Elifas första tal

(A) Då tog Elifas från Teman till orda och sade:

Tar du illa upp
        om man försöker tala till dig?
    Vem kan hålla tillbaka sina ord?
(B) Se, du har väglett många
    och stärkt kraftlösa händer.
Dina ord har rest upp
        den som har snubblat,
    och du har gett kraft
        åt vacklande knän.
(C) Men nu gäller det dig,
        och då blir du modlös,
    du blir förskräckt
        när det drabbar dig.
Är inte din gudsfruktan
        din tillförsikt
    och dina vägars ostrafflighet
        ditt hopp?

Tänk efter:
    När gick en oskyldig förlorad,
        och var gick de rättsinniga
            under?
(D) Jag har sett att de som plöjer ondska
    och sår olycka får skörda sådant.
(E) De förgås för Guds andedräkt,
    de försvinner
        för hans vredes fnysning.
10 (F) Lejonen ryter och vrålar,
    men de unga lejonens tänder
        bryts av.
11 Det gamla lejonet
        förgås i brist på rov
    och lejonhonans ungar skingras.

12 Ett ord smög sig till mig,
    det nådde mitt öra
        som en viskning
13 när tankarna oroades
        av nattens syner
    och sömnen föll tung
        över människorna.
14 Skräck och bävan drabbade mig
    och fick alla mina ben att skaka.
15 En ande strök förbi mitt ansikte,
    håren på min kropp reste sig.
16 (G) Den stannade,
        men jag kunde inte
    urskilja utseendet
        på gestalten jag såg.
    Det var tyst,
        sedan hörde jag en röst:
17 (H) ”Kan en människa
        stå rättfärdig inför Gud,
    kan en människa vara ren
        inför sin skapare?
18 Han litar inte ens på sina tjänare,
    han finner fel hos sina änglar[a].
19 (I) Hur mycket mer hos dem
        som bor i hyddor av lera[b],
    dem som har sin grund i stoftet!
        De krossas lättare än mal.
20 När morgon blivit kväll
        ligger de slagna,
    de går under för alltid
        utan att någon märker det.
21 (J) Deras tältlinor rycks upp för dem,
    de dör utan visdom.”

Footnotes

  1. 4:18 finner fel hos sina änglar   Jfr änglarnas uppror i 2 Petr 2:4, Upp 12:7.
  2. 4:19 hyddor av lera   Människokroppen (jfr 1 Mos 2:7, 2 Kor 5:1f, 2 Petr 1:13f).

Bible Gateway Sponsors