Add parallel Print Page Options

Manasse och Efraim

16 Josefs ättlingar fick ett område från floden Jordan vid Jeriko öster om Jerikos vatten genom öknen och från Jeriko upp genom bergsbygden till Betel. Från Betel gick gränsen mot Lus och sedan till Atarot i arkéernas område. Därefter gick den västerut ner till jafletéernas område ända ner till Nedre Bet-Horons område, sedan till Geser och vidare ut mot Medelhavet.

Detta fick Josefs söner Manasse och Efraim till sin egendom.

Detta område fick Efraims ättlingar, efter sina släkter:

Gränsen för Efraims område gick i öster från Atarot Addar till Övre Bet Horon. Därifrån gick den ut mot Medelhavet. Från Mikmetat i norr fortsatte den sedan förbi Taanat Shilo och vidare österut till Janoach. Från Janoach gick den ner till Atarot och Naara, nuddade Jeriko och gick ut vid Jordan. Från Tappuach gick gränsen västerut och följde Kanabäcken till Medelhavet. Detta är området som Efraims stam fick efter sina släkter. Efraim fick också en del av de städer som låg inom det område som tillhörde Manasses stam.

10 Men efraimiterna drev inte bort de kanaanéer som bodde i Geser och därför bor de kvar bland efraimiterna än idag och utför tvångsarbete.