Add parallel Print Page Options

Jona i Nineve

Herrens ord kom till Jona för andra gången:

”Ge dig iväg, gå till den stora staden Nineve, och förkunna för dem vad jag ger dig att säga.” Jona gav sig i väg och gick till Nineve så som Herren hade sagt.

Nineve var en väldig stad inför Gud. Det tog tre dagar att gå genom den. Jona gick till staden, gick genom den under en dag och predikade: ”Om fyrtio dagar ska Nineve förstöras!” Nineves befolkning trodde Gud och utlyste en fasta. Alla, från den störste till den minste, klädde sig i säcktyg.

När nyheterna nådde fram till kungen i Nineve steg denne ner från sin tron, tog av sig sin mantel, klädde sig i säcktyg och satte sig på bara marken. Sedan gick det ut ett påbud i Nineve på kungens och hans stormäns befallning:

”Låt ingen, vare sig människa eller djur, nötboskap eller småboskap, smaka något, låt dem varken gå i bet eller dricka vatten. Både människor och djur ska kläs i säcktyg, och var och en ska ropa högt till Gud och vända om från sina onda levnadssätt och sina våldshandlingar. Vem vet? Kanske vill Gud då ångra sig, visa barmhärtighet och hålla tillbaka sin glödande vrede, så att vi inte går under.”

10 När Gud såg vad de gjorde, hur de vände om från sina onda levnadssätt, visade han barmhärtighet. Gud ångrade det onda han hade hotat dem med och fullföljde det inte.