Herren svarar Job (Kap 38-39:35)

38 (A) Herren svarade Job ur stormvinden. Han sade:

Vem är den som fördunklar mitt råd
    med ord utan förstånd?
(B) Spänn bältet om livet som en man.
    Jag ska fråga dig,
        och du ska ge mig besked.

(C) Var var du
        när jag lade jordens grund?
    Svara, om du vet och förstår.
(D) Vem bestämde dess mått?
        Du vet ju!
    Och vem spände mätsnöret
        över den?
Var fick dess grundpelare fäste?
    Vem lade dess hörnsten,
medan morgonstjärnorna
        sjöng tillsammans
    och alla Guds söner ropade
        av glädje?

(E) Vem satte dörrar för havet
    när det bröt fram ur moderlivet,
när jag gav det moln till kläder
    och dimman till linda,
10 (F) när jag bestämde dess gräns
    och satte bom och dörrar
11 och sade: ”Hit men inte längre,
    här ska dina stolta vågor
        lägga sig”?

12 Har du under dina dagar
        befallt dagen att gry
    och visat gryningen dess plats
13 där den kan gripa jorden i dess hörn
    så att de gudlösa skakas bort
        från den?
14 Då ändrar jorden form
        som leran under sigillet,
    och allt träder fram som i ny dräkt.
15 (G) Då mister de gudlösa sitt ljus,
    och den höjda armen bryts av.

16 Har du stigit ner till havets källor
    och vandrat på djupets botten?
17 Har dödens portar visat sig för dig,
    har du sett dödsskuggans portar?
18 Har du sett ut över[a] jordens vidder?
    Berätta, om du förstår allt detta.

19 Var går vägen dit där ljuset bor,
    och var har mörkret sin boning,
20 så att du kan föra det till dess gräns
    och finna stigarna till dess hus?
21 Du vet det, du var ju född då,
    och dina dagars tal är stort!

22 Har du varit vid snöns förråd,
    har du sett haglets förråd
23 som jag sparar till nödens tid,
    till krigets och drabbningens dag?
24 (H) Var går vägen dit där ljuset[b] delar sig,
    där östanvinden breder ut sig
        över jorden?

25 (I) Vem öppnar rännor för regnflödet
    och banar väg för åskans blixt,
26 för att sända regn
        över folktomma trakter,
    öknar där ingen människa finns,
27 (J) för att mätta ödsliga ödemarker
    och ge växt åt gräsets brodd?
28 (K) Har regnet någon far?
    Vem födde daggens droppar?
29 (L) Från vilket sköte kom isen?
    Och vem födde himlens rimfrost?
30 Vattnet blir hårt som sten,
    djupets yta fryser till is.

31 (M) Kan du knyta samman
        Sjustjärnornas knippe
    eller lossa Orions band?
32 Kan du föra fram himlens tecken
        i rätt tid
    och leda Björnen[c] och dess ungar?
33 Förstår du himlens lagar,
    ordnar du dess välde över jorden?

34 Kan du höja din röst till molnen
        och få vattenflöden att täcka dig?
35 Kan du sända ut blixtarna
        så att de går ut
    och säger till dig: ”Här är vi”?
36 Vem har lagt vishet i det fördolda,
    och vem gav förstånd
        åt luftens tecken?[d]
37 Vem har vishet att räkna skyarna?
    Och vem tömmer ut
        himlens vattenkärl
38 när myllan är hård och fast
    och jordkokorna klibbat samman?

Footnotes

  1. 38:18 sett ut över   Annan översättning: ”fatta”.
  2. 38:24 ljuset   Annan översättning: ”blixten”.
  3. 38:32 Björnen   Dvs Stora Björn med Karlavagnen. Annan översättning: ”Lejonet”.
  4. 38:36 det fördolda … luftens tecken   Annan översättning: ”det inre … hjärtat” eller ”hägern … tuppen”.