36 Elihu fortsatte. Han sade:

Ha lite tålamod,
    jag har mer att säga till Guds försvar.
Jag vill hämta min insikt från fjärran
    och hävda min skapares
        rättfärdighet.
Mina ord är sannerligen inte falska,
    en som har full insikt är med dig.

Se, Gud är väldig och förkastar ingen,
    han är väldig i sitt förstånds kraft.
(A) Den gudlöse låter han inte leva,
    men de nödställda skaffar han rätt.
(B) Han tar inte sina ögon
        från de rättfärdiga.
    Han låter dem trona i kungars krets,
        upphöjda för evigt.
Men läggs de bundna i kedjor
    och fångas i eländets snaror,
så vill han visa dem vad de har gjort
    och vilka brott de i trots
        har begått.
10 (C) Han öppnar deras öra för tuktan
    och manar dem att vända om
        från synden.
11 (D) Om de lyssnar och tjänar honom,
    får de framleva sina dagar i lycka
        och sina år i ljuvlig ro.
12 Men om de inte lyssnar,
    ska de drabbas av svärdet
        och gå under i sitt oförstånd.

13 De som har gudlösa hjärtan
        tar till vrede,
    de ropar inte på hjälp
        när han binder dem.
14 (E) De ska dö i sin ungdom
    och sluta sitt liv bland horkarlar[a]
        i avgudatempel.
15 (F) Genom lidandet vill han rädda
        den som lider
    och genom nöden öppna hans öra.
16 (G) Också dig vill han locka
        ut ur nödens gap
    till en rymlig plats utan betryck
        och duka ditt bord
            med utsökta rätter.
17 Men du är fylld
        av ogudaktighetens dom,
    dom och rättvisa håller dig fast.
18 Låt inte vreden locka dig att håna,[b]
    och låt inte en stor lösensumma
        förleda dig.
19 Kan ditt rop
        och alla kraftansträngningar
    frita dig från nöd?
20 (H) Längta inte efter den natt
    då folken ska ryckas från sin plats.
21 Akta dig, vänd dig inte till ondskan,
    som du valt i stället för lidande.

22 (I) Se, Gud är upphöjd i sin kraft.
    Var finns en lärare som han?
23 (J) Vem har anvisat honom hans väg,
    och vem kan säga:
        ”Du har gjort orätt”?
24 Kom ihåg att upphöja hans verk
    som människorna besjunger,
25 som alla människor ser,
    som de betraktar om än i fjärran.
26 (K) Se, Gud är för hög för vårt förstånd,
    hans år är fler än någon kan utforska.

27 (L) Vattnets droppar drar han uppåt,
    de strilar som regn från dimman.
28 Det strömmar från skyarna
    och droppar i mängd
        över människor.
29 (M) Kan någon förstå
        hur molnen breder ut sig,
    förstå dundret från hans hydda?
30 Se, han sprider sina blixtars ljus
        omkring sig
    och döljer havets djup.
31 Genom dem dömer han folken,
    men ger också mat i överflöd.
32 Han höljer sina händer i blixtars ljus
    och befaller dem att träffa sitt mål.
33 Hans dunder bär bud om honom,
    även boskapen vet vad som väntar.[c]

Footnotes

  1. 36:14 horkarlar i avgudatempel   Manliga tempelprostituerade (jfr 1 Kung 14:24, 2 Kung 23:7).
  2. 36:18 att håna   Annan översättning: ”när du tuktas”.
  3. 36:33 även boskapen vet vad som väntar   Annan översättning: ”den som ivrar mot det onda”.