A A A A A
Bible Book List

Juan 20 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Mɨ˜ cají̱ˈˊtu̱ Jesús

20  Jo̱ laˈuii˜ jmɨɨ˜ quiáˈˉ e semaan˜ mɨ˜ cangɨ́ˋ e jmɨɨ˜ do, e eeˋbɨ eáangˊ lajeeˇ nʉ́ˈˉguɨ e nijneáˋ, cangóˉ Yሠi̱ seengˋ fɨˊ Magdala fɨˊ lɨ˜ caˈángˉ Jesús; jo̱ mɨ˜ caguiérˉ fɨˊ jo̱, jo̱baˈ cangárˉ e nɨsɨjé̱bˈˆ e cu̱u̱˜ e cajlɨ́ɨˉ e fɨˊ ooˉ tooˋ e lɨ˜ caˈángˉ dseaˋ do. Jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ calɨlíˈrˆ e joˋ seengˋ Jesús e fɨˊ dsíiˊ tóˋ é̱e̱ˋ do, jo̱baˈ caquɨmˈˉtu̱r güɨˈíiˊ e fɨˊ lɨ˜ guiing˜ Tʉ́ˆ Simón co̱lɨɨng˜guɨ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ quiáˈˉ Jesús i̱ ˈneáaiñˋ eáangˊ do. Jo̱baˈ lalab cajíngˈˉ i̱ Yሠi̱ seengˋ fɨˊ Magdala do mɨ˜ caguiéiñˈˉ jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Nɨnicaguíimˋ dseaˋ Fíiˋnaaˈ e fɨˊ lɨ˜ caˈáiñˉ do, jo̱ jaˋ ne˜naaˈ jiéˈˋ fɨˊ lɨ˜ nɨcangojéeiñˋ.

Jo̱ mɨ˜ canúuˉ Tʉ́ˆ Simón có̱o̱ˈ˜guɨ i̱ dseaˋ rúiñˈˋ i̱ jaangˋguɨ do lají̱i̱ˈ˜ júuˆ e quié̱e̱ˋ i̱ Yሠi̱ seengˋ fɨˊ Magdala, jo̱baˈ dsifɨbˊ caˈuøøiñˋ e cangolíiñˆ lajmɨnáˉ e fɨˊ lɨ˜ caˈángˉ Jesús do. Jo̱ lajɨˋ huáamˉbre ngolíiñˉ cuí̱i̱rˋ, lɨfaˈ i̱ jaangˋguɨ do jmɨnáˉguɨ cangórˉ laco̱ˈ Tʉ́ˆ Simón, jo̱baˈ jéengˊguɨbre caguiérˉ e fɨˊ lɨ˜ caˈángˉ Jesús do. Jo̱ mɨ˜ caguiérˉ fɨˊ jo̱, dsifɨbˊ catúuiñˊ jo̱ cajǿørˉ fɨˊ dsíiˊ e tooˋ é̱e̱ˋ do, jo̱ cangárˉ e ˈmɨˈˊ e cabeangˈˉ dseaˋ do e laco̱ˈ mɨlɨ́ɨbˊ néeˊ, jo̱ lɨfaˈ jaˋ caˈírˉ e fɨˊ dsíiˊ tooˋ é̱e̱ˋ do. Jo̱ jiʉb˜ cøøngˋ lajo̱ caguiéˉ Tʉ́ˆ Simón, jo̱ condséebˊ caˈírˉ e fɨˊ dsíiˊ tóˋ é̱e̱ˋ do mɨ˜ caguiérˉ, jo̱baˈ cangáˉbre e ˈmɨˈˊ e cabeangˈˉ dseaˋ do cajo̱ e laco̱ˈ mɨlɨ́ɨbˊ néeˊ; jo̱guɨ cangáˉbɨr cajo̱ e dob ró̱o̱ˋ e ˈmɨˈˊ e calɨˈíingˆ ta˜ e quiáˈˉ cabéˈˋ mogui˜ dseaˋ do, jo̱ cangárˉ e jaˋ ró̱o̱ˋ caˈˊ laco̱ˈ ró̱o̱ˋ e ˈmɨˈˊ e cabeangˈˉ dseaˋ do, jo̱ tɨˊ doguɨjiʉb ró̱o̱ˋ e sɨbéengˋ caˈˊ laco̱ˈ ró̱o̱ˋ e jo̱. Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, caˈíˉ i̱ dseaˋ i̱ jaangˋguɨ do i̱ caguiéˉ laˈuii˜ e fɨˊ tooˋ é̱e̱ˋ do, jo̱baˈ cangáˉbre jaléˈˋ e calɨ́ˉ e fɨˊ dsíiˊ tóˋ é̱e̱ˋ do, jo̱ dseángˈˉ jábˈˉ calɨ́iñˉ. Jo̱ dsʉˈ i̱ dseaˋ gángˉ do dseángˈˉ jaˋ mɨˊ cangámˈˋbɨr laco̱ˈ la féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ e cajmeˈˊ dseaˋ malɨɨ˜guɨ eáangˊ lɨ˜ féˈˋ e dseángˈˉ sɨˈíˆbaˈ e nijí̱ˈˊtu̱ Jesús. 10 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, caquɨmˈˉtu̱ i̱ dseaˋ quiáˈˉ Jesús i̱ gángˉ do fɨˊ quiáˈrˉ.

Mɨ˜ cajmijnéengˋ ˈñiaˈˊ Jesús fɨˊ quiniˇ Yሠi̱ seengˋ fɨˊ Magdala

11 Jo̱ mɨ˜ caguiéˉtu̱ Yሠe fɨˊ lɨ˜ caˈángˉ Jesús, jo̱baˈ dob caje̱rˊ quɨˈrˊ fɨˊ caluuˇ e tooˋ é̱e̱ˋ do. Jo̱ lajeeˇ siñˈˊ quɨˈrˊ dob catúuiñˊ e laco̱ˈ nijǿørˉ e fɨˊ dsíiˊ tóˋ é̱e̱ˋ do, 12 jo̱baˈ cangárˉ e neáangˊ gángˉ ángeles i̱ quiˈˊ ˈmɨˈˊ téˋ e fɨˊ dsíiˊ tóˋ é̱e̱ˋ do, jo̱ jaaiñˈˋ do guiiñ˜ lɨ˜ catɨro̱o̱ˇ mogui˜ Jesús jo̱guɨ jaaiñˈˋ do guiiñ˜ fɨˊ lɨ˜ canéˉ tɨɨˉ dseaˋ do. 13 Jo̱ i̱ ángeles do cajmɨngɨ́ˈrˉ i̱ dseamɨ́ˋ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Janúˈˋ, dseamɨ́ˋ, ¿jialɨˈˊ sinˈˊ quɨˈˋ?

Jo̱baˈ cañíiˋ i̱ dseamɨ́ˋ do quiáˈˉ i̱ ángeles do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Quɨ́ˈˋɨ dsʉco̱ˈ jaˋ ñiiˉ i̱i̱ˋ nɨnicaguíingˋ Fíiˋi i̱ caˈáangˉ dseaˋ e fɨˊ dsíiˊ tóˋ na, jo̱ jaˋ ñiiˉ jie˜ nɨcangojéeiñˋ lana.

14 Jo̱ jo̱bɨ lɨco̱ˈ nɨcatóˈˊ e jíñˈˉ e jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ cajingˈˊ ˈñiaˈrˊ, jo̱ cangáiñˉ Jesús e dob nɨsingˈˊ dseaˋ do cáaiñˋ, jo̱ dsʉˈ jí̱i̱ˈ˜ jaˋ ñirˊ e íbˋ dseaˋ do. 15 Jo̱baˈ cajíngˈˉ Jesús casɨ́ˈrˉ i̱ dseamɨ́ˋ do lala:

—Janúˈˋ, dseamɨ́ˋ, ¿jialɨˈˊ sinˈˊ quɨˈˋ? ¿I̱˜ sinˈˊ ˈnánˈˋ lana?

Dsʉˈ i̱ dseamɨ́ˋ do ɨˊ dsíirˊ e i̱ dseaˋ i̱ jmóoˋ íˆ e dsíiˊ iáˋ dob i̱ singˈˊ sɨ́ɨngˋ có̱o̱ˈr˜ do, jo̱baˈ lalab casɨ́ˈrˉ dseaˋ do:

—Janúˈˋ, é̱e̱ˊ, song ˈnʉbˋ nɨcaguiinˈ˜ i̱ Fíiˋi do, jo̱baˈ iin˜n jméeˈ˜ jnea˜ júuˆ jie˜ fɨˊ lɨ˜ nɨcaguijéenˈˋre, jo̱baˈ fɨˊ jo̱b niˈnénˈˆnre.

16 Jo̱baˈ cañíiˋ Jesús quiáˈˉ i̱ dseamɨ́ˋ do lala jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—¡Yáˆ!

Jo̱baˈ cajingˈˊ ˈñiaˈˊ i̱ Yሠdo jo̱ cajíñˈˉ có̱o̱ˈ˜ jmíiˊ hebreo lala:

—¡Rabuni! —e guǿngˈˋ tɨfaˈˊ.

17 Jo̱baˈ cañíiˋtu̱ Jesús quiáˈˉ i̱ dseamɨ́ˋ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Jaˋ güɨ́nˈˋ jnea˜, co̱ˈ nabɨ jaˋ mɨˊ cají̱ˈˋtu̱ rúˈˋnaaˈ có̱o̱ˈ˜ Tiquiéˆe. Jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉˋ lana e niguønˈˆ güɨjméeˈ˜ júuˆ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ nɨlɨ́ɨngˊ laco̱ˈ rúnˈˋn e nijmijíngˈˊtu̱ rúˈˋnaaˈ có̱o̱ˈ˜ i̱ lɨ́ɨngˊ Tiquiéˆe jo̱guɨ íˋbɨ i̱ lɨ́ɨngˊ Tiquíiˆnaˈ cajo̱, jo̱ íbˋ Fidiéeˇ quiéˉe jo̱guɨ íbˋ Fidiéeˇ quíiˉnaˈ cajo̱.

18 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, cangámˈˉ i̱ Yሠi̱ seengˋ fɨˊ Magdala do jo̱ cangojmeáaˈ˜bre júuˆ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ quiáˈˉ Jesús do e nɨcangámˉbre dseaˋ do jo̱guɨ casɨ́ˈˉbɨreiñˈ cajo̱ jaléˈˋ e júuˆ e caˈíñˈˋ quiáˈˉ dseaˋ do.

Mɨ˜ cajmijnéengˋ ˈñiaˈˊ Jesús fɨˊ quiniˇ dseaˋ quiáˈrˉ

19 Jo̱ mɨ˜ caˈíˉ nʉʉˋ ˈñiaˈˊ ie˜ jmɨɨ˜ jo̱, e jmɨɨ˜ laˈuii˜ quiáˈˉ semaan˜ do, jo̱ ie˜ jo̱ nɨnicasɨtɨ́ɨngˊ rúngˈˋ i̱ dseaˋ quiáˈˉ Jesús do fɨˊ co̱o̱ˋ dsíiˊ ˈnʉ́ʉˊ lɨ˜ jnɨˊ røøˋ, co̱ˈ ˈgǿmˈˋbre jaléngˈˋ dseaˋ góorˋ dseaˋ Israel fɨng song calɨlíˈˆ íˋ e nɨseángˈˋtu̱ rúngˈˋ i̱ dseaˋ do caléˈˋ catú̱ˉ. Jo̱ lajeeˇ neáangˊ i̱ dseaˋ do, jo̱b mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ caˈíˉ Jesús fɨˊ jo̱, jo̱ casíngˈˋ ˈñiaˈrˊ guiáˈˆ jóoˋ e lɨ˜ neáangˊ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do, jo̱ lalab caféngˈˊneiñˈ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—¡Güɨlɨseemˋbaˈ juguiʉ́ˉ júuˆ røøˋ!

20 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e cajíngˈˉ Jesús e júuˆ na, jo̱baˈ canaaiñˋ eˈrˊ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do fɨˊ lɨ˜ cacuɨ́ˈˋ guotɨɨrˉ có̱o̱ˈ˜guɨ moˈuǿørˊ. Jo̱baˈ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do eáamˊ calɨˈiáangˋ dsíirˊ mɨ˜ cangángˉtu̱r i̱ Fiir˜ do. 21 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, lalab cajíngˈˉtu̱ Jesús casɨ́ˈrˉ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do:

—¡Güɨlɨseemˋbaˈ juguiʉ́ˉ júuˆ røøˋ! Jo̱ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ Tiquíˆiiˈ casíiñˋ jnea˜ fɨˊ jmɨgüíˋ la, jo̱baˈ lajo̱b cajo̱ jnea˜ nisɨ́ɨnˆn ˈnʉ́ˈˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la.

22 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, cajiʉ́ʉrˉ fɨˊ lɨ˜ neáangˊ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Íingˈ˜naˈ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ. 23 Jo̱guɨ doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ i̱ niˈíingˇnaˈ dseeˉ quiáˈˉ, jo̱baˈ niˈíimˉ dseeˉ quiáˈˉ i̱ dseaˋ íˋ; jo̱guɨ doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ i̱ jaˋ niˈíingˇnaˈ dseeˉ quiáˈˉ, jo̱baˈ jaˋ niˈíingˉ dseeˉ quiáˈˉ i̱ dseaˋ íˋ cajo̱.

Mɨ˜ jáˈˉ calɨ́ngˉ Móˆ e cají̱ˈˊtu̱ Jesús

24 Jo̱ jaangˋ dseaˋ guitúungˋ quiáˈˉ Jesús i̱ siiˋ Móˆ dseaˋ suung˜, íbˋ i̱ jaˋ seengˋ ie˜ lamɨ˜ cajmijnéengˋ ˈñiaˈˊ Jesús jee˜ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do. 25 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, lalab casɨ́ˈˉ i̱ dseaˋ caguiaangˉ do Móˆ jo̱ cajíñˈˉ:

—Nɨcaneem˜baaˈ Fíiˋnaaˈ.

Jo̱ dsʉˈ Móˆ lalab cañíirˋ quiáˈˉ i̱ dseaˋ rúiñˈˋ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Jaˋ jáˈˉ nilíinˋn e fóˈˋnaˈ na song jaˋ nimoo˜o guóorˋ lɨ˜ caˈiáˉ mɨ́ˈˆ clavo, jo̱guɨ song jaˋ nijnúuˆu niguóoˋo lacaangˋ lɨ˜ sɨcuɨ́ˈˋ quiáˈrˉ, jo̱guɨ song jaˋ nigüɨ́ˈˆɨ moˈuǿørˊ e lɨ˜ caˈiáˉ ñisʉ̱ˈˋ.

26 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jñiáˉ jmɨɨ˜ lajo̱, caseángˈˋtu̱ rúngˈˋ i̱ dseaˋ quiáˈˉ Jesús do caléˈˋ catú̱ˉ fɨˊ co̱o̱ˋ sɨnʉ́ʉˆ lɨ˜ sɨjnɨˊ røøˋ, jo̱ ie˜ jo̱ quíimˈ˜ Móˆ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ rúiñˈˋ caguiaangˉguɨ do. Jo̱ lajeeˇ jo̱b caˈíˉtu̱ Jesús fɨˊ dsíiˊ sɨnʉ́ʉˆ e lɨ˜ neáaiñˈˊ do jo̱ casíngˈˋtu̱ ˈñiaˈrˊ guiáˈˆ jóoˋ, jo̱ lalab caféngˈˊtu̱reiñˈ do jo̱ cajíñˈˉ:

—¡Güɨlɨseemˋbaˈ juguiʉ́ˉ júuˆ røøˋ!

27 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, lalab casɨ́ˈˉ Jesús i̱ Móˆ do jo̱ cajíñˈˉ:

—Jǿøˉ guóoˋo, jo̱guɨ jnúuˉ niguóoˈˋ lɨ˜ sɨcuɨ́ˈˋ quiéˉe la, jo̱guɨ jnúuˉ niguóoˈˋ e lɨ˜ sɨcuɨ́ˈˋ moˈuøøˉ la cajo̱. Jaˋ jmooˈˋ e jaˋ jáˈˉ lɨ́ɨnˈˋ jo̱ jáˈˉ güɨlíinˈˋ lana. ¡Jnea˜bɨ la!

28 Jo̱ mɨ˜ canúuˉ Móˆ e jo̱, jo̱baˈ cañíirˋ quiáˈˉ Jesús jo̱ cajíñˈˉ:

—¡Dseángˈˉ e jáˈˉ e ˈnʉbˋ Fíiˋi jo̱guɨ ˈnʉbˋ Fidiéeˇ quiéˉe cajo̱!

29 Jo̱baˈ cañíiˋtu̱ Jesús quiáˈˉ Móˆ jo̱ casɨ́ˈrˉ dseaˋ do jo̱ cajíñˈˉ:

—¿Su carˋ cañinˈˊ jnea˜, jo̱guɨbaˈ jáˈˉ calɨ́nˈˉ e nɨcají̱bˈˊtú̱u̱? Dsʉˈ juguiʉ́ˉguɨ quiáˈˉ i̱ dseaˋ i̱ jáˈˉ calɨ́ngˉ e nɨcají̱bˈˊtú̱u̱ e jí̱i̱ˈ˜ jaˋ mɨˊ cangáamˋbɨr jnea˜.

E uiing˜ e cajmeˈˊ Juan e jiˋ la

30 Jo̱ lajeeˇ cateáangˉ Jesús fɨˊ jmɨgüíˋ la, jmiguiʉbˊ jaléˈˋ e li˜ e quɨ́ɨˈr˜ jmɨɨ˜ cajméerˋ fɨˊ quiniˇ jaléngˈˋ dseaˋ guitúungˋ quiáˈrˉ, jo̱ dsʉˈ jmiguiʉˊbɨ jaléˈˋ e jo̱ jaˋ sɨlɨ́ɨˋ e fɨˊ ni˜ jiˋ la. 31 Jo̱ dsʉˈ lají̱i̱ˈ˜ e sɨlɨ́ɨˋ e fɨˊ ni˜ jiˋ la nɨcalɨ́ˉ e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ jáˈˉ nilíingˋ jaléngˈˋ dseaˋ e dseángˈˉ Jesús lɨ́ɨiñˊ i̱ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ nicá̱ˋ nifɨˊ quiáˈˉ dseaˋ Israel jo̱guɨ i̱ lɨ́ɨngˊ i̱ Jó̱o̱ˊ Fidiéeˇ i̱ camɨ́ɨngˈ˜ do, jo̱ lajo̱baˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jáˈˉ nilíingˋ júuˆ quiáˈˉ dseaˋ do quɨ́ˈˉ jmɨɨ˜ e nilɨseeiñˋ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ lata˜.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes