Add parallel Print Page Options

Jesus visar sig för sina lärjungar när de fiskar

21 Senare visade sig Jesus för sina lärjungar igen vid Tiberiassjön[a] och så här gick det till:

Simon Petrus, Tomas som kallades Tvillingen, Natanael från Kana i Galileen, Sebedaios söner och två andra lärjungar var där tillsammans. Då sa Simon Petrus till de andra: ”Jag ger mig ut och fiskar” och de andra svarade: ”Vi följer också med!” Så steg de i båten och for ut på sjön men de fick ingenting på hela natten.

När det sedan blev morgon, stod Jesus på stranden men lärjungarna förstod inte att det var han.

Jesus sa till dem: ”Mina barn, har ni inte fått någon fisk?”

”Nej”, svarade de.

Då sa han: ”Kasta ut nätet på höger sida om båten, så får ni.” De gjorde så och nu fick de så mycket fisk att de inte orkade dra in nätet.

Den lärjunge som Jesus älskade,[b] sa då till Petrus: ”Det är Herren!” När Simon Petrus hörde att det var Herren, knöt han om sig sitt ytterplagg för han hade nästan inget på sig och hoppade i vattnet. De andra lärjungarna kom efter med båten och släpade nätet med fiskarna. De hade bara ungefär hundra meter kvar till stranden. När de kom i land, såg de en glödhög och fisk som låg där och bröd.

10 Jesus sa nu till dem: ”Hämta några av fiskarna som ni just fick!” 11 Då steg Simon Petrus upp och drog det fulla nätet iland. Det fanns 153 stora fiskar där men trots att det var så fullt, gick det inte sönder.

12 Jesus sa sedan till dem: ”Kom hit och ät!” Ingen av dem vågade fråga vem han var men alla förstod att det var Herren. 13 Och Jesus gick fram och gav dem av brödet och fisken.

14 Detta var tredje gången som Jesus visade sig för sina lärjungar sedan han uppstått från de döda.

Jesus och Petrus

15 När de hade ätit, sa Jesus till Simon Petrus: ”Simon, Johannes son älskar[c] du mig mer än de andra gör?”

”Ja, Herre”, svarade Petrus, ”du vet att jag har dig kär.”

”Ge då mat till mina lamm”, sa Jesus till honom.

16 Jesus frågade sedan en andra gång: ”Simon, Johannes son, älskar du mig?”

”Ja Herre”, sa Petrus, ”du vet att jag har dig kär.”

”Var då en herde för mina får”, sa Jesus.

17 För tredje gången frågade nu Jesus honom: ”Simon, Johannes son, har du mig kär?”

Petrus blev mycket ledsen över att Jesus än en gång frågade om han hade honom kär och han svarade: ”Herre, du vet allt! Du vet att jag har dig kär!”

Då sa Jesus till honom: ”Ge då mat till mina får! 18 Ja, sannerligen säger jag dig: När du var ung kunde du göra dig i ordning och gå vart du ville. Men när du blir gammal, ska du sträcka ut händerna och andra ska göra dig i ordning och föra dig dit du inte vill.[d] 19 Detta sa Jesus för att visa med vilket slags död Petrus skulle förhärliga Gud. Sedan sa Jesus till honom: ”Följ mig!”

20 Petrus vände sig nu om och fick se att den lärjunge som Jesus älskade[e] kom efter honom, han som under måltiden hade lutat sig mot Jesus och frågat vem som skulle förråda honom. 21 När Petrus fick se honom, frågade han Jesus: ”Vad kommer att hända med honom?”

22 Men Jesus svarade: ”Om jag vill att han ska bli kvar tills jag kommer så rör det väl inte dig? Du ska bara följa mig!”

23 På grund av detta spreds ryktet bland de troende att den lärjungen inte skulle dö. Men Jesus sa aldrig till Petrus att den lärjungen inte skulle dö. Han sa bara: ”Om jag vill att han ska bli kvar tills jag kommer så rör det väl inte dig?”

Slutord

24 Det är den lärjungen som vittnar om allt detta och har skrivit ner det. Vi vet att hans vittnesbörd är sant.

25 Jesus gjorde också mycket annat och om man skulle skriva ner alla dessa händelser, tror jag inte att hela världen skulle rymma alla de böcker man då måste skriva.

Footnotes

  1. 21:1 Galileiska sjön kallas också Tiberiassjön.
  2. 21:7 Vilken lärjunge Johannes syftade på avslöjas först i v. 20-24.
  3. 21:15 I den grekiska texten används två olika ord för ”älska” som saknar exakt motsvarighet i svenskan. De två första gångerna frågar Jesus: agapas me; här översatt älskar du mig? Tredje gången frågar Jesus fileis me; här översatt har du mig kär? Petrus svar är varje gång filo se, jag har dig kär. F.ö. kan de två verben i grekiskan användas ganska synonymt. Att Petrus nu tre gånger får förklara sin kärlek till Jesus kan ha sin bakgrund i hans trefaldiga förnekelse när Jesus tillfångatogs.
  4. 21:18 Jesus förutsäger att Petrus skulle avrättas genom korsfästelse.
  5. 21:20 I v. 24 avslöjas att lärjungen är Johannes.