27 Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig.

Read full chapter