmˈˉtu̱ Jesús fɨˊ e fɨɨˋ e siiˋ Caná do e néeˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Galilea e fɨˊ lɨ˜ cajméerˋ e caˈuíingˉ jmɨ́ˈˆ mɨ́ˈˆ huɨɨngˋ jǿˈˆ e jmɨɨˋ do. Jo̱ fɨˊ jo̱b niseengˋ jaangˋ dseaˋ nʉˈluu˜ quiáˈˉ jaangˋ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ, jo̱ dseaˋ íˋ niseengˋ jaangˋ sɨmingˈˋ jiuung˜ quiáˈrˉ i̱ niráangˋ dséeˈ˜ fɨˊ e fɨɨˋ e siiˋ Capernaum. 47 Jo̱baˈ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ calɨñiˊ dseaˋ do e nɨtáangˋ Jesús e fɨˊ fɨɨˋ jo̱ e jaiñˈˊ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Judea, jo̱baˈ cangóˉbre fɨˊ lɨ˜ táangˋ dseaˋ do, jo̱ camɨˈrˊ dseaˋ do jmɨˈeeˇ faˈ e nidséiñˈˉ do fɨˊ quiáˈrˉ e nidsijmiˈleáaiñˆ i̱ sɨmingˈˋ jiuung˜ quiáˈrˉ do, co̱ˈ ráaiñˈˋ do e tɨˊ lɨ˜ nijúumˉbre. 48 Jo̱baˈ cañíiˋ Jesús quiáˈˉ i̱ dseaˋ do jo̱ cajíñˈˉ:

—ˈNʉ́ˈˋ jaˋ jáˈˉ nilíimˋbɨˈ fɨng song jaˋ nimóˆnaˈ jaléˈˋ li˜ e quɨ́ɨˈ˜ɨ jmɨɨ˜ jmóoˋo.

49 Jo̱baˈ cañíiˋtu̱ i̱ dseaˋ nʉˈluu˜ do quiáˈˉ Jesús jo̱ casɨ́ˈrˉ dseaˋ do:

—Fíiˋi, faˈ jgiéeˋ oˈˊ e guóˆbaˈ lajmɨnáˉ fɨˊ quiéˉe nʉ́ˈˉguɨ e nijúungˉ i̱ jiuung˜ quiéˉe do.

50 Jo̱baˈ lalab cañíiˋ Jesús quiáˈˉ i̱ dseañʉˈˋ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Quɨ́ɨngˈ˜tu̱ fɨˊ quíiˈˉ, co̱ˈ nɨcaˈláamˉ jó̱o̱ˈˋ.

Jo̱baˈ lajo̱b cajméeˋ i̱ dseañʉˈˋ do, caquɨmˈˉtu̱r fɨˊ quiáˈrˉ, co̱ˈ jábˈˉ calɨ́iñˉ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ e casɨ́ˈˉ Jesús írˋ. 51 Jo̱ lajeeˇ iuuiñˉ fɨˊ e ngaiñˈˊ fɨˊ quiáˈˉbre mɨ˜ cajíñˈˊ guiáˈˆ fɨˊ i̱ dseaˋ ˈléengˈ˜ quiáˈrˉ i̱ jalíingˉ fɨˊ jo̱, jo̱ lalab cajíngˈˉ dseaˋ do mɨ˜ cajíñˈˊ:

—Nɨcaˈláamˉ jó̱o̱ˈˋ.

52 Jo̱ mɨ˜ canúuˉ i̱ dseaˋ do e júuˆ jo̱, jo̱baˈ cajmɨngɨ́ˈˉreiñˈ do e˜ íˈˋ dseángˈˉ e caˈláangˉ i̱ jó̱o̱rˊ do.

Jo̱baˈ lalab cañíiˋ i̱ dseaˋ ˈléengˈ˜ do quiáˈrˉ:

—Lado guiéeˉ la i̱i̱ˉ co̱o̱ˋ e caˈlóobˉ caguáˉ iʉ˜ guíiñˆ jo̱ caˈláamˉbre.

53 Jo̱ mɨ˜ canúuˉ i̱ tiquiáˈˆ i̱ jiuung˜ do e júuˆ jo̱, jo̱baˈ dseángˈˉ calɨlíˈrˆ e dseángˈˉ e íˈˋ jo̱b mɨ˜ casɨ́ˈˉ Jesús írˋ e nɨcaˈláamˉ jó̱o̱rˊ. Jo̱baˈ i̱ dseaˋ do co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ sɨnʉ́ʉˆ quiáˈrˉ cajámˈˋ yaaiñ˜ fɨˊ jaguóˋ Jesús ie˜ jo̱.

54 Jo̱ có̱o̱ˈ˜ e nab catɨ́ˋ tú̱ˉ e li˜ e quɨ́ɨˈ˜ Jesús jmɨɨ˜ e cajméerˋ ie˜ mɨ˜ caquɨngˈˉtu̱r fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Galilea e jaiñˈˊ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Judea.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes