Add parallel Print Page Options

16 Detta har jag sagt er för att ni inte ska komma på fall. De kommer att utesluta er ur synagogorna, ja, det ska gå så långt att de som dödar er tror sig så tjäna Gud och offra åt honom. Så gör de därför att de aldrig har lärt känna min Fader och inte heller mig. Jag har sagt er detta nu så att ni, när den tiden kommer, ska komma ihåg att jag sa det till er. Jag sa det inte till er från början eftersom jag var hos er.

Jesus undervisar om Anden

Nu går jag bort till honom som har sänt mig och ingen av er frågar vart jag går. Det jag har sagt fyller era hjärtan med sorg. Men jag säger er sanningen: det är bäst för er att jag går bort för om jag inte gör det, kommer inte Hjälparen till er. När jag har gått bort, ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han visa världen vad synd, rättfärdighet och dom är; synd: de tror inte på mig, 10 rättfärdighet: jag går till Fadern och ni ser mig inte längre, 11 och dom: den här världens härskare är dömd.

12 Det är så mycket jag vill säga er men ni kan inte ta emot det nu. 13 Men när han kommer, sanningens Ande, ska han vägleda er i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan bara berätta det han hör och låta er veta vad som kommer att hända i framtiden. 14 Han ska förhärliga mig för han låter er veta vad han har fått från mig. 15 Allt som min Fader har, det tillhör mig. Därför kan jag säga att han får det av mig som han låter er veta. 16 Snart ser ni mig inte längre. Men sedan ska ni snart få se mig igen.”

Sorgen ska vändas i glädje

17 Några av lärjungarna frågade då varandra: ”Vad menar han när han säger att vi snart inte ser honom längre men att vi sedan snart ska få se honom igen och när han säger att han går till sin Fader?” 18 De undrade: ”Vad menar han med ’snart’? Vi fattar inte vad han säger!”

19 Jesus visste att de ville fråga honom, så han sa till dem: ”Ni undrar vad jag menade när jag sa att ni snart inte ser mig längre men att ni snart ska få se mig igen? 20 Ja, sannerligen säger jag er: ni kommer att gråta och klaga, men världen ska glädja sig. Ni ska sörja men er sorg ska vändas i glädje. 21 När en kvinna föder barn har hon det smärtsamt då hennes stund har kommit. Men när hon har fött sitt barn, glömmer hon smärtan och gläder sig bara över att en människa har fötts till världen. 22 Ni har det också svårt just nu, men jag ska träffa er igen och då ska era hjärtan bli glada och ingen ska ta er glädje ifrån er. 23 Den dagen behöver ni inte fråga mig om någonting. Ja, sannerligen säger jag er: Fadern ska ge er vad ni än ber om i mitt namn. 24 Ni har ännu inte bett om något i mitt namn. Be nu, så ska ni få och er glädje ska bli fullkomlig!

25 Allt detta har jag talat till er i bilder, men det kommer en tid då jag kan tala till er öppet och utan bilder om min Fader. 26 Den dagen ska ni be i mitt namn och jag säger inte att jag ska be till Fadern för er, 27 för Fadern själv älskar er därför att ni har älskat mig och trott att jag kommer från Gud. 28 Jag kom från Fadern och steg in i världen och jag ska lämna världen och gå till Fadern.”

29 Då sa hans lärjungar: ”Nu talar du i klartext och inte i bilder. 30 Nu förstår vi att du vet allt och inte behöver någon som frågar dig. Därför tror vi att du kommer från Gud.”

31 Jesus svarade: ”Nu tror ni? 32 Se, den stund kommer, ja, den är redan här, då ni ska skingras och återvända var och en till sitt och lämna mig ensam. Men jag är inte ensam, för Fadern är med mig. 33 Detta har jag talat till er för att ni ska ha frid i mig. Här i världen kommer ni att möta bedrövelser men var vid gott mod, jag har besegrat världen.”