A A A A A
Bible Book List

Joel 2 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Herrens dag

Blås i basun på Sion,

    låt larmet ljuda
        på mitt heliga berg
    så att alla som bor i landet darrar,
        för Herrens dag kommer,
            den är nära,
en dag av mörker och töcken,
        en dag av moln och dimma.
    Som gryningen
        breder ut sig över bergen
    kommer ett stort
        och mäktigt folk,
    vars like inte har funnits
        och aldrig ska uppstå igen
            under kommande släkten.
Framför dem
        går en förtärande eld,
    bakom dem
        en brännande låga.
    Landet framför dem
        var som Edens lustgård,
    bakom dem är öde öken.
        Ingen kommer undan dem.
De liknar hästar,
    de rusar fram som stridshästar.
De spränger fram
        över bergens toppar
    med ett muller som av vagnar,
        med ett dån som när eldens lågor
            förtär strå,
    som ett mäktigt folk,
        ordnat till strid.

Framför dem grips folken av skräck,
    alla ansikten bleknar[a].
Som hjältar jagar de fram,
    som stridsmän stiger de upp
        på murarna.
    Var och en går sin väg rakt fram,
        ingen viker av från sin bana
Den ene tränger inte den andre,
    var och en går sitt givna spår.

Mitt igenom vapnen störtar de fram
    utan att hejdas[b].
De stormar in i staden,
        rusar fram på murarna,
    klättrar upp på husen,
        går in genom fönstren
            som tjuvar.

10  Inför dem darrar jorden,
        himlen bävar,
    solen och månen förmörkas
        och stjärnorna mister sitt sken.
11  Herren låter sin röst höras
        framför sin här.
    Mycket stor är hans armé,
        stark är den som utför
            hans order,
    för Herrens dag är stor
        och mycket skrämmande.
    Vem kan uthärda den?

Kallelse till omvändelse

12  Men nu, säger Herren,
    vänd om till mig
        av hela ert hjärta,
    med fasta, gråt och klagan.
13  Riv sönder era hjärtan,
        inte era kläder,
    och vänd om till Herren er Gud,
        för han är nådig och barmhärtig,
    sen till vrede och stor i nåd,
        och han ångrar det onda.
14  Vem vet?
    Kanske vänder han om
        och ångrar sig
    och lämnar kvar en välsignelse
        efter sig
    till matoffer och drickoffer
        åt Herren er Gud.

15  Blås i basun på Sion,
    pålys en helig fasta,
        utropa en helig sammankomst.
16  Samla folket,
        helga församlingen,
    kalla samman de äldste,
            samla de små barnen,
        också dem som diar vid bröstet.
    Låt brudgummen komma ut
        ur sitt rum
    och bruden ur sin kammare.
17  Låt prästerna, Herrens tjänare,
    gråta mellan förhuset och altaret
        och säga:
    Herre, skona ditt folk
        och låt inte din arvedel hånas
    och bli en nidvisa
        bland hednafolken.
    Varför ska det få sägas bland folken:
        Var är deras Gud?”

Herrens svar

18 Då fylldes Herren
        av lidelse för sitt land,
    och han förbarmade sig
        över sitt folk.
19  Herren svarade
        och sade till sitt folk:
    Se, jag ska sända er
        säd och vin och olja
            så att ni blir mätta.
    Och jag ska inte
        låta hednafolken håna er längre.
20  Fienden från norr
        ska jag driva långt bort ifrån er,
    jag ska driva ut honom
        till ett torrt och öde land,
    hans förtrupp till havet i öster
        och hans eftertrupp till havet
            i väster.[c]
    Stank ska stiga från honom,
        ja, vidrig lukt ska stiga
            från honom,
    för han har gjort stora ting.

21 Var inte rädd, du land!
    Jubla och gläd dig,
        för Herren har gjort stora ting.
22  Var inte rädda, ni markens djur,
    för ödemarkens beten grönskar
        och träden bär sin frukt,
    fikonträden och vinstockarna
        ger sin rikedom.
23  Jubla, ni Sions barn,
        gläd er i Herren er Gud,
    för han ger er Läraren[d]
        till rättfärdighet.
    Han ska sända er rikligt med regn,
        både höstregn och vårregn
            som tidigare.

24  Så ska tröskplatserna fyllas med säd
    och pressarna flöda över
        av vin och olja.
25 Jag ska gottgöra er för åren
    som åts upp av gräshopporna
        och gräsbitarna,
    av gräsätarna och gräsgnagarna,
        den stora här
            som jag sände ut mot er.
26 Ni ska äta och bli mätta,
    och ni ska lova[e]
        Herren er Guds namn,
    han som har handlat
        så underbart med er,
    och mitt folk ska aldrig mer
        komma på skam.
27  Ni ska förstå att jag är mitt i Israel,
    att jag är Herren er Gud
        och ingen annan.
    Och mitt folk ska aldrig mer
        komma på skam.

28  Och det ska ske därefter
    att jag utgjuter min Ande
        över allt kött.
    Era söner och era döttrar
        ska profetera,
    era gamla ska ha drömmar
        och era unga ska se syner.[f]
29 Ja, över tjänare och tjänarinnor
    ska jag i de dagarna
        utgjuta min Ande.
30 Och jag ska göra tecken
    på himlen och på jorden,
        blod, eld och rökpelare.
31 Solen ska vändas i mörker
        och månen i blod
    innan Herrens dag kommer,
        den stora och skrämmande.
32  Och det ska ske att var och en
    som åkallar Herrens namn
        ska bli frälst.
    På Sions berg och i Jerusalem
        ska det finnas en räddad skara,
    så som Herren har sagt,
        bland de överlevande
            som Herren kallar.[g]

Footnotes:

  1. 2:6 bleknar   Oklar betydelse. Annan översättning: ”blossar röda”.
  2. 2:8 utan att hejdas   Grundtextens innebörd är osäker.
  3. 2:20 havet i öster … havet i väster   Döda havet och Medelhavet.
  4. 2:23 Läraren till rättfärdighet   Annan översättning: ”höstregnet i rätt tid”. Gud gav det livsnödvändiga regnet när förbundet efterlevdes (3 Mos 26:4, 5 Mos 11:14).
  5. 2:26 äta … bli mätta … lova   Anspelning på den utlovade välsignelsen i 5 Mos 8:10.
  6. 2:28f Citeras av Petrus i Apg 2:17f som profetia om Andens utgjutelse på pingstdagen.
  7. 2:32 Citeras av Paulus i Rom 10:13 som profetia om frälsning genom tro på Kristus.
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Joel 2 Nya Levande Bibeln (SVL)

Varning för kommande dom

Slå larm i Jerusalem! Blås i trumpet från det heliga berget! Skräckslagna ska ni stå där och vänta på Herrens dom, för hans dag kommer.

Det är en dag med mörker och moln. En väldig armé av gräshoppor täcker bergen. Dess like har man aldrig tidigare sett och kommer aldrig att få se så länge världen består.

Allt i deras väg uppslukas som efter en brand. Framför dem ligger landet lika vackert som Edens trädgård i all sin härlighet, men i deras spår är bara öken. Ingenting undkommer.

De drar fram med hästens snabbhet och inte ens bergen kan stoppa dem.

Se på dem där de rusar upp mot bergstopparna! Hör vilket oväsen! Det är som skramlet av vagnar, som eld i en stubbåker, eller som en armé på väg till stridsfältet!

Skräck griper alla folk i deras väg, och de står där likbleka av fruktan.

Gräshopporna går till attack. De tar sig uppför murar som tränade och utvalda kommandosoldater. De marscherar rakt fram, bryter sig aldrig ur ledet

och tränger aldrig varandra. Var och en håller sig på sin plats. Inga vapen kan hindra dem på deras väg framåt.

De rusar in i staden, klättrar uppför murarna och tar sig genom fönstren in i husen som tjuvar.

10 Jorden darrar och himlen bävar inför dem. Solen och månen förmörkas och stjärnorna gömmer sig.

11 Herren leder dem med sin röst. Det är en mäktig armé, som följer hans order. Herrens domsdag är fruktansvärd. Vem kan uthärda den?

Vänd om till Herren

12 Det är därför Herren säger: Vänd er till mig nu, medan tid är. Ge mig hela ert hjärta. Kom under fasta, gråt och sorg.

13 Låt ånger och förtvivlan riva sönder era hjärtan, som bevis på verklig ånger, i stället för att riva sönder era kläder som ett ytligt tecken på sorg. Vänd tillbaka till Herren, er Gud, för han ger nåd och är barmhärtig. Han håller tillbaka sin vrede. Han är god och angelägen om att inte behöva straffa er.

14 Vem vet? Kanske Herren till och med bestämmer sig för att låta det gå er väl. Kanske kommer han att ge er så mycket att ni kan ge era offer av säd och vin till honom, precis som förut!

15 Blås i trumpet på Sion! Lys ut en fasta och samla allt folket till möte!

16 Se till att alla kommer, från de äldsta till diande småbarn. Hämta brudgum och brud och se till att ingen saknas.

17 Prästerna, Guds tjänare, ska gråtande stå mellan förhuset och altaret och be: Herre, vår Gud, skona ditt folk! Låt inte hedningarna regera över oss, för det är dig vi tillhör. Låt dem inte håna oss och säga: 'Var finns deras Gud? Så svag och hjälplös han måste vara!'

18 Då ska Herren visa sig barmhärtig mot sitt folk och bli upprörd över att landet vanärats.

19 Han ska svara: Jag ska låta er få säd, vin och olja så mycket ni behöver. Jag ska inte längre låta er vara till åtlöje för andra folk.

20 Jag ska driva tillbaka arméerna av gräshoppor från norr och sända dem långt bort till ett förtorkat ödeland, där de kommer att gå under. De som går i täten ska drivas mot Döda havet och de som avslutar tåget mot Medelhavet. Där ska stanken från dem sprida sig ut över landet. Herren har gjort ett under för er skull.

21 Frukta inte, mitt folk. Gläd er åt de under Herren har gjort för er!

22 Vilda djur och boskap kan glömma sin hunger! Ängarna ska på nytt bli gröna. Träden ska bära frukt, fikonträd och vingårdar ska än en gång digna under rika skördar.

23 Gläd er, ni som bor i Jerusalem, gläd er i Herren, er Gud! Han ska sända regn som ett tecken på att han har förlåtit er. Än en gång ska höstregn och vårregn komma.

24 På logarna ska säden ligga i stora högar, och pressarna ska flöda över av olivolja och vin.

25 Jag ska ge er tillbaka den säd som gräshopporna åt upp under flera år.

26 Än en gång ska ni få all den mat ni behöver.Prisa Herren, som utför dessa stora under för er skull. Aldrig mer ska mitt folk behöva uppleva en skam som denna.

27 Ni ska förstå att jag bor tillsammans med mitt folk Israel och att jag ensam är Herren, er Gud. Mitt folk ska aldrig mer behöva förnedras på detta sätt.

Herrens Ande över alla

28 När jag har låtit mitt regn falla igen, ska jag utgjuta min Ande över er allesammans! Era söner och döttrar ska profetera, era gamla män ska ha drömmar och era unga män ska se syner.

29 Jag ska utgjuta min Ande också över era tjänare, över både män och kvinnor,

30 och märkliga tecken ska visa sig på jorden och på himlen - blod, eld och rök.

31 Solen ska förvandlas till mörker och månen till blod, innan Herrens stora och fruktansvärda dag kommer.

32 Var och en som ropar till Herren ska bli frälst. Herren har utvalt en skara som ska överleva, och till och med i Jerusalem finns det sådana som ska undkomma.

Nya Levande Bibeln (SVL)

Nya Levande Bibeln (Swedish New Living Bible)
Copyright © 1974, 1977, 1987, 1995, 2003, 2004 by Biblica, Inc.®
Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes