Add parallel Print Page Options

Bildad både anklagar och ger hopp

Då svarade Bildad från Shuach:

Hur länge tänker du fortsätta tala så?
    Dina ord är en vinande vind.
Skulle Gud kunna förvränga rättvisan?
    Skulle den Väldige förvränga rättfärdigheten?
Dina barn syndade mot honom,
    och han lät deras överträdelse drabba dem.
Men om du vänder dig till Gud
    och ber den Väldige om nåd,
om du är ren och rättsinnig,
    så griper han in för dig
och återupprättar dig på din rättfärdiga plats.
    Din början må vara ringa,
men du blir till sist mycket stor.

Fråga tidigare generationer,
    ta vara på vad dina förfäder funnit!
Vi är bara från gårdagen och vet ingenting,
    som en skugga är våra dagar här på jorden.
10 Men de ska lära dig,
    tala till dig och delge dig sin insikt.
11 Växer papyrus hög där marken inte är sank?
    Skjuter vassen upp om det inte finns vatten?
12 Den vissnar medan den växer,
    innan det är dags att klippa den,
snabbare än gräs.[a]
13     Det är allas öde som glömmer Gud,
och den gudlöses hopp försvinner.
14     Hans tillförsikt är bräcklig,
hans förtröstan som spindelväv.
15     Han lutar sig mot nätet[b],
men det ger efter,
    han hänger sig fast, men det ger vika.
16 Han är som en grönskande växt i solskenet,
    som sträcker ut sina grenar över trädgården.
17 Hans rötter slingrar sig ner i röset,
    de söker fäste bland stenarna.
18 Men när han rycks bort därifrån,
    förnekar hans plats honom:
”Jag har aldrig sett dig.”
19     Detta är glädjen på hans väg,
och andra växer upp och tar hans plats.

20 Gud förkastar inte den oskyldige,
    och inte heller styrker han de onda.
21 Han ska än en gång fylla din mun med skratt
    och dina läppar med glädjerop.
22 De som hatar dig ska få skämmas,
    och de ondas boningar ska inte mer finnas till.

Footnotes

  1. 8:12 Grundtextens innebörd är osäker.
  2. 8:15 Egentligen hus, men sammanhanget talar om spindelnät (framkommer tydligt i v. 14).