Add parallel Print Page Options

Bildet om vinstokken og grenene

15 Jesus sa: ”Jeg er den sanne vinstokken, og min Far i himmelen er gartneren. Han skjærer bort hver gren på meg som ikke bærer frukt. De grenene som bærer frukt, beskjærer han, slik at de kan bære enda mer frukt. Dere er allerede forandret gjennom det budskapet dere har fått høre fra meg. Fortsett derfor å bli i meg, så skal jeg være i dere. En gren kan ikke bære frukt dersom den ikke har sitt feste i vinstokken. På samme måten kan ikke livet deres bære frukt om dere ikke blir i meg.

Ja, jeg er vinstokken, og dere er grenene. Dersom noen blir i meg og jeg i ham, da bærer han mye frukt, men uten meg kan dere ikke gjøre noe. Den som ikke bli i meg, han blir kastet bort på samme måten som en vissen gren. Alle grenene som har visnet, blir kastet på bålet og brent opp. Dersom dere blir i meg og budskapet mitt blir i dere, da kan dere be om hva dere vil, og dere skal få det. De som virkelig er mine disipler bærer mye frukt, ved det blir min Far i himmelen opphøyd og æret.

Jeg har elsket dere på samme måten som min Far i himmelen har elsket meg. Bli derfor værende i min kjærlighet. 10 Dersom dere er lydige mot det jeg har gitt befaling om, blir dere i min kjærlighet. På samme måten blir jeg i kjærligheten til min Far i himmelen siden jeg gjør det han har gitt meg befaling om. 11 Dette har jeg sagt til dere for at min glede skal fylle dere, slik at gleden deres blir fullkommen. 12 Dette er min befaling: At dere skal elske hverandre på samme måten som jeg har elsket dere. 13 Det største beviset noen kan gi på sin kjærlighet, er at han ofrer livet for vennene sine. 14 Dere er vennene mine dersom dere gjør det jeg befaler dere. 15 Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for en tjener får ikke greie på det herren hans tenker å gjøre. Fra og med nå av er dere vennene mine, for jeg har sagt dere alt som min Far i himmelen har latt meg få vite.

16 Dere har ikke valgt å følge meg, men det er jeg som har valgt ut dere til en unik oppgave. Dere skal gå ut i verden og bære frukt som blir stående for evig. Da vil Far i himmelen gi dere alt dere ber ham om fordi dere tilhører meg.[a] 17 Ja, dette er min befaling til dere: At dere skal elske hverandre.”

Jesus advarer mot hat og forfølgelse

18 Jesus fortsatte: ”Når menneskene hater dere, skal dere huske på at de har hatet meg før de begynte å hate dere. 19 Dersom dere hadde tilhørt denne verden, ville menneskene elske dere, etter som dere da ville vært en av dem. Nå tilhører dere ikke denne verden, etter som jeg har innbudt dere til å være borgere av en annen verden. Derfor hater menneskene dere. 20 Husk på det jeg sa til dere: ’En tjener står ikke over sin herre.’ Dersom de har forfulgt meg, kommer de også til å forfølge dere. Men har de levd i tråd med undervisningen min, kommer de også til å rette seg etter det dere sier. 21 Menneskene vil forfølge dere fordi dere tilhører meg, og fordi de ikke kjenner Gud, han som har sendt meg.

22 Dersom jeg aldri hadde kommet og sagt sannheten, ville alle vært uskyldige. Nå har de ingen unnskyldning for syndene sine. 23 Den som hater meg hater også min Far i himmelen. 24 Dersom jeg ikke hadde utført større mirakler enn det som andre har gjort iblant dere, ville alle vært uskyldige. Nå hater de både meg og min Far i himmelen, og det til tross for at de har sett disse miraklene. 25 Gjennom dette blir det som står skrevet om meg i loven[b] til virkelighet: ’De har hatet meg uten grunn.’[c]

26 Jeg vil sende Hjelperen til dere, Guds Ånd, han som gjør sannheten om Gud synlig. Hjelperen vil komme til dere fra Gud, vår Far i himmelen, og når han kommer, skal han fortelle dere om meg. 27 Også dere må fortelle andre om meg, for dere har vært med meg fra begynnelsen.

Footnotes

  1. 15:16 På gresk: hva dere enn ber ham om i navnet mitt.
  2. 15:25 Jesus siktet her til hele den jødiske Skriften, det vil si. Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente.
  3. 15:25 Se Salmenes bok 35:19 og 69:5.