A A A A A
Bible Book List

Juan 19 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

19  Jo̱ mɨ˜ canúuˉ dseata˜ Pilato lají̱i̱ˈ˜ júuˆ e casɨ́ˈˉ dseaˋ írˋ do, jo̱baˈ caquiʉˈrˊ ta˜ e nisámˈˊ i̱ ˈléeˉ quiáˈrˉ do Jesús e laco̱ˈ nibǿøngˉneiñˈ do có̱o̱ˈ˜ loo˜ jóˈˋ e lɨ́ɨˊ ˈnii˜. Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, i̱ ˈléeˉ do cajméerˋ co̱o̱ˋ lɨ́ˈˆ corona có̱o̱ˈ˜ layaang˜ tó̱o̱ˊ, jo̱ e jo̱b catá̱ˈrˉ fɨˊ mogui˜ Jesús, jo̱guɨ cajlɨ́ɨiñˋ dseaˋ do có̱o̱ˈ˜ co̱o̱ˋ ˈmɨˈˊ niungˈˋ e lɨ́ɨˊ laco̱ˈ e quie̱ˊ dseaˋ niingˉ i̱ quiʉˈˊ ta˜. Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, cangoquiéeiñˊ fɨˊ quiá̱ˈˉ lɨ˜ singˈˊ dseaˋ do, jo̱ lalab canaaiñˋ lǿøiñˉ dseaˋ do jo̱ sɨ́ˈrˋ lala:

—¡Güɨlɨseemˋ huǿøˆ, dseata˜ dseaˋ féngˈˊ quiáˈˉ dseaˋ Israel!

Jo̱ lajeeˇ jo̱ jnóorˊ fɨˊ moni˜ dseaˋ do.

Jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ cagüɨˈɨ́ɨˊtu̱ dseata˜ Pilato e fɨˊ lɨ˜ teáangˆ i̱ dseaˋ Israel do, jo̱baˈ lalab casɨ́ˈˉreiñˈ do jo̱ cajíñˈˉ:

—E labaˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ, e lab nisínˈˆn i̱ dseañʉˈˋ la fɨˊ quiníˆnaˈ e laco̱ˈ nilɨñíˆnaˈ e jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ dseeˉ jaˋ mɨˊ cadséˈˋe quiáˈrˉ, co̱ˈ lajɨbˋ nɨcajmɨngɨ́ɨˈˇɨre.

Jo̱ lajeeˇ jo̱b cagüɨˈɨ́ɨˊ Jesús e nɨˈiʉ˜ e lɨ́ˈˆ corona e lɨ́ɨˊ có̱o̱ˈ˜ yaang˜ tó̱o̱ˊ do fɨˊ moguir˜, jo̱guɨ jlɨ́ɨiñˋ e ˈmɨˈˊ e niungˈˋ huɨ́ɨngˊ do. Jo̱ lajeeˇ nɨsingˈˊ Jesús fɨˊ quiniˇ i̱ dseaˋ do, lalab cajíngˈˉ dseata˜ Pilato e sɨ́ˈrˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ teáangˉ do ie˜ jo̱:

—¡Lab nɨsingˈˊ i̱ dseañʉˈˋ la fɨˊ quiníˆnaˈ náng!

Jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ cangáˉ jaléngˈˋ fii˜ jmidseaˋ quiáˈˉ dseaˋ Israel có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ néeˊ ni˜ guáˈˉ quiáˈrˉ e nɨsingˈˊ Jesús do, jo̱baˈ lalab canaaiñˋ áiñˈˋ i̱ dseata˜ do jo̱ féˈrˋ:

—¡Fɨˊ dseˈˋ crúuˆ teáangˊ i̱ dseaˋ na!

Jo̱baˈ cañíiˋ dseata˜ Pilato quiáˈˉ i̱ dseaˋ teáangˉ do ie˜ jo̱, jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Teeˉbaˈre, jo̱ yaam˜baˈ güɨteáangˊnaˈre fɨˊ dseˈˋ crúuˆ, co̱ˈ jnea˜ jaˋ mɨˊ cadséˈˋe jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ dseeˉ quiáˈrˉ quiáˈˉ lají̱i̱ˈ˜ e nɨcajmɨngɨ́ɨˈˇɨre.

Jo̱ dsʉˈ lalab cañíiˋ i̱ dseaˋ Israel i̱ teáangˉ do ie˜ jo̱ quiáˈˉ dseata˜ Pilato jo̱ casɨ́ˈrˉ dseaˋ do:

—Seabˋ co̱o̱ˋ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quíˉ jneaˈˆ, dseaˋ lɨ́ɨˊɨɨˈ dseaˋ Israel, jo̱ lalab lɨ́ɨˊ: Song jaangˋ dseaˋ féˈrˋ e røøbˋ cǿøiñˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ, jo̱baˈ ˈnéˉ nijúumˉbre jóng. Jo̱ lajo̱b lɨ́ɨˊ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ na, jo̱baˈ dseángˈˉ ˈnéˉ nijúumˉbre.

Jo̱baˈ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ canúuˉ dseata˜ Pilato e júuˆ jo̱, eáangˊguɨ cafǿiñˈˊ jóng. Jo̱ caˈíbˉtu̱r e fɨˊ lɨ˜ quiʉˈrˊ ta˜ do co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ Jesús, jo̱ fɨˊ jo̱b cajmɨngɨ́ˈrˉ dseaˋ do jo̱ cajíñˈˉ:

—¿Jie˜ fɨˊ lɨ˜ ñíiˊ ˈnʉˋ?

Jo̱ dsʉˈ Jesús jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ jaˋ e cañíirˋ quiáˈˉ dseaˋ do. 10 Jo̱baˈ cañíiˋtu̱ dseata˜ Pilato jo̱ casɨ́ˈrˉ Jesús jo̱ cajíñˈˉ:

—¿Su jaˋ iinˈ˜ ngɨɨˈˉ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ quiéˉe jóng? ¿Su jaˋ ñíˆ ˈnʉˋ e cuǿømˋ nifɨ́ɨˆɨ dseaˋ quiéˉe e niteáiñˉ ˈnʉˋ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ, jo̱guɨ cuǿømˋbɨ cajo̱ e nifɨ́ɨˆɨre e nileáiñˉ ˈnʉˋ faco̱ˈ lajo̱?

11 Jo̱baˈ lalab cañíiˋ Jesús quiáˈˉ i̱ dseata˜ do jo̱ casɨ́ˈrˉ dseaˋ do:

—Jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ bíˋ jaˋ seaˋ quíiˈˉ e niquiʉ́ˈˆ ta˜ quiéˉe faco̱ˈ jaˋ Fidiéeˇ nɨcacuøˈrˊ ˈnʉˋ e catɨ́ɨnˈˉ lajo̱; jo̱baˈ i̱ dseaˋ i̱ cajángˈˋ jnea˜ fɨˊ jaguóoˈˋ, eáangˊguɨb røøiñˋ dseeˉ laco̱ˈguɨ ˈnʉˋ.

12 Jo̱ jo̱b mɨ˜ canaangˋ dseata˜ Pilato e ˈnóˈrˊ jial nileáiñˉ Jesús, jo̱ dsʉˈ mɨ˜ calɨlíˈˆ i̱ dseaˋ Israel do e jo̱, jo̱baˈ canaaiñˋ taˈˊguɨr mɨ́ɨˈ˜ jo̱ sɨ́ˈrˋ dseaˋ do lala:

—Song nilaanˈˉ i̱ dseaˋ na, jo̱baˈ lɨ́ɨˊ lafaˈ ˈníˈˋ máamˊbaˈ jóng i̱ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ i̱ guiing˜ fɨˊ Roma, co̱ˈ lɨ́ˈˆ doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ i̱ jíngˈˉ e lɨ́ɨiñˊ jaangˋ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ, jo̱baˈ lɨ́ɨˊ lafaˈ e ˈníˈˋ níimˉbre i̱ dseata˜ i̱ guiing˜ fɨˊ Roma do.

13 Jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ canúuˉ dseata˜ Pilato e cajíngˈˉ i̱ dseaˋ Israel do lajo̱, jo̱baˈ caquiʉˈrˊ ta˜ e niguímˉbiñˈ do Jesús jo̱ nidsijéeiñˋ dseaˋ do dseángˈˉ lɨ˜ quidsiˊ dseata˜ Pilato íˈˋ quiáˈˉ dseaˋ fɨˊ co̱o̱ˋ lɨ˜ siiˋ Gabata, jo̱ có̱o̱ˈ˜ jmíiˊ hebreo guǿngˈˋ Guiáˈˆ fɨˊ lɨ˜ Sɨníiˈˆ Cu̱u̱˜. 14 Jo̱ ie˜ jo̱ dseángˈˉ guatɨˈlóˉ jmɨɨ˜ Pascua quiáˈˉ dseaˋ Israel, jo̱ nʉ́ˈˉ guieñíbˈˉ nɨngóoˊ mɨ˜ cajíngˈˉ dseata˜ Pilato e casɨ́ˈrˉ i̱ dseaˋ Israel do:

—¡Lab singˈˊ i̱ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ i̱ quie̱ˊ nifɨˊ quíiˉnaˈ!

15 Jo̱ dsʉˈ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do canaaiñˋ taˈˊtu̱r mɨ́ɨˈ˜ jo̱ féˈrˋ:

—¡Güɨjúungˉ i̱ dseañʉˈˋ na fɨˊ dseˈˋ crúuˆ!

Jo̱baˈ cajmɨngɨ́ˈˉ dseata˜ Pilato jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—¿Su jneab˜ catɨ́ɨnˉn nijngánˈˆn jaangˋ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ i̱ quie̱ˊ nifɨˊ quíiˉnaˈ?

Jo̱baˈ cañíiˋ jaléngˈˋ fii˜ jmidseaˋ i̱ teáangˉ do ie˜ jo̱, jo̱ casɨ́ˈrˉ i̱ dseata˜ do lala:

—¡Dseángˈˉ jí̱i̱ˈ˜ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ i̱ guiing˜ fɨˊ Roma, jí̱i̱ˈ˜ dseata˜ íˋbingˈ i̱ seengˋ quíˉnaaˈ!

16 Jo̱baˈ dseata˜ Pilato cajámˈˋbre Jesús fɨˊ quiniˇ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do ie˜ jo̱, jo̱ i̱ dseaˋ do cangojéemˋbre Jesús fɨˊ lɨ˜ nitángˉ dseaˋ do fɨˊ dseˈˋ crúuˆ.

Mɨ˜ catángˉ Jesús fɨˊ dseˈˋ crúuˆ

17 Jo̱baˈ caˈuøømˋ i̱ dseaˋ do jéeiñˋ Jesús, jo̱ ˈñiabˈˊ dseaˋ do dsíiñˋ crúuˆ quiáˈrˉ cangórˉ fɨˊ co̱o̱ˋ lɨ˜ siiˋ Cuo̱ˈˋ Mogui˜ ˈLɨɨ˜ e siiˋbɨ Gólgota có̱o̱ˈ˜ jmíiˊ hebreo e féˈˋ dseaˋ Israel. 18 Jo̱ mɨ˜ caguilíiñˉ fɨˊ jo̱, jo̱baˈ fɨˊ jo̱b cateáaiñˋ dseaˋ do fɨˊ dseˈˋ crúuˆ, jo̱ jaangˋguɨ dseaˋ taang˜ la cataangˋ cáaiñˋ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ cajo̱. 19 Jo̱ ie˜ jo̱ i̱ dseata˜ Pilato do caquiʉˈrˊ ta˜ e nitó̱ˉ fɨˊ yʉ́ˈˆ gui˜ crúuˆ quiáˈˉ Jesús e júuˆ la: “Jesús i̱ seengˋ fɨˊ Nazaret, dseata˜ dseaˋ féngˈˊ quiáˈˉ dseaˋ Israel.” 20 Jo̱ e jo̱ cató̱ˉ có̱o̱ˈ˜ ˈnɨˊ íingˈ˜ jmíiˊ, jmíiˊ latín có̱o̱ˈ˜ jmíiˊ hebreo jo̱guɨ jmíiˊ griego.Jo̱ fɨ́ɨmˊ dseaˋ Israel caˈɨ́rˋ e júuˆ jo̱ ie˜ jo̱, co̱ˈ e fɨˊ lɨ˜ catángˉ Jesús do jaˋ huí̱i̱ˉ eáangˊ laco̱ˈ la néeˊ fɨɨˋ Jerusalén. 21 Jo̱ dsʉˈ mɨ˜ cangáˉ fii˜ jmidseaˋ quiáˈˉ dseaˋ Israel lají̱i̱ˈ˜ júuˆ e to̱o̱˜ fɨˊ yʉ́ˈˆ crúuˆ quiáˈˉ Jesús, jo̱baˈ lalab casɨ́ˈrˉ i̱ dseata˜ Pilato do jo̱ cajíñˈˉ:

—Guiʉ́ˉguɨ jaˋ nitó̱ˉ e júuˆ na, jo̱ güɨtó̱ˉ lala: “Lab i̱ jmɨgóoˋ e lɨ́ɨiñˊ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ quiáˈˉ dseaˋ Israel.”

22 Jo̱ mɨ˜ canúuˉ dseata˜ Pilato e júuˆ jo̱, jo̱baˈ lalab cañíirˋ quiáˈˉ i̱ dseaˋ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Lají̱i̱ˈ˜ e júuˆ e nɨcaquiʉ́ˈˉʉ ta˜ e nɨcató̱ˉ na, dseángˈˉ lanab nijé̱ˉ.

23 Jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ cangɨ́ˋ e cateáangˉ i̱ ˈléeˉ do Jesús fɨˊ dseˈˋ crúuˆ, jo̱baˈ casɨtɨ́ɨiñˊ sɨ̱ˈˆ dseaˋ do jo̱ cajméerˋ guiéeˆ lajeeˇ quiúuiñˉ laˈóˈˋ lɨ́ɨiñˊ ˈléeˉ, jmacó̱ˋ e ˈmɨˈˊ do quiáˈrˉ lajaangˋ lajaaiñˋ. Jo̱ dsʉˈ e sɨ̱ˈˆ Jesús e co̱o̱ˋguɨ do, ˈmɨˈˊ contøømˉ lɨ́ɨˊ jo̱ jaˋ sɨˈmiˊ cajo̱. 24 Jo̱ lajeeˇ jo̱ i̱ ˈléeˉ do canaaiñˋ sɨ́ɨiñˋ laˈóˈˋ yaaiñ˜ lala:

—Jaˋ guiing˜ nisiingˉnaaˈ e ˈmɨˈˊ na, jo̱ macóˆooˈ ne˜duuˈ i̱˜ nilíˈˋ nicó̱o̱ˋ.

Jo̱ có̱o̱ˈ˜ e nab calɨti˜ jí̱i̱ˈ˜ laco̱ˈ la féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ e cajmeˈˊ dseaˋ malɨɨ˜guɨ eáangˊ lɨ˜ féˈˋ lala: “Cajméebˋ dseaˋ guiéeˆ jaléˈˋ sɨ̱́ˈˋɨ̱, jo̱guɨ cacóorˋ quiáˈˉ i̱˜ nilɨ́ˈˆ e sɨ̱́ˈˋɨ̱ e contøøngˉ do.” Jo̱ lajo̱b dseángˈˉ cajméeˋ i̱ ˈléeˉ do có̱o̱ˈ˜ sɨ̱ˈˆ Jesús.

25 Jo̱ lajeeˇ e táangˋ Jesús fɨˊ dseˈˋ crúuˆ, dob teáangˉ quiúungˉ dseamɨ́ˋ e tɨɨˉ laco̱ˈ siˈˊ e crúuˆ do; jo̱ jaaiñˈˋ do lɨ́ɨngˊ niquiáˈˆ Jesús, jo̱guɨ jaangˋguɨ rúngˈˋ dseaˋ ngáangˈ˜ có̱o̱ˈ˜ niquiáˈrˆ, jo̱guɨ jaangˋguɨ i̱ siiˋ Yሠi̱ lɨ́ɨngˊ dseamɨ́ˋ quiáˈˉ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ siiˋ Cleofas, jo̱ jaangˋguɨ i̱ siiˋ Yሠi̱ seengˋ fɨˊ Magdala. 26 Jo̱ lajeeˇ jo̱b cangángˉ Jesús niquiáˈrˆ, jo̱ cáangˋ i̱ niquiáˈrˆ do singˈˊ jaangˋ dseaˋ quiáˈˉ Jesús i̱ eáangˊ ˈneáaiñˋ, jo̱ lajeeˇ jo̱ lalab casɨ́ˈˉ Jesús i̱ niquiáˈrˆ do e éeiñˋ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ i̱ iiñ˜ eáangˊ do jo̱ cajíñˈˉ:

—Janúˈˋ, dseamɨ́ˋ, nab singˈˊ i̱ lɨ́ɨngˊ laco̱ˈ jó̱o̱ˈˋ do.

27 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e jíñˈˉ e jo̱, jo̱baˈ casɨ́ˈrˉ i̱ dseaˋ i̱ iiñ˜ eáangˊ do lala:

—Nab singˈˊ i̱ lɨ́ɨngˊ laco̱ˈ niquíiˈˆ.

Jo̱baˈ mɨ˜ cajíngˈˉ Jesús lajo̱, i̱ dseaˋ i̱ iiñ˜ eáangˊ do caˈímˈˋbre niquiáˈˆ dseaˋ do e lɨ́ɨiñˈˊ do laco̱ˈ dseaˋ sɨnʉ́ʉˆ quiáˈrˉ.

Mɨ˜ cajúngˉ Jesús

28 Jo̱ mɨˈmɨ́ɨngˉguɨjiʉ lajo̱, jo̱ co̱ˈ nɨñibˊ Jesús e nɨcatóbˈˊ jaléˈˋ ta˜ quiáˈrˉ, jo̱guɨ e laco̱ˈ nilɨti˜ jí̱i̱ˈ˜ laco̱ˈ féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ e cajmeˈˊ dseaˋ malɨɨ˜guɨ eáangˊ, jo̱baˈ cajíñˈˉ lala:

—Dsíngˈˉ jmɨjmɨɨnˉ.

29 Jo̱ ie˜ jo̱ nisiˈˊ co̱o̱ˋ dsʉʉˉ e røøngˋ a˜ jmɨ́ˈˆ mɨ́ˈˆ huɨɨngˋ jǿˈˆ e nɨji̱ˈˋ, jo̱baˈ cayé̱ˈˋ dseaˋ e jmɨ́ˈˆ mɨ́ˈˆ huɨɨngˋ jǿˈˆ do có̱o̱ˈ˜ co̱o̱ˋ jooˋ, jo̱ casɨguírˋ fɨˊ co̱o̱ˋ yʉ́ˈˆ sɨɨˉ, jo̱ có̱o̱ˈ˜ e jo̱b caˈúuiñˋ fɨˊ moˈooˉ Jesús. 30 Jo̱ cayʉ̱bˈˊ Jesús e jmɨ́ˈˆ mɨ́ˈˆ huɨɨngˋ jǿˈˆ ji̱ˈˋ do. Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, jo̱baˈ cajíñˈˉ:

—Nab nɨcatóˈˊ lají̱i̱ˈ˜ ta˜ cagáˉa.

Jo̱ co̱ˈ catóˈˊ e caféˈrˋ e júuˆ jo̱, jo̱ cajgiéerˉ moguir˜ jo̱ mɨfɨ́ɨngˋ cajúmˉbre jóng.

Mɨ˜ caˈiáˋ jaangˋ ˈléeˉ ñisʉ̱ˈˋ fɨˊ moˈuǿøˊ Jesús

31 Jo̱ ˈñiaˈˊ ie˜ jmɨɨ˜ e cajúngˉ Jesús do, lɨ́ɨˊ e guatɨˈlóˉ jmɨɨ˜ Pascua quiáˈˉ dseaˋ Israel, jo̱ co̱ˈ jaˋ quɨ́ˈˉ tɨ́ɨngˋ i̱ dseaˋ íˋ faˈ e seáangˉ ˈlɨɨ˜ quiáˈrˉ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ lajeeˇ e jmɨɨ˜ jo̱, co̱ˈ dseángˈˉ jmɨɨ˜ e laniimˉ quiáˈrˉ ie˜ jo̱, jo̱baˈ camɨˈˊ dseaˋ Israel fɨˊ i̱ dseata˜ Pilato do e nicuǿiñˈˉ do fɨˊ e nijérˉ tɨɨˉ i̱ dseaˋ taang˜ dseˈˋ crúuˆ do e laco̱ˈ nijúuiñˈˉ do jmɨnáˉguɨ, jo̱ lajo̱baˈ cuǿøngˋ e nijgiáaiñˈˋ do e fɨˊ lɨ˜ taaiñˈ˜ do. 32 Jo̱baˈ cangɨ́ɨmˋ i̱ ˈléeˉ do fɨˊ e nidsilíiñˉ e nijérˉ tɨɨˉ i̱ dseaˋ gaangˋ i̱ taang˜ dseˈˋ crúuˆ do; jo̱guɨ lajo̱b cajméerˋ, cajéeˋbre tɨɨˉ i̱ dseaˋ laˈuii˜ i̱ táangˋ dseˈˋ crúuˆ cáangˋ Jesús do; jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, lajo̱b cajméerˋ quiáˈˉ i̱ dseaˋ jaangˋguɨ do i̱ táangˋ dseˈˋ crúuˆ cajo̱ caˈˊ dseˈˋ crúuˆ lɨ˜ táangˋ Jesús. 33 Jo̱ mɨ˜ caguilíingˉ i̱ ˈléeˉ do fɨˊ lɨ˜ táangˋ Jesús fɨˊ dseˈˋ crúuˆ, jo̱baˈ calɨlíˈrˆ e nɨˈlɨɨm˜ dseaˋ do, jo̱baˈ joˋ e cajmeáiñˈˋ dseaˋ do faˈ cajéeˋguɨr tɨɨiñˈˉ.

34 Jo̱ nañiˊ faˈ e calɨlíˈˆ i̱ ˈléeˉ do e nɨˈlɨɨm˜ Jesús, dsʉˈ jaangˋ lajeeˇ laˈóˈˋ írˋ caˈiárˋ ñisʉ̱ˈˋ fɨˊ dseˈˋ moˈuǿøˊ dseaˋ do, jo̱ ladsifɨˊ lanab catu̱u̱ˋ jmɨɨˋ có̱o̱ˈ˜guɨ jmɨˈøøiñˉ. 35 Jo̱ i̱ dseaˋ i̱ féˈˋ e júuˆ la, dseángˈˉ e jáˈˉbaˈ e cangárˉ laco̱ˈ calɨ́ˉ, jo̱baˈ dseángˈˉ jábˈˉ júuˆ e féˈrˋ do e laco̱ˈ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ jábˈˉ nilíingˋnaˈ dseángˈˉ laco̱ˈ calɨ́ˉ. 36 Jo̱ cangojéeˊ jaléˈˋ e la e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ calɨti˜ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ e féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈrˉ e cajmeˈˊ dseaˋ malɨɨ˜guɨ eáangˊ lɨ˜ féˈˋ lala: “Jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ móoˋ teáaiñˈ˜ jaˋ nijéˋ.” 37 Jo̱guɨ féˈˋbɨguɨ cajo̱ lala e fɨˊ ni˜ jiˋ jo̱: “Nimáam˜baaˈ i̱ dseaˋ i̱ lɨɨng˜ eeˋ caˈiáˋ dseaˋ quiáˈˉ.”

Mɨ˜ caˈángˉ Jesús

38 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e caˈiéngˉ Jesús ñisʉ̱ˈˋ, jo̱baˈ ie˜ jo̱ cangóˉ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ siiˋ Séˆ i̱ niseengˋ fɨˊ co̱o̱ˋ fɨɨˋ e siiˋ Arimatea, jo̱ cangórˉ cangomɨ́ɨˈrˇ dseata˜ Pilato fɨˊ e nidsijgiáaiñˊ Jesús fɨˊ lɨ˜ táangˋ dseaˋ do fɨˊ dseˈˋ crúuˆ jo̱ nidsijéengˋneiñˈ fɨˊ lɨ˜ niˈáiñˉ. Jo̱ i̱ Séˆ do nɨlɨ́ɨiñˊ jaangˋ dseaˋ quiáˈˉ Jesús, dsʉˈ jí̱i̱ˈ˜ la ñirˊ ˈñiaˈˊbre, co̱ˈ ˈgǿmˈˋbre jaléngˈˋ dseaˋ Israel fɨng song calɨñiñˈˊ do e nɨlɨ́ɨiñˈˊ lajo̱. Jo̱ cacuøbˊ dseata˜ Pilato fɨˊ lajo̱, jo̱ cangóbˉ Séˆ e cangojgiáaiñˇ Jesús fɨˊ lɨ˜ táangˋ dseaˋ do fɨˊ dseˈˋ crúuˆ, jo̱ mɨfɨ́ɨngˋ cangojéeiñˋ dseaˋ do fɨˊ lɨ˜ caˈámˉbiñˈ. 39 Jo̱ jaangˋguɨ i̱ siiˋ Nicodemo cangórˉ cajo̱ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ i̱ Séˆ do fɨˊ lɨ˜ singˈˊ crúuˆ fɨˊ lɨ˜ táangˋ Jesús. Jo̱ i̱ Nicodemo do quie̱rˊ jiéˈˋ jaˋ guiguiˊ kiil˜ e jmeafɨɨˋ jloˈˆ e sɨcángˈˋ có̱o̱ˈ˜ tú̱ˉ íingˈ˜ mɨ́ɨˊ, co̱o̱ˋ e siiˋ mirra jo̱guɨ có̱o̱ˈ˜guɨ e siiˋ áloe. Jo̱ i̱ Nicodemo la, íbˋ i̱ cangóˉ cangosiingˇ có̱o̱ˈ˜ Jesús co̱o̱ˋ néeˈ˜ e canʉʉˋ. 40 Jo̱ lajo̱b i̱ Séˆ do có̱o̱ˈ˜guɨ Nicodemo cajgiáamˉbre Jesús fɨˊ dseˈˋ crúuˆ, jo̱ mɨfɨ́ɨngˋ canaaiñˋ súuiñˉ dseaˋ do jaléˈˋ e jmeafɨɨˋ do jo̱ caquɨ́ngˈˋneiñˈ có̱o̱ˈ˜ co̱o̱ˋ ˈmɨˈˊ téˋ e sɨyáˈˆ e jmɨɨˋ jmeafɨɨˋ do, co̱ˈ lajo̱b quɨ́ˈˉ tɨ́ɨngˋ jaléngˈˋ dseaˋ Israel e jmóorˋ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ ˈlɨɨ˜ quiáˈrˉ mɨ˜ niˈáangˉneiñˈ. 41 Jo̱ e fɨˊ lɨ˜ cateáaiñˉ Jesús fɨˊ dseˈˋ crúuˆ, fɨˊ jo̱b nilɨ́ɨˊ co̱o̱ˋ dsíiˊ iáˋ, jo̱ e fɨˊ jo̱ niseaˋ co̱o̱ˋ tooˋ é̱e̱ˋ e ˈmɨ́ɨˉ lɨ˜ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ jaˋ i̱i̱ˋ mɨˊ caˈángˉ. 42 Jo̱ e fɨˊ dsíiˊ e tooˋ é̱e̱ˋ do cangojéeiñˋ Jesús e niˈáiñˉ, dsʉco̱ˈ quiá̱bˈˉ lɨ˜ nilɨ́ɨˊ e tooˋ é̱e̱ˋ do, jo̱guɨ co̱ˈ nɨjaquiéemˊ cajo̱ e jmɨɨ˜ e jmiˈíngˈˊ dseaˋ Israel.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes