Jesus är vägen till Fadern

14 (A) Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig[a]. I min Fars hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort[b] för att bereda plats för er? (B) Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att ni ska vara där jag är. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni."

Tomas sade: "Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen?" (C) Jesus sade till honom: "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Har ni lärt känna mig, ska ni också lära känna min Far[c]. Nu känner ni honom och har sett honom."

Filippus sade: "Herre, visa oss Fadern så räcker det för oss." (D) Jesus svarade: "Så länge har jag varit hos er, och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du säga: Visa oss Fadern? 10 Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? Orden jag talar till er säger jag inte av mig själv. Fadern bor i mig och gärningarna är hans verk. 11 (E) Tro mig: jag är i Fadern och Fadern är i mig. Och kan ni inte det, tro då för gärningarnas skull.

12 (F) Jag säger er sanningen: Den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och större än så ska han göra, för jag går till Fadern. 13 (G) Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra, för att Fadern ska bli förhärligad i Sonen. 14 Om ni ber om något i mitt namn, ska jag göra det.

Jesus lovar sända Hjälparen

15 (H) Om ni älskar mig håller ni fast[d] vid mina bud. 16 (I) Och jag ska be Fadern, och han ska ge er en annan Hjälpare[e] som ska vara hos er för alltid: 17 sanningens Ande. Världen kan inte ta emot honom, för världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, för han förblir hos er och ska vara i er[f]. 18 (J) Jag ska inte lämna er faderlösa, jag ska komma till er. 19 (K) Ännu en kort tid, och världen ser mig inte längre. Men ni ska se mig, för jag lever och ni ska leva.

20 (L) Den dagen ska ni förstå att jag är i min Far, och att ni är i mig och jag i er. 21 (M) Den som har mina bud och håller fast vid dem är den som älskar mig. Den som älskar mig ska bli älskad av min Far, och jag ska älska honom och uppenbara mig för honom."

22 (N) Judas – inte Judas Iskariot[g] – frågade: "Herre, hur kommer det sig att du ska uppenbara dig för oss och inte för världen?" 23 (O) Jesus svarade: "Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord. Och min Far ska älska honom, och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. 24 (P) Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord. Ordet som ni hör är inte mitt, det kommer från Fadern som har sänt mig.

25 Detta har jag sagt er medan jag ännu är kvar hos er. 26 (Q) Men Hjälparen, den helige Ande som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag sagt er.

27 (R) Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. 28 (S) Ni har hört att jag har sagt er: Jag går bort, och jag kommer till er igen. Om ni älskade mig skulle ni vara glada över att jag går till Fadern, för Fadern är större än jag. 29 (T) Nu har jag sagt det till er innan det sker, för att ni ska tro när det har skett.

30 (U) Jag ska inte säga er mycket mer, för denna världens furste är på väg. Han har ingen makt över mig[h], 31 (V) men världen måste förstå att jag älskar Fadern och gör som Fadern har befallt mig. Res er så går vi härifrån[i].

Footnotes

  1. 14:1 Tro på Gud och tro på mig   Annan översättning: “Ni tror på Gud, tro också på mig".
  2. 14:2 sagt er att jag går bort   Andra handskrifter: "sagt er det. Jag går bort".
  3. 14:7 Har ni lärt känna mig, ska ni också lära känna min Far   Andra handskrifter: "Hade ni lärt känna mig, skulle ni också känna min Far".
  4. 14:15 håller ni fast   Andra handskrifter: "håll då fast".
  5. 14:16 Hjälpare   Annan översättning: "Tröstare" (jfr Apg 9:31), "Förespråkare" (jfr Rom 8:26).
  6. 14:17 ska vara i er   Andra handskrifter: "är i er".
  7. 14:22 Judas – inte Judas Iskariot   Aposteln Judas, Jakobs son (Luk 6:16).
  8. 14:30 har ingen makt över mig   Ordagrant: "har inget i mig".
  9. 14:31 härifrån   Troligen från nattvardssalen (Luk 22:12) mot Getsemane (Joh 18:1).