A A A A A
Bible Book List

Juan 1 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Juan

Lají̱i̱ˈ˜ mɨ˜ nʉ́ˈˉguɨ e nitɨro̱o̱ˇjmɨgüíˋbaˈ e nɨseengˋ Dseaˋ Jmáangˉ

Jo̱ jí̱i̱ˈ˜ latɨˊ mɨ˜ uiim˜ nɨseaˋ e siiˋ Júuˆ do, jo̱ e jo̱ lɨ́ɨngˊ Jó̱o̱ˊ Fidiéeˇ; jo̱ cøømˋ seengˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ, co̱ˈ íbˋ dseángˈˉ Fidiéeˇ cajo̱. Jo̱ co̱lɨɨm˜ seengˋ e Júuˆ do có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ lají̱i̱ˈ˜ latɨˊ mɨ˜ uiing˜. Jo̱ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e Júuˆ dob cajméeˋ Fidiéeˇ lajaléˈˋ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ; jo̱baˈ lajaléˈˋ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ cajméeˋ Fidiéeˇ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ e Júuˆ do. Jo̱ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e Júuˆ dobaˈ cuøˊ e se̱e̱ˉnaaˈ fɨˊ jmɨgüíˋ, jo̱guɨ íbˋ cajo̱ i̱ lɨ́ɨngˊ i̱ Jɨngˈˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ i̱ cuøˊ e tɨɨngˋ ngángˈˋ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ. Jo̱ i̱ Jɨngˈˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ do jmóoˋ e lɨjneáˋ lacaangˋ lɨ˜ nʉʉˋ sǿˈˋ, jo̱guɨ e nʉʉˋ sǿˈˋ do jaˋ mɨˊ caquɨ́ɨˈ˜ jmɨɨ˜ faˈ nijméˉ e niyúngˋ i̱ Jɨngˈˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ do.

6-7 Jo̱ malɨɨ˜guɨ calɨséngˋ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ calɨsíˋ Juan i̱ seáangˋ dseaˋ jmɨɨˋ; jo̱ Fidiéeˇ caguíngˈˋ írˋ jo̱guɨ casíingˋneiñˈ e laco̱ˈ dseaˋ do niniˈrˉ júuˆ quiáˈˉ i̱ Jɨngˈˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ do, jo̱guɨ e laco̱ˈ ninúˉ jo̱guɨ e jáˈˉ nilíingˋ jaléngˈˋ dseaˋ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ e niguiáˉ dseaˋ do. Jo̱ dsʉˈ i̱ Juan i̱ seáangˋ dseaˋ jmɨɨˋ do jaˋ lɨ́ɨiñˊ dseángˈˉ i̱ Jɨngˈˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ do, co̱ˈ lɨ́ɨiñˊ jaangˋ dseaˋ i̱ casíingˋ Fidiéeˇ e laco̱ˈ niniˈrˉ júuˆ quiáˈˉ i̱ Jɨngˈˋ do jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ góorˋ dseaˋ Israel. Jo̱ cagüéngˉ i̱ dseángˈˉ jáˈˉ Jɨngˈˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ do fɨˊ jee˜ dseaˋ jmɨgüíˋ e laco̱ˈ nijmérˉ jial e nilɨseengˋ dseaˋ fɨˊ lɨ˜ jneáˋ jɨˋ.

10 Jo̱ i̱ dseaˋ i̱ lɨ́ɨngˊ Júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ do nɨseemˋbre lají̱i̱ˈ˜ latɨˊ mɨ˜ uiing˜; jo̱ nañiˊ faˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ íˋbre cajméeˋ Fidiéeˇ lajaléˈˋ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ, jo̱ dsʉˈ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ jaˋ jáˈˉ calɨ́iñˉ júuˆ quiáˈˉ dseaˋ do. 11 Jo̱guɨ dseángˈˉ fɨˊ góoˋbre cagüéiñˉ cajo̱, dsʉˈ jaˋ caˈíngˈˋ dseaˋ góorˋ írˋ. 12 Jo̱ dsʉˈ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ caˈíngˈˋ írˋ jo̱guɨ i̱ jáˈˉ calɨ́ngˉ júuˆ quiáˈrˉ, jo̱baˈ cacuøˈˊreiñˈ fɨˊ e caˈuíiñˈˉ do jó̱o̱ˊ Fidiéeˇ. 13 Jo̱guɨ lɨ́ɨiñˈˊ do jó̱o̱ˊ Fidiéeˇ dsʉˈ o̱ˈ uíiˈ˜ e calɨséiñˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la, o̱ˈguɨ faˈ lɨɨng˜ i̱i̱ˋ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈrˉ e caˈuíiñˉ lajo̱, dsʉco̱ˈ lɨ́ɨiñˈˊ do lajo̱ uíiˈ˜ e ˈñiabˈˊ Fidiéeˇ cajméerˋ e caˈuíiñˈˉ do jó̱o̱rˊ.

14 Jo̱ e Júuˆ do caˈuíingˉ dseángˈˉ jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ, jo̱ calɨséngˋ jee˜ jneaa˜aaˈ fɨˊ jmɨgüíˋ la, jo̱guɨ dsíngˈˉ jmiˈneáangˋ jneaa˜aaˈ, jo̱guɨ jmangˈˉ júuˆ jáˈˉ quie̱ˊ. Jo̱ mɨ˜ calɨcuíingˋnaaˈ e Júuˆ do i̱ lɨ́ɨngˊ Jó̱o̱ˊ Fidiéeˇ i̱ camɨ́ɨngˈ˜ do, jo̱baˈ calɨneˋbaaˈ jóng jial dseángˈˉ jloˈˆ niiñˉ, jo̱ dsʉˈ e jo̱ catɨ́ɨiñˉ jí̱i̱ˈ˜ dseángˈˉ ˈñiaˈˊbre e cacuøˈˊ Tiquiáˈrˆ írˋ, co̱ˈ dseángˈˉ eáamˊ ˈnéeˋ dseaˋ do quiáˈrˉ. 15 Jo̱ lalab cajíngˈˉ Juan i̱ seáangˋ dseaˋ jmɨɨˋ do cuaiñ˜ quiáˈˉ dseaˋ do mɨ˜ cajíñˈˉ lala:

—Jo̱ i̱ lab i̱ dseaˋ i̱ éengˊ jnea˜ do ie˜ lamɨ˜ cafáˈˉa lala: “Jo̱ i̱ dseaˋ i̱ nijáaˊ cøøngˋguɨjiʉ laco̱ˈguɨ cagüéngˉ jnea˜ fɨˊ jmɨgüíˋ la niingˉguɨr eáangˊ laco̱ˈ jnea˜, dsʉco̱ˈ lají̱i̱ˈ˜ mɨ˜ nʉ́ˈˉguɨ eáangˊ e nilɨseengˋ jnea˜baˈ e nɨseeiñˋ.”

16 Jo̱ co̱ˈ eáamˊ guiúngˉ dseaˋ do có̱o̱ˈ˜ jneaa˜aaˈ, jo̱baˈ cuøˈrˊ jneaa˜aaˈ jaléˈˋ güeaˈˆ quiáˈrˉ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléˈˋguɨ e ˈnéˉ quíˉiiˈ dseángˈˉ lalíingˋ e jí̱i̱ˈ˜ jaˋ catɨ́ɨˉnaaˈ lajo̱. 17 Jo̱ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Moi˜ cacuøˈˊ Fidiéeˇ jneaa˜aaˈ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈrˉ; jo̱ dsʉˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáamˉbaˈ e nɨcalɨne˜naaˈ jial tíiˊ ˈneáangˋ Fidiéeˇ jneaa˜aaˈ jo̱guɨ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ íbˋ cajo̱ e lɨti˜ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ. 18 Jo̱ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ jaˋ mɨˊ cangáaiñˋ dseángˈˉ ˈñiaˈˊ Fidiéeˇ, dsʉˈ jí̱i̱ˈ˜ i̱ Jó̱o̱rˊ camɨ́ɨngˈ˜ do i̱ lɨ́ɨngˊ Fidiéeˇ cajo̱, jí̱i̱ˈ˜ íˋbingˈ i̱ nɨcajmijnéengˋ jial lɨ́ɨngˊ Tiquiáˈrˆ Fidiéeˇ uíiˈ˜ e dseángˈˉ cøømˋ seeiñˋ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ do.

Mɨ˜ caféˈˋ Juan i̱ seáangˋ dseaˋ jmɨɨˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ

19 Jo̱ co̱o̱ˋ jmɨɨ˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ quie̱ˊ nifɨˊ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ Israel i̱ seengˋ fɨˊ Jerusalén casíiñˋ co̱o̱ˋ tú̱ˉ mɨ́ɨngˈ˜ jmidseaˋ quiáˈrˉ có̱o̱ˈ˜guɨ jaangˋ gángˉ dseaˋ levita fɨˊ lɨ˜ táangˋ i̱ Juan i̱ seáangˋ dseaˋ jmɨɨˋ do e cangojmɨngɨ́ɨˈrˇ dseaˋ do lala:

—¿I̱˜ dseaˋ lɨnˈˊ?

20 Jo̱baˈ cañíiˋ i̱ Juan do dseángˈˉ la lɨ́ɨˊ jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ do lala:

—O̱ˈ jnea˜ i̱ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ ɨˊ áaˊnaˈ i̱ nisíngˉ Fidiéeˇ i̱ nicá̱ˋ nifɨˊ quíiˉnaˈ.

21 Jo̱ cajmɨngɨ́ˈˉtu̱ i̱ dseaˋ do i̱ Juan do caléˈˋ catú̱ˉ jo̱ cajíñˈˉ:

—Jo̱ ¿i̱˜ dseángˈˉ lɨ́ɨngˊ ˈnʉˋ jóng? ¿Su Líiˆ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ malɨˈˋguɨ eáangˊ?

Jo̱baˈ cañíiˋtu̱ i̱ Juan do jo̱ cajíñˈˉ:

—U̱˜, o̱ˈ íˋ jnea˜.

Jo̱baˈ caléˈˋ catú̱ˉ cajmɨngɨ́ɨˋtu̱ i̱ dseaˋ do jo̱ cajíñˈˉ lala:

—¿O̱si ˈnʉˋbɨ i̱ dseaˋ i̱ caguíngˈˋ Fidiéeˇ i̱ niféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈrˉ i̱ sɨjeengˇnaaˈ fɨˊ jmɨgüíˋ la?

Jo̱baˈ cañíiˋtu̱ i̱ Juan do quiáiñˈˉ do jo̱ cajíñˈˉ:

—U̱˜, o̱ˈ íˋ jnea˜ cajo̱.

22 Jo̱baˈ i̱ dseaˋ do calébˈˋ catú̱ˉ cajmɨngɨ́ˈrˉ i̱ Juan do jo̱ cajíñˈˉ:

—Jo̱ song o̱ˈ lajo̱guɨ, jo̱baˈ ¿i̱˜guɨ dseángˈˉ lɨ́ɨngˊ ˈnʉˋ jóng? Jo̱ co̱ˈ dseángˈˉ la guíimˋ ˈnéˉ léˆnaaˈ júuˆ i̱˜ dseángˈˉ lɨ́ɨngˊ ˈnʉˋ quiáˈˉ i̱ dseaˋ i̱ casíingˋ jneaˈˆ do, jo̱baˈ ¿e˜ fóˈˋ ˈnʉˋ uøˈˊ e lɨnˈˊ?

23 Jo̱baˈ cañíiˋtu̱ i̱ Juan do quiáiñˈˉ do:

—Jnea˜ lɨ́ɨnˊn jaangˋ i̱ féˈˋ i̱ cagüéngˉ fɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˆ quiʉ̱́ˋ, jo̱ quie̱e̱ˉ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ e catɨ́ɨngˉ ˈnʉ́ˈˋ e féˈˋ lala: “Nea˜naˈ condséeˊ co̱o̱ˋ fɨˊ, co̱ˈ tɨˊ lɨ˜ nijáabˊ Fíiˋnaaˈ” —lɨ́ˈˆ laco̱ˈ cajíngˈˉ Fidiéeˇ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈrˉ e cajmeˈˊ Saíiˆ, jaangˋ dseaˋ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ ie˜ malɨɨ˜guɨ eáangˊ.

24 Jo̱baˈ i̱ dseaˋ i̱ casíingˋ dseaˋ fariseo fɨˊ lɨ˜ táangˋ i̱ Juan i̱ seáangˋ dseaˋ jmɨɨˋ do cangosiiñˇ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ do 25 jo̱ cajmɨngɨ́ˈˉtu̱reiñˈ:

—Jo̱ song jaˋ lɨ́ɨngˊguɨˈ i̱ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ nisíngˉ Fidiéeˇ fɨˊ la i̱ nicá̱ˋ nifɨˊ quíˉnaaˈ o̱ˈguɨ Líiˆ o̱ˈguɨ i̱ dseaˋ i̱ féˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱baˈ ¿jialɨˈˊ jmooˈˋ ta˜ seáangˋ dseaˋ jmɨɨˋ jóng?

26 Jo̱baˈ cañíiˋtu̱ i̱ Juan do quiáiñˈˉ do jo̱ cajíñˈˉ:

—Jnea˜ seáanˊn dseaˋ jmɨɨˋ jí̱i̱ˈ˜ có̱o̱ˈ˜ layaang˜ jmɨɨˋ; jo̱ dsʉˈ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ nɨseemˋ jaangˋ i̱ jaˋ mɨˊ cuíingˋnaˈ. 27 Jo̱ lana tɨˊ lɨ˜ nilɨcuíimˋbaˈ i̱ dseaˋ íˋ, co̱ˈ tɨˊ lɨ˜ ninámˋbre ta˜ quiáˈrˉ. Jo̱ jnea˜ fɨˊ quiniˇ íˋ jaˋ eeˋ quíinˊn, co̱ˈ jɨˋguɨ co̱ˈ nisíiˈ˜ ñiˊ ˈñʉ́ʉˊ lomɨɨrˉ jaˋ quíinˊn.

28 Jo̱ jaléˈˋ e la cangojéeˊ fɨˊ co̱o̱ˋ fɨɨˋ lɨ˜ siiˋ Betania e néeˊ lɨ́ˈˆ lɨˊ ˈngóoˈ˜ guaˋ Jordán, co̱ˈ fɨˊ jo̱b lɨ˜ táangˋ i̱ Juan i̱ seáangˋ dseaˋ jmɨɨˋ do ie˜ jo̱.

Jesús lɨ́ɨiñˊ i̱ Joˈseˈˋ Jiuung˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ

29 Jo̱ mɨ˜ cajneáˉ co̱o̱ˋguɨ jmɨɨ˜ lajo̱, i̱ Juan do cangárˉ e nɨjaquiéengˊ Jesús fɨˊ lɨ˜ siñˈˊ. Jo̱baˈ caféˈrˋ uii˜ quiáˈˉ dseaˋ do, jo̱ casɨ́ˈrˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ teáangˉ có̱o̱ˈr˜ do lala:

—Fɨng na jǿøˉnaˈ, dob nɨjáaˊ i̱ lɨ́ɨngˊ i̱ Joˈseˈˋ Jiuung˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ i̱ íingˉ jaléˈˋ dseeˉ e røøngˋ dseaˋ jmɨgüíˋ. 30 Jo̱ i̱ dseaˋ lab i̱ éengˊ jnea˜ do ie˜ lamɨ˜ cafáˈˉa lala: “Mɨ˜ nisóongˉ jnea˜, nijáaˊ jaangˋ i̱ niingˉguɨ eáangˊ laco̱ˈ jnea˜, dsʉco̱ˈ i̱ dseaˋ íˋ lají̱i̱ˈ˜ mɨ˜ nʉ́ˈˆguɨ eáangˊ e nilɨseengˋ jnea˜baˈ e nɨseeiñˋ.” 31 Jo̱ jí̱i̱ˈ˜ jnea˜ jaˋ mɨˊ calɨñiˋbɨ́ɨ i̱˜ dseángˈˉ dseaˋ do, jo̱ dsʉˈ cagáˉa fɨˊ jmɨgüíˋ la e gaseáanˊn dseaˋ jmɨɨˋ e laco̱ˈ jaléngˈˋ dseaˋ góoˋo dseaˋ Israel nilɨcuíiñˋ dseaˋ do.

32 Jo̱ cajíngˈˉguɨ i̱ Juan do lala cajo̱:

—Co̱o̱ˋ jmɨɨ˜ camóˉ jnea˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ e cajgóˉ fɨˊ ñifɨ́ˉ jo̱ caje̱ˊ fɨˊ yʉ́ˈˆ gui˜ Jesús e lɨɨng˜ jaangˋ mee˜. 33 Jo̱ lajeeˇ e nʉ́ˈˉguɨ lajo̱ jaˋ mɨˊ ñiˋ jnea˜ i̱˜ lɨ́ɨngˊ dseaˋ do, jo̱ dsʉˈ Fidiéeˇ i̱ casíiˋ quiéˉe e cagaseáanˊn dseaˋ jmɨɨˋ casɨ́ˈrˉ jnea˜ lala: “I̱ dseaˋ i̱ nimáanˈ˜ i̱ nijgiéeˋ Jmɨguíˋ quiéˉe fɨˊ yʉ́ˈˆ gui˜, i̱ dseaˋ íˋbingˈ i̱ niseángˉ dseaˋ jmɨɨˋ có̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiéˉe.” 34 Jo̱ camóbˉ jnea˜ mɨ˜ cangojéeˊ jaléˈˋ e jo̱, jo̱baˈ dseángˈˉ lajamˈˆ nɨta˜ dsiiˉ e Jesús lɨ́ɨiñˊ dseángˈˉ i̱ Jó̱o̱ˊ Fidiéeˇ camɨ́ɨngˈ˜ do.

Laˈuii˜ dseaˋ i̱ caˈuíingˉ dseaˋ quiáˈˉ Jesús

35 Jo̱ mɨ˜ cajneáˉ co̱o̱ˋguɨ jmɨɨ˜ lajo̱, i̱ Juan i̱ seáangˋ dseaˋ jmɨɨˋ do táaiñˋ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ gángˉ dseañʉˈˋ i̱ nɨlɨ́ɨngˊ dseaˋ quiáˈrˉ. 36 Jo̱ lajeeˇ jo̱b cangárˉ e cangɨ́ɨngˊ Jesús, jo̱baˈ cajíñˈˉ casɨ́ˈrˉ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do e féˈrˋ uii˜ quiáˈˉ dseaˋ i̱ cangɨ́ɨngˊ do jo̱ cajíñˈˉ:

—Fɨng na jǿøˉnaˈ, i̱ dseaˋ ngóoˊ dob i̱ lɨ́ɨngˊ i̱ Joˈseˈˋ Jiuung˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ i̱ íingˉ jaléˈˋ dseeˉ e røøngˋ dseaˋ jmɨgüíˋ.

37 Jo̱ dsifɨˊ mɨ˜ canúuˉ i̱ dseaˋ gángˉ do lají̱i̱ˈ˜ e cajíngˈˉ i̱ Juan do, jo̱baˈ lajmɨnábˉ cangolíiñˉ tɨˈleáaiñˊ laco̱ˈ ngóoˊ Jesús. 38 Jo̱ mɨ˜ calɨlíˈˆ Jesús e lɨɨng˜ i̱i̱ˋ ngolíingˉ caluurˇ, jo̱baˈ dsifɨbˊ caji̱ˈrˊ nir˜ e cajǿøiñˉ i̱ dseaˋ do jo̱ cajmɨngɨ́ˈˉreiñˈ:

—¿I̱˜ ñilíingˉnaˈ ˈnángˈˋnaˈ?

Jo̱baˈ cañíiˋ i̱ dseaˋ do quiáˈˉ Jesús jo̱ cajíñˈˉ:

—Tɨfaˈˊ, ¿jie˜ fɨˊ quíiˈˉ?

39 Jo̱baˈ cañíiˋ Jesús quiáˈˉ i̱ dseaˋ do jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Máˉaaˈ có̱o̱ˈ˜ jnea˜, jo̱ lajo̱b nilɨñíˆnaˈ.

Jo̱ co̱lɨɨm˜ cangolíiñˋ cangojmiñirˇ jie˜ quiáˈˉ Jesús, jo̱ fɨˊ jo̱b caje̱rˊ co̱lɨɨng˜ lata˜ e jmɨɨ˜ jo̱, co̱ˈ la i̱i̱ˉ quiʉ̱́ˋ e caˈlóobˉ nɨngóoˊ ie˜ jo̱.

40 Jo̱ jaangˋ lajeeˇ i̱ dseaˋ gángˉ i̱ canúuˉ júuˆ quiáˈˉ Juan i̱ seáangˋ dseaˋ jmɨɨˋ do siirˋ Dɨ́ˆ i̱ nilɨ́ɨngˊ dseaˋ ngáangˈ˜ có̱o̱ˈ˜ jaangˋguɨ dseañʉˈˋ i̱ siiˋ Simón, jo̱ íbˋ i̱ cangotáangˉ có̱o̱ˈ˜ Jesús do. 41 Jo̱ dsifɨˊ lajo̱b cangóˉ Dɨ́ˆ e cangoˈnéeiñˈˇ i̱ rúiñˈˋ i̱ siiˋ Simón do, jo̱ mɨ˜ cadséngˈˋneiñˈ do lalab casɨ́ˈrˉ:

—Janúˈˋ, Simón, lana nɨcalɨcuíimˋbaa i̱ dseaˋ i̱ cajíngˈˉ Fidiéeˇ i̱ nisíñˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la i̱ siiˋ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ nicá̱ˋ nifɨˊ quíˉiiˈ do.

42 Jo̱ dsifɨˊ lajo̱b i̱ Dɨ́ˆ do cangojéeiñˋ i̱ rúiñˈˋ i̱ siiˋ Simón do fɨˊ lɨ˜ guiing˜ Jesús; jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ cangáˉ dseaˋ do quiáˈˉ Simón lalab cajíñˈˉ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Jo̱ ˈnʉbˋ i̱ siiˋ Simón, jo̱ lɨnˈˊ jó̱o̱ˊ jaangˋguɨ i̱ siiˋ Juan, jo̱ dsʉˈ latɨˊ lana nilɨsiiˈˋ Cefas o̱si Tʉ́ˆ có̱o̱ˈ˜ jmíiˊ griego é.

Mɨ˜ catǿˈˉ Jesús Lii˜ có̱o̱ˈ˜ Natanael

43 Jo̱ mɨ˜ cajneáˉ co̱o̱ˋguɨ jmɨɨ˜ lajo̱, caˈɨ́ˋ dsíiˊ Jesús e cangóˉtu̱r fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Galilea, jo̱ fɨˊ jo̱b cajíngˈˊ rúiñˈˋ có̱o̱ˈ˜ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ siiˋ Lii˜, jo̱ lalab casɨ́ˈˉreiñˈ do:

—Máˉaaˈ có̱o̱ˈ˜ jnea˜.

44 Jo̱ i̱ Lii˜ do niseeiñˋ fɨˊ co̱o̱ˋ fɨɨˋ e siiˋ Betsaida, jo̱ dseaˋ góoˋbre nilɨ́ɨngˊ i̱ Dɨ́ˆ do có̱o̱ˈ˜guɨ Tʉ́ˆ Simón, co̱ˈ co̱o̱bˋ fɨɨˋ lɨ˜ seeiñˋ. 45 Jo̱ dsifɨˊ lajo̱b cangóˉ Lii˜ e cangoˈnéeiñˈˇ jaangˋguɨ dseañʉˈˋ i̱ siiˋ Natanael, jo̱ mɨ˜ cajíngˈˊneiñˈ do, lala casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Lanab nɨcalɨcuíingˋnaaˈ i̱ dseaˋ i̱ caˈéengˋ Moi˜ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈrˉ malɨɨ˜guɨ eáangˊ, jo̱guɨ cajo̱ i̱ caˈéengˋ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ cajmeˈrˊ fɨˊ ni˜ jiˋ malɨɨ˜guɨ eáangˊ. Jo̱ i̱ dseaˋ íbˋ i̱ siiˋ Jesús i̱ seengˋ fɨˊ Nazaret i̱ lɨ́ɨngˊ jó̱o̱ˊ Séˆ.

46 Jo̱ mɨ˜ canúuˉ Natanael e júuˆ jo̱, jo̱baˈ cajíñˈˉ lala:

—Jaˋ líˈˆ dsiiˉ e fɨˊ Nazaret nigüɨˈɨ́ɨˊ jaangˋ i̱ niˈéˉ guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ rúngˈˋ.

Jo̱baˈ cañíiˋ Lii˜ quiáˈˉ i̱ dseaˋ do jo̱ cajíñˈˉ:

—Máˉaaˈ fɨˊ lɨ˜ guiiñ˜, jo̱ lajo̱baˈ nilɨcuíinˈˋ dseaˋ do.

47 Jo̱ mɨ˜ cangáˉ Jesús e nɨjaquiéengˊ dseaˋ do fɨˊ lɨ˜ siñˈˊ, jo̱baˈ cajíñˈˉ lala e caféˈrˋ uii˜ quiáˈˉ Natanael:

—I̱ nab dseángˈˉ lajangˈˆ jaangˋ dseaˋ góoˋnaaˈ dseaˋ Israel i̱ jaˋ quie̱ˊ júuˆ ta˜ júuˆ.

48 Jo̱ mɨ˜ canúuˉ Natanael e jo̱, jo̱baˈ cañíirˋ quiáˈˉ Jesús jo̱ cajmɨngɨ́ˈrˉ dseaˋ do lala:

—Jo̱ ¿jial nɨcuíinˈˋ jnea˜ jial lɨ́ɨnˊn?

Jo̱baˈ cañíiˋ Jesús quiáiñˈˉ do jo̱ cajíñˈˉ:

—Co̱ˈ lají̱i̱ˈ˜ nʉ́ˈˉguɨ e nitǿˈˋ Lii˜ ˈnʉˋ, jéemˊ nɨcamángˉ jnea˜ ˈnʉˋ e guiinˈ˜ uii˜ ˈmaˋ güɨñíˈˆ.

49 Jo̱baˈ cañíiˋtu̱ Natanael quiáˈˉ Jesús jo̱ casɨ́ˈrˉ dseaˋ do lala:

—Tɨfaˈˊ, ˈnʉbˋ dseángˈˉ i̱ lɨ́ɨngˊ Jó̱o̱ˊ Fidiéeˇ, jo̱guɨ ˈnʉbˋ cajo̱ dseaˋ lɨnˈˊ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ quiáˈˉ jaléngˈˋ jneaa˜aaˈ, dseaˋ lɨ́ɨˊɨɨˈ dseaˋ Israel.

50 Jo̱baˈ cañíiˋtu̱ Jesús quiáˈˉ i̱ dseaˋ do caléˈˋ catú̱ˉ jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—¿Su jáˈˉ lɨ́ɨnˈˋ lana dsʉˈ uíiˈ˜ e fáˈˋa e camánˉn ˈnʉˋ e guiinˈ˜ uii˜ ˈmaˋ güɨñíˈˆ? Jo̱ dsʉˈ jnea˜ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉˋ e nábɨ nimóˈˆ jaléˈˋ e niingˉguɨ eáangˊ e tɨɨnˉ jmee˜e.

51 Jo̱ lalab cajíngˈˉguɨ Jesús cajo̱ e casɨ́ˈrˉ lajaléiñˈˋ do:

—Jo̱ lalab jmɨtaaˆ óoˊnaˈ cajo̱ e nimóˆbaˈ jial jnéengˉ fɨˊ ñifɨ́ˉ fɨˊ lɨ˜ guiing˜ Fidiéeˇ, jo̱guɨ jial sooˋ jo̱guɨ jgáangˋ jaléngˈˋ ángeles quiáˈˉ Fidiéeˇ fɨˊ lɨ˜ sínˈˋn, jnea˜ dseaˋ gáaˊa fɨˊ ñifɨ́ˉ e lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes