A A A A A
Bible Book List

Juan 10 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Jaangˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ íˆ guiʉ́ˉ joˈseˈˋ quiáˈˉ

10  Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, casɨ́ˈˉguɨ Jesús jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ caseángˈˊ do jo̱ cajíñˈˉ:

—E labaˈ iin˜n jmɨtaaˆ óoˊnaˈ, e doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ i̱ iing˜ nicuáˈˉ iáˋ fɨˊ lɨ˜ sɨjnɨ́ɨngˇ joˈseˈˋ quiéˉe jo̱ jaˋ ˈnóˈrˊ e ningɨ́iñˉ fɨˊ oˈiáˋ quiáˈˉ e iáˋ do, jo̱baˈ i̱ dseaˋ íˋ lɨ́ɨiñˊ jaangˋ ɨ̱ɨ̱ˋ i̱ ˈléeˊ. Jo̱ dsʉˈ i̱ dseaˋguɨ i̱ íˋ fɨˊ oˈiáˋ quiáˈˉ e iáˋ do, jo̱baˈ dseaˋ íˋ lɨ́ɨiñˊ jaangˋ i̱ jmóoˋ íˆ røøˋ joˈseˈˋ quiáˈˉ. Jo̱guɨ i̱ dseaˋ i̱ jmóoˋ íˆ jnɨ́ˆ e lɨ˜ teáangˈ˜ i̱ joˈseˈˋ do, náaˊbre oˈiáˋ e laco̱ˈ ningɨ́ngˉ i̱ dseaˋ i̱ jmóoˋ íˆ guiʉ́ˉ i̱ joˈseˈˋ do. Jo̱ i̱ dseaˋ i̱ jmóoˋ íˆ guiʉ́ˉ i̱ joˈseˈˋ do nitǿˈrˋ lajaangˋ lajaangˋ i̱ joˈseˈˋ do quiáˈrˉ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ la siiñˈˋ do, jo̱ jaléngˈˋ i̱ joˈseˈˋ do nɨcuíiˋbreˈ luu˜ i̱ fii˜reˈ do. Jo̱ i̱ fii˜reˈ do uǿømˋbre i̱ joˈseˈˋ do e laco̱ˈ dsijéengˊneiñˈ fɨˊ jee˜ móˈˋ. Jo̱ mɨ˜ catóˈˊ e uøøiñˈˋ do lajaléngˈˋneˈ, jo̱baˈ ˈñiabˈˊ i̱ dseaˋ do quie̱rˊ nifɨˊ quiáˈˉ i̱ jóˈˋ quiáˈrˉ do, jo̱ lajo̱b nidsilíingˉ i̱ joˈseˈˋ do laco̱ˈ ngóoˊ fii˜reˈ, co̱ˈ guiʉ́bˉ nɨcuíimˋbreˈ luu˜ dseaˋ do. Jo̱ dsʉˈ jaléngˈˋ i̱ joˈseˈˋ do jaˋ dsiqui̱ˈˊreˈ dseaˋ i̱ jaˋ cuíingˋneˈ, co̱ˈ lɨ́ˈˆ lɨˊ cuí̱i̱ˋbreˈ mɨ˜ níingˉneˈ i̱ dseaˋ laˈíˋ, co̱ˈ jaˋ cuíiˋreˈ luu˜ i̱ dseaˋ laˈíˋ.

Jo̱ Jesús casɨ́ˈrˉ i̱ dseaˋ do có̱o̱ˈ˜ júuˆ lana, jo̱ dsʉˈ i̱ dseaˋ do jaˋ cangáiñˈˋ e˜ guǿngˈˋ e júuˆ e casɨ́ˈˉ Jesús i̱ dseaˋ do ie˜ jo̱.

Jesús lɨ́ɨiñˊ jaangˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ íˆ guiʉ́ˉ joˈseˈˋ quiáˈˉ

Jo̱ lalab casɨ́ˈˉguɨ Jesús i̱ dseaˋ do jo̱ cajíñˈˉ:

—E labaˈ jmɨtaaˆ óoˊnaˈ: Jnea˜ lɨ́ɨnˊn e jnɨ́ˆ quiáˈˉ e iáˋ e lɨ˜ dsitáangˈ˜ i̱ joˈseˈˋ do. Jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ jmɨgóoˋ i̱ nɨcajalíingˉ lají̱i̱ˈ˜ nʉ́ˈˉguɨ e nigáaˊ jnea˜ do, jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ lɨ́ɨiñˊ ɨ̱ɨ̱ˋ i̱ ˈléeˊ, jo̱ dsʉˈ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ lɨ́ɨngˊ lafaˈ joˈseˈˋ quiéˉe jaˋ calɨjíiˈr˜ júuˆ quiáˈˉ dseaˋ do. Jo̱ jnea˜ fáˈˋtú̱u̱ e lɨ́ɨnˊn e jnɨ́ˆ do, jo̱baˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ íngˈˋ jnea˜ jo̱guɨ ningɨ́iñˉ fɨˊ e jnɨ́ˆ quiéˉe do, jo̱baˈ dseaˋ íˋbingˈ i̱ nilíˈˋ nileángˋ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈˉ. Co̱ˈ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do lɨ́ɨiñˊ lafaˈ joˈseˈˋ quiéˉe i̱ cuǿøngˋ líˋ dsitáangˈ˜ jo̱guɨ uǿøngˋ jo̱guɨ dséˈˊbreˈ e gøˈˊreˈ.

10 ’Dsʉˈ lají̱i̱ˈ˜ ta˜ quiáˈˉ jaléngˈˋ i̱ ɨ̱ɨ̱ˋ do lɨco̱ˈ jmóorˋ ta˜ uǿøngˋ jaléngˈˋ joˈseˈˋ quiéˉe jo̱guɨ jmóorˋ ta˜ íingˉneiñˈ jo̱guɨ jngangˈˊneiñˈ cajo̱; jo̱ dsʉˈ jnea˜guɨ cagüénˉn fɨˊ jmɨgüíˋ la e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ nilɨseengˋ dseaˋ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ lata˜ dseángˈˉ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ sɨˈíˆ. 11 Jo̱ jnea˜ lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ íˆ guiʉ́ˉ joˈseˈˋ quiáˈˉ, jo̱ cartɨˊ jáamˈ˜ ˈñiáˈˋa e laco̱ˈ jaˋ niˈíingˉ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ i̱ joˈseˈˋ quiéˉe do. 12 Jo̱ dsʉˈ i̱ dseaˋguɨ i̱ jaˋ jíiˈ˜ e ta˜ jo̱, jo̱ lɨco̱ˈ lɨ́ˋ dsíirˊ jí̱i̱ˈ˜ e ˈléemˈ˜bre, jo̱baˈ fɨng caguiéˉ jaangˋ ieˈdsinúuˆ lajeeˇ e nírˋ i̱ joˈseˈˋ do jo̱ cuí̱i̱ˋbre jóng, jo̱ dob tiúuiñˆ i̱ joˈseˈˋ do. Jo̱ lajo̱b jmóorˋ, co̱ˈ jaˋ lɨ́ɨiñˊ dseángˈˉ i̱ dseaˋ i̱ níˋ guiʉ́ˉ joˈseˈˋ jo̱guɨ co̱ˈ o̱ˈ joˈseˈˋ quiáˈˉguɨr cajo̱. Jo̱baˈ cuøˈˊbre fɨˊ i̱ ieˈdsinúuˆ do e nijmeángˈˋneˈ jo̱guɨ nicúngˈˊneˈ i̱ joˈseˈˋ do jo̱guɨ e nisojǿngˉ i̱ caguiaangˉguɨ do fɨˊ la fɨˊ na. 13 Jo̱ tiúumˉ i̱ dseaˋ do i̱ joˈseˈˋ do, co̱ˈ lɨco̱ˈ lɨ́ˋ dsíirˊ cuubˉ, jo̱ jaˋ eeˋ fɨˈíˆ óorˋ quiáˈˉ i̱ jóˈˋ i̱ jéeiñˋ do.

14-15 ’Jo̱ fɨ́ɨˉtú̱u̱ ˈnʉ́ˈˋ e jnea˜ lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ íˆ guiʉ́ˉ joˈseˈˋ quiáˈˉ. Jo̱ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ Tiquiéˆe guiʉ́bˉ cuíiñˋ jnea˜, jo̱baˈ lajo̱b jnea˜ cajo̱ guiʉ́bˉ cuíinˋnre; jo̱guɨ lajo̱bɨ cajo̱ guiʉ́bˉ cuíingˋ jnea˜ jaléngˈˋ i̱ lɨ́ɨngˊ lafaˈ joˈseˈˋ quiéˉe, jo̱baˈ lajo̱b cajo̱ jaléngˈˋ íˋ guiʉ́bˉ cuíingˋreˈ jnea˜. Jo̱guɨ jnea˜, cartɨˊ jáamˈ˜ ˈñiáˈˋa e nijúunˉn uíiˈ˜ jaléngˈˋ íˋ e laco̱ˈ jaˋ niˈíingˉneˈ. 16 Jo̱ dsʉˈ seemˋbɨ dseaˋ i̱ nabɨ nilíingˉ lafaˈ joˈseˈˋ quiéˉe i̱ ngɨˊ fɨˊ caluuˇbɨ lana. Jo̱ co̱ˈ jaˋ mɨˊ lɨ́ɨiñˊ dseaˋ quiéˉe, jo̱baˈ ˈnéˉ nitǿøˆbaar cajo̱. Jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ nɨlɨ́ɨngˊ lafaˈ joˈseˈˋ quiéˉe do nilɨnʉ́ʉˈ˜bre júuˆ quiéˉe, jo̱baˈ co̱o̱bˋ ˈléˈˋ niˈuíiñˉ lajeeˇ lajɨɨiñˋ, jo̱ jí̱i̱ˈ˜ jneab˜ dseaˋ nijmee˜e íˆ írˋ.

17 ’Jo̱ Tiquíˆiiˈ eáamˊ ˈneáaiñˋ jnea˜ co̱ˈ nijáangˈ˜ ˈñiáˈˋa e nijúunˉn e laco̱ˈ nijí̱ˈˊtú̱u̱ caléˈˋ catú̱ˉ. 18 Jo̱ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ seaˋ fɨˊ quiáˈrˉ e nijngáiñˈˉ jnea˜, co̱ˈ ˈñiáˈˋbaa dseaˋ cuǿøˉø fɨˊ ˈñiáˈˋa e nilíinˉn lajo̱, co̱ˈ seabˋ fɨˊ quiéˉe e nijáangˈ˜ ˈñiáˈˋa e nijúunˉn jo̱guɨ e nijmee˜e e nijí̱ˈˊtú̱u̱ cajo̱, co̱ˈ lajo̱b ta˜ caquiʉˈˊ Tiquiéˆe.

19 Jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ canúuˉ dseaˋ Israel lají̱i̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Jesús, calébˈˋ catú̱ˉ canaaiñˋ e joˋ sɨ́ɨiñˋ røøˋ uíiˈ˜ e júuˆ e canúurˉ do. 20 Jo̱baˈ fɨ́ɨmˊbre lajeeˇ laˈóˈˋ írˋ canaaiñˋ sɨ́ɨiñˋ jo̱ sɨ́ˈˋ rúiñˈˋ lala:

—¿Jialɨˈˊ jáˈˉ nuuˋnaˈ júuˆ quiáˈˉ i̱ Jesús na? Co̱ˈ i̱ ˈlɨmˈˆ iuungˉ dsíiñˈˊ na. ¡Jaangˋ dseaˋ ngaamˋ lɨ́ɨiñˈˊ na!

21 Jo̱ dsʉˈ i̱ lɨɨng˜guɨ i̱ dseaˋ do féˈrˋ jo̱ jíñˈˉ:

—Jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ líˈrˋ féˈrˋ dseángˈˉ laco̱ˈ féˈˋ i̱ dseañʉˈˋ na faco̱ˈ jáˈˉ e iuungˉ i̱ ˈlɨngˈˆ dsíirˊ. Co̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ i̱ iuungˉ i̱ ˈlɨngˈˆ dsíiˊ líˈrˋ jmérˉ e nilɨjnéˈˋ jaangˋ dseaˋ tiuungˉ laco̱ˈguɨ cajméeˋ i̱ dseañʉˈˋ na.

Jaˋ jíiˈ˜ dseaˋ Israel júuˆ quiáˈˉ Jesús

22 Jo̱ co̱o̱ˋ néeˈ˜ mɨ˜ cangɨ́ˋguɨ lajo̱, co̱o̱ˋ e ji̱i̱ˋ güíiˉ lajeeˇ e jmóoˋ dseaˋ Israel jmɨɨ˜ e jmiguiéngˈˊ dsíirˊ e calɨgüeangˈˆtu̱ caléˈˋ catú̱ˉ e guáˈˉ féˈˋ quiáˈrˉ e siˈˊ fɨˊ Jerusalén, co̱ˈ lamɨ˜ jéengˊguɨ gabˋ cajméeˋ dseaˋ fɨˊ dsíiˊ jo̱; 23 jo̱ ie˜ jo̱, dob táangˋ Jesús fɨˊ co̱o̱ˋ niˈnʉ́ʉˊ quiáˈˉ e guáˈˉ féˈˋ do, jo̱ táˈˉ co̱o̱ˋ íingˈ˜ ngɨrˊ e fɨˊ co̱o̱ˋ niˈnʉ́ʉˊ quiáˈˉ e guáˈˉ do, fɨˊ lɨ˜ siiˋ niˈnʉ́ʉˊ quiáˈˉ ˈlɨɨ˜ yʉ́ʉˈ˜ Salomón. 24 Jo̱ lajeeˇ ngɨˊ Jesús dob mɨ˜ carɨ̱́ɨ̱ˋ dseaˋ Israel fɨˊ lɨ˜ siñˈˊ, jo̱ cajmɨngɨ́ˈrˉ dseaˋ do lala:

—Jo̱ ¿lɨ˜ catɨˊ nijméeˈˆ júuˆ røøˋ e su ˈnʉˋ dseaˋ i̱ casíingˋ Fidiéeˇ fɨˊ la e lɨnˈˊ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ sɨjeengˇ jneaˈˆ do i̱ nicá̱ˋ nifɨˊ quíˉiiˈ? Jo̱ lana jmeeˉdu júuˆ, ¿su ˈnʉˋ íˋ?

25 Jo̱baˈ cañíiˋ Jesús quiáˈˉ i̱ dseaˋ Israel do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Nɨcafɨ́ɨˉbɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ e íbˋ jnea˜, jo̱ dsʉˈ ˈnʉ́ˈˋ jaˋ jáˈˉ calɨ́ngˉnaˈ júuˆ quiéˉe. Co̱ˈ jalébˈˋ e nɨcañíiˉ ˈnʉ́ˈˋ e nɨcajméˉe, jmóoˋo laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ ta˜ huɨ̱́ˈˋ quiáˈˉ Tiquiéˆe, jo̱ lajaléˈˋ e jo̱ cuøˊ li˜ e íbˋ dseángˈˉ lɨ́ɨnˊn; 26 jo̱ dsʉˈ ˈnʉ́ˈˋ jaˋ jáˈˉ lɨ́ɨngˋnaˈ e íbˋ jnea˜, co̱ˈ jaˋ lɨ́ɨngˊnaˈ lafaˈ joˈseˈˋ quiéˉe. 27 Co̱ˈ i̱ dseaˋ i̱ lɨ́ɨngˊ lafaˈ joˈseˈˋ quiéˉe do nɨcuíiˋbre lúuˋu, jo̱guɨ jnea˜ nɨcuíimˋbaareˈ cajo̱, jo̱baˈ dseaˋ íˋ jneab˜ dsiqui̱ˈˊreˈ. 28 Co̱ˈ jnea˜ cuǿøˉbaa jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ e seeiñˋ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ lata˜, jo̱ jaˋ tó̱o̱ˋ jmɨɨ˜ faˈ niˈnáiñˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ o̱ˈguɨ faˈ quɨ́ˈˉ jmɨɨ˜ e i̱i̱ˋ nijéngˈˉtu̱ˈ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ fɨˊ jaguóoˋo. 29 Jo̱ lají̱i̱ˈ˜ e nɨcangɨ́ɨnˋn e nɨcacuøˈˊ Tiquiéˆe jnea˜, e jo̱ lɨ́ɨˊ e niingˉguɨ eáangˊ lajeeˇ lajaléˈˋ, jo̱ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ quɨ́ɨˈr˜ jmɨɨ˜ faˈ e niguíˈˉguɨr e jo̱. 30 Jo̱ jnea˜ có̱o̱ˈ˜guɨ Tiquiéˆe jaamˋ dseaˋ lɨ́ɨˊnaaˈ.

31 Jo̱ mɨ˜ canúuˉ dseaˋ Israel lají̱i̱ˈ˜ e cajíngˈˉ Jesús, jo̱baˈ casɨtɨ́ɨrˊ cu̱u̱˜ caléˈˋ catú̱ˉ e lamɨ˜ iiñ˜ niquiúiñˈˉ dseaˋ do cartɨˊ nijngángˈˉneiñˈ. 32 Jo̱ lalab cajíngˈˉ Jesús quiáˈˉ i̱ dseaˋ Israel do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Jmiguiʉbˊ jaléˈˋ e quɨ́ɨˈ˜ɨ jmɨɨ˜ e nɨcajméˉe jee˜ ˈnʉ́ˈˋ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ güeaˈˆ quiáˈˉ Tiquiéˆe. Jo̱ lajeeˇ lajaléˈˋ e jo̱, ¿jnang˜ e catɨ́ɨngˉ e nijngángˈˆnaˈ jnea˜ có̱o̱ˈ˜ layaang˜ cu̱u̱˜?

33 Jo̱baˈ lalab cañíiˋ dseaˋ Israel quiáˈˉ Jesús jo̱ cajíñˈˉ:

—Jaˋ ɨˊ dsiˋ jneaˈˆ e nijngángˈˆnaaˈ ˈnʉˋ uíiˈ˜ jaléˈˋ e guiʉ́ˉ e nɨcajmeeˈˉ do, co̱ˈ nijméˆnaaˈ lajo̱ uíiˈ˜ e gabˋ lɨ́ɨˊ e júuˆ e fóˈˋ na fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ. Co̱ˈ ˈnʉˋ jí̱i̱ˈ˜ dseaˋ jmɨgüíbˋ lɨnˈˊ, jo̱guɨ iinˈ˜ jméeˈˆ e røøbˋ cǿønˈˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ.

34 Jo̱baˈ lalab cañíiˋ Jesús quiáˈˉ i̱ dseaˋ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Jo̱ lalab féˈˋ Fidiéeˇ fɨˊ ni˜ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈrˉ: “Jnea˜ fáˈˋa e ˈnʉ́ˈˋ lɨ́ɨngˊnaˈ laco̱ˈ diée˜.” 35 Jo̱ nɨne˜baaˈ røøˋ lají̱i̱ˈ˜ e féˈˋ e fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ do e jaˋ cuǿøngˋ féˈˆnaaˈ e o̱ˈ jáˈˉ; jo̱ e fɨˊ ni˜ e júuˆ do quiáˈˉ Fidiéeˇ féˈˋ e jaléngˈˋ dseaˋ có̱o̱ˈ˜ i̱ casíingˋ Fidiéeˇ júuˆ quiáˈrˉ lɨ́ɨiñˊ laco̱ˈ diée˜. 36 Jo̱ co̱ˈ Fidiéebˇ dseaˋ caguíñˈˋ jnea˜ jo̱guɨ casíiñˋ jnea˜ fɨˊ jmɨgüíˋ la, jo̱baˈ, ¿jial cuǿøngˋ foˈˆ ˈnʉ́ˈˋ e jnea˜ fáˈˋa júuˆ e gaˋ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ mɨ˜ fáˈˋa e Jó̱o̱ˊ dseaˋ íbˋ lɨ́ɨnˊn? 37 Jo̱ jaˋ jáˈˉ güɨlíingˋnaˈ jnea˜ song jnea˜ jaˋ jmóoˋo dseángˈˉ laco̱ˈ la jmóoˋ Tiquiéˆe. 38 Jo̱guɨ dsʉˈ song jmóoˋbɨ́ɨ e quɨ́ɨˈ˜ɨ jmɨɨ˜ do e nañiˊ faˈ jaˋ jáˈˉ lɨ́ɨngˋnaˈ jnea˜, jo̱baˈ lɨ́ˈˆ jáˈˉ güɨlíingˋnaˈ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e quɨ́ɨˈ˜ jmɨɨ˜ do e laco̱ˈ nilɨñíˆnaˈ e jaamˋ dseaˋ lɨ́ɨngˊ jnea˜ có̱o̱ˈ˜ Tiquiéˆe, jo̱guɨ lajo̱bɨ írˋ có̱o̱ˈ˜ jnea˜ cajo̱.

39 Jo̱ mɨ˜ canúuˉ dseaˋ Israel lají̱i̱ˈ˜ e cajíngˈˉ Jesús do, jo̱baˈ calébˈˋ catú̱ˉ lamɨ˜ iiñ˜ e nisáiñˈˊ dseaˋ do, jo̱ dsʉˈ dseaˋ do dsifɨbˊ caleáangˋ ˈñiaˈrˊ.

40 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, caquɨmˈˉtu̱ Jesús fɨˊ lɨ́ˈˆ lɨˊ ˈngóoˈ˜ guaˋ Jordán, jo̱ fɨˊ dob caje̱rˊ e fɨˊ lɨ˜ caseáangˋ Juan jmɨɨ˜ jaléngˈˋ dseaˋ lamɨ˜ jéengˊguɨ. 41 Jo̱ lajeeˇ táangˋ Jesús fɨˊ jo̱, i̱ fɨ́ɨmˊ dseaˋ cangolíingˆ e iiñ˜ ninúrˉ júuˆ quiáˈˉ dseaˋ do, jo̱ lalab féˈˋ i̱ dseaˋ íˋ:

—E jábˈˉ e i̱ Juan do jaˋ cajméerˋ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ e li˜ e quɨ́ɨˈr˜ jmɨɨ˜ lajeeˇ cateáaiñˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la, jo̱ dsʉˈ lajalébˈˋ e cajíñˈˉ uii˜ quiáˈˉ i̱ dseañʉˈˋ la, dseángˈˉ jábˈˉ.

42 Jo̱baˈ ie˜ jo̱ i̱ fɨ́ɨmˊ dseaˋ i̱ jáˈˉ calɨ́ngˉ júuˆ quiáˈˉ Jesús e fɨˊ jo̱.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes