Add parallel Print Page Options

36 Elihu fortsatte:

Låt mig få fortsätta lite till,
    så ska jag visa
att det finns mer att säga till Guds försvar.
    Min insikt är hämtad fjärran ifrån,
och jag ska beskriva min Skapares rättfärdighet.
    Jag ljuger verkligen inte,
framför dig står en som har full kunskap.

Gud är mäktig,
    och ändå förkastar han ingen.
Han är mäktig i sitt förstånds kraft.[a]
    Han håller inte de ogudaktiga vid liv,
men han ger de bedrövade deras rätt.
    Han följer de rättfärdiga med blicken,
han sätter dem på tronen med kungar,
    upphöjer dem för alltid.
Om de binds med kedjor
    och hålls fast i bedrövelsens snaror,
talar han om för dem vad de gjort
    och att de har syndat i sitt högmod.
10 Han får dem att lyssna till tillrättavisning,
    han manar dem att vända om från orätten.
11 Om de då lyder och tjänar honom,
    får de leva lyckliga under resten av livet
och tillbringa sina återstående år i behaglig ro.
12     Om de inte lyssnar,
kommer de att förgås av svärd
    och dö i brist på förnuft.

13 Men de ogudaktiga reagerar[b] med vrede.
    De ropar inte på hjälp när han binder dem.
14 De dör unga
    och slutar sitt liv bland tempelprostituerade.
15 Men den som lider
    befriar han från lidanden,
och denne lyssnar till honom i sin nöd.

16 Han ville rädda dig ur bedrövelsens gap
    till en fri, ljuvlig plats
och duka ditt bord med feta rätter.[c]
17     Men du är fullt upptagen med den ogudaktiges dom,
dom och rättvisa håller dig i sitt grepp.
18     Se till så att ingen frestar dig med rikedom.
Låt dig inte lockas avsides av stora mutor.
19     Skulle din rikedom eller egen ansträngning
kunna lyfta dig över nöden?
20     Längta inte efter natten
för att släpa iväg folk från sina hem.
21     Ta dig i akt! Ställ dig inte på orättens sida,
även om du tycks föredra detta framför lidande.

22 Se, Gud är upphöjd i sin makt.
    Vad finns det för lärare som liknar honom?
23 Vem kan vägleda honom
    eller säga till honom att han gjort något orätt?
24 Kom ihåg att ära hans verk
    som människor lovprisar.
25 Hela mänskligheten har sett dem,
    människan betraktar dem på avstånd.
26 Gud är för stor för vårt förstånd,
    ingen kan granska hans år.

27 Han drar upp vattendropparna
    och silar ner dem som regn till sin ström[d],
28 från molnen strömmar de,
    rikliga skurar faller ner över mänskligheten.
29 Kan någon fatta hur molnen sprids
    och förstå dundret från hans boning?
30 Se, hur han sprider ut sin blixt omkring sig
    och täcker havsdjupen.
31 Så härskar han över nationer
    och ger människorna mat i överflöd.
32 Han fyller sina händer med blixtar
    och slungar dem mot deras bestämda mål.
33 Hans dunder förkunnar om honom,
    ja till och med boskapen märker att han närmar sig.[e]

Footnotes

  1. 36:5 Versens senare del är svåröversättlig. Enligt Septuaginta är tanken att Gud inte förkastar någon som har ett starkt, rent hjärta; hjärta finns också i grundtexten men är här översatt förstånd (hjärtat betecknade människans medvetna, intellektuella liv).
  2. 36:13 Grundtextens innebörd är osäker.
  3. 36:16 Grundtextens innebörd är osäker.
  4. 36:27 Det hebreiska ordets betydelse är osäker.
  5. 36:33 Versens senare del är svåröversättlig. Eller: om hans vrede över det onda