A A A A A
Bible Book List

Job 30:9 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Nu har jag blivit deras nidvisa,
    jag har blivit ett ordspråk
        bland dem.

Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Psaltaren 69:12-37 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

12 Jag klädde mig i sorgdräkt,
    men jag blev ett ordspråk för dem.
13  De som sitter i porten
        pratar om mig,
    drinkare gör visor om mig.

14  Men jag bär min bön
        till dig, Herre, i nådens tid.
    Gud, svara mig i din stora godhet,
        i din frälsande trofasthet!
15 Rädda mig ur dyn
        så att jag inte sjunker,
    rädda mig
        från dem som hatar mig
            och från de djupa vattnen.
16 Låt inte vattenströmmarna
        skölja över mig,
    låt inte djupet sluka mig,
        låt inte brunnens gap
            slå igen över mig.

17 Svara mig, Herre,
        för din nåd är god!
    Vänd dig till mig
        i din stora barmhärtighet.
18  Dölj inte ditt ansikte för din tjänare,
    för jag är i nöd.
        Skynda dig, svara mig!
19 Kom till min själ, återlös den,
    friköp mig från mina fiender.

20 Du känner den skymf,
        skam och vanära jag får utstå.
    Du ser alla mina ovänner.
21 Förakt har krossat mitt hjärta,
        jag är sjuk.
    Jag hoppades på medlidande
        men fick inget,
    på tröstare men fann ingen.
22  De gav mig galla att äta
    och ättika[a] att dricka i min törst.

23  Låt deras bord framför dem
    bli en snara, ett straff och en fälla[b].
24 Låt deras ögon förmörkas
        så att de inte ser,
    låt deras ben ständigt vackla.[c]
25 Ös din vrede över dem,
    låt din glödande harm
        hinna upp dem.
26  Låt deras gård bli öde,
    låt ingen bo i deras tält,[d]
27  för de förföljer den du har slagit
    och pratar om plågan[e]
        hos den du har sårat.
28  Lägg skuld till deras skuld,
    låt dem inte få del
        av din rättfärdighet.
29  Låt dem utplånas
        ur de levandes bok,
    låt dem inte bli skrivna
        bland de rättfärdiga.

30 Men jag är plågad och lider.
    Gud, låt din frälsning skydda mig!
31 Jag vill prisa Guds namn med sång
    och upphöja honom
        med tacksägelse.
32  Det ska glädja Herren
    mer än tjurar och oxar
        med horn och klövar.
33  De ödmjuka ska se det och glädjas.
    Ni som söker Gud,
        era hjärtan ska leva,
34  för Herren lyssnar till de fattiga
    och föraktar inte sina fångna.

35  Himmel och jord ska prisa honom,
    haven och allt som rör sig i dem,
36 för Gud ska frälsa Sion
        och bygga upp Juda städer.
    De ska bo där
        och ta Sion i besittning.
37  Hans tjänares barn
        ska få det till arv,
    och de som älskar hans namn
        ska bo där.

Footnotes:

  1. 69:22 galla … ättika   Vid korsfästelsen fick Jesus ättikvin (Joh 19:28-30) med galla (Matt 27:34).
  2. 69:23 ett straff och en fälla   Annan översättning: "och för de säkra en fälla".
  3. 69:24 låt deras ben vackla   Andra handskrifter (Septuaginta): "böj deras rygg". Jfr Rom 11:10.
  4. 69:26 Citeras av Petrus i Apg 1:20 med hänsyftning på Judas Iskariots öde.
  5. 69:27 pratar om plågan   Andra handskrifter (Septuaginta): "ökar plågan".
Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Jeremia 20:7 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Profetens klagan inför Herren

Du, Herre, övertalade mig,
        och jag lät mig övertalas.
    Du grep mig
        och besegrade mig.
    Jag har blivit till ständigt åtlöje,
        alla hånar mig.

Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Mika 2:4 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

På den dagen
    ska man ta upp nidvisor över er
        och klaga i en klagosång.
    Man ska säga:
        ”Vi är helt förstörda,
            han ändrar mitt folks arvslott.
    Ack, att han rycker den ifrån mig!
        Han ger våra åkrar åt förrädare.”

Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)

Svenska Folkbibeln 2015, Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes