28 Detta hände i Betania på andra sidan Jordan[a] där Johannes döpte.

Read full chapter

Footnotes

  1. 1:28 Betania på andra sidan Jordan   Ett annat Betania än det som låg nära Jerusalem (11:1). Andra handskrifter kallar platsen Betabara, "vadställets hus". Den kan ha legat antingen vid Jeriko nära Döda havet eller längre norrut, närmare Galileiska sjön.