A A A A A
Bible Book List

Juan 3 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Mɨ˜ casɨ́ɨngˉ Nicodemo có̱o̱ˈ˜ Jesús

Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋjiʉ lajo̱, lajeeˇ e táamˋbɨ Jesús fɨˊ Jerusalén, jo̱ ie˜ jo̱ nitáangˋ fɨˊ jo̱ jaangˋ dseaˋ Israel i̱ siiˋ Nicodemo i̱ nilɨ́ɨngˊ dseaˋ fariseo, jo̱ i̱ dseaˋ íˋ lɨ́ɨiñˊ jaangˋ dseaˋ i̱ laniingˉ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ góorˋ dseaˋ Israel. Jo̱ co̱o̱ˋ lajeeˇ e uǿøˋ cangórˉ e cangoˈeerˇ Jesús, jo̱ mɨ˜ caguiérˉ fɨˊ jo̱ lalab casɨ́ˈrˉ dseaˋ do:

—Tɨfaˈˊ, nɨneb˜ jneaˈˆ røøˋ e Fidiéebˇ dseaˋ casíiñˋ ˈnʉˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la e cañiˈéeˈ˜ jneaˈˆ, dsʉco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ jaˋ quɨ́ɨˈr˜ jmɨɨ˜ faˈ lɨɨng˜ eeˋ li˜ nijmérˉ e dsigáˋ dsíiˊ dseaˋ jí̱i̱ˈ˜ laco̱ˈ quɨ́ɨˈ˜ ˈnʉˋ jmɨɨ˜ e jmooˈˋ fɨng song jaˋ jmɨcó̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ quiáˈrˉ.

Jo̱baˈ cañíiˋ Jesús quiáiñˈˉ do jo̱ cajíñˈˉ:

—E labaˈ jmɨtaaˆ oˈˊ, e doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ i̱ jaˋ niníingˈ˜tu̱ caléˈˋ catú̱ˉ e niˈuíiñˉ jaangˋ dseaˋ i̱ ˈmɨ́ɨngˉ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ, jo̱baˈ jaˋ quɨ́ˈˉ jmɨɨ˜ jóng faˈ e dseaˋ do nicá̱ˋ nifɨˊ quiáˈrˉ.

Jo̱baˈ cajmɨngɨ́ɨˋtu̱ Nicodemo e cajmɨngɨ́ˈrˉ Jesús jo̱ cajíñˈˉ:

—¿Jial quɨ́ˈˉ jmɨɨ˜ e jaangˋ dseaˋ yʉ́ʉˈ˜ niquɨngˈˉtu̱r fɨˊ dsíiˊ tuˈˊ niquiáˈrˆ jo̱ niníingˈ˜tu̱r caléˈˋ catú̱ˉ?

Jo̱baˈ cañíiˋtu̱ Jesús quiáˈˉ Nicodemo jo̱ cajíñˈˉ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—E labaˈ jmɨta˜guɨ́ɨ oˈˊ cajo̱, e doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ i̱ jaˋ ngáangˈ˜ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ jmɨɨˋ jo̱guɨ có̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱baˈ jaˋ quɨ́ˈˉ jmɨɨ˜ faˈ e nilíˈrˋ e Fidiéeˇ nicá̱ˋ nifɨˊ quiáˈrˉ. Co̱ˈ doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ i̱ níingˈ˜ quiáˈˉ tiquiáˈˆ niquiáˈˆ, jo̱baˈ jí̱i̱ˈ˜ dseaˋ jmɨgüíbˋ lɨ́ɨiñˊ; jo̱ dsʉˈ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ lɨseengˋ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱baˈ Jmɨguíˋ jo̱b jéeˊ quiáˈrˉ. Jo̱ jaˋ güɨdsigáˋ oˈˊ dsʉˈ uíiˈ˜ e fɨ́ɨˉɨ ˈnʉˋ na, e lajɨɨmˋ dseaˋ ˈnéˉ e nilɨseengˋtu̱r e laco̱ˈ niˈuíiñˉ dseaˋ ˈmɨ́ɨngˉ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ. Co̱faˈ guíˋ fɨˊ la fɨˊ nab íiˊ, jo̱ lɨco̱ˈ nʉʉˉbaaˈ e i̱i̱ˉ dsʉˈ jaˋ jnéengˉ e jǿøˆnaaˈ jie˜ fɨˊ ngóoˊ o̱si jie˜ fɨˊ jáaˊ é. Jo̱ dseángˈˉ lajo̱b lɨ́ɨˊ cajo̱ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ i̱ uíingˉ dseaˋ ˈmɨ́ɨngˉ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ, co̱ˈ jaˋ líˈˋ dseaˋ jǿørˉ jial mɨ˜ uíingˉ dseaˋ lajo̱.

Jo̱baˈ cajmɨngɨ́ɨˋtu̱ Nicodemo cajmɨngɨ́ˈrˉ Jesús caléˈˋ catú̱ˉ jo̱ casɨ́ˈrˉ dseaˋ do:

—¿Jial cuǿøngˋ e nilíˋ e fóˈˋ na, Tɨfaˈˊ?

10 Jo̱baˈ cañíiˋtu̱ Jesús quiáˈˉ dseaˋ do jo̱ cajíñˈˉ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—¿Jaangˋ tɨfabˈˊ lɨ́ɨngˊ ˈnʉˋ quiáˈˉ dseaˋ Israel, jo̱ jaˋ ngámˈˋbɨˈ jaléˈˋ e fáˈˋa la? 11 Jo̱ jnea˜ jmɨtaaˆ oˈˊ e lají̱i̱ˈ˜ e neb˜ jneaˈˆ, jí̱i̱ˈ˜ jo̱baˈ féˈˋnaaˈ, jo̱guɨ lají̱i̱ˈ˜ e nʉʉˉnaaˈ jo̱guɨ neˋnaaˈ, lají̱i̱ˈ˜ e jo̱b júuˆ e guiaˋnaaˈ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ; jo̱ dsʉˈ ˈnʉ́ˈˋ jaˋ jáˈˉ lɨ́ɨngˋnaˈ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ e féˈˋnaaˈ do. 12 Jo̱ song ˈnʉ́ˈˋ jaˋ jáˈˉ lɨ́ɨngˋnaˈ mɨ˜ fáˈˋa júuˆ cuaiñ˜ quiáˈˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la, jo̱baˈ ¿jial jáˈˉ nilíingˋnaˈ jóng mɨ˜ fáˈˋa cuaiñ˜ quiáˈˉ fɨˊ ñifɨ́ˉ?

13 ’Jo̱ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ jaˋ mɨˊ cajgóorˉ fɨˊ ñifɨ́ˉ, co̱ˈ dseángˈˉ lají̱i̱ˈ˜ ˈñiáˈˋbaa dseaˋ gáaˊa fɨˊ jo̱; jo̱ cagüénˉn fɨˊ jmɨgüíˋ la e lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ. 14 Jo̱ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ cajméeˋ Moi˜ ie˜ lamɨ˜ cajmeáaiñˋ jaangˋ mɨˈˋ có̱o̱ˈ˜ layaang˜ ñíˆ jo̱ cateáaiñˉ fɨˊ yʉ́ˈˆ co̱o̱ˋ ˈmaˋ, jo̱guɨ dseángˈˉ lajo̱b ˈnéˉ nidsingɨ́ɨngˉ jnea˜ cajo̱, jnea˜ dseaˋ gáaˊa fɨˊ ñifɨ́ˉ e lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ, co̱ˈ niteángˉ dseaˋ jnea˜ fɨˊ co̱o̱ˋ dseˈˋ ˈmaˋ cajo̱ 15 e laco̱ˈ doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ i̱ jáˈˉ nilíingˋ júuˆ quiéˉe quɨ́ˈˉ jmɨɨ˜ e nilɨseeiñˋ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ lata˜.

Dsíngˈˉ ˈneáangˋ Fidiéeˇ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ

16 ’Jo̱ co̱ˈ eáamˊ ˈneáangˋ Fidiéeˇ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ, jo̱baˈ cacuǿøiñˋ i̱ Jó̱o̱rˊ camɨ́ɨngˈ˜ do e laco̱ˈ cajúngˉ dseaˋ do cuaiñ˜ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ; jo̱ lajo̱baˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jángˈˋ yaang˜ fɨˊ jaguóˋ dseaˋ do jaˋ quɨ́ˈˉ jmɨɨ˜ faˈ e niˈnáiñˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ, co̱ˈ cøømˋ nilɨseeiñˋ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ do lata˜. 17 Dsʉco̱ˈ Fidiéeˇ jaˋ casíiñˋ i̱ Jó̱o̱rˊ do fɨˊ jmɨgüíˋ la e laco̱ˈ niˈɨ́ˉ dseaˋ do íˈˋ e nidsilíingˋ dseaˋ fɨˊ lɨ˜ ˈlɨˈˆ, co̱ˈ casíiñˋ dseaˋ do fɨˊ la e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ nileáiñˉ dseaˋ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈˉbiñˈ.

18 ’Jo̱ doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ i̱ jángˈˋ ˈñiaˈˊ fɨˊ jaguóˋ i̱ Jó̱o̱ˊ Fidiéeˇ do, jo̱baˈ i̱ dseaˋ íˋ jaˋ niˈíñˈˋ iihuɨ́ɨˊ uii˜ quiáˈˉ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ lajo̱; jo̱ dsʉˈ i̱ dseaˋ i̱ jaˋ jángˈˋ ˈñiaˈˊ fɨˊ jaguóˋ i̱ Jó̱o̱ˊ Fidiéeˇ do, jo̱baˈ i̱ dseaˋ íˋ niˈímˈˋbre iihuɨ́ɨˊ uii˜ quiáˈˉ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ, co̱ˈ jaˋ mɨˊ cajángˈˋ ˈñiaˈrˊ fɨˊ jaguóˋ i̱ Jó̱o̱ˊ Fidiéeˇ camɨ́ɨngˈ˜ do. 19 Jo̱baˈ lajaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ jángˈˋ yaang˜ fɨˊ jaguóˋ Fidiéeˇ, nibíiñˉ fɨˊ lɨ˜ ˈlɨˈˆ uíiˈ˜ e eáangˊguɨ catɨ́ˋ dsíirˊ e cajméerˋ jaléˈˋ e jaˋ dseengˋ; co̱ˈ ie˜ mɨ˜ cagüéngˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la i̱ Jɨngˈˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ do, jaˋ calɨjíiˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ dseaˋ íˋ, co̱ˈ e lɨ˜ nʉʉˋ sǿˈˋ dob cajmeáangˋguɨ quiáˈrˉ e laco̱ˈguɨ i̱ Jɨngˈˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ do é. 20 Jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ jmangˈˉ e ˈlɨˈˆ ˈníˈˋ níimˉbre i̱ Jɨngˈˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ do, jo̱ jí̱i̱ˈ˜ capíˈˆ jaˋ iiñ˜ nidsiquiéeiñˊ fɨˊ cáangˋ dseaˋ do, co̱ˈ jaˋ iiñ˜ e nilɨlíˈˆ dseaˋ jmɨgüíˋ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ e jmóorˋ do. 21 Jo̱guɨ dsʉˈ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ seengˋ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ, jo̱baˈ tɨbˊ dsíirˊ e dsiquiéeiñˊ fɨˊ quiniˇ i̱ Jɨngˈˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ do e laco̱ˈ cuøˊ li˜ quiáˈrˉ e jalébˈˋ e jmóorˋ do cǿømˋ røøˋ laco̱ˈguɨ jí̱i̱ˈ˜ e iing˜ Fidiéeˇ e nilíˋ.

Mɨ˜ caféˈˋtu̱ Juan i̱ seáangˋ dseaˋ jmɨɨˋ do cuaiñ˜ quiáˈˉ Jesús

22 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋguɨjiʉ lajo̱, cangóbˉtu̱ Jesús co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈrˉ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Judea, jo̱ fɨˊ jo̱b caje̱rˊ huǿømˉjiʉ e seáaiñˋ jmɨɨˋ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ guilíingˉ fɨˊ do. 23 Jo̱ ie˜ jo̱b cajo̱ i̱ Juan do táaiñˋ ta˜ seáangˋ dseaˋ jmɨɨˋ fɨˊ quiá̱ˈˉ co̱o̱ˋ fɨɨˋ lɨ˜ siiˋ Enón caˈˊ lɨ˜ néeˊ co̱o̱ˋ fɨɨˋ e siiˋ Salim, co̱ˈ fɨˊ jo̱b lɨ˜ seaˋ jmɨɨˋ jmiguiúungˋ, jo̱guɨ fɨ́ɨmˊ dseaˋ dsilíiñˉ fɨˊ jo̱ e sáaiñˋ jmɨɨ˜. 24 Jo̱ jaléˈˋ e la calɨ́ˉ lajeeˇ nʉ́ˈˉguɨ e nitáiñˈˊ i̱ Juan do fɨˊ dsíiˊ ˈnʉñíˆ.

25 Jo̱ i̱ lɨɨng˜ i̱ dseaˋ i̱ ngɨˊ có̱o̱ˈ˜ i̱ Juan do canaaiñˋ jɨ́ɨiñˋ có̱o̱ˈ˜ jaangˋguɨ dseaˋ Israel cuaiñ˜ quiáˈˉ jaléˈˋ e quɨ́ˈˉ tɨ́ɨiñˋ jmóorˋ e laco̱ˈ lɨguiúiñˉ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ. 26 Jo̱baˈ cangolíimˆbre e cangosíiˈrˇ i̱ Juan do, jo̱ lalab casɨ́ˈrˉ dseaˋ do:

—Tɨfaˈˊ, i̱ dseaˋ i̱ lamɨ˜ táangˋ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉˋ lɨ́ˈˆ lɨˊ ˈngóoˈ˜ guaˋ Jordán do i̱ caˈeengˉ ˈnʉˋ do jo̱guɨ i̱ nɨcaféeˈ˜ uii˜ quiáˈˉ do, lana dseaˋ íˋ dob nɨtáaiñˋ seáaiñˋ dseaˋ jmɨɨˋ, jo̱ fɨ́ɨngˊguɨ dseaˋ nɨdsiqui̱ˈrˊ írˋ laco̱ˈguɨ ˈnʉˋ.

27 Jo̱baˈ lalab cañíiˋ Juan quiáˈˉ i̱ dseaˋ do:

—Lajɨɨmˋ dseaˋ lɨˈrˋ jaléˈˋ e seaˋ quiáˈrˉ dsʉˈ uíiˈ˜ e Fidiéeˇbingˈ i̱ jmɨcó̱o̱ˈ˜ quiáˈrˉ e lɨˈrˋ jaléˈˋ e jo̱. 28 Jo̱ ˈnʉ́bˈˋ dseaˋ nɨcanʉ́ʉˉnaˈ røøˋ mɨ˜ cafáˈˉa e o̱ˈ jnea˜ Dseaˋ Jmáangˉ, co̱ˈ jnea˜ lɨ́ɨnˊn jaangˋ i̱ casíingˋ Fidiéeˇ i̱ cagüéngˉ jéengˊguɨ laco̱ˈ dseaˋ do e laco̱ˈ cagaguiaaˉ guiʉ́ˉ fɨˊ quiáˈˉ dseaˋ do. 29 Co̱faˈ co̱o̱ˋ lɨ˜ cungˈˊ guóˋ dseaˋ, jo̱ i̱ sɨmingˈˋ do íˋbingˈ i̱ jéeˊ quiáˈˉ i̱ sɨmɨ́ˆ i̱ cacúngˈˉ guóˋ có̱o̱ˈr˜ do, jo̱guɨ i̱ dseaˋ i̱ ngóoˊ caluuˇ i̱ sɨmingˈˋ do eáamˊ lɨˈiáangˋ dsíirˊ mɨ˜ núurˋ e sɨ́ɨiñˈˋ do. Jo̱guɨ dseángˈˉ lajo̱b lɨ́ɨˊ quiéˉ jnea˜ lana, co̱ˈ dseángˈˉ eáamˊ iáangˋ dsiiˉ mɨ˜ núuˋu lajo̱. 30 Jo̱ dseaˋ do eáangˊguɨ ngóoˊ lɨniiñˉ, jo̱ dsʉˈ jnea˜ lɨ́ˈˆ lɨˊ ngóoˊ lɨˈuǿngˉguɨ́ɨ.

Dseaˋ i̱ jáaˊ fɨˊ ñifɨ́ˉ

31 Jo̱ lalab cajíngˈˉguɨ Juan:

—Jo̱ i̱ dseaˋ i̱ jáaˊ fɨˊ ñifɨ́ˉ niingˉguɨr jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ; jo̱guɨ i̱ dseaˋ i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ jmɨgüíˋ, jmangˈˉ júuˆ quiáˈˉ fɨˊ jmɨgüíˋbaˈ quie̱rˊ. Jo̱ i̱ dseaˋ i̱ jáaˊ fɨˊ ñifɨ́ˉ do, niingˉguɨr jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ. 32 Jo̱ íbˋ dseaˋ i̱ féˈˋ quiáˈˉ lají̱i̱ˈ˜ e nɨcangárˉ jo̱guɨ lají̱i̱ˈ˜ e nɨcanúurˉ fɨˊ lɨ˜ guiing˜ Tiquiáˈrˆ fɨˊ ñifɨ́ˉ, jo̱ dsʉˈ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ jaˋ jíiˈr˜ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ e féˈˋ dseaˋ do. 33 Jo̱ dsʉˈ doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ i̱ jáˈˉ lɨ́ɨngˋ júuˆ quiáˈˉ dseaˋ do, jo̱baˈ tíiˊ nir˜ e jmangˈˉ júuˆ jáˈˉbaˈ féˈˋ Fidiéeˇ. 34 Jo̱ i̱ dseaˋ i̱ nɨcasíingˋ Fidiéeˇ fɨˊ jmɨgüíˋ la, jmangˈˉ júuˆ quiáˈˉ dseaˋ íˋbaˈ féˈrˋ, dsʉco̱ˈ Fidiéeˇbingˈ i̱ cuøˈˊ dseaˋ do lalíingˋ Jmɨguíˋ quiáˈrˉ. 35 Jo̱ Fidiéeˇ eáamˊ ˈneáaiñˋ i̱ Jó̱o̱rˊ camɨ́ɨngˈ˜ do, jo̱guɨ cacuøˈrˊ dseaˋ do e óoiñˈˋ ta˜ e nɨnéeˊ niñˈ˜ lajaléˈˋ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ. 36 Jo̱ doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ i̱ jángˈˋ yaang˜ fɨˊ jaguóˋ i̱ Jó̱o̱ˊ Fidiéeˇ do, jo̱baˈ nilɨseeiñˋ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ do lata˜; jo̱ dsʉˈ i̱ dseaˋ i̱ jaˋ iing˜ jángˈˋ yaang˜ fɨˊ jaguóˋ i̱ Jó̱o̱ˊ Fidiéeˇ do, jo̱baˈ jaˋ quɨ́ˈˉ jmɨɨ˜ faˈ e nilɨseeiñˋ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ lata˜, co̱ˈ lɨ́ˈˆ lɨˊ latab˜ niñíiñˋ iihuɨ́ɨˊ eáangˊ e cuøˈˊ Fidiéeˇ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ laˈíˋ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes