A A A A A
Bible Book List

Josua 12 Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

Det erobrede land øst for Jordanfloden

12 Her følger en liste over de konger, som israelitterne besejrede, og hvis landområder de indtog øst for Jordanfloden fra Arnonfloden i syd til Hermonbjerget mod nord, inklusive den østlige del af dalsænkningen, som Jordanfloden løber igennem.

Først var der amoritterkongen Sihon, der boede i Heshbon. Hans rige omfattede højlandet fra Aroer i syd, midt på bjergkammen nord for Arnondalen, og til Jabbokfloden, der danner grænse til ammonitternes område. Heri er medregnet den sydlige halvdel af Gilead. Til Sihons rige hørte også den østlige del af Jordandalen fra Kinneret søen i nord ned til Det Døde Hav, hvor byen Bet-Jeshimot ligger, og længere mod syd skråningerne fra Pisgas bjergryg ned mod havet.

Dernæst var der kong Og af Bashan, en af de sidste refaitter, som regerede fra Ashtarot og Edrei. Hans rige strakte sig fra Hermonbjerget i nord til Salka i øst og omfattede de områder, der hed Geshur og Maʼaka, foruden hele Bashan provinsen og den nordlige halvdel af Gilead. Allerede under Moses underlagde israelitterne sig kong Sihons og kong Ogs områder øst for Jordanfloden, og Moses fordelte landet mellem Rubens stamme, Gads stamme og Manasses halve stamme.

Det erobrede land vest for Jordanfloden

Her følger en liste over de konger, som Josva og israelitterne besejrede vest for Jordanfloden. Det drejer sig om området fra Baʼal-Gad i Libanondalen mod nord til Halakbjerget ved Seir mod syd. Hele det område fordelte Josva mellem Israels øvrige stammer. Området indbefattede højlandet, lavlandet, Jordandalen, bakkeskråningerne vest for højlandet, Judas ørkenland og Negev mod syd, og det var tidligere beboet af hittitterne, amoritterne, kanaʼanæerne, perizzitterne, hivvitterne og jebusitterne.

Kongerne over dette område var: kongen af Jeriko, kongen af Aj nær Betel, 10 kongen af Jerusalem, kongen af Hebron, 11 kongen af Jarmut, kongen af Lakish, 12 kongen af Eglon, kongen af Gezer, 13 kongen af Debir, kongen af Geder, 14 kongen af Horma, kongen af Arad, 15 kongen af Libna, kongen af Adullam, 16 kongen af Makkeda, kongen af Betel, 17 kongen af Tappua, kongen af Hefer, 18 kongen af Afek, kongen over Saronsletten, 19 kongen af Madon, kongen af Hatzor, 20 kongen af Shimron-Meron, kongen af Akshaf, 21 kongen af Taʼanak, kongen af Megiddo, 22 kongen af Kedesh, kongen af Jokneam i Karmel, 23 kongen af Dor (på Dors højderyg), kongen over Galilæas[a] folk 24 og kongen af Tirtza. I alt blev 31 konger dræbt og deres byer ødelagt.

Footnotes:

  1. 12,23 Til dels oversat efter LXX, jævnfør Jos. 20,7, hvor Galilæa er nævnt som et område i Naftalis bjergland. På hebraisk er der kun lidt forskel på „Gilgal” og „Galil”.
Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

Bibelen på hverdagsdansk (Danish New Living Bible) Copyright © 2002, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes