Add parallel Print Page Options

Kungar som besegrats

12 Här följer en förteckning över de kungar som Israel besegrade öster om Jordan och vars områden de intog från dalen vid floden Arnon till berget Hermon och hela östra Jordandalen:

Amoréernas kung Sichon som bodde i Heshbon och vars kungarike sträckte sig från Aroer vid floden Arnons strand och från mitten av floddalen till floden Jabbok som är gräns mot Ammon. Detta omfattar hälften av Gilead. Sichon kontrollerade också östra Jordandalen till östra stranden av Gennesaretsjön och östra sidan av Döda havet mot Bet Hajshimot och söderut till sluttningarna upp mot bergsområdet Pisga.

Kung Og i Bashan, den siste av rafaéerna, bodde i Ashtarot och Edrei. Han regerade över Hermons bergsbygd, över Salka och hela Bashan till gränsen av geshuréernas och maakatéernas områden i väster och över hälften av Gilead fram till Sichons, kungen i Heshbons område.

Mose, Herrens tjänare, och israeliterna hade besegrat dessa folk och Mose, Herrens tjänare, gav landet till Rubens och Gads stammar och ena hälften av Manasses stam.

Här följer en förteckning över de kungar i landet som Josua och israeliterna besegrade på västra sidan om Jordan, det land som låg mellan Baal-Gad i Libanondalen och berget Halak som reser sig mot Seir och som Josua gav som egendom till stammarna i Israel: bergsbygden, Låglandet, Jordandalen, bergssluttningarna, öknen och Negev de områden som tillhörde hettiterna, amoréerna, kanaanéerna, perisséerna, hivéerna och jevuséerna:

kungen i Jeriko,

kungen i Aj nära Betel,

10 kungen i Jerusalem,

kungen i Hebron,

11 kungen i Jarmut,

kungen i Lakish,

12 kungen i Eglon,

kungen i Geser,

13 kungen i Devir,

kungen i Geder,

14 kungen i Horma,

kungen i Arad,

15 kungen i Livna,

kungen i Adullam,

16 kungen i Mackeda,

kungen i Betel,

17 kungen i Tappuach,

kungen i Hefer,

18 kungen i Afek,

kungen i Sharon,

19 kungen i Madon,

kungen i Hasor,

20 kungen i Shimron-Meron,

kungen i Akshaf,

21 kungen i Tanak,

kungen i Megiddo,

22 kungen i Kedesh,

kungen i Jokneam vid Karmel,

23 kungen i Dor i Dors bergsbygd,

kungen i Gojim vid Gilgal

24 och kungen i Tirsa.

Tillsammans var de trettioen kungar.