Guds dom genom gräshoppor

Herrens ord som kom till Joel, Petuels son.

Hör detta, ni äldste,
        lyssna, alla ni som bor i landet.
    Har något sådant hänt i era dagar
        eller under era fäders tid?
Det här ska ni berätta för era barn,
        era barn ska säga det till sina barn
    och deras barn
        till ett kommande släkte.
(A) Det som gräsgnagarna[a] lämnade
        åt gräshopporna upp,
    det som gräshopporna lämnade
        åt gräsbitarna upp,
    och det som gräsbitarna lämnade
        åt gräsätarna upp.

Vakna, ni druckna, och gråt!
    Jämra er, alla ni som dricker vin,
        över druvsaften
            som ryckts från er mun.
För ett hednafolk
        har invaderat mitt land,
    ett mäktigt folk
        som ingen kan räkna,
    med tänder som ett lejon
        och käftar som en lejonhona.
De har ödelagt min vinstock
        och förstört mitt fikonträd,
    skalat dem nakna
        och kastat bort barken,
            lämnat grenarna vita.

Klaga som en brud i sorgdräkt
    efter sin ungdoms brudgum.
(B) Matoffer och dryckesoffer
        har försvunnit från Herrens hus.
    Prästerna, Herrens tjänare, sörjer.
10 (C) Fältet är ödelagt, marken sörjer,
        för säden är förstörd.
    Det nya vinet har torkat bort
        och oljan har sinat.
11 (D) Stå besvikna, ni jordbrukare,
        jämra er, ni vinodlare,
    över vetet och kornet,
        för skörden på fälten är förstörd.
12 (E) Vinstocken är förtorkad
        och fikonträdet vissnat.
    Granatäppelträdet, dadelpalmen
        och äppelträdet –
    markens alla träd har torkat bort,
        glädjen har vissnat
            från människors barn.

13 Klä er i säcktyg och klaga, ni präster,
    jämra er, ni som tjänstgör
        vid altaret.
    Gå in och sitt i säcktyg hela natten,
        ni min Guds tjänare,
    för det finns inga mer matoffer
        eller drickoffer i er Guds hus.
14 (F) Pålys en helig fasta,[b]
        utropa en högtidsförsamling.
    Samla de äldste,
        samla alla som bor i landet
    till Herren er Guds hus,
        och ropa till Herren.

15 (G) Ve oss, vilken dag!
    Herrens dag är nära,
        den kommer som förödelse
            från den Allsmäktige.[c]

16 Har inte vårt levebröd ryckts bort
        inför ögonen på oss,
    glädje och fröjd
        från vår Guds hus?
17 Utsädet ligger förtorkat
        under klumpar av jord,
    förrådshusen står öde
        och ladorna förfaller,
    för säden har torkat bort.
18 (H) Vad boskapen stönar!
    Hjordar av kor irrar omkring,
        de finner inget bete.
    Även fårhjordarna går under.

19 Jag ropar till dig, Herre,
    för en eld har förtärt
        betet i ödemarken
    och flamman förbränt
        markens alla träd.
20 (I) Även de vilda djuren
        längtar efter dig,
    för bäckarnas vatten har torkat ut
        och en eld har förtärt
            betet i ödemarken.

Footnotes

  1. 1:4 gräsgnagarna etc   De fyra orden syftar på antingen fyra olika arter eller på fyra stadier i gräshoppans livscykel (larv, vinglös, utvecklad och äggläggande). Gräshoppssvärmar förtär allt i sin väg (se 2 Mos 10:4f) och har drabbat Israel även i modern tid.
  2. 1:13f säcktyg … fasta   Uttryck för djup sorg och omvändelse (jfr Est 4:1f, Jona 3:5f).
  3. 1:15 förödelse från den Allsmäktige   Hebr. shod mi-Shaddaí.