Add parallel Print Page Options

Israel går över Jordan

Tidigt följande morgon lämnade Josua och hela Israels folk Shittim och gick till Jordans strand där de slog läger innan de skulle gå över floden.

På tredje dagen gick förmännen genom lägret och gav följande order: ”När ni ser de levitiska prästerna bära iväg Herrens, er Guds, förbundsark,[a] ska ni bryta upp och följa dem. Håll er en kilometer bakom arken och se till att ni inte kommer närmare! Ni har aldrig gått den här vägen tidigare, men om ni följer arken, så vet ni vart ni ska gå.”

Sedan sa Josua till folket: ”Rena er[b], för imorgon ska Herren göra under bland er!”

Sedan gav Josua prästerna ordern: ”Ta arken och gå före folket!” Då lyfte de upp arken och började gå framför dem.

”Idag ska jag börja upphöja dig”, sa Herren till Josua. ”Hela Israel ska förstå att jag är med dig precis som jag var med Mose. Säg till prästerna som bär arken att de ska stanna i vattenbrynet när de kommer till Jordan.”

Sedan talade Josua till israeliterna: ”Kom och hör vad Herren, er Gud, har sagt! 10 Av detta ska ni förstå att den levande Guden är mitt ibland er och att han verkligen kommer att driva undan kanaanéerna, hettiterna, hivéerna, perisséerna, girgashéerna, amoréerna och jevuséerna för er. 11 Herren, hela jordens härskare, ska låta sin förbundsark leda er över floden.

12 Välj nu ut tolv män, en från varje stam. 13 När prästerna som bär Herrens, hela jordens härskares, ark nuddar vid vattnet med sina fötter, ska vattnet i floden sluta att rinna. Det ska stanna upp och stå som en mur.”

14 Folket bröt upp från sitt läger för att gå över Jordanfloden och följde prästerna som bar förbundsarken. 15 Det var skördetid och floden svämmade över sina bräddar som alltid. Men just när prästerna som bar arken skulle stiga ner i Jordan, 16 stannade vattnet upp och reste sig som en mur långt borta vid Adam, en stad som låg nära Saretan. Nedströms däremot mot Aravasjön, Döda havet, rann allt vattnet undan. Folket gick då över floden mitt emot Jeriko 17 och prästerna som bar Herrens förbundsark stod på torr mark mitt i Jordan och väntade tills allt folket hade kommit över.

Footnotes

  1. 3:3 Förbundsarken var en guldöverdragen kista där man förvarade stentavlorna med förbundsavtalet, de tio budorden. Se 2 Mos 25:10-22.
  2. 3:5 Jfr 2 Mos 19:10,14-15.