A A A A A
Bible Book List

Juan 14 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Jesús lɨ́ɨiñˊ e fɨˊ có̱o̱ˈ˜ e guilíingˋ dseaˋ fɨˊ lɨ˜ guiing˜ Tiquiáˈrˆ

14  Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e casɨ́ɨngˉ Jesús có̱o̱ˈ˜ i̱ Tʉ́ˆ Simón do, jo̱baˈ lalab casɨ́ˈˉguɨr i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do:

—Jaˋ jmáangˈ˜ yaang˜naˈ fɨˈíˆ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ jáˈˉ nɨcalɨ́ngˉnaˈ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱guɨ jaˋ jmitúngˆ óoˊnaˈ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiéˉe, co̱ˈ ˈnéˉ e jábˈˉ nilíingˋnaˈ cajo̱. Co̱ˈ fɨˊ lɨ˜ guiing˜ Tiquiéˆe fɨˊ ñifɨ́ˉ, fébˈˋ jóoˋ e quiáˈˉ nigüeáˋ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈrˉ; co̱faˈ jaˋ lɨ́ɨˊ lajo̱, jo̱baˈ jaˋ mɨˊ cafɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ jóng e tɨˊ lɨ˜ ninínˈˆn e niguiaaˉ guiʉ́ˉ fɨˊ lɨ˜ nigüɨníˋnaˈ có̱o̱ˈ˜ jnea˜ fɨˊ lɨ˜ guiing˜ Tiquiéˆe faco̱ˈ lajo̱. Jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ cangɨ́ˋ e niguiaaˉ guiʉ́ˉ e fɨˊ lɨ˜ nigüɨníˋnaˈ do, jo̱baˈ nigáabˊtú̱u̱ caléˈˋ catú̱ˉ fɨˊ la e laco̱ˈ nitøøˉ ˈnʉ́ˈˋ e nigüɨlíingˋnaˈ có̱o̱ˈ˜ jnea˜, jo̱ fɨˊ jo̱b nidsiˈiéˆeeˈ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ jnea˜. Co̱ˈ nɨñíbˆ ˈnʉ́ˈˋ jie˜ fɨˊ lɨ˜ ninínˈˆn jo̱guɨ nɨcuíiˋbɨˈ cajo̱ e fɨˊ e dsijéeˊ fɨˊ jo̱.

Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e cajíngˈˉ Jesús e júuˆ jo̱, jo̱baˈ jaangˋ lajeeˇ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do i̱ siiˋ Tomás lalab cañíirˋ quiáˈˉ dseaˋ do:

—Fíiˋi, jaˋ ne˜ jneaˈˆ jie˜ fɨˊ lɨ˜ niguøngˈˆ ˈnʉˋ, jo̱baˈ ¿jial líˋ e nilɨcuíiˋnaaˈ jnang˜ e fɨˊ jo̱?

Jo̱baˈ lalab cañíiˋ Jesús quiáˈˉ dseaˋ do:

—Jneab˜ dseaˋ lɨ́ɨnˊn e fɨˊ e laco̱ˈ cuǿøngˋ niguilíingˋ dseaˋ fɨˊ ñifɨ́ˉ, jo̱guɨ jneab˜ dseángˈˉ cuǿøˉø ˈnʉ́ˈˋ e lɨñíˆnaˈ jaléˈˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱guɨ jí̱i̱ˈ˜ jnea˜bɨ cuǿøˉø ˈnʉ́ˈˋ cajo̱ e seengˋnaˈ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ lata˜. Jo̱ jí̱i̱ˈ˜ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ jneab˜ cuǿøngˋ e niguilíingˋ dseaˋ fɨˊ quiniˇ Tiquíˆiiˈ Fidiéeˇ. Jo̱ song nɨcuíimˋ ˈnʉ́ˈˋ guiʉ́ˉ jnea˜ lana, jo̱baˈ nilɨcuíimˋbaˈ Tiquiéˆe cajo̱; jo̱ dsʉˈ latɨˊ lanab nɨnaangˋ cuíingˋnaˈ dseaˋ do, co̱ˈ nɨcañíimˊbaˈre.

Jo̱ mɨ˜ calɨ́ˉ féˈˋ Jesús e júuˆ na, jo̱baˈ lalab cañíiˋ jaangˋguɨ dseaˋ quiáˈrˉ i̱ siiˋ Lii˜ do jo̱ casɨ́ˈrˉ dseaˋ do:

—Fíiˋi, cuǿøˈ˜ jneaˈˆ fɨˊ e nineeng˜naaˈ Tiquíˆiiˈ dseaˋ guiing˜ ñifɨ́ˉ, jo̱ jí̱i̱ˈ˜ jo̱baˈ mɨ́ɨˈ˜naaˈ ˈnʉˋ.

Jo̱baˈ lalab cañíiˋ Jesús quiáˈˉ i̱ Lii˜ do jo̱ cajíñˈˉ:

—Lii˜, nɨngóobˊ eáangˊ e seenˉ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ, jo̱ ¿su jaˋ mɨˊ calɨcuíimˋbɨˈ jnea˜? Dsʉco̱ˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ níingˉ jnea˜, jo̱baˈ i̱ dseaˋ íˋ níimˉbre Tiquiéˆe cajo̱; jo̱baˈ ¿jialɨˈˊ mɨ́ɨˈ˜ jnea˜ fɨˊ e laco̱ˈ nimáang˜naˈ Tiquíˆiiˈ? 10 Jo̱ ¿su jaˋ jáˈˉ lɨ́ɨnˈˋ ˈnʉˋ e jnea˜ cøømˋ seengˋ có̱o̱ˈ˜ Tiquíˆiiˈ jo̱guɨ e Tiquíˆiiˈ cøømˋ seeiñˋ có̱o̱ˈ˜ jnea˜ cajo̱? Co̱ˈ jaléˈˋ e fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ na jaˋ fáˈˋa e la tɨɨnˉ ˈñiáˈˋa, co̱ˈ Tiquíˆiiˈ i̱ seengˋ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ jnea˜ do, dseaˋ íbˋ i̱ jmóoˋ lají̱i̱ˈ˜ ta˜ quiáˈˆ. 11 Jo̱ ˈnéˉ lɨñíˆbaˈ e jnea˜ cøømˋ seenˉ có̱o̱ˈ˜ Tiquíˆiiˈ, jo̱guɨ lajo̱bɨ írˋ seeiñˋ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ jnea˜ cajo̱, jo̱ song jaˋ jáˈˉ lɨ́ɨngˋnaˈ e júuˆ jo̱, jo̱baˈ lɨco̱ˈ jáˈˉ güɨlíingˋnaˈ júuˆ quiéˉe mɨ˜ móoˉnaˈ jaléˈˋ e jmóoˋo. 12 Jo̱guɨ e labaˈ jmɨtaaˆ óoˊnaˈ cajo̱, e doñiˊ i̱i̱ˋ i̱ jáˈˉ lɨ́ɨngˋ júuˆ quiéˉe, jo̱baˈ nijméˉbre jaléˈˋ e quɨ́ɨˈ˜ jmɨɨ˜ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ jí̱i̱ˈ˜ la nɨcajméˉ jnea˜ cajo̱; jo̱ dsʉˈ seaˋbaˈ do e nijmérˉ e niguoˈˆguɨ eáangˊ, co̱ˈ jnea˜ ninínˈˆn e nija̱a̱ˆ có̱o̱ˈ˜ Tiquíˆiiˈ dseaˋ guiing˜ ñifɨ́ˉ. 13 Jo̱ jaléˈˋ e nimɨ́ɨˈ˜naˈ Fidiéeˇ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ jnea˜, jo̱baˈ jneab˜ nijmee˜e jaléˈˋ e jo̱ quíiˉnaˈ, jo̱ lajo̱baˈ nijmiféngˈˊ dseaˋ Tiquiéˆe Fidiéeˇ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e jmóoˋ jnea˜ do. 14 Jo̱ doñiˊ eebˋ cuǿøngˋ líˋ jmee˜ jnea˜ song camɨ́ɨˈ˜naˈ Fidiéeˇ lajo̱ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ jnea˜.

Mɨ˜ cacuøˊ Jesús júuˆ e nisíngˉ Fidiéeˇ Jmɨguíˋ quiáˈrˉ

15 ’Jo̱ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ e song dseángˈˉ lajangˈˆ júuˆ ˈneáangˋnaˈ jnea˜, jo̱baˈ nijméeˆbaˈ nʉ́ʉˈ˜naˈ júuˆ quiéˉe jóng. 16-17 Jo̱baˈ jnea˜ nimɨ́ɨˈ˜ɨ Tiquíˆiiˈ dseaˋ guiiñ˜ ñifɨ́ˉ e nisíñˉ Jaangˋ i̱ nijmɨcó̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ, jo̱ e jo̱b lɨ́ɨˊ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜ e cuøˈˊ ˈnʉ́ˈˋ e lɨñíˆnaˈ jaléˈˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ. Jo̱ e Jmɨguíˋ do contøømˉ nilɨseengˋ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ. Jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ mɨˊ caˈíngˈˋ jnea˜, jo̱baˈ jaˋ quɨ́ˈˉ jmɨɨ˜ faˈ e niˈíñˈˋ e Jmɨguíˋ do, co̱ˈ jaˋ mɨˊ cangárˉ o̱ˈguɨ cuíirˋ cajo̱; jo̱ dsʉˈ ˈnʉ́ˈˋguɨ nɨcuíiˋbaˈ e Jmɨguíˋ do, co̱ˈ nɨseemˋ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ lana, jo̱guɨ tɨˊ lɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ e nilɨseemˋ fɨˊ áaˊnaˈ cajo̱.

18 ’Jo̱ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ e jaˋ quɨ́ˈˉ jmɨɨ˜ faˈ niseáan˜n ˈnʉ́ˈˋ e lafaˈ ˈnɨ́ɨngˉnaˈ, co̱ˈ nigáabˊtú̱u̱ caléˈˋ catú̱ˉ jo̱ nilɨseemˋtú̱u̱ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ. 19 Jo̱ lajeeˇ lab, jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ cuíingˋ jnea˜ joˋ niníingˉguɨr jnea˜; jo̱ dsʉˈ ˈnʉ́ˈˋ nimáam˜tu̱ˈ jnea˜ jo̱guɨ contøømˉ nilɨseengˋnaˈ có̱o̱ˈ˜ jnea˜ cajo̱, co̱ˈ seemˋ jnea˜ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ lata˜. 20 Jo̱ ie˜ jo̱b nilɨlíˈˆnaˈ e jnea˜ cøømˋ seenˉ có̱o̱ˈ˜ Tiquiéˆe, jo̱guɨ ˈnʉ́ˈˋ cøømˋ seengˋnaˈ có̱o̱ˈ˜ jnea˜, jo̱guɨ jnea˜ cøømˋ seenˉ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ cajo̱. 21 Jo̱guɨ i̱ dseaˋ i̱ íngˈˋ júuˆ quiéˉe jo̱guɨ jmóorˋ nʉ́ʉˈr˜ jaléˈˋ e júuˆ jo̱, jo̱baˈ i̱ dseaˋ íˋ cuøˊ li˜ e dseángˈˉ lajamˈˆbaˈ e ˈneáaiñˋ jnea˜, jo̱ lajo̱b Tiquiéˆe nijmiˈneáamˋbre i̱ dseaˋ i̱ jmiˈneáangˋ jnea˜ do, jo̱guɨ jnea˜ nijmiˈneáamˋbaa i̱ dseaˋ íˋ cajo̱, jo̱guɨ niˈéeˆbaare jial dseángˈˉ lɨ́ɨnˊn.

22 Jo̱baˈ cañíiˋ jaangˋguɨ dseaˋ guitúungˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ siiˋ Judas, dsʉˈ o̱ˈ i̱ Iscariote do, jo̱ casɨ́ˈrˉ dseaˋ do lala:

—Fíiˋi, ¿jialɨˈˊ e niˈéengˊ uøˈˊ fɨˊ quiniˇ jneaˈˆ jo̱ o̱ˈ fɨˊ quiniˇ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ góoˋnaaˈ?

23 Jo̱baˈ cañíiˋ Jesús quiáˈˉ i̱ Judas do jo̱ cajíñˈˉ:

—Jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jmiˈneáangˋ jnea˜, jo̱baˈ jmóoˋbre nʉ́ʉˈr˜ jaléˈˋ júuˆ quiéˉe; jo̱ Tiquiéˆe Fidiéeˇ nijmiˈneáamˋbre i̱ dseaˋ íˋ cajo̱, jo̱ lajo̱b Tiquiéˆe co̱lɨɨng˜guɨ có̱o̱ˈ˜ jnea˜ cøømˋ nilɨse̱e̱ˉnaaˈ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ íˋ. 24 Jo̱guɨ i̱ dseaˋ i̱ jaˋ ˈneáangˋ jnea˜, jo̱baˈ jaˋ jmóorˋ nʉ́ʉˈr˜ jaléˈˋ júuˆ quiéˉe. Jo̱ jalébˈˋ e júuˆ e fáˈˋ jnea˜ la, o̱ˈ dseángˈˉ júuˆ quiéˉe ˈñiáˈˋa co̱ˈ e quiáˈˉ Tiquíˆbaaˈ, jo̱ íbˋ dseaˋ i̱ casíingˋ jnea˜ fɨˊ jmɨgüíˋ la.

25 ’Jo̱ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ jaléˈˋ e júuˆ la lajeeˇ e táamˋbɨ́ɨ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la; 26 jo̱ dsʉˈ mɨ˜ ninínˈˆn fɨˊ ñifɨ́ˉ fɨˊ lɨ˜ guiing˜ Tiquiéˆe, jo̱baˈ dseaˋ íbˋ i̱ nisíngˉ Jmɨguíˋ quiáˈrˉ cuaiñ˜ quiéˉe e laco̱ˈ nijmɨcó̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ, jo̱ lajo̱baˈ niguiéngˈˊ áaˊnaˈ jaléˈˋ e júuˆ e nɨcafɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ lajeeˇ e nɨcataang˜naaˈ co̱lɨɨng˜, jo̱guɨ niˈéˈˉ ˈnʉ́ˈˋ jaléˈˋ e ˈnéˉ ñíˆnaˈ cajo̱.

27 ’Jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ e ninínˈˆn, jo̱baˈ nisée˜e có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ e nilɨseemˋbaˈ juguiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ. Jo̱guɨ nicuǿøˆbaa ˈnʉ́ˈˋ laco̱ˈguɨ la seengˋ jnea˜ juguiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ do, jo̱ dsʉˈ jaˋ nicuøøˉ e jo̱ laco̱ˈguɨ la cuøˊ dseaˋ i̱ jaˋ cuíingˋ Fidiéeˇ. Jo̱baˈ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ e jaˋ jmeáangˈ˜ yaang˜naˈ fɨˈíˆ uii˜ quiáˈˉ jaléˈˋ e nidsingɨ́ɨngˉnaˈ, o̱ˈguɨ fǿøngˈ˜naˈ cajo̱ uii˜ quiáˈˉ jaléˈˋ e jo̱. 28 Jo̱ nɨcanʉ́ʉˉbaˈ e nɨcafɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ lamɨ˜ jéengˊguɨ e ninínˈˆn fɨˊ lɨ˜ guiing˜ Tiquíˆiiˈ, jo̱ dsʉˈ nigáabˊtú̱u̱ jo̱ nilɨseemˋtú̱u̱ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ caléˈˋ catú̱ˉ. Jo̱ faco̱ˈ dseángˈˉ jáˈˉ e ˈnʉ́ˈˋ ˈneáangˋnaˈ jnea˜, jo̱baˈ calɨˈiáamˋ óoˊnaˈ jóng mɨ˜ calɨñíˆnaˈ e ninínˈˆn fɨˊ lɨ˜ guiing˜ Tiquíˆiiˈ faco̱ˈ lajo̱, co̱ˈ íˋbre dseaˋ niingˉguɨr laco̱ˈguɨ jnea˜. 29 Jo̱ uiing˜ e jo̱baˈ e fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ jaléˈˋ e la e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ e nidsijéeˊ jaléˈˋ e jo̱, jo̱ lajo̱guɨbaˈ e jáˈˉ nilíingˋnaˈ jaléˈˋ e júuˆ quiéˉe do.

30 ’Jo̱ lana joˋ ˈgaˈˊ lɨ˜ sɨɨng˜guɨ́ɨ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ, co̱ˈ nɨjaquiéemˊ i̱ fii˜ i̱ ˈlɨngˈˆ i̱ quiʉˈˊ ta˜ fɨˊ jmɨgüíˋ la, jo̱ dsʉˈ nañiˊ faˈ jaˋ bíˋ óoˋ i̱ fii˜ i̱ ˈlɨngˈˆ do e niquiʉ́ˈrˉ jnea˜ ta˜, 31 dsʉˈ lajo̱b dseángˈˉ nɨsɨˈíˆ e nidsijéeˊ e laco̱ˈ nilɨñiˊ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ e ˈneáamˋbaa Tiquíˆiiˈ jo̱guɨ e jmóoˋo lají̱i̱ˈ˜ ta˜ e nɨcaquiʉˈrˊ quiéˉbaa.

Jo̱ mɨ˜ catóˈˊ e féˈˋ Jesús jaléˈˋ e júuˆ na, jo̱baˈ cajíñˈˉ casɨ́ˈrˉ i̱ dseaˋ guijángˋ quiáˈrˉ do lala:

—Ráangˉnaˈ na, jo̱ maˈuøøˉduuˈ la.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes