29 Job fortsatte sin utläggning. Han sade:

O, att jag var som i gångna månader,
    som i dagarna då Gud vakade
        över mig,
då hans lykta sken över mitt huvud
    och jag gick i hans ljus
        genom mörkret,
då jag var i min krafts dagar,
    då Guds godhet vilade
        över mitt hus,
då den Allsmäktige
        ännu var med mig
    och mina barn fanns
        runt omkring mig,
då mina fötter badade i gräddmjölk
    och det rann bäckar av olja
        ur klippan för mig.

När jag gick till porten[a] i staden
    och intog min plats på torget,
då drog sig de unga undan
        när de såg mig,
    och de gamla reste sig och stod.
Stormännen höll tillbaka sina ord
    och lade handen på munnen.
10 Furstarnas röst tystnade,
    tungan fastnade vid deras gom.
11 Varje öra som hörde mig prisade mig,
    varje öga som såg mig
        lovordade mig,
12 (A) för jag räddade den fattige
        som ropade
    och den faderlöse
        som ingen hjälpare hade.
13 Den döende välsignade mig,
    änkans hjärta fick jag att jubla.
14 (B) Jag klädde mig i rättfärdighet
        och den var min klädnad,
    rättvisan var min mantel
        och huvudbonad.
15 (C) Jag var ögon åt den blinde
    och fötter åt den halte.
16 (D) Jag var en far för de fattiga
    och redde ut den okändes sak.
17 (E) Jag krossade
        den orättfärdiges käkar
    och ryckte rovet från hans tänder.

18 Jag tänkte då:
    ”I mitt eget bo ska jag dö,
        mina dagar blir många
            som sanden.
19 Min rot sträcker sig till vattnet,
    nattens dagg vilar i mina grenar.
20 Min ära är ständigt ny,
    och min båge förnyas[b] i min hand.”

21 De lyssnade på mig och väntade,
    de var tysta inför mitt råd.
22 Efter mig talade ingen,
    och mina ord vederkvickte dem.
23 De väntade på mig som på regn,
    de öppnade sin mun
        som efter vårregn.
24 Jag log mot dem när de misströstade,
    och de tog emot mitt ansiktes ljus.
25 Jag valde väg åt dem
        och satt som hövding,
    jag tronade som en kung
        bland sina män,
    som en som tröstar de sörjande.

Footnotes

  1. 29:7 porten   Där de äldste möttes och beslutade om samhällets frågor (jfr Rut 4:1, Ords 31:23).
  2. 29:20 min båge förnyas   Symbol för god vigör (jfr 30:11). En gammal båge tappade sin spänst.