A A A A A
Bible Book List

Juan 13 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Mɨ˜ caru̱ˈˊ Jesús tɨɨˉ dseaˋ guitúungˋ quiáˈrˉ

13  Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋguɨ lajo̱, lajeeˇ e guatɨˈlóˉ jmɨɨ˜ Pascua e quɨ́ˈˉ tɨ́ɨngˋ dseaˋ Israel jmóorˋ fɨˊ Jerusalén, jo̱ ie˜ jo̱ nɨñibˊ Jesús e nɨcatɨ́bˋ íˈˋ quiáˈrˉ e nitʉ́rˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la jo̱ nidséiñˈˉ nidsigüeáˋtu̱r có̱o̱ˈ˜ Tiquíˆiiˈ fɨˊ ñifɨ́ˉ. Jo̱ lajeeˇ cateáaiñˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la, eáamˊ cajmiˈneáaiñˋ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ caˈuíingˉ dseaˋ quiáˈrˉ, jo̱ lajo̱b cajméerˋ cartɨˊ cangángˈˉtu̱r fɨˊ ñifɨ́ˉ. 2-3 Jo̱ ie˜ jo̱, tɨˊ lɨ˜ niˈíbˋ fii˜ i̱ ˈlɨngˈˆ fɨˊ dsíiˊ Judas, jó̱o̱ˊ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ siiˋ Simón Iscariote, jo̱ i̱ fii˜ i̱ ˈlɨngˈˆ do cajméerˋ e caˈɨ́ˋ dsíiˊ i̱ Judas do e niˈnɨ́iñˉ Jesús fɨˊ quiniˇ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ quie̱ˊ nifɨˊ quiáˈˉ dseaˋ Israel. Jo̱ Jesús nɨñiˊbre guiʉ́ˉ e fɨˊ lɨ˜ guiing˜ Fidiéeˇ jáarˊ mɨ˜ cagüéiñˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la, jo̱guɨ e fɨˊ jo̱b nidséngˈˉtu̱r mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ quiáˈrˉ. Jo̱ i̱ Tiquíˆiiˈ dob i̱ nɨcacuøˈˊ írˋ fɨˊ e néeˊ nir˜ lajaléˈˋ. Jo̱ ie˜ jo̱b cagǿˈˋ Jesús íiˊ canʉʉˋ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ guitúungˋ quiáˈrˉ, jo̱ lajeeˇ e neáaiñˊ gøˈrˊ dob mɨ˜ caráaiñˉ e fɨˊ lɨ˜ guiiñ˜ do jo̱ caguirˊ e sɨ̱ˈrˆ e quie̱rˊ lɨ́ˈˆ lɨˊ ni˜, jo̱guɨ caˈñʉ́ˈrˋ co̱o̱ˋ jmáangˈ˜ ˈmɨˈˊ fɨˊ ˈñúiñˈˊ. Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, caguiéˈrˋ jmɨɨˋ fɨˊ dsíiˊ co̱o̱ˋ úuˊ e jaˋ aˈˊ eáangˊ, jo̱ có̱o̱ˈ˜ e jo̱b canaaiñˋ ru̱ˈrˊ tɨɨˉ lajaangˋ lajaangˋ i̱ dseaˋ guitúungˋ quiáˈrˉ do, jo̱ mɨ˜ calɨ́ˉ jo̱, cajmiquiʉ̱́ˈrˉ có̱o̱ˈ˜ e ˈmɨˈˊ e caˈñʉ́ˈrˋ tuˈrˊ do.

Jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ catɨ́ɨngˉ Tʉ́ˆ Simón e nijgíiˉ tɨɨrˉ e nirú̱ˈˉ Jesús, jo̱baˈ lalab cañíirˋ quiáˈˉ dseaˋ do:

—Fíiˋi, jaˋ catɨ́ɨngˉ ˈnʉˋ e nirú̱u̱ˈ˜ tɨ́ɨˋɨ.

Jo̱ lalab cañíiˋ Jesús quiáˈˉ dseaˋ do:

—Jaˋ mɨˊ ngángˈˋ ˈnʉˋ lana e˜ guǿngˈˋ lají̱i̱ˈ˜ e jmóoˋo la, jo̱ dsʉˈ lajeeˇ lab ningánˈˋ.

Jo̱ cañíiˋtu̱ Tʉ́ˆ Simón quiáˈˉ Jesús jo̱ casɨ́ˈrˉ dseaˋ do:

—¡Dseángˈˉ jaˋ cuøˊbaa fɨˊ e ˈnʉˋ nirú̱u̱ˈ˜ tɨ́ɨˋɨ!

Jo̱baˈ lalab cañíiˋtu̱ Jesús quiáˈˉ dseaˋ do:

—Lɨ́ˈˆ jí̱i̱ˈ˜ e labaˈ lɨ́ɨˊ, e song jaˋ nirú̱u̱ˈ˜u̱ tɨɨˈ˜, jo̱baˈ jaˋ quɨ́ˈˉ jmɨɨ˜ jóng e lɨ́ɨngˊguɨˈ dseaˋ quiéˉe.

Jo̱baˈ cañíiˋtu̱ Tʉ́ˆ Simón quiáˈˉ dseaˋ do jo̱ cajíñˈˉ:

—Jo̱ song lajo̱b nilɨ́ɨˊ Fíiˋi, jo̱baˈ guiʉ́ˉguɨ e nirú̱u̱ˈ˜baˈ la quie̱ˊ guóoˋo có̱o̱ˈ˜guɨ moguiiˉ cajo̱.

10 Jo̱ dsʉˈ lalab cañíiˋtu̱ Jesús quiáˈˉ Tʉ́ˆ Simón jo̱ cajíñˈˉ:

—Doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ i̱ lalɨ́ˉ caláˈˉ, jo̱baˈ jaˋ ˈnéˉ láˈˉtu̱r ladsifɨˊ lado, jo̱ jí̱i̱ˈ˜ tɨɨˉbre ˈnéˉ nirú̱ˈˉtu̱r co̱ˈ sɨjgɨ́ɨmˆbre latøøiñˉ. Jo̱guɨ ˈnʉ́ˈˋ lɨ́ɨmˊbaˈ dseaˋ sɨjgɨ́ɨngˆ, nañiˊ faˈ jaˋ lajaléngˈˋnaˈ lɨ́ɨngˊnaˈ lajo̱.

11 Jo̱ cajíngˈˉ Jesús lana e jaˋ lajɨɨngˋ i̱ dseaˋ do lɨ́ɨiñˊ dseaˋ sɨjgɨ́ɨngˆ, co̱ˈ nɨñiˊbre guiʉ́ˉ i̱˜ i̱ dseaˋ i̱ niˈnɨ́ngˉ írˋ fɨˊ quiniˇ dseaˋ i̱ quie̱ˊ nifɨˊ quiáˈˉ dseaˋ Israel.

12 Jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ catóˈˊ e ru̱ˈˊ Jesús tɨɨˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ guitúungˋ do quiáˈrˉ, jo̱baˈ caquɨbˈˉtu̱r e sɨ̱ˈrˆ do, jo̱guɨ caguábˋtu̱r e fɨˊ lɨ˜ guiiñ˜ gøˈrˊ do, jo̱ mɨfɨ́ɨngˋ cajíñˈˉ lala:

—¿Su ñíˆ ˈnʉ́ˈˋ e˜ guǿngˈˋ jaléˈˋ e nɨcajméˉe quíiˉnaˈ na? 13 Co̱ˈ ˈnʉ́ˈˋ caˈíingˈ˜naˈ jnea˜ e lɨ́ɨnˊn Fíiˋnaˈ jo̱guɨ e lɨ́ɨnˊn Tɨfaˈˊ quíiˉnaˈ, jo̱ e jábˈˉ, lajo̱b lɨ́ɨˊ, co̱ˈ lajo̱b dseángˈˉ lɨ́ɨnˊn. 14 Jo̱ co̱ˈ jnea˜, dseaˋ lɨ́ɨnˊn Tɨfaˈˊ jo̱guɨ Fii˜ quíiˉnaˈ, nɨcarú̱u̱ˈ˜baa tɨɨ˜naˈ lajaangˋ lajaangˋnaˈ, jo̱baˈ lajo̱b cajo̱ ˈnéˉ jméeˆ ˈnʉ́ˈˋ, ˈnéˉ rú̱u̱ˈ˜baˈ tɨɨˉ dseaˋ rúngˈˋnaˈ. 15 Jo̱ jnea˜ nɨcaˈéeˉbaa ˈnʉ́ˈˋ jial ˈnéˉ nijmeeˉnaˈ e laco̱ˈ ˈnʉ́ˈˋ nijmeeˉnaˈ røøbˋ laco̱ˈguɨ jí̱i̱ˈ˜ e nɨcajméˉ jnea˜. 16 Jo̱ e labaˈ jmɨtaaˆ óoˊnaˈ, e jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ ˈléengˈ˜ niingˉguɨr laco̱ˈ fiir˜, jo̱guɨ e jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ i̱ ngɨˊ ta˜ quie̱ˊ júuˆ niingˉguɨr laco̱ˈguɨ i̱ dseaˋ i̱ casíingˋ írˋ do. 17 Jo̱ song ngámˈˋbaˈ jaléˈˋ e júuˆ na jo̱guɨ jmitíˆbɨˈ e iáangˋ óoˊnaˈ cajo̱, jo̱baˈ juguiʉ́bˉ nilɨseengˋnaˈ jóng.

18 ’Jo̱ dsʉˈ e fáˈˋa na jaˋ catɨ́ɨngˉ ˈnʉ́ˈˋ lajɨɨngˋnaˈ; co̱ˈ ñiˋbaa guiʉ́ˉ i̱˜ jaléngˈˋ i̱ nɨcaguíinˈ˜n. Dsʉˈ dseángˈˉ ˈnéˉ lɨtib˜ jí̱i̱ˈ˜ laco̱ˈ féˈˋ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ e cajmeˈˊ dseaˋ malɨɨ˜guɨ eáangˊ lɨ˜ féˈˋ lala: “Jaangˋ lajeeˇ dseaˋ i̱ gǿˈˋ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜baa lana, nɨˈníˈˋ níimˉbre jnea˜.” 19 Jo̱ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e júuˆ na lana e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ nɨñíˆbaˈ jéengˊ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ nidsijéeˊ jaléˈˋ e jo̱. Jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ nilíˋ lajo̱, jo̱baˈ jábˈˉ nilíingˋnaˈ jóng e jneab˜ dseángˈˉ lɨ́ɨnˊn jí̱i̱ˈ˜ laco̱ˈ fáˈˋa e lɨ́ɨnˊn. 20 Jo̱guɨ e labaˈ jmɨtaaˆ óoˊnaˈ, e doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ i̱ niˈíngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ sɨ́ɨnˉn do, jo̱baˈ ímˈˋbre jnea˜ cajo̱; jo̱guɨ doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ i̱ íngˈˋ jnea˜, jo̱baˈ ímˈˋbre i̱ dseaˋ i̱ casíingˋ jnea˜ fɨˊ jmɨgüíˋ la cajo̱.

Mɨ˜ cajíngˈˉ Jesús e Judas Iscariotebingˈ i̱ niˈnɨ́ngˉ írˋ

21 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e cajíngˈˉ Jesús lajo̱, jo̱baˈ dseángˈˉ eáamˊ fɨˈíˆ calɨ́iñˉ, jo̱ cajíngˈˉ casɨ́ˈrˉ i̱ dseaˋ guitúungˋ quiáˈrˉ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—E labaˈ jmɨtaaˆ óoˊnaˈ, e jaangˋ lajeeˇ laˈóˈˋ ˈnʉ́ˈˋbingˈ i̱ niˈnɨ́ngˉ jnea˜ fɨˊ quiniˇ i̱ dseaˋ quie̱ˊ nifɨˊ quiáˈˉ dseaˋ góoˋnaaˈ dseaˋ Israel.

22 Jo̱ mɨ˜ canúuˉ i̱ dseaˋ guitúungˋ do e júuˆ jo̱, jo̱ lɨco̱ˈ cajǿøngˉ rúmˈˋbre, jo̱ dsʉˈ jaˋ calɨlíˈrˆ i̱˜ dseángˈˉ i̱ éengˋ Jesús do. 23 Jo̱ jaangˋ lajeeˇ i̱ dseaˋ guitúungˋ i̱ iing˜ Jesús eáangˊ do dseángˈˉ cáamˋ dseaˋ do guiiñ˜, jo̱ lajo̱baˈ cuǿømˋ sɨ́ɨiñˋ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ do lajeeˇ e neáaiñˊ gøˈrˊ. 24 Jo̱ co̱ˈ huíimˉbɨguɨ guiing˜ Tʉ́ˆ Simón, jo̱baˈ cajméerˋ li˜ có̱o̱ˈ˜ guóorˋ quiáˈˉ i̱ dseaˋ i̱ guiing˜ cáangˋ Jesús do e laco̱ˈ dseaˋ íˋ nijmɨngɨ́ˈrˉ dseaˋ do i̱˜ lajeeˇ írˋ i̱ éengˋ Jesús do. 25 Jo̱ i̱ dseaˋ i̱ guiing˜ cáangˋ Jesús do cangoquiéeiñˊ quiá̱ˈˉguɨ laco̱ˈ guiing˜ dseaˋ do, jo̱ lalab cajmɨngɨ́ˈrˉ dseaˋ do:

—Fíiˋi, ¿i̱˜ i̱ dseaˋ i̱ julɨ́ˋ na?

26 Jo̱baˈ lalab cañíiˋ Jesús quiáˈˉ dseaˋ do:

—Lana nijmiˈleaaˉ co̱o̱ˋ ˈnáˈˆjiʉ iñíˈˆ, jo̱ i̱i̱ˋ i̱ dseaˋ i̱ nicuǿøˆø e jo̱, íbˋ i̱ fáˈˋa na.

Jo̱ dsifɨˊ mɨ˜ caféˈˋ Jesús e júuˆ jo̱, jo̱baˈ cajmiˈleáˋbre e iñíˈˆ do, jo̱ i̱ Judas i̱ lɨ́ɨngˊ jó̱o̱ˊ Simón Iscariote, íbˋ i̱ cacuøˈrˊ e jo̱. 27 Jo̱ dsifɨˊ mɨ˜ caˈíngˈˋ i̱ Judas do e iñíˈˆ do, jo̱baˈ dsifɨˊ lajo̱b caˈíˉ fii˜ i̱ ˈlɨngˈˆ i̱ siiˋ Satanás fɨˊ dsíirˊ. Jo̱baˈ lalab casɨ́ˈˉ Jesús írˋ:

—Lají̱i̱ˈ˜ e nɨcaˈíˋ oˈˊ e nijméeˈˆ, jo̱baˈ jmeebˉ lajmɨnáˉ.

28 Jo̱ mɨ˜ canúuˉ i̱ dseaˋ i̱ caguiaangˉguɨ do lají̱i̱ˈ˜ e cajíngˈˉ Jesús do, jaˋ cangáiñˈˋ jialɨˈˊ cajíngˈˉ dseaˋ do lajo̱. 29 Jo̱ co̱ˈ ie˜ jo̱ i̱ Judas Iscariote do lɨ́ɨiñˊ dseaˋ i̱ sɨˈmáˈˆ cuuˉ quiáˈˉ Jesús có̱o̱ˈ˜guɨ quiáˈˉ i̱ dseaˋ guitúungˋ quiáˈrˉ, jo̱baˈ i̱ lɨɨng˜ i̱ dseaˋ do caˈɨ́ˋ dsíirˊ e Jesús sɨ́ˈrˋ i̱ Judas do e lɨɨng˜ eeˋ nidsileáaˊ dseaˋ do quiáˈˉ e niˈnérˉ lajɨɨiñˋ lajeeˇ jmɨɨ˜ o̱si quiáˈˉ e nicuǿˈrˉ jaléngˈˋ dseaˋ tiñíingˉ é.

30 Jo̱ dsifɨˊ mɨ˜ caˈíngˈˋ Judas Iscariote e iñíˈˆ do, jo̱baˈ cagüɨˈɨ́ɨˊbre e fɨˊ lɨ˜ neáaiñˊ do. Jo̱ nɨcanʉʉbˋ.

Júuˆ laniingˉ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ

31 Jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ cangɨ́ˋ e cagüɨˈɨ́ɨˊ i̱ Judas Iscariote do, jo̱baˈ lalab casɨ́ˈˉ Jesús i̱ dseaˋ quiáˈrˉ i̱ caje̱ˊguɨ do:

—Jo̱ lanab nɨcalɨlíˈˆ ˈnʉ́ˈˋ jial tíiˊ niguoˈˆ lɨ́ɨngˊ Fidiéeˇ mɨ˜ calɨli˜ jial tíiˊ niguoˈˆ lɨ́ɨngˊ jnea˜, dseaˋ cagáˉa fɨˊ ñifɨ́ˉ jo̱ cagüénˉn fɨˊ jmɨgüíˋ la e lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ. 32 Jo̱ song lajo̱b lɨ́ɨˊ, e jnea˜ dseaˋ cagüénˉn fɨˊ jmɨgüíˋ la lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ e niˈéeˆe ˈnʉ́ˈˋ jial tíiˊ niguoˈˆ lɨ́ɨngˊ Fidiéeˇ, jo̱baˈ Fidiéeˇ lajo̱b nijmérˉ có̱o̱ˈ˜ jnea˜ cajo̱, jo̱ lajeeˇ tab˜ nijmérˉ lajo̱. 33 Jo̱guɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ lɨ́ɨngˊnaˈ jó̱o̱ˋo̱, e labaˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e joˋ huǿøˉ táangˋguɨ́ɨ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ fɨˊ la. Jo̱guɨ ˈnʉ́ˈˋ niˈnamˈˆbaˈ jnea˜ jo̱ dsʉˈ joˋ niguiéngˈˊnaˈ jnea˜; co̱ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ jí̱i̱ˈ˜ e nɨcafɨ́ɨˉɨ dseaˋ Israel caguiaangˉguɨ ie˜ lamɨ˜ jéengˊguɨ do, jo̱ lajo̱b fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ lana cajo̱ e jaˋ cuǿøngˋ nigüɨlíingˋnaˈ fɨˊ lɨ˜ niníngˈˆ jnea˜. 34 Jo̱ uiing˜ e jo̱baˈ e nicuǿøˆø ˈnʉ́ˈˋ e júuˆ laniingˉ la e jaˋ mɨˊ cafɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ lamɨ˜ jéengˊguɨ, jo̱ e lab e jo̱: jmiˈneáangˋnaˈ dseaˋ rúngˈˋnaˈ. Jo̱ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ la ˈneáangˋ jnea˜ ˈnʉ́ˈˋ, lajo̱b dseángˈˉ ˈnéˉ jmiˈneáangˋnaˈ dseaˋ rúngˈˋnaˈ cajo̱. 35 Jo̱ song lajo̱b jmooˋnaˈ e dseángˈˉ jmiˈneáangˋnaˈ dseaˋ rúngˈˋnaˈ, jo̱baˈ lajɨɨmˋ dseaˋ nilɨlíˈrˆ jóng e dseángˈˉ dseaˋ quiéˉbaa lɨ́ɨngˊnaˈ song jmooˋbaˈ lajo̱.

Mɨ˜ cajméeˋ Jesús júuˆ e nijíngˈˉ Tʉ́ˆ Simón e jaˋ cuíiñˋ dseaˋ do

36 Jo̱ mɨ˜ canúuˉ Tʉ́ˆ Simón lají̱i̱ˈ˜ e cajíngˈˉ Jesús do, jo̱baˈ cajmɨngɨ́ˈrˉ dseaˋ do lala jo̱ cajíñˈˉ:

—Fíiˋi, ¿jie˜ fɨˊ lɨ˜ niguóˈˆ?

Jo̱baˈ cañíiˋ Jesús quiáˈˉ dseaˋ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Jaˋ cuǿøngˋ niguøngˈˆ ˈnʉˋ lana e fɨˊ lɨ˜ ninínˈˆn, jo̱ dsʉˈ mɨ˜ nilɨcøøngˋguɨjiʉ lajo̱, jo̱guɨbaˈ e nɨcuǿøngˋ guønˈˆ jóng.

37 Jo̱baˈ lalab cañíiˋ Tʉ́ˆ Simón quiáˈˉ Jesús jo̱ casɨ́ˈrˉ dseaˋ do:

—Fíiˋi, ¿jialɨˈˊ jaˋ cuǿøngˋ e ninínˈˆn có̱o̱ˈ˜ ˈnʉˋ lana? ¡Co̱ˈ guiabˊ dsiiˉ e nijáangˈ˜ ˈñiáˈˋa e nijúunˉn e laco̱ˈ nijmɨcó̱o̱ˈ˜o̱ ˈnʉˋ!

38 Jo̱baˈ lalab cañíiˋ Jesús quiáˈˉ i̱ Tʉ́ˆ Simón do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—¿Su dseángˈˉ jáˈˉ e nijméeˈˆ e laco̱ˈ fóˈˋ na, Tʉ́ˆ Simón? Co̱ˈ lana jmɨtaaˆ oˈˊ e lajeeˇ e nʉ́ˈˉguɨ e niquíˈˉ jaangˋ tuidséeˆ, ˈnʉˋ nifoˈˆ ˈnɨˊ ya̱ˈˊ e jaˋ cuíinˈˋ jnea˜.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes