A A A A A
Bible Book List

Juan 18 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Mɨ˜ casangˈˉ dseaˋ Jesús

18  Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e casɨ́ɨngˉ Jesús có̱o̱ˈ˜ Tiquiáˈrˆ, jo̱baˈ cagüɨˈɨ́ɨˊbre co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ guijángˋ quiáˈrˉ do e fɨˊ dsíiˊ ˈnʉ́ʉˊ tú̱ˉ fɨ́ngˉ do, jo̱ cangolíiñˆ lɨ́ˈˆ lɨˊ ˈngóoˈ˜ lɨ˜ iʉ˜ co̱o̱ˋ ɨ̱́ɨ̱ˊ e siiˋ Cedrón. Jo̱ mɨ˜ catáiñˉ lɨ́ˈˆ lɨˊ ˈngóoˈ˜ e ɨ̱́ɨ̱ˊ do, jo̱ caguilíiñˉ fɨˊ co̱o̱ˋ dsíiˊ iáˋ, jo̱ fɨˊ jo̱b caˈíˉ Jesús co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do. Jo̱guɨ i̱ Judas Iscariote i̱ nɨcanaangˋ ˈnɨ́ɨngˋ Jesús do, guiʉ́bˉ cuíirˋ e fɨˊ dsíiˊ iáˋ jo̱, co̱ˈ lamɨ˜ jéengˊguɨ jmiguiʉbˊ ya̱ˈˊ caseángˈˊ Jesús có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do e fɨˊ jo̱. Jo̱ fɨˊ jo̱b caguiéˉ Judas Iscariote ie˜ jo̱, jo̱ nɨjéeiñˋ i̱ fɨ́ɨngˊ ˈléeˉ quiáˈˉ dseaˋ romano có̱o̱ˈ˜guɨ co̱o̱ˋ tú̱ˉ mɨ́ɨngˈ˜ dseaˋ i̱ néeˊ ni˜ guáˈˉ quiáˈˉ dseaˋ Israel i̱ casíingˋ fii˜ jmidseaˋ quiáˈˉ dseaˋ do co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ góorˋ i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ fariseo cajo̱. Jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do quie̱rˊ jaléˈˋ ñisʉ̱ˈˋ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléˈˋ quɨ́ɨˋ e cooˋ e laco̱ˈ cuøˊ jɨˋ e jnéˈrˋ. Jo̱ co̱ˈ nɨñiˊbɨ Jesús jaléˈˋ e tɨˊ lɨ˜ nidsingɨ́ɨiñˉ do, jo̱baˈ mɨ˜ calɨlíˈrˆ e caguilíingˉ i̱ dseaˋ do fɨˊ jo̱, jo̱baˈ casíngˈˋ ˈñiaˈrˊ tɨˊ quiniˇguɨ laco̱ˈ la teáangˉ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do, jo̱ lalab cajmɨngɨ́ˈrˉ i̱ dseaˋ i̱ caguilíingˉ do jo̱ cajíñˈˉ:

—¿I̱˜ ñilíingˉnaˈ ˈnángˈˋnaˈ fɨˊ la?

Jo̱baˈ cañíiˋ i̱ dseaˋ do quiáˈˉ Jesús jo̱ cajíñˈˉ:

—Jesús i̱ seengˋ fɨˊ Nazaret ˈnéngˈˋnaaˈ.

Jo̱baˈ cañíiˋ Jesús quiáiñˈˉ do jo̱ casɨ́ˈrˉ dseaˋ do:

—Jnea˜bɨ dseaˋ íˋ.

Jo̱ ie˜ jo̱ dob quíingˈ˜ Judas Iscariote jee˜ i̱ dseaˋ i̱ caguilíingˉ tǿøˋ Jesús do. Jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ cajíngˈˉ Jesús e íˋbre siirˋ lajo̱, jo̱baˈ lajɨɨmˋ i̱ dseaˋ i̱ caguilíingˉ do catǿˉ yaaiñ˜ ladsifɨˊ lana cartɨˊ caneáiñˉ uǿˉ. Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, Jesús cajmɨngɨ́ˈˉtu̱r i̱ dseaˋ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—¿I̱i̱ˋ dseángˈˉ i̱ ˈnángˈˋnaˈ fóˈˋnaˈ?

Jo̱baˈ cañíiˋtu̱ i̱ dseaˋ do quiáˈˉ Jesús jo̱ cajíñˈˉ:

—Jesús i̱ seengˋ fɨˊ Nazaret ˈnéngˈˋnaaˈ.

Jo̱baˈ Jesús cañíiˋtu̱r quiáiñˈˉ do caléˈˋ catú̱ˉ jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Jo̱ nɨcafɨ́ɨˉbaa ˈnʉ́ˈˋ e jneab˜ dseaˋ íˋ, jo̱ song jneab˜ dseaˋ ˈnángˈˋnaˈ, jo̱baˈ cuǿøˈ˜baˈ fɨˊ i̱ dseaˋ quiéˉe la e nidsilíiñˋ.

Jo̱ caféˈˋ Jesús e júuˆ na e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ calɨti˜ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ quiáˈrˉ e caféˈrˋ lamɨ˜ jéengˊguɨ mɨ˜ cajíñˈˉ lala: “Teaa˜, jaléngˈˋ i̱ dseaˋ quíiˈˉ i̱ cacuǿønˈ˜ jnea˜ do, jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ jaˋ i̱i̱ˋ caˈnaangˋ có̱o̱ˈ˜ jnea˜.” 10 Jo̱ dsifɨˊ lanab caguiˊ Tʉ́ˆ Simón ñisʉ̱ˈˋ e quie̱rˊ ie˜ jo̱, jo̱ caquiʉˈrˊ cataangˋ logua˜ dséeˊ quiáˈˉ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ siiˋ Malco i̱ nɨlɨ́ɨngˊ dseaˋ ˈléengˈ˜ quiáˈˉ i̱ jmidseaˋ i̱ laniingˉ ie˜ jo̱. 11 Jo̱ mɨ˜ cangáˉ Jesús quiáˈˉ lají̱i̱ˈ˜ e calɨ́ˉ do, jo̱baˈ lalab casɨ́ˈrˉ Tʉ́ˆ Simón jo̱ cajíñˈˉ:

—Tʉ́ˆ, te̱ˈˋtu̱ˈ ñisʉ̱ˈˋ quíiˈˉ eáangˆ quiáˈˉ, co̱ˈ Tiquiéˆbaa i̱ cuøˈˊ jnea˜ e iihuɨ́ɨˊ la, jo̱baˈ ˈnéˉ niˈíimˈ˜baa jí̱i̱ˈ˜ laco̱ˈ e nicuǿrˉ.

Mɨ˜ cangojgeáaiñˆ Jesús fɨˊ quiniˇ jaangˋ jmidseaˋ i̱ siiˋ Anás

12 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, jaléngˈˋ i̱ ˈléeˉ do có̱o̱ˈ˜guɨ i̱ fii˜ quiáˈrˉ do co̱lɨɨng˜guɨ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ Israel i̱ néeˊ ni˜ guáˈˉ quiáˈrˉ, casamˈˉbre Jesús jo̱ caˈñʉ́ˈrˋ guooˋ dseaˋ do. 13 Jo̱ laˈuii˜ cangojgeáaiñˆ dseaˋ do fɨˊ quiáˈˉ jaangˋ jmidseaˋ i̱ siiˋ Anás, co̱ˈ íˋ nilɨ́ɨiñˊ ngoo˜ quiáˈˉ i̱ jmidseaˋ i̱ siiˋ Caifás ie˜ jo̱, jo̱ i̱ Caifás do lɨ́ɨiñˊ jmidseaˋ laniingˉ quiáˈˉ dseaˋ Israel ie˜ ji̱i̱ˋ jo̱. 14 Jo̱ i̱ jmidseaˋ Caifás lab cajo̱, lamɨ˜ jéengˊguɨ casɨ́ˈrˉ dseaˋ i̱ quie̱ˊ nifɨˊ quiáˈˉ dseaˋ Israel e guiʉ́ˉguɨb niˈuíingˉ quiáˈˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ e nijúungˉ jaangˋ dseañʉˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ góorˋ laco̱ˈguɨ e nijúungˉ i̱ fɨ́ɨngˊ i̱ dseaˋ góorˋ do.

Mɨ˜ cajíngˈˉ Tʉ́ˆ Simón e jaˋ cuíiñˋ Jesús

15 Jo̱ mɨ˜ catǿrˉ Jesús fɨˊ quiáˈˉ i̱ jmidseaˋ Anás do, jo̱ tɨˈleáamˊ gángˉ dseaˋ quiáˈˉ Jesús laco̱ˈ cangángˈˉ dseaˋ do, jaaiñˈˋ do siirˋ Tʉ́ˆ Simón, jo̱guɨ i̱ jaangˋguɨ do cuíimˋ rúiñˈˋ có̱o̱ˈ˜ i̱ jmidseaˋ laniingˉ do, jo̱baˈ caˈíˉbiñˈ do e fɨˊ dsíiˊ lɨ˜ catǿrˉ Jesús, 16 dsʉˈ i̱ Tʉ́ˆ Simón do fɨˊ caluuˇ oˈnʉ́ˆ caje̱rˊ. Jo̱ mɨ˜ calɨlíˈˆ i̱ dseaˋ quiáˈˉ Jesús i̱ cuíingˋ rúngˈˋ có̱o̱ˈ˜ i̱ jmidseaˋ laniingˉ do e caluubˇ caje̱ˊ Tʉ́ˆ Simón, jo̱baˈ cagüɨˈɨ́ɨˊbre fɨˊ caluuˇ jo̱ casɨ́ɨiñˉ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseamɨ́ˋ i̱ singˈˊ jmóoˋ íˆ e jnɨ́ˆ do e laco̱ˈ nicuǿiñˈˉ do fɨˊ e ningɨ́ngˉ Tʉ́ˆ Simón fɨˊ dsíiˊ siguiˊ quiáˈˉ e ˈnʉ́ʉˊ do, jo̱baˈ cacuøˊbiñˈ do fɨˊ lajo̱. 17 Jo̱guɨ i̱ dseamɨ́ˋ i̱ jmóoˋ íˆ e jnɨ́ˆ do, lalab cajmɨngɨ́ˈrˉ Tʉ́ˆ Simón jo̱ cajíñˈˉ:

—¿Su o̱ˈ dseaˋ quiáˈˉ i̱ dseañʉˈˋ i̱ nɨˈíˉ nabɨ ˈnʉˋ?

Jo̱baˈ cañíiˋ Tʉ́ˆ Simón quiáˈˉ i̱ dseamɨ́ˋ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—U̱˜, o̱ˈ íˋ jnea˜.

18 Jo̱ co̱ˈ ie˜ jo̱ eáamˊ güíiˉ, jo̱baˈ jaléngˈˋ dseaˋ ˈléengˈ˜ i̱ jmóoˋ ta˜ sɨnʉ́ʉˆ quiáˈˉ i̱ jmidseaˋ Caifás do có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ i̱ néeˊ ni˜ guáˈˉ quiáˈˉ dseaˋ Israel nɨnicaji̱ˈrˊ jɨˋ e siguiˊ do, jo̱ fɨˊ dob neáaiñˊ jmiguiáiñˈˊ caˈˊ jɨˋ. Jo̱ fɨˊ dob caje̱ˊ Tʉ́ˆ Simón e jmiguiáiñˈˊ có̱o̱iñˈ˜ do cajo̱.

Mɨ˜ caguiéngˈˉ Jesús fɨˊ quiniˇ fii˜ jmidseaˋ

19 Jo̱ lajeeˇ e teáangˉ i̱ dseaˋ i̱ jmiguiángˈˊ e fɨˊ siguiˊ do, jo̱baˈ dob iuungˉ Jesús có̱o̱ˈ˜guɨ i̱ fii˜ jmidseaˋ do e fɨˊ dsíiˊ sɨnʉ́ʉˆ do. Jo̱ lajeeˇ jo̱ i̱ fii˜ jmidseaˋ do canaaiñˋ jmɨngɨ́ˈrˉ Jesús uii˜ quiáˈˉ dseaˋ quiáiñˈˉ do có̱o̱ˈ˜guɨ jaléˈˋ e nɨcaˈeˈrˊ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ cajo̱.

20 Jo̱baˈ lalab cañíiˋ Jesús quiáˈˉ i̱ dseaˋ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Jnea˜ nɨcaˈéeˉe jaléngˈˋ dseaˋ fɨˊ jee˜ dseaˋ fɨ́ɨmˊ; jo̱guɨ contøømˉ nɨcaˈéeˉere fɨˊ dsíiˊ sɨnʉ́ʉˆ guáˈˉjiʉ o̱si fɨˊ guáˈˉ féˈˋ quiáˈˉ dseaˋ góoˋnaaˈ dseaˋ Israel e siˈˊ fɨˊ Jerusalén e fɨˊ lɨ˜ seáiñˈˊ e laco̱ˈ jmiféiñˈˊ Fidiéeˇ; jo̱ jaˋ mɨˊ caguiáˋa jaléˈˋ e júuˆ jo̱ faˈ co̱o̱ˋ lɨ˜ jaˋ líˋ núˉ dseaˋ. 21 Jo̱baˈ, ¿jialɨˈˊ jnea˜ jmɨngɨ́ɨˈˇ e jo̱? Co̱ˈ cuǿømˋ güɨjmɨngɨ́ɨˈˇ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ nɨcanúuˉ jaléˈˋ júuˆ quiéˉe e nɨcaguiáˋa do, jo̱baˈ íˋbingˈ i̱ nijmeáˈˉ ˈnʉ́ˈˋ júuˆ e˜ jaléˈˋ e nɨcafɨ́ɨˉɨre do. Co̱ˈ nɨñibˊ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ jaléˈˋ e júuˆ e nɨcafáˈˉa do.

22 Jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ cañíiˋ Jesús quiáˈˉ i̱ fii˜ jmidseaˋ do e júuˆ jo̱, jo̱baˈ jaangˋ i̱ dseaˋ i̱ néeˊ ni˜ guáˈˉ quiáˈˉ dseaˋ Israel do cajnéerˊ moni˜ Jesús, jo̱ mɨfɨ́ɨngˋ casɨ́ˈrˉ dseaˋ do jo̱ cajíñˈˉ:

—¿Su lanab ngɨɨˈˉ quiáˈˉ i̱ fii˜ jmidseaˋ na?

23 Jo̱baˈ cañíiˋtu̱ Jesús quiáˈˉ i̱ dseaˋ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Song gabˋ lɨ́ɨˊ e júuˆ e nɨcafáˈˉa na, jo̱baˈ iin˜n jméeˈˆ júuˆ jialɨˈˊ e lɨ́ɨˊ lajo̱ e nɨcafáˈˉa na; jo̱guɨ song guiʉ́bˉ lají̱i̱ˈ˜ e júuˆ e nɨcafáˈˉa na, jo̱baˈ ¿jialɨˈˊ cabaˈˊ moniiˉ?

24 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, i̱ fii˜ jmidseaˋ Anás do caguiéiñˈˊ Jesús e ˈñúungˈ˜ dseaˋ do fɨˊ quiniˇ i̱ fii˜ jmidseaˋ rúiñˈˋ i̱ siiˋ Caifás do.

Mɨ˜ cajíngˈˉtu̱ Tʉ́ˆ Simón e jaˋ cuíiñˋ Jesús

25 Jo̱ lajeeˇ jo̱, dobɨ singˈˊ Tʉ́ˆ Simón e jmiguiáiñˈˊ fɨˊ ˈnɨˈˋ jɨˋ e fɨˊ siguiˊ do, jo̱ co̱o̱ˋ cajmɨngɨ́ˈˉ i̱ dseaˋ teáangˉ do írˋ jo̱ cajíñˈˉ:

—¿Su o̱ˈ quíimˈ˜bɨ ˈnʉˋ jee˜ dseaˋ quiáˈˉ i̱ dseañʉˈˋ i̱ iuungˉ do?

Jo̱baˈ cañíiˋ Tʉ́ˆ Simón quiáiñˈˉ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—U̱˜, o̱ˈ íˋ jnea˜.

26 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, jaangˋguɨ dseaˋ ˈléengˈ˜ quiáˈˉ i̱ jmidseaˋ laniingˉ do i̱ lɨ́ɨngˊ e̱e̱˜ i̱ dseañʉˈˋ i̱ caquiʉˈˊ Tʉ́ˆ Simón logua˜ do, jo̱ dseaˋ íˋ cajmɨngɨ́ˈrˉ Tʉ́ˆ Simón lala jo̱ cajíñˈˉ:

—¿Su o̱ˈ ˈnʉˋbɨ i̱ camánˉn mɨ˜ cangoséngˈˆnaaˈ i̱ Jesús na e fɨˊ dsíiˊ iáˋ do?

27 Jo̱guɨ caléˈˋ catú̱ˉ cajíngˈˉ Tʉ́ˆ Simón e o̱ˈ dseaˋ íˋ lɨ́ɨiñˊ, jo̱baˈ dsifɨˊ mɨ˜ cangɨ́ˋ lajo̱ mɨfɨ́ɨngˋ caquiˈˊ jaangˋ tuidséeˆ jóng.

Mɨ˜ cangojgeáaiñˆ Jesús fɨˊ quiniˇ dseata˜ Pilato

28 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, caguíimˋbre Jesús fɨˊ quiáˈˉ i̱ jmidseaˋ Caifás do, jo̱ cangojgeáaiñˆ dseaˋ do fɨˊ quiniˇ jaangˋ dseata˜ romano i̱ siiˋ Pilato. Jo̱ dsʉco̱ˈ ie˜ jo̱ nɨjaquiéengˊ nijneábˋ, jo̱guɨ guatɨˈlóˉ jmɨɨb˜ cajo̱, jo̱baˈ jaˋ cangotáangˈ˜ i̱ dseaˋ Israel do fɨˊ dsíiˊ e ˈnʉfɨ́ˋ do, co̱ˈ faco̱ˈ mɨ˜ cajméerˋ lajo̱, jo̱baˈ jaˋ jmitir˜ jóng lají̱i̱ˈ˜ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈrˉ quiáˈˉ lají̱i̱ˈ˜ e quɨ́ˈˉ tɨ́ɨiñˋ e jmóorˋ mɨ˜ tɨˊ jmɨɨ˜ Pascua; jo̱ co̱ˈ jaˋ cangotáangˈ˜guɨr fɨˊ dsíiˊ jo̱, jo̱baˈ cuǿømˋ dǿˈrˉ e jmiñiˇ e sɨlɨ́ɨngˇ e gøˈrˊ ie˜ jmɨɨ˜ jo̱. 29 Jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ cangáˉ dseata˜ Pilato e nɨtéeˋ dseaˋ Jesús, jo̱baˈ cagüɨˈɨ́ɨrˊ jo̱ casɨ́ˈrˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do lala:

—¿E˜ dseeˉ e cuøˈˊnaˈ i̱ dseañʉˈˋ na?

30 Jo̱baˈ cañíiˋ dseaˋ Israel quiáˈˉ i̱ dseata˜ Pilato do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Faˈ jiʉ˜guɨ i̱ dseañʉˈˋ la jaˋ jmóorˋ ta˜ ˈléeˊ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ, jo̱baˈ jaˋ jáangˈ˜naaˈre jóng fɨˊ quiníˈˆ faco̱ˈ lajo̱.

31 Jo̱baˈ lalab cañíiˋ dseata˜ Pilato quiáˈˉ i̱ dseaˋ Israel do jo̱ cajíñˈˉ:

—Teeˉ ˈnʉ́ˈˋ yaang˜naˈ i̱ dseañʉˈˋ góoˋnaˈ na jo̱ quidsiˋnaˈ íˈˋ quiáˈrˉ yaang˜naˈ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ la quɨ́ˈˉ tɨ́ɨngˋnaˈ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quíiˉnaˈ, ˈnʉ́ˈˋ dseaˋ lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ Israel.

Jo̱ mɨ˜ canúuˉ i̱ dseaˋ Israel do e júuˆ jo̱, jo̱baˈ lalab cajíñˈˉ:

—Dsʉˈ jneaˈˆ, dseaˋ lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ Israel, jaˋ seaˋ fɨˊ quíˉnaaˈ quiáˈˉ dseaˋ romano e nicuǿøˆnaaˈ iihuɨ́ɨˊ lɨ́ˈˆ doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ cartɨˊ nijúuiñˉ.

32 Jo̱ jo̱b calɨti˜ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ e cajíngˈˉ Jesús lamɨ˜ jéengˊguɨ quiáˈˉ jial lɨ́ɨˊ ˈmóˉ e nitɨ́iñˉ. 33 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, caˈíbˉtu̱ dseata˜ Pilato fɨˊ dsíiˊ ˈnʉfɨ́ˋ quiáˈrˉ, jo̱ catǿˈrˉ Jesús fɨˊ lɨ˜ quidsirˊ íˈˋ, jo̱ cajmɨngɨ́ˈrˉ dseaˋ do jo̱ cajíñˈˉ:

—¿Su ˈnʉbˋ i̱ lɨ́ɨngˊ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ i̱ quie̱ˊ nifɨˊ quiáˈˉ dseaˋ Israel?

34 Jo̱baˈ cañíiˋ Jesús quiáiñˈˉ do jo̱ casɨ́ˈrˉ dseaˋ do:

—¿Su uǿøˊbaˈ iinˈ˜ ñíˈˆ e jmɨngɨ́ɨˈˇ jnea˜ na, o̱faˈ lɨ́ˈˆ canʉ́ʉˈˉ e féˈˋ dseaˋ jiémˈˋ é?

35 Jo̱baˈ lalab cañíiˋ dseata˜ Pilato quiáˈˉ Jesús jo̱ casɨ́ˈrˉ dseaˋ do:

—Jaˋ dseaˋ Israel lɨ́ɨngˊ jnea˜ la. Co̱ˈ jaléngˈˋ dseaˋ góoˈˋ dseaˋ Israel co̱lɨɨng˜guɨ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ fii˜ jmidseaˋ quíiˉnaˈ, dseaˋ íˋbingˈ i̱ nɨcajángˈˋ ˈnʉˋ fɨˊ quiniiˉ la lana. Jo̱guɨ ˈnʉˋ, ¿e˜ dseeˉ seaˋ quíiˈˉ quiáˈˉ e ˈnɨ́ɨngˋ dseaˋ ˈnʉˋ?

36 Jo̱baˈ lalab cañíiˋtu̱ Jesús quiáˈˉ i̱ dseata˜ do jo̱ cajíñˈˉ:

—Jaˋ sɨˈíingˆ jnea˜ e niquiʉ́ˈˆʉ ta˜ laco̱ˈguɨ quiʉˈˊ ta˜ jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ fɨˊ la, co̱ˈ faco̱ˈ lajo̱, jo̱baˈ seemˋ dseaˋ quiéˉe i̱ nijmeáanˈ˜n ta˜ e laco̱ˈ jaˋ nijángˈˋ dseaˋ jnea˜ fɨˊ quiniˇ dseaˋ góoˋo dseaˋ Israel faco̱ˈ lajo̱. Co̱ˈ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ fáˈˋa na, e jaˋ sɨˈíinˆn e niquiʉ́ˈˆʉ ta˜ laco̱ˈ jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ.

37 Jo̱baˈ cañíiˋtu̱ dseata˜ Pilato quiáˈˉ Jesús jo̱ casɨ́ˈrˉ dseaˋ do:

—Jo̱ ˈnʉbˋ dseaˋ lɨnˈˊ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ i̱ quie̱ˊ nifɨˊ quiáˈˉ dseaˋ Israel lɨya.

Jo̱baˈ cañíiˋtu̱ Jesús quiáˈˉ i̱ dseata˜ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Lajo̱b lɨ́ɨˊ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ nɨcaféeˈ˜ na, e jneab˜ i̱ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ íˋ. Co̱ˈ jnea˜ cagáˉa fɨˊ jmɨgüíˋ la mɨ˜ cangáanˈ˜n e laco̱ˈ niguiaaˉ jaléˈˋ júuˆ jáˈˉ. Jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jáˈˉ lɨ́ɨngˋ e júuˆ jo̱, jo̱baˈ dseaˋ quiéˉbaa lɨ́ɨiñˊ, co̱ˈ nʉ́ʉˈ˜bre jaléˈˋ júuˆ quiéˉe.

38 Jo̱ mɨ˜ canúuˉ dseata˜ Pilato lají̱i̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Jesús, jo̱baˈ cajmɨngɨ́ˈrˉ dseaˋ do lala jo̱ cajíñˈˉ:

—Jo̱ ¿jnang˜ e júuˆ jáˈˉ do?

Mɨ˜ cahuɨ̱́ˈˋ ta˜ e nijúungˉ Jesús

Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e cajmɨngɨ́ɨˋ dseata˜ Pilato e júuˆ jo̱, jo̱baˈ cagüɨˈɨ́ɨbˊtu̱r caléˈˋ catú̱ˉ fɨˊ lɨ˜ teáangˆ i̱ dseaˋ Israel do e laco̱ˈ nisɨ́ngˉtu̱r có̱o̱iñˈ˜ do caléˈˋ catú̱ˉ, jo̱baˈ lalab casɨ́ˈrˉ i̱ dseaˋ do:

—Jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ dseeˉ jaˋ niguiéˈˊ jnea˜ e nɨcaˈéeˋ i̱ dseañʉˈˋ la. 39 Jo̱ co̱ˈ ˈnʉ́ˈˋ quɨ́ˈˉ tɨ́ɨngˋnaˈ e laanˉ jaangˋ dseaˋ góoˊnaˈ i̱ sɨjnɨ́ɨngˇ lajeeˇ mɨ˜ tɨˊ jmɨɨ˜ quíiˉnaˈ e catɨ́ˋ lana e siiˋ Pascua, jo̱baˈ jmɨngɨ́ɨˈˇɨ ˈnʉ́ˈˋ lana, ¿su iing˜naˈ e nilaanˉ i̱ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ quíiˉnaˈ i̱ singˈˊ la?

40 Jo̱ mɨ˜ canúuˉ jaléngˈˋ dseaˋ Israel i̱ teáangˉ do ie˜ jo̱ e júuˆ quiáˈˉ i̱ dseata˜ Pilato do, jo̱baˈ lajɨɨmˋbre canaaiñˋ taˈrˊ mɨ́ɨˈ˜ jo̱ féˈrˋ:

—¡Jaˋ laanˈˉ i̱ dseaˋ na! Jo̱ ¡leaangˉ Barrabás!

Jo̱ i̱ Barrabás i̱ éeiñˋ do sɨjnɨ́ɨiñˈˇ do dsʉˈ uíiˈ˜ e jmóorˋ ta˜ ˈníˈˋ níingˉ dseata˜.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes