Add parallel Print Page Options

35 Elihu fortsatte:

Menar du att detta är rätt?
    Du säger: ”Gud kan rättfärdiga mig.”[a]
Du frågar: ”Till vad gagn är detta för dig,
    vad vinner jag på att avhålla mig från synd?”

Jag ska svara dig
    och dina vänner med dig.
Se upp mot himlen,
    betrakta molnen högt över dig!
Om du syndar, vad rör det honom?
    Om dina synder är många, vad gör det honom?
Eller om du är rättfärdig, vad ger det honom?
    Vad får han av dig?
Din ondska kan bara beröra en annan människa,
    liksom din rättfärdighet bara människobarn.

Man klagar över allt förtryck,
    vädjar om befrielse från de starkas välde.
10 Men ingen frågar: ”Var finns Gud, min Skapare,
    som låter sång ljuda i natten,[b]
11 han som lär oss mer än markens djur
    och ger oss mer vishet än åt himlens fåglar?”[c]
12 De ropar, men han svarar inte
    på grund av de ondas arrogans.
13 Nej, Gud hör inte deras tomma bön,
    den Väldige noterar den inte.[d]
14 Du kan säga att du inte kan se honom,
    men din sak ligger framför honom,
    och du ska vänta på honom.
15 Nu när han aldrig straffar i sin vrede
    och inte det minsta lägger märke till synden,
16 öppnar Job sin mun för tomt prat
    och upprepar ord utan att ha kunskap.

Footnotes

  1. 35:2 ff. Grundtextens innebörd är osäker.
  2. 35:10 Eller: …som ger styrka i natten.
  3. 35:11 Eller: han som lär oss genom markens djur, ger oss vishet genom himlens fåglar.
  4. 35:13 Grundtextens innebörd är osäker.