Add parallel Print Page Options

1-4 Josefs stammars (Efraims och halva Manasses stam) södra gräns sträckte sig från floden Jordan vid Jeriko genom öknen och bergsbygden till Betel. Från Betel gick den mot Lus och sedan till Atarot i arkiternas område. Därefter gick den västerut ner till jafletiternas område ända ner till Nedre Bet-Horons område, sedan till Gerer, och vidare ut mot Medelhavet.

5-6 Gränsen för Efraims stam började i öster vid Atrot-Addar. Därifrån gick den till Övre Bet-Horon och ut mot Medelhavet. Den norra gränsen började vid Medelhavet och sträckte sig österut förbi Mikmetat och fortsatte sedan förbi Taanat-Silo och Janoa.

Från Janoa gick den söderut till Atarot och Naara, träffade Jeriko och gick ut vid Jordan.

Den västra hälften av den norra gränsen gick från Tappua och följde Kanabäcken till Medelhavet.

Efraim fick också en del av de städer som låg inom det område som tillhörde Manasses stam.

10 Kananeerna, som bodde i Geser, blev aldrig bortdrivna, och därför bor de kvar bland folket än i dag och är dess slavar.

Bible Gateway Sponsors