Bildads första tal

(A) Sedan tog Bildad från Shua till orda och sade:

Hur länge ska du tala så?
    Orden från din mun
        är som en väldig storm.
(B) Kan Gud kränka rättvisan,
    kan den Allsmäktige
        kränka rättfärdigheten?
Om dina barn har syndat mot honom,
    då ger han dem i deras synders våld.
Men om du söker Gud
    och ber den Allsmäktige om nåd,
om du är ren och rättsinnig,
        då ska han vaka över dig
    och göra din rättfärdighets boning
        trygg.
(C) Om än din början är ringa,
    ska du till sist bli mycket stor.

Fråga gångna släktled
    och ta vara på fädernas erfarenhet.
(D) Själva är vi från i går
        och vet ingenting,
    en skugga är våra dagar på jorden.
10 Men de ska undervisa
        och berätta för dig
    och lägga fram ord från sina hjärtan.
11 Kan papyrus växa
        där marken inte är sank,
    skjuter vassen upp
        där det inte finns vatten?
12 Medan den står grön och oskuren
    vissnar den före allt annat gräs.
13 (E) Så går det alla som glömmer Gud.
    Den gudlöses hopp kan inte bestå,
14 för hans tillförsikt är bräcklig
    och hans trygghet
        som spindelns nät.
15 (F) Han förlitar sig på sitt hus,
        men det håller inte,
    han klamrar sig fast vid det,
        men det kommer inte att bestå.
16 Han frodas i solens sken,
    hans skott sträcker sig
        ut över trädgården.
17 Hans rötter slingrar sig
        kring stenröset,
    ett hus av sten har han i sikte.
18 När han rycks bort från sin plats,
    förnekar den honom:
        ”Jag har aldrig sett dig.”
19 Ja, det är den glädje han får
        av sin färd,
    och ur mullen växer andra upp.

20 Gud förkastar inte den oskyldige,
    och han håller inte de onda
        i handen.
21 (G) Vänta tills han fyller din mun
        med skratt
    och dina läppar med jubel.
22 De som hatar dig ska kläs i skam,
    och de gudlösas tält
        ska inte mer finnas till.

Bible Gateway Sponsors