35 Elihu fortsatte. Han sade:

Tycker du det är rätt att säga:
    ”Min rättfärdighet
        är större än Guds”,
(A) eftersom du säger:
        ”Vad hjälper den mig?
    Har jag mer nytta av den
        än av min synd?”
Jag ska svara dig och dina vänner.

Blicka upp mot himlen och se,
    lägg märke till skyarna
        högt över dig.
(B) Om du syndar,
        vad gör du då mot honom?
    Om dina brott är många,
        vad skadar det honom?
(C) Om du är rättfärdig,
    vad ger du honom,
        vad får han från din hand?
Din ondska påverkar människor
        som är lika dig,
    och din rättfärdighet människobarn.

Man klagar över allt förtryck,
    man ropar om hjälp
        mot de mäktigas arm.
10 Men ingen frågar:
        ”Var är Gud som har skapat mig,
    han som låter lovsånger
        ljuda[a] i natten,
11 han som ger oss
        mer kunskap än jordens djur
    och mer vishet än[b] himlens fåglar?”
12 Man ropar, men han svarar inte
    på grund av de ondas högmod.
13 (D) Nej, Gud hör inte på tomma böner,
    den Allsmäktige bryr sig inte
        om det.
14 Även när du säger
        att du inte ser honom
    ligger din sak inför honom,
        och du bör vänta på honom.
15 (E) Men nu när han inte straffar i vrede
    och inte bryr sig så mycket
        om synden,
16 (F) spärrar Job upp sin mun
        till tomma ord,
    han hopar ord utan insikt.

Footnotes

  1. 35:10 låter lovsånger ljuda   Annan översättning: ”ger styrka”.
  2. 35:11 mer kunskap än … mer vishet än   Annan översättning: ”kunskap genom … vishet genom”.