A A A A A
Bible Book List

Josua 21 Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Leviternas städer

21 Sedan kom ledarna för Levis stam till Silo för att rådgöra med prästen Eleasar och Josua samt de övriga ledarna i Israel.

Herren sa till Mose att ge oss leviter städer där vi kunde bo och betesmark för vår boskap, sa de.

Då fick leviterna några av de städer som man nyligen intagit och de jordområden som hörde till dem.

Tretton av dessa städer hade ursprungligen tilldelats Judas, Simeons och Benjamins stammar. Städerna gavs till prästen Arons söner bland Kehats barn.

De övriga familjerna bland Kehats barn fick tio städer från de områden som tillhörde Efraims, Dans och Manasses stammar.

Gersons barn fick genom lottkastning tretton städer. Dessa städer hade tidigare överlämnats till Isaskars, Asers och Naftalis stammar och Manasses halva stam i Basan.

Meraris barn fick tolv städer som tillhört Ruben, Gad och Sebulon.

Man gjorde alltså som Herren hade befallt Mose, och alla dessa städer valdes genom helig lottdragning inför Herren.

9-16 De som först fick sitt område var de präster och ättlingar till Aron, som tillhörde Kehats barn i Levis stam.Judas och Simeons stammar gav dem nio städer med kringliggande jordområden. En av städerna hette Hebron och låg i Judeens bergsbygd. Hebron, som var en fristad, hette också Kirjat-Arba. (Arba var far till Anak.) Men fälten bakom staden och de kringliggande byarna gavs åt Kaleb, Jefunnes son.De andra städerna hette: Libna, Jattir, Estemoa, Holon, Debir, Ain, Jutta och Bet-Semes.

17-18 Benjamins stam gav prästerna följande fyra städer med omkringliggande åkrar: Gibeon, Geba, Anatot och Almon.

19 Sammanlagt gavs alltså tretton städer åt Arons ättlingar.

20-22 De övriga familjerna bland Kehats barn fick fyra städer från Efraims stam:Sikem (en av fristäderna), Geser, Kibsaim och Bet-Horon.

23-24 Följande fyra städer med jordområden gavs av Dans stam: Elteke, Gibbeton, Ajalon och Gat-Rimmon.

25 Ena halvan av Manasses stam gav städerna Taanak och Gat-Rimmon med tillhörande jordområden.

26 Sammanlagt fick resten av Kehats barn tio städer med tillhörande jordområden.

27 Gersons barn, en annan del av Levis stam, fick två städer med jordområden av Manasses stam: Golan i Basan (en av fristäderna), och Beestera.

28-29 Isaskars stam gav fyra städer: Kisjon, Dobrat, Jarmut och En-Gannim.

30-31 Asers stam gav fyra städer med jordområden: Minal, Abdon, Helkat och Rehob.

32 Naftalis stam gav Kedes i Galileen (en av fristäderna), Hammot-Dor och Kartan.

33 Tretton städer med tillhörande jordområden tilldelades Gersons barn.

34-35 Resten av Levis stam, Meraris barn, fick fyra städer av Sebulons stam: Jokneam, Karta, Dimna och Nahalal.

36-37 Ruben gav dem Beser, Jahas, Kedemot och Mefat.

38-39 Gad gav dem fyra städer med jordområden: Ramot (en av fristäderna), Mahanaim, Hesbon och Jaeser.

40 Meraris barn fick alltså sammanlagt tolv städer.

41-42 Allt som allt fick leviterna fyrtioåtta städer med tillhörande jordområden.

Fred i hela landet

43 På så sätt gav Herren Israel hela det land han hade lovat deras förfäder, och de drog in i det och bosatte sig där.

44 Och Herren gav dem fred, precis som han hade lovat, och ingen kunde stå emot dem. Herren hjälpte dem, så att de kunde besegra alla sina fiender,

45 och allt gott Herren hade lovat dem gick i uppfyllelse.

Swedish New Living Bible (Nya Levande Bibeln) (SVL)

Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes